(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975

Luận án tiến Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975

Luận án tiến sĩ Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975
... tổ chức chặt chẽ từ cấp Khu ủy đến cấp Tỉnh ủy - Thành ủy, Huyện ủy, Đảng ủy xã 2.2 KHU ỦY TRỊ - THIÊN - HUẾ LÃNH ĐẠO KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1966 ĐẾN NĂM 1968 2.2.1 Khu ủy lãnh đạo chống kế hoạch “bình ... đề Khu ủy Trị - Thiên - Huế kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975 làm đề tài luận án tiến lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu ... cập đến Khu ủy Trị - Thiên - Huế 1.1.1.2 Nhóm công trình trực tiếp nghiên cứu chiến trường Trị - Thiên - Huế Khu ủy Trị - Thiên - Huế Các công trình tiêu biểu: Quân khu - Lịch sử kháng chiến chống...
 • 28
 • 157
 • 0

Luận án tiến Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975

Luận án tiến sĩ Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975
... HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH TRN VN LC Khu ủy Trị - Thiên - Huế kháng chiến chống Mỹ, cứu n-ớc từ năm 1966 đến năm 1975 LUN N TIN S CHUYấN NGNH: LCH S NG CNG SN VIT NAM Mó s: ... Quõn Khu y TTH Thiu tng Lờ Chng, y viờn Thng v Khu y Liờn khu V lm Phú Bớ th Khu y, kiờm Chớnh y Quõn khu, Phú Bớ th Quõn Khu y ễng Nguyn Hỳng, y viờn Thng v Khu y Liờn khu V lm Phú Bớ th Khu ... thỏng 4 -1966 n thỏng 6 -1966 T thỏng 6 -1966, Thiu tng Trn Vn Quang (By Tin), y viờn d khuyt BCH Trung ng ng khúa III, T lnh Quõn khu IV c Trung ng ng giao nhim lm Bớ th Khu y, kiờm T lnh Quõn khu, ...
 • 211
 • 159
 • 0

LUẬN văn THẠC ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo xây DỰNG căn cứ địa CÁCH MẠNG ở tây NINH TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ, cứu nước từ năm 1954 đến năm 1968

LUẬN văn THẠC sĩ  ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo xây DỰNG căn cứ địa CÁCH MẠNG ở tây NINH TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ, cứu nước từ năm 1954 đến năm 1968
... từ năm 1954 đến năm 1968 Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng: Nghiên cứu trình lãnh đạo đạo Đảng xây dựng địa cách mạng Tây Ninh kháng chiến chống Mỹ, cứu nước * Phạm vi nghiên cứu: Sự lãnh ... đạo xây dựng địa cách mạng Tây Ninh kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1954 đến năm 1968 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích: Làm rõ tính đắn, sáng tạo Đảng lãnh đạo xây dựng địa cách mạng ... triển địa cách mạng Tây Ninh sau năm 1954 Chủ trương Đảng khôi phục, phát triển địa cách mạng Tây Ninh (1954 - 1968) 17 Chương ĐẢNG CHỈ ĐẠO KHÔI PHỤC, PHÁT TRIỂN CĂN CỨ ĐỊA CÁCH MẠNG TÂY NINH TỪ...
 • 95
 • 253
 • 0

Đảng bộ tỉnh hòa bình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hậu phương trong cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước từ năm 1965 đến năm 1975

Đảng bộ tỉnh hòa bình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hậu phương trong cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước từ năm 1965 đến năm 1975
... VĂN HÁN THỊ THU PHƢƠNG ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HẬU PHƢƠNG TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƢỚC TỪ NĂM 1965 ĐẾN NĂM 1975 Chuyên ngành : Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam ... trên, chọn đề tài Đảng tỉnh Hòa Bình lãnh đạo thực nhiệm vụ hậu phương kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1965 đến năm 1975 làm đề tài luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Lịch sử Đảng cộng sản Việt ... TỈNH HÒA BÌNH LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HẬU PHƢƠNG TỪ NĂM 1969 ĐẾN NĂM 1975 Error! Bookmark not defined 2.1 Lãnh đạo xây dựng hậu phƣơng Error! Bookmark not defined 2.1.1 Lãnh đạo...
 • 21
 • 69
 • 0

LUẬN văn THẠC LỊCH sử ĐẢNG ĐẢNG bộ TỈNH NGHỆ AN LÃNH đạo xây DỰNG lực LƯỢNG vũ TRANG TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ, cứu nước GIAI đoạn từ 1965 đến 1975

LUẬN văn THẠC sĩ LỊCH sử ĐẢNG  ĐẢNG bộ TỈNH NGHỆ AN LÃNH đạo xây DỰNG lực LƯỢNG vũ TRANG TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ, cứu nước GIAI đoạn từ 1965 đến 1975
... chọn đề tài : Đảng tỉnh Nghệ An lãnh đạo xây dựng lực lượng trang kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1965 đến năm 1975 làm luận văn Thạc Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản ... CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC TỪ NĂM 1965 ĐẾN NĂM 1975 1.1 Yêu cầu khách quan xây dựng lực lượng trang tỉnh Nghệ An kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1.1.1 Đặc điểm tình hình thực trạng lực lượng trang ... lượng trang đáp ứng yêu cầu kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ 1965 đến 1975 1.2.1 Chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng lực lượng trang nhân dân kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ 1965...
 • 111
 • 173
 • 1

BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
... Đề số 01 đề thi học phần: lịch sử đảng cộng sản việt nam Dùng cho hệ cao đẳng quy Thời gian làm bài: 90phút Câu1(5điểm) Phân tích nội dung Cơng lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam (2-1930) ... thứ VI Đảng Đề số đề thi học phần: lịch sử đảng cộng sản việt nam Dùng cho hệ cao đẳng quy Thời gian làm bài: 90phút Câu1(5điểm) Phân tích nội dung Luận cơng trị tháng 10 năm 1930 Đảng Cộng sản ... Phân tích ý nghĩa lịch sử, học kinh nghiệm kháng chiến chống Pháp Đáp án đề thi lịch sử đảng cộng sảnviệt nam - đề số 01 nội dung kiến thức điểm Câu1(5đ): Hội nghị thành lập Đảng thông qua Chính...
 • 14
 • 421
 • 1

Vai trò của đảng trên mặt trận đấu tranh ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1945 1975) luận văn tốt nghiệp đại học

Vai trò của đảng trên mặt trận đấu tranh ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1945  1975) luận văn tốt nghiệp đại học
... v ngoi giao v lch s u tranh ngoi giao ca cỏch mng Vit Nam 1.1 Khỏi lc lch s u tranh ngoi giao 1.2 T tng H Chớ Minh v ngoi giao 1.2.1 Quan nim ca H Chớ Minh v ngoi giao ... ngoi giao 13 1.3 Quan im ca ng v u tranh ngoi giao cuc khỏng chin chng M cu nc (1954 1975 ) 16 Chng 2: Vai trũ ca ng trờn mt trn u tranh ngoi giao cuc khỏng chin chng M cu nc (1954 - 1975) ... cuc u tranh ngoi giao khỏng chin chng M m ng lónh o 3.2 i tng nghiờn cu: Vai trũ ca ng trờn mt trn u tranh ngoi giao cuc khỏng chin chng M cu nc (1954 1975) Gi thit khoa hc Nghiờn cu Vai trũ...
 • 65
 • 1,016
 • 9

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954-1975)

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954-1975)
... PGS.TS Phạm Hồng Tung Phản biện 1: PGS.TS Hồ Khang Phản biện 2: PGS.TS Võ Kim Cơng Luận văn đợc bảo vệ trớc Hội đồng chấm luận thạc họp tại: Khoa Lịch sử- trờng ĐHKHXH&NV- ĐHQGHN Hồi 10 ngày ... ĐHKHXH&NV- ĐHQGHN Hồi 10 ngày 08 tháng 03 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm th viện Đại học Quốc gia Hà Nội M U Lý chn ti Trong s nghip chng M cu nc ca nhõn dõn Vit Nam, chin lc on ... lc on kt quc t theo t tng H Chớ Minh thi k (1954-1965) Chng T tng H Chớ Minh v on kt quc t thi k 1965-1975 NI DUNG CHNG CHIN LC ON KT QUC T THEO T TNG H CH MINH TRONG THI K (1954-1965) 1.1 Bi...
 • 26
 • 436
 • 0

Đảng bộ huyện quỳnh lưu với công tác xây dựng đảng trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước giai đoạn 1965 1975

Đảng bộ huyện quỳnh lưu với công tác xây dựng đảng trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước giai đoạn 1965  1975
... quát công tác xây dựng Đảng Đảng Quỳnh Lu trớc 1965 26 2.2.3 Đảng Quỳnh Lu xây dựng Đảng giai đoạn 1965 - 1968 29 2.3 Đảng huyện Quỳnh Lu xây dựng Đảng giai đoạn 1969 - 1972 37 2.4 Công tác xây dựng ... phạm vi nghiên cứu: Khoá luận " Đảng huyện Quỳnh Lu với công tác xây dựng Đảng kháng chiến chống mỹ cứu nớc giai đoạn 1965 - 1975" nhằm sâu tìm hiểu công tác xây dựng Đảng Đảng huyện nhà điều ... dựng Đảng giai đoạn 1972 - 1973 39 2.4.1 Quỳnh Lu chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai Đế quốc Mỹ 39 2.4.2 Công tác xây dựng Đảng 42 Công tác xây dựng Đảng Đảng huyện Quỳnh Lu giai đoạn...
 • 70
 • 96
 • 0

đảng bộ huyện tân kỳ (nghệ an) lãnh đạo giữ vững mạch máu giao thông ở địa đầu đường mòn hồ chí minh trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1965 1968

đảng bộ huyện tân kỳ (nghệ an) lãnh đạo giữ vững mạch máu giao thông ở địa đầu đường mòn hồ chí minh trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1965  1968
... Hồ Chí Minh kháng chiến chống Mỹ cứu nớc (1965 - 1968) Chơng II: Đảng huyện Tân Kỳ lãnh đạo giữ vững mạch máu giao thông địa đầu đờng mòn Hồ Chí Minh kháng chiến chống Mỹ cứu nớc ( 1965 - 1968) ... Tân Kỳ lãnh đạo giữ vững mạch máu giao thông địa đầu đờng mòn Hồ Chí Minh ( 1965 - 1968) 2.2.1 Vị trí công tác giao thông vận tải tuyến đờng Hồ Chí Minh địa bàn huyện Tân Kỳ Trong kháng chiến chống ... Tôi mạnh dạn nghiên cứu chọn đề tài: "đảng huyện tân kỳ (Nghệ An) lãnh đạo giữ vững mạch máu giao thông địa đầu đờng mòn hồ chí minh kháng chiến chống mỹ cứu nớc (1965 - 1968) ", làm đề tài khoá...
 • 30
 • 106
 • 0

Sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1955 1975) qua tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại trung tâm lưu trữ

Sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1955  1975) qua tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại trung tâm lưu trữ
... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ HẢO SỰ ỦNG HỘ CỦA NHÂN DÂN THẾ GIỚI ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƢỚC (1955- 1975) QUA TÀI LIỆU LƢU TRỮ HIỆN ĐANG BẢO QUẢN TẠI TRUNG TÂM LƢU TRỮ ... HỘ CỦA NHÂN DÂN THẾ GIỚI ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƢỚC (1955 - 1975) Với dạng nội dung thành phần tài liệu, khối tài liệu ủng hộ Chính phủ nhân dân giới Việt Nam kháng ... Chính phủ nhân dân giới Việt Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc (1955 - 1975) Chương 2: Giá trị khối tài liệu ủng hộ nhân dân giới Việt Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955 - 1975) Chƣơng hai...
 • 127
 • 36
 • 0

Sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1955 1975) qua tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại trung tâm lưu trữ quốc gia III

Sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1955  1975) qua tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại trung tâm lưu trữ quốc gia III
... chống Mỹ cứu nước nhân dân ta giai đoạn 1955 - 1975, chọn vấn đề Sự ủng hộ nhân dân giới Việt Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955 - 1975) qua tài liệu lưu trữ bảo quản TTLTQG III làm đề tài ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ HẢO SỰ ỦNG HỘ CỦA NHÂN DÂN THẾ GIỚI ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƢỚC (1955- 1975) QUA TÀI LIỆU LƢU TRỮ ... SỰ ỦNG HỘ CỦA NHÂN DÂN THẾ GIỚI ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƢỚC (1955 - 1975)Error! Bookmark not defined 2.1 Là nguồn sử liệu phục vụ nghiên cứu ủng hộ trị nhân dân giới...
 • 21
 • 142
 • 0

Vai trò của binh chủng đặc công trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước ( 1967 1975 )

Vai trò của binh chủng đặc công trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước ( 1967  1975 )
... lập binh chủng Đặc công b ớc phát triển lực lợng Đặc công kháng chiến chống Mỹ Chơng 2: Đóng góp binh chủng Đặc công kháng chiến chống Mỹ cứu nớc (1 967 197 5) Chơng 3: Những nhân tố đảm bảo binh ... Từ đời lực lợng Đặc công đến thành lập binh chủng Đặc công 12 Chơng 2: đóng góp binh chủng đặc công kháng chiến chống mỹ cứu nớc (1 967 -197 5) 20 2.1 Binh chủng Đặc công góp phần ... góp phần vào việc tổng kết vai trò binh chủng Đặc công kháng chiến chống Mỹ cứu nớc giai đoạn 1967 - 1975 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Binh chủng Đặc công binh chủng chiến đấu quan trọng quân đội...
 • 95
 • 499
 • 0

SỰ CHI VIỆN, GIÚP đỡ của LIÊN xô với VIỆT NAM TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ, cứu nước (1954 1975) (PGS TS lê văn THỊNH)

SỰ CHI VIỆN, GIÚP đỡ của LIÊN xô với VIỆT NAM TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ, cứu nước (1954 1975) (PGS TS lê văn THỊNH)
... sinh chi n đấu)[12] Từ liệu việc Liên chi viện, giúp đỡ Việt Nam thời kỳ Việt Nam chống Mỹ cứu nước, rút số nhận xét: Một là, cần phải khẳng định rằng, thời kỳ kháng chi n chống Mỹ cứu nước, ... không liên kết khung cảnh căng thẳng chi n tranh lạnh Đông - Tây Bối cảnh quốc tế tác động sâu sắc tới quan hệ Việt Nam - Liên Xô, tới chi viện, giúp đỡ Liên với Việt Nam, đặc biệt chi viện, giúp ... dân Liên dành cho Việt Nam năm Việt Nam kháng chi n chống Mỹ, cứu nước in dấu ấn sâu đậm tâm trí người Việt Nam Sự giúp đỡ đó, lời Hồ Chí Minh nhận định, “thiên kinh, địa nghĩa” mà hệ người Việt...
 • 26
 • 385
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vai trò của lực lượng vũ trang nghệ an trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước 1954 1975luận án tiến sĩ lịch sử đảnggiáo án môn lịch sử đảng cộng sản việt namgiáo án lịch sử đảng cộng sản việt namtiểu luận về lịch sử đảng cộng sản việt namtiểu luận lịch sử đảng cộng sản việt namtiểu luận môn lịch sử đảng cộng sản việt namcâu hỏi về lịch sử đảng cộng sản việt nam có đáp ánkhái quát lịch sử đàng cộng sản việt namgiáo trình lịch sử đảng cộng sản việt nambài giảng lịch sử đảng cộng sản việt namnghiên cứu lịch sử đảng cộng sản việt namhỏi và đáp lịch sử đảng cộng sản việt namhỏi đáp môn lịch sử đảng cộng sản việt namhỏi đáp lịch sử đảng cộng sản việt namPhòng các Hệ thống Quản lý-Management Systems trực thuộc Viện Công nghệ thông tin – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển sinh viên thực tập.Chuong trinh hop DHCD 2012 24.04 finalBai 2 Cuong linh chinh triCông ty VidaGIS tuyển dụng kỹ sư lập trình.Công ty VidaGIS tuyển dụng Nhân viên quản lý chất lượng.IP staff Patent Attorney 170414bài tập bổ trợ kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 8 HK1 lần 2Mối quan hệ các sự vật, hiện tượngHD QL va XB cac bao cao KH cua Hoi nghi hoi thaoHD QL va XB cac bao cao KH cua Hoi nghi hoi thaoTài liệu, biểu mẫu | Hanoi University of Science, VNUHD to chuc danh gia khoa luan ve le trao bang NVCLQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU2012 07 06 2247 HD DHQGHN HD tam thoi cong tac xd chi tieu nhan luc cac don viBao cao thuong nien 2009Bao cao thuong nien 2011Bao cao thuong nien 2010Chuoi gia tri toan cau cua cac tap doan xuyen quoc giaChủ đề trò chuyện một số nghề phổ biến ở địa phươngDon ung cu thanh vien HDQT