123doc cau hoi trac nghiem chuong 2 tin hoc 10

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2- Tin học 10

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2- Tin học 10
... phương án ghép Trong tin học, tệp (tập tin) khái niệm A_một văn B_một đơn vò lưu trữ thông tin nhớ ( * ) C_một gói tin D_một trang web Câu 22 : Hãy chọn phương án ghép Trong tin học, thư mục A_tệp ... khởi động lại B_Các chương trình quản lí tài nguyên C_Các chương trình phục vụ tổ chức thông tin nhớ , tìm kiếm cung cấp thông tin cho chương trình khác xử lí D_Cả ba câu (*) Câu 21 : Hãy chọn ... lưu trữ thông tin nhớ , cung cấp phương tiện để tìm kiếm truy cập thông tin lưu trữ D_Cả ba câu (*) Câu 19 : Một số thành phần hệ điều hành : A_Các chương trình nạp hệ thống B_Các chương trình...
 • 4
 • 7,104
 • 209

câu hỏi trắc nghiệm chương IV - tin học 10

câu hỏi trắc nghiệm chương IV - tin học 10
... sử dụng Câu 15: Nội dung gói tin truyền mạng không bao gồm thành phần sau đây: A Địa nhận, địa gởi B Danh sách máy truyền tin trung gian C Thông tin kiểm soát lỗi D Dữ liệu Câu 16: Câu câu sau ... toàn câu dựa kỹ thuật máy tính Câu 17: Chọn câu câu sau: A Chỉ có HTML có khả tạo siêu văn Internet B Để truy cập trang web website phải truy cập qua trang chủ C Trang web tra cứu điểm thi đại học ... A Virus sinh học lây lan qua việc sử dụng chung bàn pháim B Chương trình máy tính mô tả hoạt động Virus C Chương trình máy tính hoạt động tắt máy D Chương trình máy tính có khả...
 • 3
 • 6,119
 • 158

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUONG 2: SÓNG CƠ HỌC

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUONG 2: SÓNG CƠ HỌC
... 19: Chọn câu sai: A Quá trình truyền sóng trình truyền lượng B Sóng dọc sóng có phương trùng với phương truyền sóng C Sóng âm sóng dọc D Nguyên nhân tạo thành sóng dừng giao thoa sóng tới sóng phản ... án câu sau: A Hai sóng biên độ, tần số, hiệu số pha không đổi theo thời gian B Hai sóng tần số, hiệu lộ trình không đổi theo thời gian C Hai sóng chu kì biên độ D Hai sóng bước sóng, biên độ Câu ... trầm Câu 16: Điều kiện xảy sóng dừng sợi dây đàn hồi hai đầu cố định là: A Chiều dài ¼ bước sóng B Bước sóng gấp đôi chiều dài dây C Chiều dài dây bội số nguyên lần nửa bước sóng D Bước sóng...
 • 3
 • 758
 • 17

Đề cương tài chính tiền tệ 1 - nhóm 6 : câu hỏi trắc nghiệm chương 2 potx

Đề cương tài chính tiền tệ 1 - nhóm 6 : câu hỏi trắc nghiệm chương 2 potx
... nên câu 2 2: biện pháp để khắc phục tình trạng bội chi ngân sách nhà nước, biện pháp dễ gây lạm phát nhất: a phát hành trái phiếu quốc tế b phát hành tiền c vay tiền từ dân cư d tăng thuế câu 2 3: ... hội Câu 10 : đời tồn ngân sách nhà nước gắn liền với đời phát triển của: nhà nước a sản xuất hang hóa b pháp luật c nhà nước sản xuất hàng hoá Câu 11 : điền nội dung thiếu vào khái niệm sau: “Ngân ... nhiên tăng Câu 16 : yếu tố sau phù hợp với nguyên tắc thiết lập hệ thống thu ngân sách: a ổn định lâu dài, giản đơn b phù hợp với thông lệ quốc tế c rõ ràng, chắn, đảm bảo công d ba ý câu 17 : khẳng...
 • 12
 • 252
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 đến chương 6 quản trị tài chính

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 đến chương 6 quản trị tài chính
... 12% , số tiền gốc lẫn lãi 1 12 triệu phải trả tháng, Lãi suất danh nghĩa lãi suất thực tế vay là: Chọn câu trả lời a 22 .00%, 24 . 96% b 20 . 96% , 24 . 96% c 22 .49%, 24 . 96% d 22 .49%, 24 .00% Question 29 ... hợp đồng vay tối thiểu là: Chọn câu trả lời A 23 1.54trđ B 26 7.08trđ C 22 9 .60 trđ D 25 4.36trđ Question 60 Điểm : Công ty X có vòng quay tài sản 2. 0, ROA 3%, ROE 6% , tỷ lệ lợi nhuận ròng biên tỷ ... tháng Số tiền bạn có sau năm là: Chọn câu trả lời a 63 4. 72 triệu b 62 7 .23 triệu c 6 62 . 41 triệu d 65 8.87 triệu Question 74 Điểm : Công ty có nhu cầu vốn 120 triệu tài trợ cách chuyển nhượng khoản phải...
 • 32
 • 125
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 cơ khí ứng dụng

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2  cơ khí ứng dụng
... C 0, 125 mm D 0 ,22 5 mm Đáp án 1B, 2D, 3C, 4A, 5A, 6A, 7C, 8D, 9B, 10B, 11A, 12C, 13A, 14B, 15A, 16B, 17B, 18B, 19D, 20 A, 21 C, 22 C, 23 B, 24 B, 25 B, 26 B, 27 A, 28 C, 29 D, 30C, 31A, 32D, 33D, 34C, 35B, ... 136,75kN/cm2 156,34kN/cm2 Câu 36 Cho hệ hình vẽ, đường kính dầm D=15cm Hỏi ứng suất pháp σ mặt cắt 1-1 cách ngàm A khoảng 1,0 m có giá trị bao nhiêu? A B C D 300,3 kN/cm2 29 7,5kN/cm2 29 6,3kN/cm2 28 7,6 ... 500,56kN/cm2 540,34 kN/cm2 460, 72 kN/cm2 444,44 kN/cm2 Câu 34 Cho hệ hình vẽ, đường kính dầm D=15cm Hỏi ứng suất pháp σ mặt cắt 1-1 cách gối A khoảng 0,5 m có giá trị bao nhiêu? A B C D 90,37 kN/cm2 80 ,27 kN/cm2...
 • 11
 • 291
 • 1

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương
... tính để bàn B Bởi thông tin lưu giữ theo cách thức mã hoá máy tính xách tay C Bởi thông tin máy tính xách tay bảo vệ chương trình chống virus D Bởi người không phép đọc thông tin mật máy tính bị ... tính 035: Lợi mua hàng trực tuyến so với mua hàng bình thường cửa hàng gì? A Việc toán đảm bảo an ninh B Việc xác định tình trạng hàng hóa dễ dàng C Có thể mua hàng suốt 24h ngày D Hàng hóa mua dễ ... dán tệp tin D di chuyển tệp tin đến thư mục khác 122: Theo hình minh hoạ, phát biểu sai A muốn chọn teptin2.txt cần nhắp chuột vào biểu tượng teptin2.txt B thực chọn rời rạc teptin1.txt teptin2.txt,...
 • 70
 • 34,297
 • 527

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp án
... File  New D Câu B, C Trang Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Câu 32 Trong Word để tạo tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt A Ctrl – O B Ctrl – F C File  New D Câu B, C Câu 33 Trong ... Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG D Không thể thực Câu 13 Trong Word, để gạch ngang đoạn văn giống câu hỏi này, ta chọn thao tác nào? A Format/Font/Subscript ... Trang 10 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A Shift B Ctrl C Alt D Space Câu 78 Địa hổn hợp địa A Thay đổi chép B Không thay đổi chép C Gồm địa tương đối tuyệt đối D Các câu sai Câu...
 • 15
 • 36,887
 • 101

Câu hỏi trắc nghiệm Chương I - Sinh học 12 ppsx

Câu hỏi trắc nghiệm Chương I - Sinh học 12 ppsx
... tế bào sinh dưỡng, di truyền sinh sản sinh dưỡng D Đột biến tiền ph i di truyền cho hệ sau sinh sản hữu tính Câu 80 : Đột biến làm thay đ i axit amin chu i pôlipeptit A Đột biến hay nhiều cặp ... b i B thể tam b i C thể lưỡng b i D thể khảm Câu 124 : H i chứng claiphenter A nam gi i có NST gi i tính YO B nam gi i có NST gi i tính XXY C nữ gi i có NST gi i tính XXX D nữ gi i có NST gi i ... r i kh i mARN trở trạng th i tự C ribôxôm tiếp xúc v i ba : UAA, UAG, UGA D ribôxôm gắn axit amin Met vào vị trí cu i chu i pôlipeptit Câu 37 : Pôliribôxôm gì? A Trên mARN đồng th i có nhiều ribôxôm...
 • 10
 • 528
 • 11

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III - TOÁN KHỐI 10 docx

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III - TOÁN KHỐI 10 docx
... b Có nghiệm ; c Có nghiệm ; d Vô nghiệm ; d Vô nghiệm 50 Phương trình - x  2(  1) x  (3  2 )  có nghiệm ? a Có nghiệm ; b Có nghiệm Tổ Toán_ Trường THPT Hóa Châu ; c Có nghiệm ... Phương trình có nghiệm ? Tổ Toán_ Trường THPT Hóa Châu ; d m.≠0 a m  2; b m -2 ; c m  m  -2 ; d m ; III PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI : 23 Cho phương trình (m + 1)x2 - 6(m – 1)x +2m -3 = (1) Với giá ... = ; d m ≠  20 Phương trình (m 3- 3m + 2)x + m2 + 4m + = có tập nghiệm R : a m = -2 ; b m = -5 ; c m = ; d Không tồn m 21 Phương trình (m2 - 2m)x = m2 - 3m + có nghiệm : a m = ; b m = ; c m ≠...
 • 6
 • 192
 • 6

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III TOÁN KHỐI 10

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III  TOÁN KHỐI 10
... nghiệm ; b Có nghiệm ; c Có nghiệm ; d Vô nghiệm 50 Phương trình - x  2(  1) x  (3  2 )  có nghiệm ? a Có nghiệm ; b Có nghiệm ; c Có nghiệm ; d Vô nghiệm 42 Tập hợp nghiệm phương trình ... Hãy mệnh đề nghiệm (1) : 2x  x 1 11  65 11  41  a  ;  10   14 ; 11  65 11  41  b  ;  10   14 11  65 11  65  c  ;  14   14 ; 11  41 11  41  d  ;  10   10 (m  2) ... + 4) x  a = có hai nghiệm phân biệt a a < ; b  a < c a  ; d Không có giá trị a x  (x - 3x + 2) = 47 Phương trình: a Vô nghiệm ; b Có nghiệm c Có hai nghiệm ; d Có ba nghiệm V PHƯƠNG TRÌNH...
 • 4
 • 357
 • 0

120 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học 11 kỳ 1

120 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học 11 kỳ 1
... 96 97 98 99 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0 12 1 B C D A B A B D D A C D A B C B C B D C C A D A B D C C D A B 11 ... Câu 11 7 Trong Pascal, khai báo sau ĐÚNG? A const lop = " lop 11 " ; B const max := 10 00'; C const lop = 'lop 11 ' ; D const p = 3 ,14 16; Câu 11 8 Biểu thức (25 mod 10 ) div cho kết A B C D Câu 11 9 Kết ... dapan 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D D D C B B A C D D A A B C C C B D B A A C D C A A A D C D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51...
 • 11
 • 1,127
 • 3

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI TIN HỌC VĂN PHÒNG

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI TIN HỌC VĂN PHÒNG
... không hợp lệ Câu 21: Trong Windows, phần mở rộng (phần đuôi) tập tin thường thể hiện: A Ngày/giờ thay đổi tập tin lần sau B Kích thước tập tin C Kiểu tập tin D Tên thư mục chứa tập tin Câu 22: Trong ... án sai Câu 39: Trong MS Word, ta gõ văn tiếng việt chân ký tự bạn gõ xuất dấu xanh đỏ Nguyên nhân là: A Do sai tả ngữ pháp văn B Do máy tính bị virus C Do sai tả văn D Do sai ngữ pháp văn Câu 40: ... chọn Page Setup \ Chọn Margins \ Chọn trang A4 \ OK Câu 38: Trong MS Access, thêm nhầm bảng làm liệu nguồn tạo mẫu hỏi, để bỏ bảng khỏi cửa sổ thi t kế ta thực hiện: A Vào menu Edit \ chọn Delete...
 • 5
 • 298
 • 2

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI TIN HỌC VĂN PHÒNG B

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI TIN HỌC VĂN PHÒNG B
... bk) B ớc 3: Định dạng đường viền: bl) bm) bn) bo) bp) bq) br) bs) B ớc 4: Chọn màu cho b ng: 23 bt) bu) bv) Chèn hình ảnh bw) VÍ DỤ: by) SAU KHI THỰC HIỆN: bx) bz) Cách thực hiện: Click chuột vị ... hiện: be) bf) B ớc 1: Vào thẻ Table -> Chọn Insert Table hộp thoại giống hình xuất hiện: 22 bg) bh) B ớc 2: Muốn trộn hai ô vào ta chọn hai ô click chuột phải chọn Merge cells bi) Ví dụ: bj) bk) B ớc ... thứ tự đoạn văn < /b> b n, ta chọn: View/ Bullets and Numbering… Edit/ Bullets and Numbering… Format/ Bullets and Numbering… Insert/ Bullets and Numbering… Muốn chèn ảnh có sẵn Word vào văn < /b> b n,ta: Nhấn...
 • 35
 • 312
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: cau hoi trac nghiem chuong 2 tin hoc lop 10câu hỏi trắc nghiệm chương 2 sinh học 12câu hỏi trắc nghiệm chương 2 hóa 10câu hỏi trắc nghiệm chuong 2 sóng cơ họccâu hỏi trắc nghiệm 1 tiết tin học 6câu hỏi trắc nghiệm chương di truyền học quần thểbài tập trắc nghiệm chương 2 tin học 11câu hỏi trắc nghiệm ôn tập tin họccâu hỏi trắc nghiệm chương i sinh học 12ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cươngcau hoi trac nghiem chuong 3 sinh hoc 11các câu hỏi trắc nghiệm nhập môn tin họccâu hỏi trắc nghiệm nhập môn tin họccâu hỏi trắc nghiệm chương 1 sinh học 12Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ