SKKN đồ dùng dạy học và phương pháp sử dụng đồ dùng trong giờ lịch sử

SKKN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRONG GIỜ LỊCH SỬ Ở THCS

SKKN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRONG GIỜ LỊCH SỬ Ở THCS
... đen trắng * Phương pháp sử dụng - Tranh ảnh sử dụng giảng dạy lịch sử coi đồ dùng dạy học để minh họ cho vật di tích lịch sử văn hoá, di sản văn hoá có nội dung phù hợp với dạy Chính dùng ngôn ... kế đồ dùng dạy học đẹp xác phù hợp với nội dung dạy Người giáo viên Lịch sử cần tự bồi dưỡng khiếu vẽ đồ, lược đồ khoa học xác Sử dụng triệt để phương pháp dạy học tích cực nhằm thu hút ý học ... nghiêm cứu bắt tay vào việc khảo sát thực III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH Đồ dùng cách chọn đồ dùng Đồ dùng dạy học gọi thiết bị cần thiết cho dạy, môn học có loại đồ dùng riêng phù hợp...
 • 12
 • 629
 • 0

SKKN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRONG GIỜ LỊCH SỬ Ở THCS_2

SKKN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRONG GIỜ LỊCH SỬ Ở THCS_2
... đen trắng * Phương pháp sử dụng - Tranh ảnh sử dụng giảng dạy lịch sử coi đồ dùng dạy học để minh họ cho vật di tích lịch sử văn hoá, di sản văn hoá có nội dung phù hợp với dạy Chính dùng ngôn ... nghiêm cứu bắt tay vào việc khảo sát thực III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH Đồ dùng cách chọn đồ dùng Đồ dùng dạy học gọi thiết bị cần thiết cho dạy, môn học có loại đồ dùng riêng phù hợp ... phương pháp dạy học Có kế hoạch cụ thể việc tìm kiếm thiết kế đồ dùng dạy học đẹp xác phù hợp với nội dung dạy Người giáo viên Lịch sử cần tự bồi dưỡng khiếu vẽ đồ, lược đồ khoa học xác Sử dụng...
 • 10
 • 348
 • 0

Tham luận : Đồ dùng dạy học phương pháp sử dụng đồ dùng trong giờ Lịch sử

Tham luận : Đồ dùng dạy học và phương pháp sử dụng đồ dùng trong giờ Lịch sử
... sơ đồ, lợc đồ Chính ngời giáo viên dạy Lịch Sử cần phải biết phân loại đồ dùng có phơng pháp sử dụng thích hợp lên lớp a Loại đồ dùng vật có thật: Loại đồ vật Các phân loại đồ dùng phơng pháp sử ... dung phơng pháp tiến hành Đồ dùng cách chọn đồ dùng Đồ dùng dạy học đợc gọi thiết bị cần thiết cho dạy, môn học có loại đồ dùng riêng phù hợp với đặc trng nội dung học Đối với môn Lịch Sử đặc trng ... Công ty thiết bị trờng học phóng to ảnh màu ảnh đen trắng * Phơng pháp sử dụng - Tranh ảnh sử dụng giảng dạy lịch sử đợc coi đồ dùng dạy học để minh họa cho vật di tích lịch sử văn hoá, di sản văn...
 • 10
 • 1,387
 • 6

Bài soạn ĐỒ DÙNG DẠY HỌC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRONG GIỜ LỊCH SỬ

Bài soạn ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRONG GIỜ LỊCH SỬ
... đồ, lợc đồ Chính ngời giáo viên dạy Lịch sử cần phải biết phân loại đồ dùng có phơng pháp sử dụng thích hợp lên lớp Các phân loại đồ dùng phơng pháp sử dụng a Loại đồ dùng vật có thật: Loại đồ ... phơng pháp tiến hành Đồ dùng dvà cách chọn đồ dùng Đồ dùng dạy học đợc gọi thiết bị cần thiết cho dạy, môn học có loại đồ dùng riêng phù hợp với đặc trng nội dung học Đối với môn Lịch sử, đặc ... Công ty thiết bị trờng học phóng to ảnh màu ảnh đen trắng * Phơng pháp sử dụng - Tranh ảnh sử dụng giảng dạy lịch sử đợc coi đồ dùng dạy học để minh họa cho vật di tích lịch sử văn hoá, di sản văn...
 • 10
 • 353
 • 0

skkn Dạy học phương pháp dạy học các đại lượng hình học, phép đo các đại lượng hình học lớp 4 5

skkn Dạy học và phương pháp dạy học các đại lượng hình học, phép đo các đại lượng hình học lớp 4 và 5
... 5hm 46 dam 4km 3hm 89m 3m2 5dm2 305dm2 10 54 cm2 1m2 4dm2 54 cm2 31 ,43 5hm2 31hm2 43 5m2 46 dam2 46 00m2 49 999cm2 5m2 21,7 cm3 0,217 cm3 1m3 cm3 c) 12000m 8m5dm40cm b) 45 30m 1,003 m3 57 dm3 54 cm m3 cm3 ... 18 x x = 1 944 (dm3) 1 944 x = 1 944 (l) ỏp s: 1 944 l Lại Thị Thanh Linh - 40 - Trờng Tiểu học Quang Trung Tìm hiểu ND PPDH đại lợng hình học - phép đo đại lợng hình học lớp * MT S ... 61m 53 21dm2 95cm3 1dm3 km 10 5hm 5, 0075m3 50 0,75dm3 + So sỏnh v cú mt tờn n v vi v cú tờn n v 13dm 1m 30cm 2 4km 15m 352 0 dam2 27 050 cm3 27dm3 5cm3 0 ,53 m 61cm 5mm 2,5m 2m2 50 dm2 2m3 5dm3 2,5m3...
 • 87
 • 596
 • 1

SKKN Phối hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Lịch sử 6

SKKN Phối hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Lịch sử 6
... “ Phối hợp số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng đồ dạy học lịch sử ” PHỤ LỤC II KẾ HOẠCH NCKHSPƯD Tên đề tài: “ Phối hợp số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng đồ dạy ... với phương pháp sử dụng đồ (BĐTD) dạy học lịch sử trường THCS Ba Cụm Bắc 1.2 Đối ng nghiên cứu: Phối hợp số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng đồ dạy học lịch sử Hai lớp chọn ... Việc phối hợp số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng đồ dạy học lịch sử có làm tăng hiệu dạy học hay không? -9- Giả thuyết nghiên cứu: Có, việc GV dạy kết hợp đồ với phương pháp...
 • 52
 • 505
 • 3

Phối hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Lịch Sử 6

Phối hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Lịch Sử 6
... “ Phối hợp số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng đồ dạy học lịch sử ” PHỤ LỤC II KẾ HOẠCH NCKHSPƯD Tên đề tài: “ Phối hợp số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng đồ dạy ... với phương pháp sử dụng đồ (BĐTD) dạy học lịch sử trường THCS Ba Cụm Bắc 1.2 Đối ng nghiên cứu: Phối hợp số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng đồ dạy học lịch sử - 12 - Hai lớp ... Việc phối hợp số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng đồ dạy học lịch sử có làm tăng hiệu dạy học hay không? Giả thuyết nghiên cứu: Có, việc GV dạy kết hợp đồ với phương pháp khác...
 • 50
 • 506
 • 0

phối hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học lịch sử 6

phối hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học lịch sử 6
... học 35 36 38 40 41 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: -2- “ Phối hợp số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng đồ dạy học lịch sử ” Giáo viên nghiên ... Phối hợp một số phương pháp dạy học O1 với phương pháp sử dụng bản đồ O3 dạy học lịch sử Đối chứng O2 (6B) Quy trình nghiên cứu: Không O4 3.1 Tạo lập BĐTD phối hợp với phương pháp ... Hải Châu Nguyễn Trọng Sửu Trần Đình Châu (2009), Sử dụng đồ duy- Một biện pháp hiệu hỗ trợ học sinh học tập môn Toán, Tạp chí Giáo dục kì 2, tháng Thiết kế, sử dụng BĐTD góp phần...
 • 50
 • 567
 • 2

SKKN chỉ đạo dạy học bằng phương pháp biểu đồ tư duy đối với môn toán ở trường THCS

SKKN chỉ đạo dạy học bằng phương pháp biểu đồ tư duy đối với môn toán ở trường THCS
... ĐT Phơng pháp dạy học PPDH Công nghệ thông tin CNTT Giáo viên GV Trung học sở THCS Cơ sở lí luận CSLL Đồng chí đ/c Cơ sở vật chất CSVC Biểu đồ t BĐTD Chỉ đạo việc dạy học PP BĐTD môn Toán Trần ... chế ghi nhớ , dạy cách học , cách tự học nhằm tìm tòi, đào sâu , mở rộng Chỉ đạo việc dạy học PP BĐTD môn Toán Trần Trung Thành Phòng GD & ĐT Thanh Oai Trờng THCS Cao Dơng ý tởng, hệ thống hoá ... túc " hai không " , đồng thời cần đổi phơng pháp dạy học ( PPDH ) , đổi việc kiểm tra - đánh giá kết học sinh, đổi công tác quản lí tài Đặc Chỉ đạo việc dạy học PP BĐTD môn Toán Trần Trung Thành...
 • 8
 • 187
 • 1

Tài liệu SKKN Toán CÁC DẠNG TOÁN PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH CHIA HẾT TRONG TẬP SỐ NGUYÊN Z DÙNG CHO BỒI DƯỠNG học sinh giỏi THCS NGHĨA PHONG

Tài liệu SKKN Toán CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH CHIA HẾT TRONG TẬP SỐ NGUYÊN Z DÙNG CHO BỒI DƯỠNG học sinh giỏi THCS NGHĨA PHONG
... toán em thường xuyên gặp phải Vì lý xin trình bày ý kiến khuôn khổ :”Sáng kiến kinh nghiệm CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH CHIA HẾT TRONG TẬP SỐ NGUYÊN Z, DÙNG CHO BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ... chia hết cho b -Chứng minh rằng: Tích năm số nguyên liên tiếp chia hết cho 120? Ta có hướng giải : Có : 120=3.5.8 Trong số nguyên liên tiếp có số chia hết cho số chia hết tích chúng chia hết cho ... N 2.3 -Các dạng toán phương pháp chứng minh: 2.3.1 -Dạng -Cách chứng minh ví dụ minh họa : • Sử dụng tính chất :” Trong n số nguyên liên tiếp có số chia hết cho n ,với n ≥ 1” • Cách chứng minh: ...
 • 22
 • 532
 • 0

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC PHƯƠNG PHÁP TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 102 TỶ LỆ 1:1000 XÃ NGHINH TƯỜNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 102 TỶ LỆ 1:1000 XÃ NGHINH TƯỜNG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TÙNG DƯƠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 102 TỶ LỆ 1:1000 NGHINH ... tiến hành nghiên cứu đề tài: Ứng dụng công nghệ tin học phương pháp toàn đạc điện tử thành lập đồ địa tờ số 102 tỷ lệ 1:1000 Nghinh Tường, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích đề tài ... Quý THÁI NGUYÊN - NĂM 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khoá luận với đề tài Ứng dụng công nghệ tin học phương pháp toàn đạc điện tử thành lập đồ địa tờ số 102 tỷ lệ 1:1000 Nghinh Tường, huyện Võ...
 • 77
 • 371
 • 7

Nghiên cứu lựa chọn xây dựng hệ thống bài tập hóa học phương pháp sử dụng chúng trong việc hình thành phát triển khái niệm axit-bazo trong chương trình hóa học vô cơ THPT

Nghiên cứu lựa chọn xây dựng hệ thống bài tập hóa học và phương pháp sử dụng chúng trong việc hình thành và phát triển khái niệm axit-bazo trong chương trình hóa học vô cơ THPT
... nhn thc, hỡnh thnh khỏi nim c mụ t bng s sau: Trực quan Hình thành T- trừu t-ợng Cảm giác Tri giác Khái quát Vận dụng Thực tiễn Khái niệm (định nghĩa) Biểut-ợng S ng ca nhn thc t cm giỏc n t ... húa hc vụ c THPT (nõng cao) b Nhim v nghiờn cu - Nghiờn cu c s lý lun v quỏ trỡnh hỡnh thnh khỏi nim húa hc v ý ngha tỏc dng ca bi húa hc vic hỡnh thnh khỏi nim húa hc cho hc sinh bc THPT - Phõn ... trỡnh sỏch giỏo khoa phn húa hc vụ c bc THPT xỏc nh ni dung v dung lng khỏi nim axit baz - La chn, xõy dng h thng bi húa hc v axit baz chng trỡnh húa hc vụ c THPT chng trỡnh nõng cao - Nghiờn cu...
 • 170
 • 947
 • 1

SKKN dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột trong môn khoa học lớp 4

SKKN dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột trong môn khoa học lớp 4
... dùng thí nghiệm PHẦN III PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG MÔN KHOA HỌC LỚP I Mục tiêu phương pháp bàn tay nặn bột Phương pháp Bàn tay nặn bột phương pháp dạy học khoa học dựa sở tìm tòi -nghiên ... số phương pháp tiến trình thực phương pháp Bàn tay nặn bột Phương pháp dạy học Bàn tay nặn bột - Phương pháp quan sát - Phương pháp thí nghiệm trực tiếp - Phương pháp làm mô hình - Phương pháp ... ĐIỂM TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DẠY HỌC PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG MÔN KHOA HỌC LỚP Qua trình tập huấn phương pháp dạy học Bàn tay nặn bột, đạo ngành chuyên môn trường, đội ngũ giáo viên...
 • 19
 • 14,798
 • 87

skkn đánh giá dạy - học từ phương pháp ra đề kiểm tra dưới hình thức trắc nghiệm khách quan

skkn đánh giá dạy - học từ phương pháp ra đề kiểm tra dưới hình thức trắc nghiệm khách quan
... để đánh giá qua điều chỉnh phương pháp dạy, kỹ thuật dạy giúp học sinh điều chỉnh phương pháp học Theo khoa học giáo dục: kiểm tra khâu trình đánh giá Trong trình dạy học, kiểm tra đánh giá ... chỉnh phương pháp kĩ thuật dạy để đạt hiệu cao giáo dục IV HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Qua đề tài Đánh giá kết dạy học từ phương pháp đề kiểm tra hình thức trắc nghiệm khách quan , thực số kết sau: - ... ĐÁNH GIÁ DẠY - HỌC TỪ PHƯƠNG PHÁP RA ĐỀ KIỂM TRA DƯỚI HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngành giáo dục đặt yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng giáo dục hết,...
 • 18
 • 217
 • 0

Lớp tập huấn dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong môn hóa học cấp Trung học Cơ sở

Lớp tập huấn dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong môn hóa học cấp Trung học Cơ sở
... PHIẾU HỌC TẬP Nhìn chùm ảnh minh họa cho phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” bạn rút điều sở khoa học phương pháp “Bàn tay nặn bột”? PHIẾU HỌC TẬP Dạy học dựa sở tìm tòi nghiên ... Nêu ngắn gọn sở sư phạm tiến trình dạy học Dẫn ví dụ để minh họa 05 pha tiến trình dạy học PHIẾU HỌC TẬP Hãy nêu ngắn gọn quan hệ phương pháp “Bàn tay nặn bột” với phương pháp dạy học khác Cho ... PHIẾU HỌC TẬP 10 Môn hóa học THCS có loại dạy học theo phương pháp BTNB, bạn thiết kế quy trình tổ chức hoạt động quan sát, thí nghiệm theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập HS theo loại theo...
 • 24
 • 799
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: vấn đề cần lưu ý về mối quan hệ giữa tiến trình dạy học và phương pháp dạy họcmôđun dạy học và phương pháp tự học có hướng dẫn theo môđunkhái niệm phương pháp dạy học và phương pháp dạy học tích cực ở tiểu họcvận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương phương pháp toạ độ trong không gian cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông tỉnh cao bằngtình huống pháp luật và phương pháp sử dụng tình huống trong giảng dạy luật họcgiả thuyết khoa học và phương pháp xây dựng giả thuyết khoa họcquá trình tự học và phương pháp dạy tự họcdạy học theo phương pháp vận dụng kiến thức liên mônday hoc băng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề của toán lớp 1day hoc theo phuong phap tich cuc va long ghep giao duc moi truong trong mon sinh hoc 7skkn dạy hoc theo phương pháp mới môn ngữ văn lơphối hợp các hình thức tổ chức lớp học và phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học môn tiếng việt 1 theo chương trình mớivề chương trình môn học và phương pháp dạy học2 12 ý kiến của ht cbql và gv đánh giá về việc lập tổ tư vấn có chức năng chuyên về công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học và phương pháp thiết kế bài giảng điện tửtiêu chí 6 thiết bị dạy học đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị đồ dùng dạy họcTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh