Bài Tập Ôn Thi HSG 8 Hóa

Bai tap on thi HSG Hoa THCS

Bai tap on thi HSG Hoa THCS
... học sinh THCS) A.BÀI TOÁN NHÔM (Những toán khó) Câu 1: Lấy Al tác dụng với dd HCl dư thu 3,36 lít H ↑ đktc dd muối A cho dung dòch A tác dụng với 175ml dd NaOH 2M thu gam kết tủa Trường THCS Bình ... cho tác dụng với 91,25g dd HCl 20% Thu dd A khí Hidro a Tính thể tích khí Hidro thoát đktc Trường THCS Bình Thạnh Trung Trang Chuyên Đề Bài Toán Huỳnh Văn Mến b Chia dd A làm phần + Phần : Cho tác ... dùng 50 ml dd NaOH 2M a Xác đònh công thức hóa học muối b Tính % khối lượng muối hỗn hợp Trường THCS Bình Thạnh Trung Trang Chuyên Đề Bài Toán Huỳnh Văn Mến Câu : Cho muối sunfát có khối lượng...
 • 11
 • 240
 • 1

26 bài tập ôn thi HSG Hoá 12 pps

26 bài tập ôn thi HSG Hoá 12 pps
... phản ứng Bài 26: Hoà tan hòan toàn 0,31g hỗn hợp Al Zn cần vừa đủ 0.175 lít dung dịch HNO3 có pH= 1.Sau phản ứng thu dung dịch X chứa muối không thấy có khí thoát a) Viết phương trình hoá học ... định công thức phân tử X viết phương trình hoá học phản ứng xảy b) Y đồng phân X, tác dụng với KMnO4 điều kiện có tạo axit cacboxylic hai chức Cho biết công thức cấu tạo Y viết phương trình hoá ... lọc lấy chất rắn đun 1500C đến khối lượng không đổi, cân nặng 13,38g Xác định công thức cấu tạo A Có hỗn hợp gồm axit hữu đơn chức mạch hở, phân tử không nguyên tử cacbon Chia hỗn hợp thành phần...
 • 5
 • 401
 • 8

Một số bài tập ôn thi HSG Vật lí 8

Một số bài tập ôn thi HSG Vật lí 8
... Trường THCS ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG Môn thi: Vật Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: Một vật chuyển động từ A đến B cách 180 m Trong nửa đoạn đường đầu vật với vận tốc ... 4:a /Số ampe kế A tổng số ampe kế A1 A2 tức 1+3 = (A) Hiệu điện hai cực nguồn 24V b/Khi công tắc K ngắt, số ampe kế A, A1, A2 số vôn kế V 24V ( Vì pin nên coi hiệu điện pin không đổi) kú thi häc ... Tính: Khối lượng vật A Hiệu suất hệ thống hình u r F1 A u u r F2 B Hình Hình Bài 3: (5,5 điểm) Một ôtô có công suất động 30000W chuyển động với vận tốc 48km/h Một ôtô khác có công suất động 20000W...
 • 48
 • 2,297
 • 87

BÀI TẬP ÔN THI HSG HÓA 12

BÀI TẬP ÔN THI HSG HÓA 12
... có khóa K dung tích ống không đáng kể Lúc đầu khóa K đóng Bình A chứa H2, CO, HCl (khô); bình B chứa H 2, CO NH3; số mol H2 A số mol CO B, số mol H2 B số mol CO A Khối lợng khí B lớn A 1 ,125 ... bình thời điểm cuối Biết nhiệt độ cho chất rắn tạo thành không bị phân hủy chiếm thể tích không đáng kể (Cho Ca = 40; O = 16; S = 32; C = 12; Cl = 35,5; N = 14; H = 1) Đáp số: 30%; 20%; 50% 4,59%; ... tan hết 44ml, thu đợc dd A Lấy 1/2 dd A, cho dd NaOH d vào, lọc kết tủa, rửa nung không khí đến khối lợng không đổi thu đợc chất rắn B nặng 15,6g a) Tính % số mol kim loại hỗn hợp b) Tính nồng...
 • 12
 • 492
 • 0

Bai tap on thi HSG phan phuong trinh.doc

Bai tap on thi HSG phan phuong trinh.doc
... ABC có trực tâm H Gọi O trung điểm BC Đường thẳng d qua H cắt AB, AC M, N Chứng minh HM = HN OM = ON Cho tam giác ABC cân A Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với cạnh AB T, đường thẳng CT ... hành ABDC với đường chéo AD BC Gọi O · · · · giao điểm BN CP Chứng minh PMO = NMO ⇔ BDM = CDM (Đề thi trại hè Hùng Vương lần thứ hai - năm 2006) -Hết -Yêu cầu hoàn thành tất tập !...
 • 4
 • 308
 • 1

Bài tập ôn thi HSG

Bài tập ôn thi HSG
... your job? You're mad You are Jimmy got into his car and drove away I saw this I saw It is disappointing that we haven't heard from Molly We are ... permission to buy a motorbike Harry’s parents didn’t let 15 We can’t possibly work in this noise It’s Choose the best option He was looking at his parents _,...
 • 2
 • 564
 • 3

Bài soạn HON 100 BAI TAP ON THI HSG TOAN 9

Bài soạn HON 100 BAI TAP ON THI HSG TOAN 9
... 20 091 20082 điểm ( = 20 091 20082 ( = 20 091 3) 1,0điểm = = )( 20 091 + 20082 1) 1,0điểm ) 0,25 20 091 + 20082 ) ( 20082 20 091 + 20082 20 092 20082 + 20 091 + 20082 4017 = ) ( 20 09 ... trình bày 0,25 0,25 20 09 2010 20 09 = >0 2010 20 09 2010 20 09 2008 2008 < nên Vậy a1 + a + + a 20 09 < 2010 20 09 2010 = 0,25 0,25 0,25 0,25 Điểm 0,25 Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi Toán ... +1+ n n(n + 1) n n +1 Do 1 1 1 a1 +2 + + a20 09 < + + + 2 20 09 2010 =1 2010 Mặt khác: 2008 2008 20 09 2010 20 09 + 2010 ữ= 2010 20 09 2010 20 09 ( ) Câu điểm Gọi E giao điểm PD với đờng thẳng...
 • 6
 • 341
 • 2

tong hop bai tap on thi HSG vo co

tong hop bai tap on thi HSG vo co
... = 500 ml Tính nồng độ muối dd A? Câu 50 Đề thi HSG tỉnh Cần Thơ năm 1999-Đề số I Có 600 ml dd hỗn hợp gồm Na 2CO3 NaHCO3 Thêm 5,64 gam hỗn hợp K 2CO3 KHCO3 vào dung dịch đợc dd A ( giả sử thể tích ... Al (H%) thành phần % thể tích khí CO (R)? b Tính hiệu suất tạo Al thành phần % thể tích khí CO , biết để sản xuất Al cần tiêu thụ 400 kg Cacbon Câu 43 (Đề thi HSG tỉnh Bắc Giang năm 1999) Cho ... tích khí đo đktc) Câu 60 Đề thi HSG tỉnh Quảng Nam năm 1999-Vòng I Hỗn hợp A gồm MgCO3 RCO3 Cho 12,34 g A vào lọ chứa 100 ml dd H2SO4 Sau phản ứng thu đợc 1,568 lit khí CO2 , chất rắn B dd C Cô...
 • 27
 • 309
 • 9

Một số dạng bài tập ôn thi hsg tiếng anh 7 ( đáp án đầy đủ)

Một số dạng bài tập ôn thi hsg tiếng anh 7 ( đáp án đầy đủ)
... room (complain) 10, Do you like my ? I it in pencil (draw) 11, Many girls in my class join the club 12, Can you play any instruments? (music) (art) (drive) (library) (music) (hair(write) (act) ... when she (go) out 25, You (be) free tomorrow? 26, I think we (meet) in front of the movie theater 27, I (go) to school by bike every day But today I (go) on foot 28, Food (cost) ... anything 33, He (move) to Paris in 19 17 and (spend) years there 34, Yesterday, Nga’s father (start) his new job 35, He (go) to the English Club every Sunday But last Sunday he (not...
 • 13
 • 2,646
 • 15

Bài Tập Ôn Thi HSG Lớp 9

Bài Tập Ôn Thi HSG Lớp 9
... with ? 49 We should put everything in our room in good order 28 You must not use this machine after 5.30 p.m 50 You can not wash this dress ; You must – dry-clean it 29 You must clean this machine ... potatoes in this soil 33 In this August , they wiil build a new house 57 Nobody has used this room for ages 34 The teacher can give him good marks because he 58 My brother lent me this book ... Sundays 19 Dis Shakepeare write “ Hamlet” ? 42 Have they organized many cultural activities recently ? 20 Someone built that house 43 Who wrote this poem ? 21 Bob Smith built that house in 195 7 ...
 • 6
 • 209
 • 0

Các dạng bài tập ôn thi HSG lớp 6

Các dạng bài tập ôn thi HSG lớp 6
... correct 65 .Saturday afternoon , we’re going to visit my grandparents in the countryside A On B In C For D At 66 Ba and his friends going to have a picnic near a lake A are B is C am D be 67 What ... Thanks a lot 63 A Let’s we go to the concert B Let’s go to the concert C Let we go to the concert D Let’s going to the concert 64 What are you going to ? A this summer of summer B in this summer ... vacation C this summer vacation D on this summer vacation C is playing D playing This is my father name’s Ha A His B He’s C She’s D Her I go to school ten past twelve A in B on C at D for 10 This...
 • 60
 • 195
 • 0

Các dạng bài tập ôn thi HSG lớp 6

Các dạng bài tập ôn thi HSG lớp 6
... , C , D 66 This is Nga school is big A His B Her C Your D She 67 That is house A Long B Long’s C he D Long is 68 Is Phong’s school the country ? A on B in C at D to 69 class ... this summer vacation C this summer vacation D on this summer vacation 65 .Saturday afternoon , we’re going to visit my grandparents in the countryside A On B In C For D At 66 Ba and his friends ... số nhiều Hãy đổi câu sau dạng số nhiều : 1/ That is his sistser 2/ This is his lorry 3/ That is my friend 4/ Is this your book ? 5/ Is that television new ? 6/ This box isn’t mine EXERCISES...
 • 53
 • 138
 • 0

đề cương bài tập ôn thi Tự động hóa quá trình sản xuất

đề cương bài tập ôn thi Tự động hóa quá trình sản xuất
... 70 giờ/tuần.Phế phẩm không đáng kể a) Xác đònh thời trình sản xuất trung bình cho sản phẩm b) Tính khả sản xuất nhà máy c) Tính hệ số sử dụng nhà máy d) Thời gian phi sản xuất ảnh hưởng đến hệ ... 98 Bài : Sản phẩm trung bình sản xuất nhà máy sản xuất hàng loạt phải qua máy Có 20 đợt hàng xuất xưởng tuần liệu liên quan: To = phút, Tsu = ; Q= 25 ch/đợt; Tno = 10 W= 18 máy; Nhà máy hoạt động ... lượng loạt 100 thời gian sản xuất trung bình máy 12h a) Xác đònh thời trình sản xuất b) Xác đònh suất cho nguyên công Giải nm = máy; Q =100ch; Tơ2) = 12 a) Thời gian nguyên công trung bình nhà máy:...
 • 6
 • 1,808
 • 2

Tong hop ly thuyet bai tap on thi HSG tieng anh

Tong hop ly thuyet bai tap on thi HSG tieng anh
... Present continuous Past continous Present perfect Past perfect Simple past Past perfect Past continous Past perfect continous Simple future Future in the past Present unreal conditional Perfect conditional ... something that is very interesting c Sau tính từ so sánh nhất, ALL, EVERY, VERY, ONLY: Ex: - This is the most beautiful dress that I have - All that is mine is yours - You are the only person ... Pronoun THAT * Những trường hợp thường dùng THAT: a Sau cụm từ quan hệ vừa người vật: Ex: He told me the places and people that he had seen in London b Sau đại từ bất đònh: something, aynyone,...
 • 12
 • 206
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap on thi hsg toan 8bai tap on thi hsg hoa 9bài tập on thi hsg mon vat ly lop 8 phan chuyen dong co hocbai tap on thi hsgbộ bài tập ôn thi hsg tiếng anh 9bài tập ôn thi hsg toán 9bai tap on thi hsg toan 7bai tap on thi hsg tieng anh 12bai tap on thi hsg vat ly 12bài tập ôn thi đại học hóabài tập on thi hsg vat ly lop 7bài tập on thi hsg vat ly lop 7 phan am hocbài tập on thi hsg mon vat ly lop 7 phan am hocbài tập ôn thi hsg tinhbài tập ôn thi đại học hóa khóĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học