Tiểu luận chọn giống sắn và một số kết quả đạt được tại Việt Nam

Thực trạng đổi mới công nghệ một số kết quả đạt được

Thực trạng đổi mới công nghệ và một số kết quả đạt được
... khoa học công nghệ , đổi công nghệ thực hướng đắn doanh nghiệp công nghiệp giàu tiềm CHƯƠNG : THỰC TRẠNG Ở VIỆT NAM 2.1 NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP ... mại công nghiệp Việt Nam 15 Công nghệ quản lý công nghệ ( môn quản lý công nghệ trường ĐHKTQD ) 16 Tạp chí công nghiệp - Đổi công nghệ ngành công nghiệp thực trạng vấn đề cần giải 17 Tạp chí công ... trường công nghệ quốc tế 2.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU TRONG HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ 2.2.1 Tồn đổi công nghệ doanh nghiệp công nghiệp Việt nam Một là, tốc độ đổi công nghệ...
 • 25
 • 86
 • 0

DỰ ÁN “XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CẢNH BÁO NGUY CƠ SÓNG THẦN CHOCÁC VÙNG BỜ BIỂN VIỆT NAM” MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

DỰ ÁN “XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CẢNH BÁO NGUY CƠ SÓNG THẦN CHOCÁC VÙNG BỜ BIỂN VIỆT NAM” VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
... sơ kết luận khả xảy sóng thần vùng bờ biển nước ta thấp Tuy vậy, cần xây dựng đồ cảnh báo nguy sóng thần hệ thống cảnh báo sớm sóng thần cho vùng bờ biển nước ta Dự án xây dựng đồ cảnh báo nguy ... độ cao sóng thần vùng biển Việt Nam không đáng kể Do vậy, không cần tính tới kịch xây dựng đồ cảnh báo nguy sóng thần cho vùng bờ biển Việt Nam Hình Độ cao sóng thần ven bờ biển hải đảo Việt Nam ... xây dựng đồ cảnh báo nguy sóng thần Philippines Năm 2007: - Đi học tập tính chất động đất sóng thần vùng Biển Đông phương pháp xây dựng đồ cảnh báo nguy sóng thần Honolulu; - Nghiên cứu xây dựng...
 • 16
 • 102
 • 0

Một số kết quả đạt được của Viện trong những năm gần đây những tồn tại cần phải giải quyết phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2007.DOC

Một số kết quả đạt được của Viện trong những năm gần đây và những tồn tại cần phải giải quyết và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2007.DOC
... đôi ngũ cán viện quan đơn vị khác Tiếng anh, tin học.v.v III Một số kết đạt Viện năm gần tồn cần phải giải phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2007 Một số kết đạt Viện Trong năm qua Viện ưu tiên ... viên Viện 16 Hệ thống quản lý nguồn nhân lực Viện 17 III Một số kết đạt Viện năm gần tồn cần phải giải phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2007 18 Một số kết đạt Viện 18 1.1 Về công ... chất lượng cán công chức chia theo lĩnh vực Báo cáo tổng kết công tác năm 2006 phưong hướng nhiệm vụ công tác năm 2007 Các kết nghiên cứu chủ yếu năm 2006 Kỷ yếu 25 năm thành lập Viện Khoa học...
 • 28
 • 639
 • 0

Sự biến động đồng EURO một số vấn đề đặt ra với Việt Nam

Sự biến động đồng EURO và một số vấn đề đặt ra với Việt Nam
... xuống V tác động đến quan hệ Việt Nam - EU Trớc nghiên cứu tác động biến động đồng EURO quan hệ Việt Nam - EU, xem xét quan hệ Việt Nam - EU tác động có mặt đồng EURO biến động đến Việt Nam Quá trình ... minh tiền tệ châu Âu đời đồng EURO Chơng II: Tình hình biến động tác động đồng EURO từ đời tới Chơng III: Một số giải pháp nhằm ổn định giá trị đồng EURO số vấn đề đặt Việt Nam S/V: hoàng quý ly ... bán đồng USD nhằm làm cho đồng USD hạ giá so với đồng EURO, nhằm ngăn chặn giảm giá đồng EURO Nh vậy, với cố gắng tâm vựa dậy đồng EURO tất quốc gia khu vực biện pháp khẳng định chiều xấu đồng EURO...
 • 124
 • 156
 • 0

BIỆN PHÁP ỔN ĐỊNH GIÁ TRỊ ĐỒNG EURO MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM

BIỆN PHÁP ỔN ĐỊNH GIÁ TRỊ ĐỒNG EURO VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM
... trường ngoại hối lúc đồng EURO đời Vậy nghĩ đến đồng tiền Châu Á chung? II MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỀ SUẤT NHẰM ỔN ĐỊNH GIÁ TRỊ ĐỒNG EURO Qua xem xét tình hình diễn biến đồng EURO kết biện pháp ECB EU - 11 ... thích hợp cho việc thực nhiệm vụ - ổn định giá trị đồng EURO III KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA ĐỒNG EURO Đồng EURO vào lưu hành gây biến động lớn cho kinh ... tận vấn đề đồng EURO trở thành tranh cãi lớn thị trường tiền tệ tài giới Rất nhiều quốc gia quan tâm lo lắng tới vấn đề đồng EURO, quan tâm đến đồng EURO nhiều từ chưa đời làm cho giá đồng EURO...
 • 36
 • 279
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm biến dị khả năng di truyền về sinh trưởng một số tính chất gỗ của Bạch đàn urô (E. urophylla ST. Blake) một số dòng Bạch đàn lai tại Việt Nam

Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và một số tính chất gỗ của Bạch đàn urô (E. urophylla ST. Blake) và một số dòng Bạch đàn lai tại Việt Nam
... 70 a Biến dị gia đình Bạch đàn urô 70 b Biến dị dòng Bạch đàn urô 73 c Biến dị dòng Bạch đàn lai UP Biến dị hàm lượng cellulose dòng Bạch đàn urô 3.2.2 Bạch đàn lai UP 3.3 Khả di truyền tính ... thân Bạch đàn urô Bạch đàn lai UP 51 3.1.1 Biến dị nguồn hạt giống Bạch đàn urô 52 3.1.2 Biến dị gia đìnhBạch đàn urô 53 3.1.3 Biến dị dòng tính Bạch đàn urô 60 3.1.4 Biến dị dòng tính Bạch ... giống Bạch đàn urô Bạch đàn lai UP, tạo giống vừa sinh trưởng nhanh vừa có chất lượng tốt cần thiết Đề tài Nghiên cứu đặc điểm biến dị khả di truyền sinh trưởng số tính chất gỗ Bạch đàn urô (E urophylla...
 • 133
 • 399
 • 0

Đề tài " Vai trò của khối BRICs trong khủng hoảng tài chính toàn cầu một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam " pptx

Đề tài
... động khủng hoảng tài toàn cầu 17 1.3.1 Diễn biến khủng hoảng tài toàn cầu .17 1.3.2 Tác động khủng hoảng tài toàn cầu 21 CHƢƠNG 2: VAI TRÒ CỦA KHỐI BRICs TRONG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN ... giới, Việt Nam chủ động hội nhập tận dụng tốt hội tham gia vào sân chơi chung toàn cầu Từ lý trên, ngƣời viết chọn đề tài "Vai trò khối BRICs khủng hoảng tài toàn cầu số vấn đề đặt cho Việt Nam" ... mục tài liệu tham khảo, nội dung khóa luận gồm chƣơng: Chƣơng Tổng quan BRICs khủng hoảng tài toàn cầu Chƣơng Vai trò khối BRICs khủng hoảng tài toàn cầu Chƣơng Một số vấn đề đặt cho Việt Nam...
 • 87
 • 333
 • 0

Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng một số vấn đề đặt ra với Việt Nam

Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng và một số vấn đề đặt ra với Việt Nam
... khai hợp tác kinh tế VBBMR 42 Hợp tác kinh tế VBBMR phù hợp phù hợp với lợi ích Việt Nam Xét từ khía cạnh kinh tế, Hợp tác khu vực Vịnh Bắc Bộ mở rộng phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế ... Khắc Nam Hà Nội – 2013 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: KHÁI QUÁT VỀ HỢP TÁC KINH TẾ VỊNH BẮC BỘ MỞ RỘNG 10 1.1 Khái quát Vịnh Bắc Bộ phạm vi hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng ... Đông Nam Á Với chiến lược "Một trục hai cánh", Trung Quốc chủ trương hình thành hai mảng hợp tác lớn khu vực hợp tác kinh tế biển (Hợp tác kinh tế xuyên Vịnh Bắc Bộ) hợp tác kinh tế (Hợp tác tiểu...
 • 77
 • 653
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm biến dị khả năng di truyền về sinh trưởng một số tính chất gỗ của Bạch đàn urô (E. urophylla ST. Blake) một số dòng Bạch đàn lai tại Việt Nam [full]

Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và một số tính chất gỗ của Bạch đàn urô (E. urophylla ST. Blake) và một số dòng Bạch đàn lai tại Việt Nam [full]
... 70 a Biến dị gia đình Bạch đàn urô 70 b Biến dị dòng Bạch đàn urô 73 c Biến dị dòng Bạch đàn lai UP Biến dị hàm lượng cellulose dòng Bạch đàn urô 3.2.2 Bạch đàn lai UP 3.3 Khả di truyền tính ... thân Bạch đàn urô Bạch đàn lai UP 51 3.1.1 Biến dị nguồn hạt giống Bạch đàn urô 52 3.1.2 Biến dị gia đìnhBạch đàn urô 53 3.1.3 Biến dị dòng tính Bạch đàn urô 60 3.1.4 Biến dị dòng tính Bạch ... giống Bạch đàn urô Bạch đàn lai UP, tạo giống vừa sinh trưởng nhanh vừa có chất lượng tốt cần thiết Đề tài Nghiên cứu đặc điểm biến dị khả di truyền sinh trưởng số tính chất gỗ Bạch đàn urô (E urophylla...
 • 135
 • 86
 • 0

THỰC TRẠNG HẰN LÚN VỆT BÁNH XE TRÊN MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG HẰN LÚN VỆT BÁNH XE TRÊN MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TẠI VIỆT NAM
... DUNG ISO 9001 : 2008 Thực trạng Hằn lún vệt bánh xe mặt đường tông nhựa Tại Việt Nam Các giải pháp của Bộ GTVT nhằm khắc phục Hằn lún vệt bánh xe thời gian vừa qua Một số kết quả nghiên ... xe Đề xuất, kiến nghị ISO 9001 : 2008 • Thực trạng Hằn lún vệt bánh xe mặt đường tông nhựa Việt Nam Hiện tượng hư hỏng Hằn lún vệt bánh xe (HLVBX) mặt đường tông nhựa (BTN) xuất Việt ... chất lượng mặt đường nhằm giảm thiểu hư hỏng HLVBX nước nước ISO 9001 : 2008 Thực trạng Hằn lún vệt bánh xe mặt đường tông nhựa Việt Nam Các hình ảnh HLVBX số tuyến đường Việt Nam ISO 9001...
 • 44
 • 431
 • 1

PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN TÌNH DỤC TRÊN THẾ GIỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI VIỆT NAM

PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN TÌNH DỤC TRÊN THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI VIỆT NAM
... đảm quyền pháp luật thực tế… 5.Thực trạng quyền tình dục số yêu cầu đặt với Việt Nam Nếu không tính đến khía cạnh truyền thống quyền hôn nhân/gia đình quyền sinh sản, quyền tình dục vấn đề thảo ... đến quyền tình dục - thấy phần tranh tổng thể vấn đề giới 3.1 .Quyền tình dục LGBT pháp luật quốc gia Từ báo cáo kết khảo sát thực trạng bảo đảm quyền LGBT giới Hiệp hội quốc tế người đồng giới nam, ... (mà đề cập đoạn trên) .21 Ngoài ra, số công trình nghiên cứu công phu, toàn diện vấn tình dục quyền tình dục Việt Nam, đặc biệt góc độ xã hội học.22 Khác với nhiều quốc gia giới, thảo luận quyền...
 • 17
 • 161
 • 0

Bất bình đẳng trong giáo dục vấn đề kết quả học tập tại việt nam

Bất bình đẳng trong giáo dục và vấn đề kết quả học tập tại việt nam
... không bình đẳng giáo dục kết học tập học sinh không xác thực Một số học giả hoài nghi kết nghiên cứu cho nguyên nhân đàng sau mối tương liên cao cách đáng kể tỉnh có mức phân phối giáo dục bình đẳng ... vấn đề lớn nên giáo dục Mỹ bất bình đẳng tiếp cận hội giáo dục Người da trắng có nhiều hội học tập người da màu Theo James Coleman, tình trạng học sinh da trắng Mỹ thường có môi trường giáo dục ... không bình đẳng điều không tốt cho việc học tập học sinh Tại bất bình đẳng số tỉnh thành định lại tạo kết điểm số thấp học sinh tỉnh chưa hằn điều hiển nhiên Kết luận không bị phủ nhận tham khảo kết...
 • 4
 • 399
 • 3

Tài liệu TIỂU LUẬN: Quản lý TSLĐ một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ ở Công ty vật tư kỹ thuật xi măng docx

Tài liệu TIỂU LUẬN: Quản lý TSLĐ và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ ở Công ty vật tư kỹ thuật xi măng docx
... quản sử dụng TSLĐ Công ty vật kỹ thuật xi măng Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng TSLĐ Công ty vật kỹ thuật xi măng chương I vấn đề chung tài sản lưu động quản tài ... cứu: Quản TSLĐ số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng TSLĐ Công ty vật kỹ thuật xi măng Kết cấu đề tài gồm chương: Chương I: Những vấn đề chung TSLĐ quản TSLĐ Chương II: Thực trạng quản ... trạng quản sử dụng tài sản lưu động công ty vật kỹ thuật xi măng I Đặc điểm tổ chức quản sản xuất kinh doanh công ty vật kỹ thuật xi măng Lịch sử hình thành phát triển - Công ty vật tư...
 • 75
 • 241
 • 0

Tiểu luận Phân tích bia một số chỉ tiêu về nước pptx

Tiểu luận Phân tích bia và một số chỉ tiêu về nước pptx
... kiểm sốt cơng nghệ sản xuất Bia a/ Lấy mẫu nước: Ở với loại nước nhà máy lấy để phân tích nước đưa vào sản xuất là: Nước hồ ; nước CO2 Nước nấu ; nước lạnh + CO2 Nước lò ; nước cửa lò Nước qua ... nghiên cứu hay phân tích + Đáp ứng u cầu phân tích hay nghiên cứu xem xét + Lấy mẫu khơng làm mắt hay nhiễm bẩn thêm chất phân tích vào mẫu + Phải phù hợp theo phương pháp chọn để phân tích + Có khối ... hút thùng thể tích định cho thể tích tổng cộng lấy khơng 4,5lít (tương đương gần 10 chai bia 450ml) II- TIẾN HÀNH XÁC ĐỊNH: A/ Phân tích nước: Dưới số tiêu quan trọng mà Nhà máy Bia Sài Gòn –...
 • 39
 • 358
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: một số kết quả đạt được trong những năm gần đâymột số kết quả đạt được trong công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụngmột số kết quả đạt được và tồn tại trong quá trình phát triển rat của xã văn đứcmột số kết quả đạt được trong sản xuất rat tiếpbiện pháp ổn định giá trị đồng euro và một số vấn đề đặt ra cho việt nammột số kết quả đạt được và tồn tại trong hoạt động tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng ngoại thương 51một số kết quả đạt được của đơn vị trong những năm qua và phương hướng nhiệm vụ trong những năm tớimột số kết quả đạt được và hạn chế trong hoạt động tín dụng dài hạn tại chi nhánh hà thànhmột số kết quả đạt được những mặt tồn tại và nguyên nhânkhái quát về sự ra đời phát triển và một số thành quả đạt được của kiểm toán nội bộ tại tổng công ty bưu chính viễn thông việt nammột sô kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh của cácdoanh nghiệp dệt may việt nam trong thời gian quamột số kết quả đạt được của công tác thẩm định tài chính dự án cho vay đầu tư bất động sản của ngân hàng tmcp đại dươngmột số kết quả đạt được trong quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu thiết bị lòng giếng của công ty cổ phần thiết bị công nghệ và tự động hóa việt nam từ thị trường châu âumột số kết quả đạt được của đơn vị trong những năm qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tớimột số kết quả đạt được trong công tác ký quỹ ctph môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huếHỘP GIẢM TỐC 2 CẤP PHÂN ĐÔI CẤP NHANH BÁNH RĂNG NGHIÊNGHỏi đáp 8 tại sao khi bước vào nhà thờ người ta làm dấu thánh giá với nước thánhChương II. Bài 1. Những gì em đã biếtChương II. Bài 1. Những gì em đã biếtTÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ NGẦM 22KV CẤP CHO TRẠM BIẾN ÁP T1 VÀ T3 THUỘC DỰ ÁN KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRUNG TÂM VĂN HÓA TÂY ĐÔNGHIÊN CỨU QUY HOẠCH TỔNG THỂ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TỈNH SƠN LAĐề tài: Công Nghệ Mạng Điện ThoạiTHỰC TẬP CÔNG NHÂN ĐIỆN – ĐIỆN TỬHỏi đáp 14 các bài đọc được chọn lựa như thế nàoÔn tập về giải toánKhái niệm số thập phân (tiếp theo)Héc - tagiaotrinh nghecop pha gian giao okthiết kế bể uasb trong quy trình xử lý nước thải ngành chế biến thủy sảnBài 16. Phòng tránh HIV / AIDSBài 19. Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộBài 26. Đá vôiBài 15. Phòng bệnh viêm gan ABài 12. Phòng bệnh sốt rét