Slide Kinh tế môi trường chương 4 Đại học Ngoại thương

Kinh tế môi trường - Chương 4 docx

Kinh tế môi trường - Chương 4 docx
... động môi trường để liệt kê lợi ích chi phí môi trường Các bước thực Bước 3: Đánh giá lợi ích/chi phí với giá trị tiền Khái niệm tổng giá trị kinh tế (TEV) - Làm cá nhân có độ thỏa dụng - Cá nhân ... 2 Các bước thực Bước 2: Xác định lợi ích chi phí phương án Lưu ý: - Xác định phạm vi phân tích - Các nguyên tắc xác định lợi ích chi phí Các bước thực  Chỉ tính lợi ích/chi phí ... nhân có độ thỏa dụng - Cá nhân sẵn sàng đánh đổi nguồn lực cho Các bước thực Đặc điểm giá trị kinh tế: ◦ Giá trị tồn người đánh giá ◦ Giá trị đo lường thông qua đánh giá ◦ Tiền dùng làm đơn vị...
 • 22
 • 169
 • 0

Bài giảng kinh tế môi trường chương 4 định giá môi trường

Bài giảng kinh tế môi trường  chương 4 định giá môi trường
... CHƯƠNG – Định Giá Môi Trường 4. 1 Định giá môi trường phân tích kinh tế dự án 4. 2 Ảnh hưởng môi trường bước dẫn đến định giá ảnh hưởng môi trường 4. 3 Tổng giá trị kinh tế tài nguyên môi trường ... Môi Trường 4. 4 Các phương pháp định giá môi trường Giá trị thung lũng Tình Yêu CHƯƠNG – Định Giá Môi Trường 4. 4 Các phương pháp định giá môi trường Giá trị thung lũng Tình Yêu CHƯƠNG – Định Giá ... theo mẫu CHƯƠNG – Định Giá Môi Trường 4. 4 Các phương pháp định giá môi trường 4. 4.2 Phương pháp định giá gián tiếp 4. 4.2.1 Định giá gián tiếp sử dụng thị trường thay b Phương pháp định giá hưởng...
 • 52
 • 302
 • 0

Tổng hợp đề thi kinh tế môi trường năm 2014 đại học thương mại

Tổng hợp đề thi kinh tế môi trường năm 2014 đại học thương mại
... nhiễm môi trường việt nam ngoại ứng gì? ô nhiễm môi trường có phải ngoại ứng ko? ô nhiễm môi trường có phải nguyên nhân gây nên vô hiệu kinh tế ko? Đề thi Kinh tế môi trường ngày 23/5 /2014 Câu ... chi phí xã hội đề bọn Đề 21 nêu nguyên tắc xây dựng xã hội phát triển bền vững trình bày phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng tập ôn dạng giáo trình đc Đề 22 ô nhiễm môi trường gì? lấy ... Câu Trong quan điểm đại nói mối quan hệ môi trường có mối tương tác? phân tích chứng minh Câu Mục đích thuế phủ, vẽ đồ thị phân tích Câu tập giống giáo trình Đề 14 ngày 20/06 /2014 Câu Vẽ mô hình...
 • 3
 • 284
 • 2

Tổng hợp đề thi kinh tế môi trường năm 2014 đại học thương mại

Tổng hợp đề thi kinh tế môi trường năm 2014 đại học thương mại
... nhiễm môi trường việt nam ngoại ứng gì? ô nhiễm môi trường có phải ngoại ứng ko? ô nhiễm môi trường có phải nguyên nhân gây nên vô hiệu kinh tế ko? Đề thi Kinh tế môi trường ngày 23/5 /2014 Câu ... chi phí xã hội đề bọn Đề 21 nêu nguyên tắc xây dựng xã hội phát triển bền vững trình bày phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng tập ôn dạng giáo trình đc Đề 22 ô nhiễm môi trường gì? lấy ... Câu Trong quan điểm đại nói mối quan hệ môi trường có mối tương tác? phân tích chứng minh Câu Mục đích thuế phủ, vẽ đồ thị phân tích Câu tập giống giáo trình Đề 14 ngày 20/06 /2014 Câu Vẽ mô hình...
 • 3
 • 126
 • 0

slide kinh tế môi trường _ bài giảng 4 - mức ô nhiễm tối ưu

slide kinh tế môi trường _ bài giảng 4 - mức ô nhiễm tối ưu
... đònh mức phát thải tối ưu dùng cho mục đích gì?  Mức ô nhiễm thực tế tối ưu chưa?  Chính phủ làm để đạt mức ô nhiễm tối ưu?  Chúng ta đạt mức ô nhiễm tối ưu thông qua chế thò trường không? ... đònh ô nhiễm tối ưu sử dụng công nghệ giảm ô nhiễm: A Mục tiêu kiểm soát ô nhiễm B Chi phí giảm ô nhiễm biên (MAC) C Chi phí thiệt hại biên (MDC) D Mức ô nhiễm tối ưu Nhân tố ảnh hưởng mức ô nhiễm ... ô nhiễm tổng lợi ích ròng? D Mức ô nhiễm tối ưu $ MAC MDC E B E w A c D b a d ej e* ei eN Lượng phát thải (tấn/năm) D Mức ô nhiễm tối ưu  Kết luận: Mức ô nhiễm tối ưu đạt chi phí kiểm soát ô...
 • 42
 • 347
 • 0

slide kinh tế nông nghiệp chương 4 Kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp

slide kinh tế nông nghiệp chương 4 Kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp
... 04/ 04/ 14 31 Nhng gii phỏp kinh t k thut Trong cụng tỏc nghiờn cu + Trong trng trt ngoi cõy lỳa cn nghiờn cu cỏc loi cõy mu nh ngụ, khoai, u cỏc loi (cõy di ngy, ngn ngy, cõy cụng nghip) + Trong ... Nõng cao hiu qu s dng mỏy múc, cụng c Chuyn dch c cu kinh t nụng thụn To nhng in hỡnh tiờn tin rỳt bi hc kinh nghim nhõn lờn din rng 04/ 04/ 14 15 in khớ húa NNNT in khớ hoỏ l mt tin b khoa hc ... dõu c ng dng vo sn xut 04/ 04/ 14 29 Nhng thnh tu cụng ngh sinh hc ch yu ca nc ta Trong chn nuụi, ó thnh cụng vic to bũ ging cht lng cao, to cỏc ging lai nh ln, gia cm Trong lnh vc vi sinh vt...
 • 42
 • 454
 • 5

Quảng cáo truyền hình trong kinh tế thị trường - CHƯƠNG 5 ĐÀI TRUYỀN HÌNH ( TELEVISION NETWORK ) ppt

Quảng cáo truyền hình trong kinh tế thị trường - CHƯƠNG 5 ĐÀI TRUYỀN HÌNH ( TELEVISION NETWORK ) ppt
... Kyokai) đài tư nhân (Mimpo) NHK có chương trình truyền quốc nội, đài truyền hình (trong đài truyền vệ tinh), chương trình truyền đài truyền hình quốc tế (TV Japan) , mướn 150 00 nhân viên (số liệu ... triệu đô-la) 1980 19 85 1990 19 95 1997 Tiền thuê đài 254 9 8831 1 758 2 255 56 30784 Thuê sở 16 15 4138 10174 16860 204 05 Thuê phụ trội 7 65 3610 4882 457 1 459 4 Quảng cáo 50 8 15 252 4 57 5 7 859 Xuất xứ ... Yomiuri) -TBS (Tokyo Broadcasting System, 25 đài, 1 955 , liên hệ với nhật báo Mainichi) -Fuji Television (2 6 đài, liên hệ với nhật báo Sankei) -TV Asahi (1 7 đài, 1 956 ,liên hệ với nhật báo Asahi) -TV...
 • 6
 • 157
 • 1

Quảng cáo truyền hình trong kinh tế thị trường - CHƯƠNG 4 HÃNG QUẢNG CÁO (THE ADVERTISING AGENCY) pptx

Quảng cáo truyền hình trong kinh tế thị trường - CHƯƠNG 4 HÃNG QUẢNG CÁO (THE ADVERTISING AGENCY) pptx
... đồng nghiệp Quảng cáo truyền hình kinh tế thị trường họ -Hãng quảng cáo song phươnghay giao hỗ(Interactive Agency) chuyên giúp hãng thực chương trình quảng cáo mạng Internet, truyền hình song phương ... Quảng cáo truyền hình kinh tế thị trường Thế rồi, từ việc bán khoảng thời gian đài truyền hình, hãng quảng cáo bán lực, hiểu biếtvề công việc quảng cáo cho chủ quảng cáo. Họ nhận 100% ... muốn bỏ hãng quảng cáo Leo Burnett, họ dùng hai hãng khác hiệp lực làm chung quảng cáo Mc Donald có lần Quảng cáo truyền hình kinh tế thị trường nhờ ba hãng khác nhau, A T & T nhờ bốn Trong trường...
 • 11
 • 147
 • 0

Kinh tế môi trường - Chương 5 ppsx

Kinh tế môi trường - Chương 5 ppsx
... quản lý môi trường   Ký quỹ môi trường Quỹ môi trường Các công cụ quản lý môi trường   Ký quỹ môi trường Quỹ môi trường Các công cụ quản lý môi trường  Công cụ kỹ thuật ◦ Đánh giá môi trường ... lý môi trường Quản lý môi trường tổng hợp biện pháp, luật pháp, sách kinh tế, kỹ thuật, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống phát triển bền vững kinh tế - xã hội 1 Quản lý môi ... thô 6-4 0 Gỗ (nhóm 1, 2, 3, 4) 1 0-3 5 Trầm hương, kỳ nam 2 5- 3 0 Nước khoáng thiên nhiên 8-1 0 Nước mặt 1-3 Yến sào 1 0-2 0 Các công cụ quản lý môi trường  Thuế/phí môi trường ◦ Đánh vào chất thải ◦...
 • 21
 • 168
 • 0

Kinh tế môi trường - Chương 3 ppsx

Kinh tế môi trường - Chương 3 ppsx
... thị trường: MBt = – 0,4Qt  Chi phí khai thác = USD/thùng  r = 10%/năm Hiệu tĩnh hiệu động Hiệu động Với điều kiện Q1+Q2 = 20 Hiệu tĩnh hiệu động Điều kiện cần Hiệu tĩnh hiệu động  Q1 = 10,23...
 • 13
 • 186
 • 0

Kinh tế môi trường - Chương 3 ( tiếp theo ) doc

Kinh tế môi trường - Chương 3 ( tiếp theo ) doc
... H(S,E 2) H(S,E 1) H1 H1 Trữ lượng S E1 Emsy E2 Nỗ lực E Mô hình kinh tế tài nguyên thủy sản  Mức nỗ lực hiệu kinh tế: max π = max (TR – TC)  điểm MR = MC  điểm Emey (maximum economic yield) ...  Hàm khai thác H = H(E,S)  Khi S không đổi, E tăng  H tăng  Khi E không đổi, S tăng  H tăng  Mối quan hệ tỷ lệ thuận Hàm khai thác Sản lượng H H(S,E 2) E1 < E2 H(S,E 1) Trữ lượng S Mô hình ... Nam:  Tuyến lộng ( 6-2 4 hải l ): 2010 20.000 chiếc; 2020: 15.000  Tuyến khơi (> 24 hải l ): giữ ổn định mức 25.000 tàu Mục tiêu hướng tới phát triển khai thác vùng biển quốc tế Đầu tư tàu có...
 • 27
 • 103
 • 0

Kinh tế môi trường - Chương 2 docx

Kinh tế môi trường - Chương 2 docx
... lượng môi trường: - Có thuộc tính giá trị sử dụng: thể qua chức hệ thống môi trường - Có thuộc tính giá trị: thể người phải tốn chi phí để có chất lượng môi trường mong muốn -  chất lượng môi trường ... chất lượng môi trường: cảnh quan sinh thái  HHCC túy: VD hàng hóa chất lượng môi trường: không khí II Hàng hóa chất lượng môi trường Chất lượng môi trường hàng hóa công cộng Thất bại thị trường ... chất lượng môi trường Chất lượng môi trường hàng hóa công cộng Phân loại:  HHCC không túy - Có cạnh tranh, không loại trừ VD hàng hóa chất lượng môi trường: tài nguyên thiên nhiên - Có loại trừ,...
 • 92
 • 187
 • 0

Kinh tế môi trường - Chương 1 docx

Kinh tế môi trường - Chương 1 docx
... loại môi trường Theo thành phần môi trường: Môi trường đất  Môi trường nước  Môi trường không khí  Môi trường biển Phân loại môi trường Dựa quy mô môi trường Môi trường miền núi  Môi trường ... thác người môi trường với mức độ phạm vi thích hợp; mở khả tận dụng thiên nhiên việc giải vấn đề môi trường Biến đổi môi trường Ô nhiễm môi trường  Suy thoái môi trường  Sự cố môi trường  a) ... Môi trường nông thôn  Môi trường đồng  Môi trường đô thị Các đặc trưng hệ thống môi trường     Tính cấu phức tạp Tính mở Tính động Khả tự tổ chức phục hồi 3 .1 Tính cấu phức tạp Hệ môi trường...
 • 78
 • 488
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: slide kinh tế môi trường ftubai tap kinh te moi truong chuong 3bai tap kinh te moi truong chuong 2slide kinh tế vĩ mô chương 4slide kinh tế môi trườngslide kinh tế môi trường bài giảng 16bài tập kinh tế môi trường chương 5trắc nghiệm thị trường chứng khoán đại học ngoại thươngbài tập thị trường chứng khoán đại học ngoại thươnggiáo trình thị trường chứng khoán đại học ngoại thươngslide bài giảng kinh tế môi trườnggiáo trình kinh tế môi trường đại học kinh tế quốc dânđề thi kinh tế môi trường đại học thương mạigiáo trình kinh tế môi trường đại học nông nghiệpđề thi kinh tế môi trường đại học ngoại thươngTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả