Khóa luận xây dựng một bài tập tình huống và vận dụng trong bồi dưõng cán bộ quản lý giáo dục trường trung học phổ thông

Luận văn: "Xây dựng một bài tập tình huống vận dụng trong bồi dưõng cán bộ quản giáo dục trường trung học phổ thông"

Luận văn:
... án giải giúp học viên học hỏi kinh nghiệm lẫn trình học tập Vì việc vận dụng tình dạy học chưong trình bồi dưỡng cán quản giáo dục nói chung bồi dưỡng cho cán quản giáo dục trường THPT nói ... THPT; Quản GD học sinh khiếu nhà trường THPT; Quản giáo dục học sinh khó khăn học tập rèn luyện đạo đức trường THPT; Một số vấn đề phát triển giáo dục THPT; Tình xử lí tình quản giáo dục; ... Mục tiêu quản trường THPT Trường trung học sở giáo dục bậc trung học, bậc học nối tiếp bậc học tiểu học hệ thống giáo dục quốc dân nhằm hoàn chỉnh học vấn phổ thông Mục tiêu quản trường THPT...
 • 73
 • 1,610
 • 2

Biện pháp phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản giáo dục trường trung học cơ sở ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Biện pháp phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục trường trung học cơ sở ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
... 1: sở luận phát triển đội ngũ nữ cán quản giáo dục trường trung học sở Chương 2: Thực trạng phát triển đội ngũ nữ cán quản giáo dục trường trung học sở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang ... Chương 3: Biện pháp phát triển đội ngũ nữ cán quản giáo dục trường trung học sở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giai đoạn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NỮ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRƢỜNG ... xuất biện pháp phát triển đội ngũ nữ cán quản giáo dục trường trung học sở cách phù hợp, khả thi chất lượng đội ngũ nữ cán quản giáo dục trường trung học sở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang...
 • 125
 • 269
 • 0

Phát triển nguồn nhân lực cán bộ quản của các trường trung học phổ thông tỉnh Hà Tây (cũ)

Phát triển nguồn nhân lực cán bộ quản lý của các trường trung học phổ thông tỉnh Hà Tây (cũ)
... đề luận chung phát triển ngUồN NHÂN LựC CBQL tr-ờng THPT TỉNH TÂY (Cũ) 1.1 Khỏi nim qun v qun giỏo dc 1.1.1 Khỏi nim qun 1.1.2 Khỏi nim qun giỏo dc 1.1.3 Khỏi nim cỏn b qun lý, ... TRIN NGUồN NHÂN LựC CBQL CủA CáC TRNG THPT TNH H TY (C) 3.1 Nhng cn c cú tớnh nh hng cho vic phỏt trin nguồn nhân lực CBQL trng THPT tnh H Tõy (cũ) 3.2 nh hng cụng tỏc xõy dng v phỏt trin nguồn nhân ... ch th qun n i tng qun nhm khai thc v tn dng tt nht nhng tim nng v c hi ca i tng qun t mc tiu qun mi trng bin ng Hot ng qun cú th th hin qua s sau: S 1: Mụ hnh v qun ng li...
 • 125
 • 155
 • 0

Biện pháp quản giáo viên Trường Trung học Phổ thông Thịnh Long - tỉnh Nam Định đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

Biện pháp quản lý giáo viên Trường Trung học Phổ thông Thịnh Long - tỉnh Nam Định đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học
... 3: Biện pháp quản giáo viên trường THPT Thịnh Long, tỉnh Nam Định theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỊNH LONG ĐÁP ... đề luận quản đội ngũ giáo viên trường THPT theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học Đó vấn đề giáo viên, đội ngũ giáo viên, quản Biện pháp quản quản giáo dục, quản nhà trường ... 30/2009/TT-BGDĐT Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học Quy định áp dụng giáo viên trung học giảng dạy trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học hệ thống giáo...
 • 113
 • 222
 • 0

QUẢN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN GIÁO DỤC

QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
... pháp quản NCKH CSBD CBQLGD Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC 1.1 Tổng quan nghiên cứu quản NCKH 1.1.1 Nghiên cứu quản ... nghiên cứu khoa học cấp sở; Chưa có kế hoạch kinh phí để áp dụng KQNC đề tài cấp sở vào thực tiễn Chương GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC 3.1 ... quản đề tài NCKH cấp sở CSBD CBQLGD, bao gồm: Yếu tố chủ quan yếu tố khách quan Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC 2.1 Khái quát CSBD...
 • 24
 • 176
 • 0

Quản nghiên cứu khoa học tại các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản giáo dục (tt)

Quản lý nghiên cứu khoa học tại các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục (tt)
... pháp quản NCKH CSBD CBQLGD Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC 1.1 Tổng quan nghiên cứu quản NCKH 1.1.1 Nghiên cứu quản ... nghiên cứu khoa học cấp sở; Chưa có kế hoạch kinh phí để áp dụng KQNC đề tài cấp sở vào thực tiễn Chương GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC 3.1 ... quản đề tài NCKH cấp sở CSBD CBQLGD, bao gồm: Yếu tố chủ quan yếu tố khách quan Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC 2.1 Khái quát CSBD...
 • 24
 • 134
 • 0

Quản nghiên cứu khoa học tại các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản giáo dục

Quản lý nghiên cứu khoa học tại các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục
... 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM - NGÔ VIẾT SƠN QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành Quản giáo dục ... hạn nghiên cứu bốn sở bao gồm: Học viện Quản giáo dục, Trường Cán Quản Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Bồi dưỡng Cán giáo dục Hà Nội Trường Bồi dưỡng Nhà giáo Cán quản giáo dục ... phạm sở giáo dục phép đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD sở giáo dục đại học khoa quản giáo dục Hình 1.2 : sở giáo dục thực nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD Từ quy định sở giáo dục thực...
 • 224
 • 189
 • 0

Luận văn thạc sĩ quản hoạt động dạy học ở các lớp bồi dưỡng cán bộ quản giáo dục tại trường cao đẳng sư phạm nam định

Luận văn thạc sĩ quản lý hoạt động dạy học ở các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục tại trường cao đẳng sư phạm nam định
... sở luận vấn đề quản hoạt động dạy học lớp bồi dưỡng cán quản giáo dục trường Cao đẳng phạm - Tìm hiểu thực trạng công tác quản hoạt động dạy học lớp bồi dưỡng cán quản giáo dục ... dưỡng cán quản giáo dục trường Cao đẳng phạm Nam Định Chương Biện pháp quản hoạt động dạy học lớp bồi dưỡng cán quản giáo dục trường Cao đẳng phạm Nam Định 14 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ KIM HẰNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN...
 • 112
 • 248
 • 0

VẬN DỤNG PHONG CÁCHỒ CHÍ MINH vào CÔNG tác bồi DƯỠNG cán bộ QUẢN GIÁO dục TRONG bối CẢNH HIỆN NAY

VẬN DỤNG PHONG CÁCHỒ CHÍ MINH vào CÔNG tác bồi DƯỠNG cán bộ QUẢN lý GIÁO dục TRONG bối CẢNH HIỆN NAY
... cho người cán quản nói chung người cán quản giáo dục nói riêng Tuy nhiên, việc vận dụng phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh vào công tác bồi dưỡng cán quản giáo dục lĩnh vực lớn, phong phú, ... pháp vận dụng phong cách lãnh đạo dân chủ, khoa học Hồ Chí Minh vào công tác bồi dưỡng cán quản giáo dục Từ thực trạng phong cách lãnh đạo người cán quản giáo dục chương trình bồi dưỡng cán ... hình thức bồi dưỡng cán quản Song vấn đề có nội hàm rộng, viết trình bày vấn đề nhỏ Vận dụng phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh vào công tác bồi dưỡng cán quản giáo dục bối cảnh nay Giải...
 • 11
 • 91
 • 0

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản ở các trường trung học cơ sở huyện gia bình, tỉnh bắc ninh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường trung học cơ sở huyện gia bình, tỉnh bắc ninh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản trường THCS huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh thời gian qua số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản trường Trung học sở huyện Gia Bình tỉnh Bắc ... triển đội ngũ cán quản trường trung học sở huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh tạo đội ngũ cán quản trường trung học sở phát triển đồng bộ, chất lượng góp phần nâng cao hiệu công tác quản giáo ... lượng đội ngũ cán quản trường trung học sở huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh làm đề tài luận văn thạc sỹ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản trường...
 • 111
 • 375
 • 1

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản ở các trường trung học cơ sở huyện triệu sơn, tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường trung học cơ sở huyện triệu sơn, tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... trạng chất lượng đội ngũ cán quản trường trung học sở huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hoá Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản trường trung học sở địa bàn huyện Triệu Sơn tỉnh ... lượng, chất lượng cán quản trường trung học sở làm cho việc xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản trường trung học sở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 9.2 Về thực tiễn Luận văn ... luận nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản trường THCS - Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán quản trường THCS huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Đề xuất số giải pháp nâng cao chất...
 • 124
 • 319
 • 0

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản ở các trường trung học cơ sở thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường trung học cơ sở thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... trờng hợp cán giáo viên, cán quản cha trí, Hội đồng giáo dục tổ chức kiểm tra lại giáo viên, cán quản để xếp loại lại (nh quy trình tra giáo viên Bộ GD&ĐT ban hành) d- Cán quản đơn vị ... dỡng tay nghề, quản giáo dục học sinh, quản nghiệp giáo dục - Giúp đỡ đồng nghiệp, học sinh để họ có tiến rõ rệt Cho điểm : ý : Tuỳ mức độ phối hợp cho từ -2 điểm ý : Tuỳ mức độ phối hợp với ... Vn nõng cao cht lng i ng CBQL cỏc trng THCS thnh ph Bc Ninh, tnh Bc Ninh 3.2 i tng nghiờn cu Gii phỏp nõng cao cht lng i ng CBQL cỏc trng THCS thnh ph Bc Ninh, tnh Bc Ninh GI THUYT KHOA HC Nu...
 • 118
 • 322
 • 0

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản ở các trường trung học cơ sở thành phố thanh hóa, tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường trung học cơ sở thành phố thanh hóa, tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường THCS - Luận văn thực trạng chất lượng đội ngũ CBQL trường THCS thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản ... cán quản trường THCS thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa - Luận văn đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng đô ̣i ngũ CBQL các trường THCS thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá Cấu trúc luận ... cứu: Chất lượng đội ngũ CBQL trường THCS 3.2 Đối tượng nghiên cứu : Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường THCS thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa Giả thuyết khoa học: Nế u giải...
 • 44
 • 407
 • 0

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ quản giáo dục của thành phố vinh, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ quản lý giáo dục của thành phố vinh, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... 2 NGHệ AN Năm 2012 giáo dục đào tạo trờng đại học Vinh Nguyễn Thanh Thuỷ MộT Số GIảI PHáP NÂNG CAO CHấT LƯợNG ĐộI NGũ Nữ CáN Bộ QUảN GIáO DụC CủA THàNH PHố VINH, TỉNH NGHệ AN luận văn thạc ... PHố VINH, TỉNH NGHệ AN luận văn thạc KHOA HọC GIáO DụC Chuyên ngành: qUảN GIáO DụC số: 60.14.05 Ngời hớng dẫn khoa học: TS Hoàng Th Minh Phơng NGHệ AN Năm 2012 LI CM N Vi lũng kớnh trng ... b qun giỏo dc thnh ph Vinh, tnh Ngh An 3.2 i tng nghiờn cu: Gii phỏp nõng cao cht lng i ng n cỏn b qun giỏo dc ca thnh ph Vinh, tnh Ngh An Gi thuyt khoa hc Nu xut c cỏc gii phỏp khoa hc,...
 • 108
 • 1,294
 • 5

Một số giải pháp quản thư viện trường trung học phổ thông ở thành phố vinh, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản lý thư viện trường trung học phổ thông ở thành phố vinh, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... thư viện cần thiết Từ thực tế đó, chọn đề tài Một số giải pháp quản thư viện trường trung học phổ thông thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu luận quản ... tác quản thư viện trường THPT thành phố Vinh 3 - Đối tượng nghiên cứu: Một số giải pháp quản thư viện trường THPT thành phố Vinh Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất giải pháp quản thư viện ... Thực trạng quản thư viện trường trung học phổ thông thành phố Vinh Chương 3: Một số giải pháp quản thư viện trường trung học phổ thông thành phố Vinh Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Lịch...
 • 95
 • 647
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: yêu cầu và nội dung phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường trung học cơ sởlý luận quản lý giáo dục và phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục trường thcs tập 2 trường cán bộ quản lý giáo dục tp hồ chí minh năm 2003chỉ thị số 40 ct tw ngày 15 6 2004 của ban bí thư khoa ix về việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dụcxây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dụctiểu luận cuối khóa cán bộ quản lý giáo dục 2013biện pháp quản lý của tổ trưởng chuyên môn đối với công tác xây dựng hồ sơ môn học của giáo viên trường trung học phổ thôngtiểu luận cuối khóa cán bộ quản lý giáo dụcbài tiểu luận lớp cán bộ quản lý giáo dụcxây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dụctieu luan cuoi khoa lop can bo quan lý giáo dụcxây dựng tiêu chí đánh giá tác động của chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo cho dự án đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực tây bắcxây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý giáo dục đại học3 6 tuổi giới tính trình độ đào tạo trình độ sử dụng cntt của cán bộ quản lý giáo viên trường cđn du lịch thương mại nghệ ancơ sở lý luận của việc quản lí các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học môn địa lý ở các trường trung học phổ thôngcơ sở lý luận về đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đạt trình độ th s qlgd và kinh nghiệm của một số nướcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ