Khóa luận nghiên cứu phản ứng oxi hoá khử trong chương trình hoá học phổ thông

Khóa luận Nghiên cứu phản ứng oxi hoá - Khử trong chương trình hoá học phổ thông pot

Khóa luận Nghiên cứu phản ứng oxi hoá - Khử trong chương trình hoá học phổ thông pot
... oxi hóa - kh …………… 22 CHƯƠNG PH N NG OXI HÓA –KH TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA H C PH THÔNG 2.1 Ph n ng oxi hóa - kh chương trình hoá h c ph thông …………… 24 2.1.1 Ph n ng oxi hóa - kh chương trìnhtrung ... ng oxi hoá – kh : ch t kh , ch t oxi hoá, s oxi hoá, trình kh , trình oxi hoá hay cân b ng phương trình ph n ng oxi hoá - kh Vì v y, GV c n giúp cho HS n m v ng ki n th c v ph n ng oxi hoá - ... http://www.docudesk.com 23 CHƯƠNG PH N NG OXI HÓA –KH TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA H C PH THÔNG 2.1 Ph n ng oxi hóa - kh chương trình hoá h c ph thông 2.1.1 Ph n ng oxi hóa - kh chương trình trung h c s 2.1.1.1...
 • 73
 • 557
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG OXI HÓA 1-PHENYLETANOL VỚI MUỐI NITRAT KIM LOẠI VÀ KMnO4 TRÊN BENTONIT HOẠT HÓA" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... đến phản ứng oxi hóa cắt mạch tạo axit oxi hóa đến CO2 KẾT LUẬN Phản ứng oxi hóa 1-phenyletanol thành axetophenon với Fe(NO3)3.9H2O, Cu(NO3)2.3H2O KMnO4 mang bentonit hoạt hóa cho hiệu suất phản ... No.5 - 2006 2.5 Khảo sát phản ứng oxi hóa 1-phenyletanol thành axetophenon Khảo sát phản ứng oxi hóa 1-phenyletanol thành axetophenon tác nhân oxi hóa theo điều kiện phản ứng khác Sản phẩm định ... QUẢ-BÀN LUẬN 3.1 Xác định tính chất hóa bentonit tinh chế bentonit hoạt hóa Bentonit tinh chế Bentonit hoạt hóa Quá trình hoạt hóa loại phần thạch anh, loại bỏ toàn khoáng canxit, cường độ...
 • 6
 • 159
 • 0

Nghiên cứu phản ứng oxi hóa khử trong chương trình hóa học phổ thông

Nghiên cứu phản ứng oxi hóa khử trong chương trình hóa học phổ thông
... C p oxi hóa - kh [14] trình kh , ch t oxi hóa b kh chuy n thành ch t kh trình oxi hóa, ch t kh b oxi hóa chuy n thành ch t oxi hóa Ch t oxi hóa ch t kh c a m t trình h p thành m t c p oxi hóa ... http://www.docudesk.com 23 CHƯƠNG PH N NG OXI HÓA –KH TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA H C PH THÔNG 2.1 Ph n ng oxi hóa - kh chương trình hoá h c ph thông 2.1.1 Ph n ng oxi hóa - kh chương trình trung h c s 2.1.1.1 ... s oxi hóa c a ch t ñó - S oxi hóa (quá trình oxi hóa) m t ch t làm cho ch t ñó nh n electron hay làm gi m s oxi hóa c a ch t ñó - ð nh nghĩa ph n ng oxi hóa – kh Ph n ng oxi hóa- kh ph n ng hóa...
 • 72
 • 1,374
 • 23

Nghiên cứu phản ứng oxi hóa khử

Nghiên cứu phản ứng oxi hóa khử
... s oxi hóa c a ch t ñó - S oxi hóa (quá trình oxi hóa) m t ch t làm cho ch t ñó nh n electron hay làm gi m s oxi hóa c a ch t ñó - ð nh nghĩa ph n ng oxi hóa – kh Ph n ng oxi hóa- kh ph n ng hóa ... kh chuy n thành ch t kh trình oxi hóa, ch t kh b oxi hóa chuy n thành ch t oxi hóa Ch t oxi hóa ch t kh c a m t trình h p thành m t c p oxi hóa – kh hay m t h oxi hóa - kh (kí hi u Ox/Kh) PDF ... tăng s oxi hóa c a ch t ñó - S oxi hóa (quá trình oxi hóa) m t ch t làm cho ch t ñó nh n electron hay làm gi m s oxi hóa c a ch t ñó 1.2.1.4 C p oxi hóa - kh [14] trình kh , ch t oxi hóa b kh...
 • 72
 • 400
 • 4

Nghiên cứu phản ứng oxi hoá - khử trong chương trình hoá học phổ thông

Nghiên cứu phản ứng oxi hoá - khử trong chương trình hoá học phổ thông
... ng oxi hoá – kh : ch t kh , ch t oxi hoá, s oxi hoá, trình kh , trình oxi hoá hay cân b ng phương trình ph n ng oxi hoá - kh Vì v y, GV c n giúp cho HS n m v ng ki n th c v ph n ng oxi hoá - ... http://www.docudesk.com 23 CHƯƠNG PH N NG OXI HÓA –KH TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA H C PH THÔNG 2.1 Ph n ng oxi hóa - kh chương trình hoá h c ph thông 2.1.1 Ph n ng oxi hóa - kh chương trình trung h c s 2.1.1.1 ... - Trial :: http://www.docudesk.com M c tiêu nghiên c u - Nghiên c u h th ng ki n th c ph n ng oxi hoá – kh chương trình hoá h c ph thông - Nghiên c u vi c s d ng ph n ng oxi hóa – kh chương trình...
 • 72
 • 465
 • 6

NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG OXI HOÁ SÂU pXYLENE VÀ CO TRÊN XÚC TÁC CuO, Co3O4 MANG TRÊN CeO2 BIẾN TÍNH Pt

NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG OXI HOÁ SÂU pXYLENE VÀ CO TRÊN XÚC TÁC CuO, Co3O4 MANG TRÊN CeO2 BIẾN TÍNH Pt
... nhiên, với xúc tác oxit Co3 O4 hoạt tính xúc tác mạnh cho phản ứng oxi hoá CO từ tiền chất Co( CH3COO)3.4H2O [24] Theo đó, xúc tác oxit Co tạo từ muối Co( CH3COO)3.4H2O có hoạt tính cao từ Co( NO 3)2.6H2O ... trình nghiên cứu gần đây, xúc tác sở oxit kim loại CuO Co 3O4 mang CeO2 nghiên cứu Nhằm để tăng hoạt tính xúc tác, khuôn khổ luận văn này, biến tính xúc tác oxit kim loại CuO Co3 O4 mang CeO2 với ... hợp Pt+ 45 %Co 3O4 /CeO2 (Pt4 5CoCe) phản ứng oxi hóa CO xác định phương pháp điều chế phù hợp + Nghiên cứu phản ứng oxi hóa CO xúc tác tối ưu 7,5% CuO + CeO2; 0,1% Pt + 7,5% CuO + CeO2; 45% Co3 O4...
 • 19
 • 232
 • 0

NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG OXI HOÁ SÂU pXYLENE VÀ CO TRÊN XÚC TÁC CuO, Co3O4 MANG TRÊN CeO2 BIẾN TÍNH Pt

NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG OXI HOÁ SÂU pXYLENE VÀ CO TRÊN XÚC TÁC CuO, Co3O4 MANG TRÊN CeO2 BIẾN TÍNH Pt
... thêm CeO2 vào xúc tác lưu giữ nhiều khí oxi giúp cho phản ứng oxi hoá CO thuận lợi Xúc tác tảng oxit kim loại Co điển hình cho xúc tác oxi hoá CO VOCs nhiệt độ thấp Theo tác [16] CO bị oxi hoá xúc ... trình nghiên cứu gần đây, xúc tác sở oxit kim loại CuO Co 3O4 mang CeO2 nghiên cứu Nhằm để tăng hoạt tính xúc tác, khuôn khổ luận văn này, biến tính xúc tác oxit kim loại CuO Co3 O4 mang CeO2 với ... thể Co3 O4 Các tác giả [17] Cũng chứng minh hoạt tính mạnh oxit Co chất mang Al 2O3 phản ứng oxi hoá CO có hoạt tính cao nhiệt độ 210K Khi so sánh hoạt tính xúc tác oxit Co/ Al 2O3 với xúc tác oxit...
 • 20
 • 192
 • 0

Nghiên cứu phản ứng oxi hóa sâu hỗn hợp CO và p xylen trên xúc tác pt cuo cr2o3 trong môi trường phản ứng có hơi nước và SO2

Nghiên cứu phản ứng oxi hóa sâu hỗn hợp CO và p xylen trên xúc tác pt cuo cr2o3 trong môi trường phản ứng có hơi nước và SO2
... chất 53 4.2.3 Oxi hóa hỗn h p CO + p- xylen môi trường t p chất .55 4.2.4 Oxi hóa hỗn h p CO + p- xylen môi trường t p chất 58 a) Oxi hóa hỗn h p CO + p- xylen môi trường nước .58 CHƯƠNG ... thuật Hóa học I TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu phản ứng oxi hóa sâu hỗn h p CO p- xylen xúc tác Pt + CuO + Cr2O3 môi trường phản ứng nước SO2 II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: - Điều chế xúc tác CuO + Cr2O3 ... tỏ tương tác CO p- xylen phản ứng oxi hóa hỗn h p - Làm sáng tỏ ảnh hưởng nước hỗn h p H 2O + SO2 phản ứng oxi hóa hỗn h p CO + p- xylen đến hoạt tính xúc tác - Lựa chọn chất mang phù h p hoạt...
 • 92
 • 157
 • 0

nghiên cứu phản ứng oxi hoá sunfonaphtolazorezocxin bằng h2o2 dưới tác dụng xúc tác của ion mangan (ii) và khả năng ứng dụng vào phân tích

nghiên cứu phản ứng oxi hoá sunfonaphtolazorezocxin bằng h2o2 dưới tác dụng xúc tác của ion mangan (ii) và khả năng ứng dụng vào phân tích
... lugng mangan thành càc nhóm nhu sau: 1, Phàti ùtig oxi hóa ion oxalat bòi ion pemanganat Phàn mig dugc ion Mn(II) xùc tàc toc dò màt màu cùa ion pccinanganal MnO^ phu thuòc vào nÒng dò ion Mn(II) ... ra, ion mangan( in) mot tàc nhàn oxi hóa manh [1], dò két qua thuÒc thù bi màt màu Duang nhien sau qua trình oxi hóa khù ion mangan( III) chuyén thànli ion mangan( II) Sau dò càc ion mangan( II) ... Ihuòc Ihù bi 11202 oxi hóa ion mangan( ll) làm xùc tàc nhu sau: 03 30 ho Ban dàu dung dich kiém thuÒc thù SNAR khòng bi oxi hóa bòi 11202 Nhung co mat ion mangan( II) boi vi càc ion mangan mot chat...
 • 52
 • 173
 • 0

Nghiên cứu phản ứng oxi hóa stiren trên xúc tác coox sepiolite

Nghiên cứu phản ứng oxi hóa stiren trên xúc tác coox sepiolite
... dạng oxit hay dạng cấu trúc khung mạng tinh thể 1.2 Phản ứng oxi hóa stiren 1.2.1 Oxi hóa pha lỏng stiren Phản ứng oxi hóa stiren thường tiến hành pha lỏng sử dụng xúc tác dị thể Với chất oxi hóa ... phuơng pháp vào phản ứng oxi hóa stiren chưa đuợc ý nhiều việc dung lò vi sóng phản ứng hóa học có nhiều Do đề tài tiến hành khảo sát phản ứng oxi hóa stiren sử dụng xúc tác CoOx/ sepiolite nhiễu ... ngành Hóa dầu Hoạt tính xúc tác CoOx/ sepiolite phản ứng oxi hóa stiren 3.2.1 Ảnh hưởng chất oxi hóa Tác nhân oxi hóa có ảnh hưởng quan trọng tới độ chọn lọc sản phẩm tạo thành Do thực phản ứng...
 • 78
 • 246
 • 0

Nghiên cứu một số ứng dụng của tích phân trong chương trình trung học phổ thông

Nghiên cứu một số ứng dụng của tích phân trong chương trình trung học phổ thông
... ứng dụng Toán học thực tiễn, để góp phần nâng cao chất lợng dạy học nội dung tích phân trờng phổ thông trình bày đề tài: Nghiên cứu số ứng dụng tích phân chơng trình trung học phổ thông cách đa ... chơng trình trung học phổ thông là: Định nghĩa tích phân, tính chất tích phân, phơng pháp tính tích phân ý nghĩa hình học tích phân Chơng gồm ví dụ minh họa phơng pháp tính tích phân Trớc tóm ... cho giáo viên học sinh Chơng ứng dụng tích phân toán học Trong chơng xét tính ứng dụng tích phân toán học mà cụ thể hình học để tính diện tích hình phẳng, độ dài cung đờng cong, thể tích vật thể...
 • 45
 • 622
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp " ĐỊNH DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CƠ HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG " pptx

Khóa luận tốt nghiệp
... Trang16 Định Dạng Phương Pháp Giải Bài Tập Học CHƯƠNG II : ĐỊNH DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CƠ HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ VIỆC ĐỊNH DẠNG VÀ PHƯƠNG ... BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG: Bài tập định lượng tập muốn giải phải thực loạt phép tính Trang17 Định Dạng Phương Pháp Giải Bài Tập Học Bài tập định lượng chia thành loại: * Bài tập tập dợt ( tập ... THỨC CƠ BẢN VỀ VIỆC ĐỊNH DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CƠ HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG : CÁC LOẠI BÀI TẬP: 1) BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH : Bài tập định tính ( câu hỏi thực tế ) có tầm quan...
 • 66
 • 579
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ ỨNG DỤNG CỦA TAM THỨC BẬC HAI VÀO MỘT SỐ BÀI TOÁN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN NÂNG CAO THEO HƯỚNG TIẾP CẬN DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ ỨNG DỤNG CỦA TAM THỨC BẬC HAI VÀO MỘT SỐ BÀI TOÁN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN NÂNG CAO  THEO HƯỚNG TIẾP CẬN DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
... dạy học phát giải vấn đề vào dạy học số tình điển hình đề xuất ứng dụng tam thức bậc hai, cụ thể: Ứng dụng tam thức bậc hai vào phương trình Ứng dụng tam thức bậc hai vào hệ phương trình Ứng dụng ... giải vấn đề - Nghiên cứu ứng dụng tam thức bậc hai toán thuộc chương trình trung học phổ thông ban nâng cao - Nghiên cứu trình dạy học ứng dụng tam thức bậc hai theo phương pháp phát giải vấn đề ... Luận văn gồm chương: - Chương 1: Cơ sở lí luận - Chương 2: Một số ứng dụng tam thức bậc hai vào số toán chương trình trung học phổ thông theo phương pháp dạy học giải vấn đề - Chương 3: Một số...
 • 26
 • 211
 • 0

một nghiên cứu didactic về khái niệm tích vô hướng trong chương trình trung học phổ thông

một nghiên cứu didactic về khái niệm tích vô hướng trong chương trình trung học phổ thông
... tích lực Trần Thị Thu Hiền Một nghiên cứu didactic khái niệm tích hướng Trần Thị Thu Hiền Một nghiên cứu didactic khái niệm tích hướng Trần Thị Thu Hiền Một nghiên cứu didactic khái niệm ... cứu didactic khái niệm tích hướng chương trình trung học phổ Trần Thị Thu Hiền Một nghiên cứu didactic khái niệm tích hướng thông làm chủ đề cho luận văn Chúng mong muốn tìm hiểu nghĩa tích ... Khái niệm tích hướng sách giáo khoa Hình học 10 Trong SGK Hình học 10, khái niệm tích hướng hai vectơ trình bày §2 Tích hướng hai vectơ” chương II Tích hướng hai vectơ ứng dụng” (học...
 • 68
 • 232
 • 2

TIỂU LUẬN sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH để GIẢI các bài tập HOÁ học TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG học PHỔ THÔNG

TIỂU LUẬN sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH để GIẢI các bài tập HOÁ học TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG học PHỔ THÔNG
... cứu phương pháp sử dụng giá trị trung bình giải tập hoá học • Khách thể: toán giải băng phương pháp giá trị trung bình Phạm vi nghiên cứu : • Giới hạn nội dung: phương pháp sử dụng giá trị trung ... rõ phương pháp sử dụng giá trị trung bình nhiều tập giải cách nhanh Phương pháp phương tiện nghiên cứu: • Phương pháp: + Đọc tài liệu: sách tham khảo, sách giáo khoa sách tập hoá học lớp 10,11,12 ... toán học Phương tiện: Các tài liệu tham khảo, sách giáo khoa sách tập hoá học chương trình trung học phổ thông (lớp 10, 11, 12) B PHẦN NỘI DUNG: MỤC LỤC: NỘI DUNG: Khái niệm giá trị trung bình, ...
 • 22
 • 230
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ứng dụng của tam thức bậc hai vào một số bài toán trong chương trình trung học phổ thông ban nâng cao theo hướng tiếp cận dạy học giải quyết vấn đề docvị trí chương quot cảm ứng điện từ quot trong chương trình vật lí phổ thôngmục tiêu biên soạn hệ thống lý thuyết và bài tập phần kiểu mảng trong chương trình tin học phổ thôngnghiên cứu phản ứng điện hóaiểu luận nghiên cứu phản ứng của người tiêu dùng đối với quảng cáo truyền hình của sữa tươi vinamilktiểu luận nghiên cứu phản ứng của người tiêu dùng đối với quảng cáo truyền hình của sữa tươi vinamilknghiên cứu phản ứng oxy hóa glucoza thành axit gluconicnghiên cứu phản ứng lưới hoá chitosan một số dẫn xuất của chitosan và khả năng hấp phụ ion kim loại nặngnghiên cứu phản ứng hydro hóa liên tục glucose thành sorbitol trên xúc tác dị thể bằng thiết bị trickclebed áp dụng cho quá trình sản xuất sorbitol có độ sạch caonhững giải pháp quản lý hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông ở các trường thpt huyện thọ xuân tỉnh thanh hóatổng hợp các kết quả nghiên cứu về khái niệm giới hạn trong chương trình chỉnh lí hợp nhất năm 2000phân tích chương trình tin học phổ thôngluan van cac tac pham cua vo quang trong chuong trinh tieu hocnghiên cứu tổng hợp vật liệu cumcm41 cu ở dạng phức chất axetat và hoạt tính của nó đối với phản ứng oxi hóa phenolnghiên cứu các phương pháp phân tích định lượng dựa vào các phản ứng hóa học cụ thể là phản ứng oxi hóa khửgiáo án tháng 9 2017 (1) (2)KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầuBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoay1000 Quick Writing IdeasTai liệu hay hay220 IELTS SPEAKING TOPICS_03Nghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềm국어1권Co che di truyen va bien di phan tuCơ chế di truyền va biến dị Tế bàoQuy luat phan li doc lapUng dung di truyen hocBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬTBài 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂNTRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI