Tiểu luận một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC
... điểm tâm lý học nhận thức, gii quyt cú vai trũ c bit quan trng vic phỏt trin t v nhn thc ca ngi T ch bt u xut hin tỡnh cú (Rubinstein) Vì theo quan điểm dạy học giải vấn đề, trình dạy học đợc tổ ... c thc hin ton lp, bao gm nhng hot ng chớnh sau: 18 Gii thiu ch chung ca gi hc: thụng thng GV thc hin vic gii thiu ch , nhim v chung cng nh nhng ch dn cn thit, thụng qua thuyt trỡnh, m thoi hay ... t dy hc ly GV lm trung tõm ca quỏ trỡnh dy hc sang dy hc nh hng vo ngi hc (dy hc nh hng HS), phỏt huy tớnh tớch cc, t lc, sỏng to ca HS l quan im lý lun dy hc cú tớnh nh hng chung cho vic i mi...
 • 67
 • 1,266
 • 10

MỘT số vấn đề CHUNG về đổi mới PHƯƠNG PHÁP dạy học TRƯỜNG TRUNG học

MỘT số vấn đề CHUNG về đổi mới PHƯƠNG PHÁP dạy học ở TRƯỜNG TRUNG học
... 1.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 11 1.2.1 Những vấn đề chung văn hoá học tập 11 1.2.2 Các vấn đề phƣơng pháp dạy học ... phƣơng pháp dạy học 47 1.6.3 Mô hình thành tố phƣơng pháp dạy học 48 1.6.4 Quan điểm dạy học – phƣơng pháp dạy học kỹ thuật dạy học 50 1.7 VẤN ĐỀ ĐỔI M ỚI PHƢƠNG PHÁP D ẠY HỌC TRƢỜNG ... MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Để xác định phƣơng hƣớng biện pháp đổi PPDH trƣớc hết cần nhận biết đánh giá vấn đề chung có liên quan nhƣ vấn đề PPDH cản trở...
 • 126
 • 289
 • 0

Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học trường THPT

Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPT
... niệm đổi phương pháp dạy học 81 Một số định hướng từ khoa học giáo dục 83 Một số biện pháp đổi phương pháp dạy học 86 Vấn đề quản lý giáo dục đổi phương pháp dạy học 96 Phần Một số quan ... hình thành tố phương pháp dạy học 71 Mô hình quan điểm dạy học - phương pháp dạy học – kỹ thuậtcdạy học .74 Mô hình tổng hợp 78 Vấn đề đổi phương pháp dạy học trường THPT ... 1.2 Một số vấn đề thực trạng dạy học trường THPT 19 1.2.1 Những vấn đề chung văn hoá học tập 19 1.2.2 Các vấn đề phương pháp dạy học .21 1.3 Những quan điểm đạo đổi giáo dục THPT...
 • 187
 • 402
 • 0

Ebook một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học trường trung học phổ thông phần 2

Ebook một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông phần 2
... vấn đề, thông qua việc giải vấn đề giúp HS lĩnh hội tri thức, kỹ phương pháp nhận thức Có nhiều quan niệm tên gọi khác dạy học giải vấn đề dạy học nêu vấn đề, dạy học nhận biết giải vấn đề v.v ... phác thảo kế hoạch dạy học nhóm cho đề tài cụ thể môn học 2. 2 DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Dạy học giải vấn đề (DH GQVĐ) đường quan trọng để phát huy tính tích cực HS Quan điểm dạy học không xa lạ ... dụ phác thảo kế hoạch dạy học cho đề tài cụ thể môn học vận dụng dạy học giải vấn đề 2. 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP 2. 3.1 Khái niệm đặc điểm Phương pháp nghiên cứu trường hợp (PP NCTH )...
 • 89
 • 270
 • 0

Tiểu luận: Một số vấn đề chung về dự đoán thống kê ngắn hạn. docx

Tiểu luận: Một số vấn đề chung về dự đoán thống kê ngắn hạn. docx
... Đề tai: Một số vấn đề chung dự đoán thống ngắn hạn I Khái niệm, vai trò, yêu cầu dự đoán thống ngắn hạn Khái niệm Dự đoán thống ngắn hạn việc dự đoán trình tợng khoảng ... để dự đoán thống II Một số phơng pháp đơn giản để dự đoán thống Dự đoán dựa vào phơng trình hồi quy Ta có phơng trình hồi quy theo thời gian: Yt = f(t, ao , a1, , an ) Có thể dự đoán cách ... để tiến hành dự đoán thống dãy số thời gian- tức dựa vào biến động tợng thời gian qua để dự đoán mức độ tợng thời gian Việc sử dụng dãy số thời gian để tiến hành dự đoán thống có u điểm...
 • 25
 • 120
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỔI MỚI PPDH ĐỊA LÍ trường THCSTHEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỔI MỚI PPDH ĐỊA LÍ ở trường THCSTHEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
... học địa  Mô hình lực theo OECD: chia lực thành nhóm là: Năng lực chung lực chuyên môn Năng lực chung  • Năng lực tự học • Năng lực giải vấn đề Năng lực sáng tạo • Năng lực tự quản Năng ... 2.5 Định hướng đổi PPDH theo hướng phát triển lực 2.5.1 Mục đích việc đổi PPDH theo hướng phát triển lực Phát triển lực tư cho người học  Nâng cao khả vận dụng tri thức giải vấn đề thực tiễn, ... 1 đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực Yêu 1.1 Xu đổi PPDH theo định hướng phát triển lực  Chuyển từ định hướng nội dung dạy học sang chương trình định hướng lực  Chuyển...
 • 35
 • 603
 • 1

skkn một số kinh nghiệm trong việc đổi mới phương pháp dạy học phân số lớp 4

skkn một số kinh nghiệm trong việc đổi mới phương pháp dạy học phân số ở lớp 4
... biệt chương trình Toán lớp V/ Điểm kết nhiên cứu: Với đề tài: “ Một số kinh nghiệm việc đổi phương pháp dạy học phân số lớp 4 cho thấy thay đổi mặt nhận thức cách tư toán học học sinh mà giúp cho ... sinh học tin học Hỏi số học sinh học tin học Tiếng Anh phần tổng số học sinh lớp? Số học sinh học tin học Tiếng Anh chiếm số phần là: + = ( số học sinh lớp) 12 Có gần 10 em làm kết ( em lấy tử số ... cộng phân số, giới thiệu quy tắc nhân phân số với phân số, nhân phân số với số tự nhiên ( trường hợp đơn giản, mẫu số tích không hai chữ số) , giới thiệu quy tắc chia hai phân số, chia phân số cho...
 • 17
 • 455
 • 0

một số kinh nghiệm trong việc đổi mới phương pháp dạy học phân số lớp 4

một số kinh nghiệm trong việc đổi mới phương pháp dạy học phân số ở lớp 4
... biệt chương trình Toán lớp V/ Điểm kết nhiên cứu: Với đề tài: “ Một số kinh nghiệm việc đổi phương pháp dạy học phân số lớp 4 cho thấy thay đổi mặt nhận thức cách tư toán học học sinh mà giúp cho ... sinh học tin học Hỏi số học sinh học tin học Tiếng Anh phần tổng số học sinh lớp? Số học sinh học tin học Tiếng Anh chiếm số phần là: + = ( số học sinh lớp) 12 Có gần 10 em làm kết ( em lấy tử số ... cộng phân số, giới thiệu quy tắc nhân phân số với phân số, nhân phân số với số tự nhiên ( trường hợp đơn giản, mẫu số tích không hai chữ số) , giới thiệu quy tắc chia hai phân số, chia phân số cho...
 • 17
 • 499
 • 1

Một số vấn đề chung về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

Một số vấn đề chung về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
... VỀ CHUẨN TIẾP CẬN CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ Trên sở quy định Hiến pháp, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân 2003, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Thi đua – Khen thưởng, Luật Trợ giúp pháp ... người dân tiếp cận pháp luật sở phù hợp với pháp luật, nội dung cải cách hành chính, cải cách tư pháp - Tạo sở pháp lý cụ thể, khả thi, thuận lợi cho việc đánh giá mức độ đạt chuẩn tiếp cận pháp ... nhiệm chung vấn đề Việc tiếp cận pháp luật người dân nhìn nhận chưa đầy đủ, chủ yếu bó hẹp việc phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải, trợ giúp pháp lý…thuộc chức năng, nhiệm vụ ngành Tư pháp...
 • 5
 • 144
 • 1

ĐỀ TÀI : MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CẤP THCS ppt

ĐỀ TÀI : MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CẤP THCS ppt
... hình thức dạy học Dạy cách tự học cho HS Quan điểm đổi PPDH THCS Chú ý tới đặc trưng nội dung phương pháp môn học VẬN DỤNG CÁC PPDH THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI 3.1 Phương pháp gợi mở – vấn đáp ... lập sáng tạo học tập 2.1 Đặc trưng PPDH tích cực • Dạy học thông qua tổ chức hoạt động HS • Dạy học trọng rèn luyện phương pháp tự học • Tăng cường học tập cá thể phối hợp với học tập hợp tác ... độ nhiều khác HS học không kết mà điều quan trọng trình PH & GQVĐ 3.3 Phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ • • • • • • • • • Quy trình thực Bước 1: Làm việc chung lớp: Nêu vấn đề, xác định nhiệm...
 • 36
 • 581
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CẤP THCS-Nguyễn Hồng Tâm THCS Gáo Giồng

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CẤP THCS-Nguyễn Hồng Tâm THCS Gáo Giồng
... hướng dẫn sử dụng thiết bị, đồ dùng học tập; tổ chức có hiệu thực hành; hướng dẫn HS có thói quen vận dụng kiến thức học vào giải vấn đề thực tiễn; Sử dụng phương pháp hình thức tổ chức DH cách hợp ... Cùng nội dung học tập, với mục đích nhau, GV sử dụng nhiều dạng câu hỏi với nhiều hình thức hỏi khác Bên cạnh câu hỏi cần chuẩn bị câu hỏi phụ Sự thành công phương pháp gợi mở vấn đáp phụ thuộc ... TRèNH GII QUYT VN Vấn đề I) Nhận biết vấn đề Phân tích tỡnh Nhn bit, trình bày cn gii quyt II) Tìm cỏc phng ỏn giải So sánh với nhiệm vụ giải Tìm cách giải H thống hoá, xếp phương án giải...
 • 52
 • 500
 • 2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CẤP THCS

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CẤP THCS
... hình thức dạy học Dạy cách tự học cho HS Quan điểm đổi PPDH THCS Chú ý tới đặc trưng nội dung phương pháp mơn học 26 C/ Một số PPDH tích cực cần phát triển 27 I Phương pháp gợi mở - vấn đáp ... 2 Nội dung tập huấn - Tổng quan đổi PPDH cấp THCS - Định hướng đổi PPDH - Mối quan hệ học tích cực dạy học tích cực - Phương pháp dạy học tích cực - Một số PPDH tích cực : chất, quy trình, ... học viên cần: - Hiểu vai trò việc đổi PPDH q trình dạy học - Hiểu định hướng đổi PPDH, vấn đề dạy học tích cực - Nắm số PPDH theo định hướng đổi - Tìm hiểu số PPDH tích cực: chất, quy trình,...
 • 85
 • 512
 • 2

một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học toán 5

một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học toán 5
... với đổi diễn hàng ngày II- Lí do: Dựa vào số sở thực tiễn trên, chọn chuyên đề : “ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN 5 nhằm gây hiệu học toán, giúp em học sinh có cách học mới, ... hướng đổi phương pháp dạy học 1- Học cá nhân 2- Học theo nhóm 3- Học theo lớp 4- Trò chơi học tập 5- Hoạt động thực hành lớp học 6- Hoạt động ngoại khóa Toán * Một số phương pháp thường sử dụng dạy ... chức thi Toán + Nên tổ chức nhóm học sinh ham thích học Toán, nhóm học sinh giỏi Toán hay nhóm học sinh cần có giúp đỡ thêm Toán II Một số phương pháp thường sử dụng dạy học Toán Phương pháp trực...
 • 18
 • 319
 • 1

Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học

Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học
... hướng dẫn sử dụng thiết bị, đồ dùng học tập; tổ chức có hiệu thực hành; hướng dẫn HS có thói quen vận dụng kiến thức học vào giải vấn đề thực tiễn; Sử dụng phương pháp hình thức tổ chức DH cách hợp ... TRèNH GII QUYT VN Vấn đề I) Nhận biết vấn đề Phân tích tỡnh Nhn bit, trình bày cn gii quyt II) Tìm cỏc phng ỏn giải So sánh với nhiệm vụ giải Tìm cách giải H thống hoá, xếp phương án giải ... Giỏo dc Trung hc c s II, B GD&T Quy trình thực Trước học: - Bước 1: Xác định mục tiêu học đối tượng dạy học Xác định đơn vị kiến thức kĩ học tìm cách diễn đạt nội dung dạng câu hỏi gợi ý, dẫn...
 • 52
 • 1,070
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số định hướng của việc đổi mới phương pháp dạy học vật lý thpt hiện naymột số vấn đề chung về việc lựa chọn sản phẩm và thị trường xuất khẩumột số vấn đề chung về thực nghiệm biện pháp quản lý nguồn lực thông tin tại thư viện trường đại học sư phạm tp hcmmột số vấn đề chung về tương quan giữa pháp luật lao động việt nam với pháp luật lao động quốc tế của ilomột số vấn đề chung về việc đánh giá kết quả học tập môn ngữ vănchuyên đề ii một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy họcluận văn về đổi mới phương pháp dạy họctham luân của giáo viên tiêu học về đỏi mơi phương pháp dạy họclý luận về đổi mới phương pháp dạy họcchuyên đề về đổi mới phương pháp dạy họcđề tàinhững sáng kiến kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên bộ môn sinhban tham luan ve doi moi phuong phap day hoctài liệu về đổi mới phương pháp dạy họcđánh giá về đổi mới phương pháp dạy họcvăn bản chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy họcĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông góc