Nghiên cứu kiến thức, thái độ, hành vi về chăm sóc sức khỏe sinh sản của sinh viên nữ từ 18 đến 24 tuổi tại trường đại học Tây Đô năm 2015

Nghiên cứu kiên thức, thái độ, hành vi về chăm sóc sức khỏe sinh sản của sinh viên nữ từ 18 đến 24 tuổi tại trường đại học Tây Đô.

Nghiên cứu kiên thức, thái độ, hành vi về chăm sóc sức khỏe sinh sản của sinh viên nữ từ 18 đến 24 tuổi tại trường đại học Tây Đô.
... trạng kiến thức, thái độ, hành vi sức khoẻ sinh sản sinh vi n nữ trường Đại học Tây Đô độ tuổi 18 đến 24 tuổi Cung cấp số kiến thức bản, thái độ hành vi sức khoẻ sinh sản cho sinh vi n trường nhằm ... nữ trường Đại học Tây Đô nói riêng Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu kiến thức, thái độ, hành vi sức khoẻ sinh sản sinh vi n nữ từ 18 đến 24 tuổi trường Đại học Tây Đô, năm 2014 - ... trọng chăm sóc sức khoẻ sinh sản đối tượng sinh vi n đề cập vài năm gần Nhằm đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ hành vi sức khoẻ sinh sản sinh vi n Cần Thơ nói chung sinh vi n nữ trường Đại học...
 • 32
 • 4,112
 • 37

kiến thức, thái độhành vi về chăm sóc sức khoẻ sinh sản của các hộ gia đình - phường cao xanh - t.p hạ long - t.quảng ninh

kiến thức, thái độ và hành vi về chăm sóc sức khoẻ sinh sản của các hộ gia đình - phường cao xanh - t.p hạ long - t.quảng ninh
... sinh sản hộ gia đình - phường Cao Xanh - T.P Hạ Long - T.Quảng Ninh làm đề tài báo cáo thực tập Với mong muốn tìm hiểu thực trạng kiến thức, thái độ hành vi chăm sóc sức khoẻ sinh sản hộ gia đình ... nhiên - xã hội phường cao Cao Xanh Kiến thức Các hộ gia đình Thái độ Hành vi Chăm sóc sức khỏe sinh sản PHẦN II: NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN ... cứu kiến thức, thái độ hành vi chăm sóc sức khỏe sinh sản hộ gia đình (đặc biệt người phụ nữ) vùng biển phường Cao Xanh - TP Hạ Long - T Quảng Ninh, yếu tố ảnh hưởng đến vi c chăm sóc sức khoẻ sinh...
 • 58
 • 556
 • 4

tìm hiểu kiến thức, thái độ, hành vi về chăm sóc sức khỏe của phụ nữ mãn kinh tại phường xuân phú - thành phố huế

tìm hiểu kiến thức, thái độ, hành vi về chăm sóc sức khỏe của phụ nữ mãn kinh tại phường xuân phú - thành phố huế
... thức, thái độ, hành vi chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh phƣờng Xuân Phú - Thành Phố Huế với mục tiêu sau: Mô tả kiến thức, thái độ, hành vi chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Tìm hiểu số yếu ... kiến thức thái độ thực hành chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh chưa có nghiên cứu thực Vi c nghiên cứu tìm hiểu kiến thức, thái độ, hành vi chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh phường Xuân phú Thành ... tuổi mãn kinh phụ nữ mãn kinh phường Xuân Phú Thành Phố Huế, rút số kết luận sau: Kiến thức, thái độ, hành vi chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh - Tỷ lệ hiểu biết nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe...
 • 47
 • 699
 • 8

Báo cáo " Để góp phần nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy Kỹ năng Nghe hiểu cho sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN " doc

Báo cáo
... Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, Ngoại ngữ 23 (2007) 21-30 môn thực hành tiếng sinh viên K31 năm Khoa Ngôn ngữ Văn hóa Pháp, Trường học 1998-1999 K37 năm học 2005-2006 Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc ... nghị Nghiên cứu Khoa học, Phương pháp dạy - học môn theo tinh thần đổi đào tạo đại học , Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 1998 Đỗ Quang Việt / Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, ... 21-30 đổi phương pháp giảng dạy cần tiến hành loạt giải pháp đồng sở kết nghiên cứu ngôn ngữ, nội dung chương trình, kĩ thực hành ngoại ngữ, phương pháp giảng dạy cách thức tổ chức dạy học 29...
 • 10
 • 453
 • 4

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản của học sinh trung học phổ thông huyện tây giang, tỉnh quảng nam năm 2008

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản của học sinh trung học phổ thông huyện tây giang, tỉnh quảng nam năm 2008
... a n g tỉnh Quảng Nam Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu kiến thức, thái độ, hành vi sức khoẻ sinh sản học sinh Trung học phổ thông huyện T â y G i a n g , tỉnh Quảng Nam năm 2008 ”, ... trạng kiến thức, thái độ hành vi sức khoẻ sinh sản học sinh Trung học phổ thông huyện T â y G i a n g , tỉnh Quảng Nam Mô tả số yếu tố liên quan tới kiến thức, thái độ hành vi sức khoẻ sinh sản học ... chăm sóc sức khoẻ sinh sản Vị thành niên đề cập vài năm gần Nhằm đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ hành vi sức khoẻ sinh sản học sinh tuổi vị thành niên trường Trung học phổ thông huyện T...
 • 54
 • 664
 • 4

nghiên cứu kiến thức, thái độhành vi về sức khỏe sinh sản của học sinh trường trung học phổ thông hai bà trưng, thành phố huế

nghiên cứu kiến thức, thái độ và hành vi về sức khỏe sinh sản của học sinh trường trung học phổ thông hai bà trưng, thành phố huế
... cứu kiến thức, thái độ hành vi sức khỏe sinh sản học sinh Trường Trung học phổ thông Hai Trưng, thành phố Huế với hai mục tiêu sau: Đánh giá kiến thức, thái độ hành vi sức khỏe sinh sản của ... kê nghiên cứu (p>0,05) 43 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu kiến thức, thái độ, hành vi sức khỏe sinh sản 630 học sinh Trường Trung học phổ thông Hai Trưng thành phố Huế, kết luận sau: Kiến thức, thái ... Công Cộng Trường Đại học Y Dược Huế - Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Hai Trưng, Thành phố Huế - Các giáo vi n chủ nhiệm em học sinh Trung học phổ thông Hai Trưng, Thành phố Huế Đã...
 • 69
 • 1,427
 • 37

Nghiên cứu kiến thức, thái độhành vi dự phòng và điều trị rối loạn lipid máu ở người trưởng thành tại phường Vĩnh Ninh và Trường An, thành phố Huế

Nghiên cứu kiến thức, thái độ và hành vi dự phòng và điều trị rối loạn lipid máu ở người trưởng thành tại phường Vĩnh Ninh và Trường An, thành phố Huế
... Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Trường ... Trường An Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Trường An Vĩnh Ninh Trường An Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Trường An Trường An Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh ... Trường An Trường An Trường An Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Trường An Vĩnh Ninh Trường An Trường An Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Trường...
 • 55
 • 210
 • 0

Nghiên cứu kiến thức, thái độhành vi phòng, chống tác hại thuốc lá trong học sinh, sinh viên các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp tại thành phố tuy hòa năm 2011

Nghiên cứu kiến thức, thái độ và hành vi phòng, chống tác hại thuốc lá trong học sinh, sinh viên các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp tại thành phố tuy hòa năm 2011
... vấn đề nêu trên, thực Nghiên cứu kiến thức, thái độ hành vi phòng, chống tác hại thuốc học sinh, sinh vi n trường Cao đẳng Trung học chuyên nghiệp thành phố Tuy Hòa năm 2011 Qua có hình thức ... đẳng Trung học chuyên nghiệp thành phố Tuy Hòa phòng, chống tác hại thuốc Đối tượng phương pháp nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: học sinh, sinh vi n trường Cao đẳng Trung học chuyên nghiệp ... hiệu cao công tác phòng, chống tác hại thuốc Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Xác định tỷ lệ hút thuốc nhóm đối tượng nghiên cứu 2.2 Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi học sinh, sinh vi n trường Cao đẳng...
 • 16
 • 478
 • 0

Nghiên cứu kiến thức - thái độ - thực hành của nhân dân phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội đối với động kinh docx

Nghiên cứu kiến thức - thái độ - thực hành của nhân dân phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội đối với động kinh docx
... hiểu biết tốt động kinh nên thực hành ngời dân quần thể nghiên cứu chúng tôI cha hoàn toàn đắn V Kết luận Kiến thức quần thể nhân dân Nhân Chính cộng đồng dân c Nội động kinh cha đầy đủ, ... cho quan hệ với ngời bị động kinh cao cha hiểu biết động kinh kiến thức đắn loại bệnh lý Về quan niệm việc làm dành cho ngời bị động kinh, nghiên cứu có 57,9% ngời cho ngời động kinh nên có ... truyền giáo dục cộng đồng động kinh cần phải đợc quan tâm Thái độ (A) quần thể nghiên cứu động kinh Tìm hiểu thái độ ngời đợc vấn họ tiếp xúc muốn cới ngời bị động kinh, nghiên cứu 81,3% đồng ý cho...
 • 6
 • 248
 • 1

Đề cương nghiên cứu: Kiến thức thái độ thực hành về sức khoẻ sinh sản và một số yếu tố liên quan của học sinh trường trung học phổ thông Hoài Đức A tỉnh Hà Tây năm 2006

Đề cương nghiên cứu: Kiến thức thái độ thực hành về sức khoẻ sinh sản và một số yếu tố liên quan của học sinh trường trung học phổ thông Hoài Đức A tỉnh Hà Tây năm 2006
... l quan trng th hin tỡnh yờu Quan h tỡnh dc ch quan trng cn cú cỏi Bn gỏi khụng c quan h tỡnh dc trc ci Bn trai khụng c quan h tỡnh dc trc ci Mang theo bao cao su ngha l bn chun b sn sng quan ... bt thng Mn rp c quan sinh dc ỏi dt, ỏi but au bng di Khỏc (ghi rừ) _ Khụng bit V sinh sch s c quan sinh dc Khụng quan h tỡnh dc S dng bao cao su quan h t ỡnh dc Ch quan h tỡnh dc vi ... trỏnh thai 44 Cú thai 3.7 nh ngha bin HS nam tr li ó mng tinh hay cha v v sinh sau mng tinh Hc sinh tr li cú hay cha tng cú ngi yờu Tui ca hc sinh yờu ln u tiờn Hc sinh tr li cú hay cha tng QH...
 • 58
 • 1,208
 • 6

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về sức khoẻ tình dục ở các đối tượng đã lập gia đình ở xã hương long, TP huế

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về sức khoẻ tình dục ở các đối tượng đã lập gia đình ở xã hương long, TP huế
... TP Huế nhằm mục tiêu sau: Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành sức khoẻ tình dục đối tượng nghiên cứu Tìm hiểu yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành sức khoẻ tình dục đối tượng nghiên ... nhìn thực trạng vấn đề sức khoẻ tình dục, phần chiến lược chăm sóc sức khoẻ sinh sản, thực đề tài: Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành sức khoẻ tình dục đối tượng lập gia đình Hương Long, ... đường tình dục 1.4 Kiến thức, thái độ, thực hành sức khoẻ tình dục 1.4.1 Kiến thức sức khoẻ tình dục Hiểu biết sức khoẻ tình dục, vai trò sức khoẻ tình dục việc nâng cao chất lượng sống - Tình dục...
 • 47
 • 523
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu kiến thức thái độ hành vi về sức khỏe sinh sản ở học sinh lứa tuổi vị thành niên tại thái nguyênnghiên cứu kiến thức thái độ và hành vi về sức khỏe sinh sản của học sinh tnghien cuu kien thuc thai do thuc hanh nhiem khuan moi truong benh viennghiên cứu kiến thức thái độ thực hành về sức khoẻ tình dục ở các đối tượng đã lập gia đình ở xã hương long tp huếnghiên cứu kiến thức thái độ và thực hành phòng chống sốt xuất huyết của người dân xã thạch kim huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh năm 2010nghiên cứu kiến thức thái độ và xử trí ban đầu của các bà mẹ về sốt ở trẻ em ≤ 5 tuổi tại một số xã huyện núi thành tỉnh quảng namnghiên cứu kiến thức thái độ nuôi con bằng sữa mẹ của bà mẹ sau sinhkhảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia tphcmđề tài nghiên cứu hành vi mua sắm của sinh viên khoa kinh tế quản trị kinh doanh trường đại học an giang khi đến mua sắm tại siêu thị vinatex an giangnhững yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn việc làm của sinh viên khóa 8 ngành kinh tế đối ngoại trường đại học an giangthực trạng công tác quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa ngôn ngữ và văn hoá pháp trường đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nộibiện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa ngôn ngữ và văn hoá pháp trường đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội trong giai đoạn hiện naycác biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa ngôn ngữ và văn hoá pháp trường đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nộitiến hành phân tổ hiện tượng tình hình học tập của sinh viên khoa hệ thống thông tin kinh tế trường đại học thương mại kì ii năm học 2012 2013 thông qua điểm trung bình học tậpthực trạng công tác giáo dục và đào tạo đối với nguồn nhân lực thể dục thể thao qua khảo sát tại trường đại học thể dục thể thao i từ sơn bắc ninhdown load CV đi số 358(1)down loadDown CV đi số 366 2down loadDown load CV đi số 1712Thông báo CV đi số 1798đề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.Nganh BH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 11. Người đi săn và con naiTuần 8. Kì diệu rừng xanhCác loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộThực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninh