Đồ án máy tiện ren vít vạn năng

Đồ án chi tiết máy: Máy tiện ren vít vạn năng T616

Đồ án chi tiết máy: Máy tiện ren vít vạn năng T616
... lại IV.3 MÁY TIỆN ĐỨNG Máy tiện đứng loại máy có trục đặt thẳng đứng, có lắp bàn máy quay tròn vấu cặp để cố đònh chi tiết gia công Dùng để gia công chi tiết ngắn có đường kính lớn, chi tiết có ... kính chi u dài chi tiết gia công 0.5< L ...
 • 12
 • 3,693
 • 7

Đồ án môn học: Thiết kế máy cắt kim loại- Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng

Đồ án môn học: Thiết kế máy cắt kim loại- Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng
... Quc t (tr) Ren mụun (m) + Ren Anh (n) Ren Pitch (Dp) Vỡ vy, mỏy tin ren vớt nng T620 cng ỏp ng c loi ren ú vi khong 112 bc ren tiờu chun v 112 bc ren khuch i ph kớn ton b cỏc loi ren thuc TCVN, ... loi mt ct dc gia cỏc bng ren cn c thng nht hoỏ v mt sp xp Vi ren Anh, nu s vũng ren inch cng ln thỡ bc ren cng nh nờn ta phi xp loi ren cú n nh v phớa phi ca bng xp ren, n nh cn xp lờn trờn Phng ... ct kim loi Thụng thng b bỏnh rng thay th ny dựng chung cho c trng hp ct ren Anh Nhng ct ren Anh, xớch ct ren i theo ng khỏc (b bỏnh rng Noocton b ng) tớnh ic ta cn tớnh th ct ren Anh cú n=10 ren/ inch...
 • 51
 • 970
 • 8

Đồ án Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng pot

Đồ án Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng pot
... dựng ct ren, tin trn ỏn mụn hc: Thit k mỏy ct kim loi Th gii quy chun v h ren (trong ú, mi h cú loi ren) : + Ren Quc t (tr) Ren mụun (m) + Ren Anh (n) Ren Pitch (Dp) Vỡ vy, mỏy tin ren vớt nng ... hoỏ v mt sp xp Vi ren Anh, nu s vũng ren inch cng ln thỡ bc ren cng nh nờn ta phi xp loi ren cú n nh v phớa phi ca bng xp ren, n nh cn xp lờn trờn Phng trỡnh c bn ca xớch ct ren: 1vTC x i/c x ... thay th ny dựng chung cho c trng hp ct ren Anh Nhng ct ren Anh, xớch ct ren i theo ng khỏc (b bỏnh rng Noocton b ng) tớnh ic ta cn tớnh th ct ren Anh cú n=1 0ren/ inch ú ta cú cỏc giỏ tr: tp=25,4/n=25,4/10;...
 • 52
 • 445
 • 0

đồ án máy cắt thiết kế máy tiên ren vít vạn năng trên cơ sở dựa theo máy chuẩn 16k20

đồ án máy cắt thiết kế máy tiên ren vít vạn năng trên cơ sở dựa theo máy chuẩn 16k20
... công việc chủ yếu máy tiện ren vít vạn để tiện trơn tiện ren Máy tiện loại ren hệ mét, ren hệ Anh, ren nhiều đầu mối, ren khuếch đại, ren tiêu chuẩn phi tiêu chuẩn, ren trái ren phải II TẠO ... ĐỘNG HỌC MÁY I CÔNG DỤNG CỦA MÁY TIỆN REN VÍT VẠN NĂNG Máy tiện ren vít vạn máy công cụ dùng phổ biến nhà máy, phân xưởng khí xí nghiệp Nó dùng để gia công bề mặt tròn xoay, bề mặt ren Phù hợp ... Một máy thiết kế, chế tạo song phải quy định rõ ràng chế độ làm việc máy trước đưa vào sản xuất Trong phạm vi máy thiết kế xác định chế độ cắt gọt tới hạn máy làm sở tính toán động lực học máy...
 • 52
 • 465
 • 0

đồ án thiết kế máy tiện ren vít vạn năng

đồ án thiết kế máy tiện ren vít vạn năng
... động học máy Máy máy tiện ren vít vạn loại máy công cụ đợc sử dụng rộng rãi, để gia công bề mặt định hình tròn xoay, loại ren nh ren quốc tế, ren môđun, ren anh, ren pít Có khả tiện trơn, tiện cắt ... chọn tốc độ, II Đặc điểm máy tiện ren vít vạn Máy tiện ren vít vạn loại máy đợc sử dụng phổ biến thực tế Với khả công nghệ máy rộng rãi, gia công đạt độ xác cao Chính máy tiện đóng vai trò quan ... tháng năm 2011 Sinh viên thiết kế Dng Minh Sỏng Phần mở đầu I Tổng quan máy tiện ren vít vạn Khả công nghệ: Trong nhà máy khí, máy tiện chiếm tỉ lệ lớn so với máy móc trang thiết bị khác Máy...
 • 85
 • 300
 • 1

Đồ án máy công cụ tính toán thiết kế máy mới Máy tiện ren vít vạn năng

Đồ án máy công cụ tính toán thiết kế máy mới Máy tiện ren vít vạn năng
... 1, , to nờn iki dựng ct ren khuch i b.Xớch chy dao ct ren Mỏy tin ren vớt nng T620 cú kh nng ct loi ren : Ren quc t (tp) Ren mụun (m) Ren anh (n) Ren pitch (Dp) - Khi ct ren tiờu chun xớch truyn ... 0,0270,527 0,040,78 Cụng sut ng c (kw) 10 Lc chy dao ln nht 4,5 3430 Pxmax (N) 3530 Pymax (N) 5400 5400 Kh nng ct ren Ren quc t (tp) 1192 Ren mouyn (m) 0,548 Ren anh (n) 242 Ren pitch (Dp) 961 ... -3 -4-4 -5-6-6 -7-8-9-9,5-10-11-12-14-16-18-2022-24 Nhúm khuch i: i = 8;2 Sp xp bng ren: Ren Anh Ren Mụuyn Ren Quc t t (mm) m= - 2.25 4.5 0.5 - 25,4 p (mm) 2.25 n= 4.5 16 t 18 19 1.25 2.5 10...
 • 41
 • 293
 • 0

đồ án chế tạo máy: tính toán thiết kế máy tiện ren vít vạn năng dựa trên máy mẫu, máy tương tự máy 1K62 .

đồ án chế tạo máy: tính toán thiết kế máy tiện ren vít vạn năng dựa trên máy mẫu, máy tương tự máy 1K62 .
.. . 51 39 1.3 08 1.1 63 0.2 68 I-II 56 34 1.6 47 2.1 64 0.4 99 II-III 21 55 0.3 82 - 4.1 75 - 0.9 63 II-III 29 47 0.6 17 - 2.0 94 - 0.4 83 II-III 38 38 1.0 00 0 III-IV 22 88 0.2 50 - 6.0 12 - 1.3 86 III-IV 45 45 1.0 00 0 .. . - 6.0 12 - 1.3 86 III-IV 45 45 1.0 00 0 IV-V 22 88 0.2 50 - 6.0 12 - 1.3 86 IV-V 45 45 1.0 00 0 III-V 27 54 0.5 00 - 3.0 06 - 0.6 93 V-VI 65 43 1.5 12 1.7 92 0.4 13 15 đồ án máy công cụ ********************* sv: V th .. . úng) 12 = = .m 35 28 18 45 15 48 m = K2.Zn.ugb = 0,7855.Zn.ugb Zn.ugb 16 Ct ren Anh: Loi ren ny cú cụng thc tng t ren quc t ,khụng o theo chiu di bc ren m tớnh theo k l s vũng ren tc Anh (25,4...
 • 87
 • 220
 • 0

đồ án máy: tính toán thiết kế Máy tiện ren vít vạn năng

đồ án máy: tính toán thiết kế Máy tiện ren vít vạn năng
... [1] [0] 12 Đồ án Máy Hộp chạy dao máy tiện Cỏc phng ỏn li kt cu 23 Đồ án Máy Hộp chạy dao máy tiện 24 Đồ án Máy Hộp chạy dao máy tiện 25 Đồ án Máy Hộp chạy dao máy tiện 26 Đồ án Máy Hộp ... 1K62 cú kh nng ct c loi ren: ren Quc t, ren Anh, ren Module v ren Pitch S cu trỳc ng hc ca mỏy 1K62 Đảo chiều Đồ án Máy Hộp chạy dao máy tiện Phng trỡnh ct ren: 1(vũng)ì iCd ì iTT ì ic s ì iGb ... 56 ì ì =4 ikd = ì 27 ikd = ì ì 22 ì ì ì =1 36 Đồ án Máy Hộp chạy dao máy tiện - Tớnh toỏn cỏc t s truyn ct cỏc loi ren: Bng xp ren Ren module Ren Quc t (mm) m= t p (mm) - 1.5 3.25 6.5 - -...
 • 76
 • 193
 • 0

đồ án thiết kế máy: tính toán Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng (Cùng cỡ máy T620…)

đồ án thiết kế máy: tính toán Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng (Cùng cỡ máy T620…)
... cu s dng th gii tn ti loi ren : Ren dựng kp cht (ren Metric v ren Inch ) Phạm Mạnh Hùng Page-10 CTM8-K44 Đồ án thiết kế máy công cụ Ren dựng truyn ng ( ren Module v ren Pitch ) a) Bn xe dao ... ntc (v/p ) 12,5 -2,53 1,54 0,98 CTM8-K44 Đồ án thiết kế máy công cụ Bng tớnh sai s vũng quay trờn trc chớnh Phạm Mạnh Hùng Page-38 CTM8-K44 Đồ án thiết kế máy công cụ th kim tra sai s vũng quay ... 42 42 Khi ct ren quc t ( Ren h Metric) Ta cú : itt = 42 95 x 95 50 Khi ct ren Anh ( Ren h Inch) Ta cú : Phạm Mạnh Hùng ; ics = Z noorton Z 36 Page-12 ; = CTM8-K44 Đồ án thiết kế máy công cụ itt...
 • 65
 • 425
 • 0

đề tài thiết kế đồ án môn họcThiết kế máy tiện ren vít vạn năng H=200 ; Z=22 ; = 1,26 ; nmax= 1600 (vph) Cắt được ren quốc tế, mô đun, Anh, Pít

đề tài thiết kế đồ án môn họcThiết kế máy tiện ren vít vạn năng      H=200  ;  Z=22  ;  = 1,26  ;  nmax= 1600 (vph)            Cắt được ren quốc tế, mô đun, Anh, Pít
... truyền : i3 = = = = i4 = BSCNN, K = 76 = a5 b5 = a3 + b3 = + = 29 a4 = 47 b4 a4 + b4 = 29 + 47 = 76 1,26 1 21 a3 i5 = = = = a5 + b5 = 21 + 55 = 76 55 b3 1,26 Ta thấy i < nên bánh nhỏ đóng ... 11,26 = + Nhóm III : chọn i11 = = 11,26 = Xích truyền động chậm: Z2 = 21Iì32IIì26IIIì1ì1ì1 + Nhóm I : chọn i 1= =1 ,26 = + Nhóm II : chọn i5 = = 11,26 = + Nhóm III : chọn i7 = = 11,26 = 1 = 1,26 ... ren tiêu chuẩn a Cắt ren quốc tế Cắt thử ren với bớc ren t = (mm) Với : tvm= ; ics=5/5 ; igb= ; icđ = 30/4 5=2 /3 40 itt1 = = 64 Phơng trình cắt ren: 1VTCì icđì icsì igbì itt1ìtvm = t Thay số đợc:...
 • 41
 • 167
 • 0

Báo cáo đồ án thiết kế máy: máy tiện ren vít vạn năng T620

Báo cáo đồ án thiết kế máy: máy tiện ren vít vạn năng T620
... đến khối bánh hình tháp Đồ áN THIếT Kế MáY K42 NGUYễNKIÊN ĐịNH CTM6 - Trong mối quan hệ ren để cắt đợc nhiều bớc ren tiêu chuẩn mà số bánh xích cắt ren lại ngời ta xắp xếp bớc ren loại ren theo ... THIếT Kế MáY K42 NGUYễNKIÊN ĐịNH CTM6 Chơng II: Thiết kế máy Phần A: Thiết kế hộp tốc độ I .Thiết lập chuỗi số vòng quay Máy tiện ren vít vạn T620; z = 23; nmin = 12,5 v/p, nmax = 2000 v/p 1.Chuỗi ... phơng án thứ tự Lợng mỡ[X] 6 Đồ áN THIếT Kế MáY K42 NGUYễNKIÊN ĐịNH CTM6 PAKG: 2x3x2x2 2x3 PATT : I II III IV I II Lợng mỡ : [1] [2] [6] [6] [1] [2] Đồ áN THIếT Kế MáY K42 NGUYễNKIÊN ĐịNH CTM6...
 • 38
 • 311
 • 0

Đồ án chế tạo máy Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng

Đồ án chế tạo máy Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng
... tiện tự động, bán tự động, chuyên môn hoá chuyên dùng, máy tiện revolve, máy tiện CNC Tuy nhiên thực tế yêu cầu thiết kế máy tiện vạn hạng trung, ta xem xét, khảo sát nhóm máy tiện ren vít vạn ... tích loại máy Nhận thấy đề tài thiết kế với loại máy ta thấy máy tiện ren vít vạn năng1 K62 có đặc tính tướng tự có tài liệu tham khảo đầy đủ  ta lấy máy 1K62 để khảo sát cho việc thiết kế máy Phân ... (mm/v) 2.08 Các loại ren tiện 0.04 Ren quốc tế, ren anh, Ren mô đun, ren pitch Bảng 1: So sánh máy tương tự máy cần thiết kế Nhận xét: chưa phải tất loại máy nước ta có hạn chế tài liệu kinh nghiệm...
 • 86
 • 221
 • 0

Đồ án Thiết kế máy công cụ Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng

Đồ án Thiết kế máy công cụ Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng
... i 16 s truyn , b) Xớch chy dao ct ren: Mỏy tin ren vớt nng T620 cú kh nng ct loi ren: + Ren quc t (tp) + Ren mụ-un (m) + Ren Anh (n) + Ren Pitch (Dp) Khi ct ren tiờu chun xớch truyn t trc VII ... ta ó xỏc nh v cỏc loi ren v kớ hiu ren ta cú c bn sp xp ren c ct nh sau: Bng 2.6) Bng xp ren 1,5 1,75 2,25 2,5 2,75 Ren Quc T 3,5 4,5 10 5,5 11 24 26 28 32 36 38 40 44 Ren Anh 12 13 6,5 14 16 ... dõn Trong ú cụng nghip ch to mỏy cụng c v thit b úng vai trũ then cht ỏp ng nhu cu ny,i ụi vi cụng vic nghiờn cu, thit k nõng cp mỏy cụng c l trang b y nhng kin thc sõu rng v mỏy cụng c v trang...
 • 80
 • 97
 • 0

thiết kế máy tiện ren vít vạn năng với số cấp tốc độ zn = 22; h = 200

thiết kế máy tiện ren vít vạn năng với số cấp tốc độ zn = 22; h = 200
... bớc thiết kế: - Sắp xếp bớc ren đơc cắt thành nhóm sở nhóm gấp bội - Thiết kế nhóm sở - Thiết kế nhóm gấp bội - Kiểm tra lại bớc ren thiết kế xem có không Theo yêu cầu thiết kế ta phải thiết kế ... Tính số nhóm truyền thứ hai: i 5=0 =1 Ta có f 3=2 1.g 3=5 5 f3+g 3=7 6=2 .2.19 f 4=2 9; g 4=4 7 f3+g 3=7 6=2 .2.19 f 5=1 ; g 5=1 f5+g 5=2 K= 2.2.19 =7 6 Chọn Emin=1 Tổng số Z=E.K=1.7 6=7 6 Do ta có: Z 3=2 1 Z 3=5 5 Z 4=2 9 ... Xích tốc độ: Việc tính toán tốc độ cắt lớn nhỏ máy cách phối h p điều kiện thuận lợi hay khó khăn với dẫn tới tăng phạm vị điều chỉnh máy làm cho máy có kết cấu phức tạp, việc chọn trị số tốc độ...
 • 68
 • 380
 • 0

Máy tiện ren vít vạn năng

Máy tiện ren vít vạn năng
... máy ta thấy máy tiện ren vít vạn T620 có đặc tính tơng tự Vậy ta máy T620 làm máy chuẩn cho việc thiết kế máy mơí II-phân tích máy chuẩn -máy tiện ren vít vạn T620 1.Sơ đồ động học máy a Xích ... nên ikđại dùng cắt ren khuếch đại b.Xích chạy dao cắt ren máy tiện ren vít vạn T620 có khả cắt loại ren : Ren quốc tế (tp) Ren mođuyn (m) Ren anh (n) Ren pitch (Dp) Khi cắt ren tiêu chuẩn xích ... án môn học thiết kế máy Chơng I : Nghiên cứu tính kỹ thuật máy chuẩn Các máy tiện T620 - 1k62 - T616 Có đặc tính kỹ thuật: Đặc tính kỹ thuật Loại máy T620 1A62 Chiều cao tâm máy (mm) 200 200 Khoảng...
 • 42
 • 568
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế máy tiện ren vít vạn năng với số cấp tốc độ zn 22; h 200máy tiện ren vít vạn năng t616 do nhà máy cơ khí hà nội sản xuất có các thông số kỹ thuật saukỹ thuật máy tiện ren vít vạn năngbáo cáo máy tiên ren vit vạn năng t616máy tiên ren vit vạn năng t616máy tiện ren vit vạn năngthiết kế máy tiện ren vít vạn năng cổ trung t6m16thiết kế máy tiện ren vít vạn năng cổ trung t6thiết kế máy tiện ren vít vạn năng chiều cao tâm máy h 200thiết kế máy tiện ren vít vạn năng cỡ máy t620nguyen ly hoat dong may tien ren vit van nangtính toán thiết kế máy tiện ren vít vạn năngcông dụng của máy tiện ren vít vạn năngdo an thiet ke may tien ren viet van nang 1k62ma tien ren vit van nangPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại