Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát bật tắt thiết bị điện trong nhà sử dụng sóng RF

Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát bật tắt thiết bị điện trong nhà sử dụng sóng RF

Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát bật tắt thiết bị điện trong nhà sử dụng sóng RF
... là: Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát bật tắt thiết bị điện nhà sử dụng sóng RF ” Nội Dung đề tài gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết Chương 2: Tìm hiểu linh kiện sử dụng Chương 3: Thiết kế ... loại điều khiển từ xa -Trong sống đại, thiết bị điều khiển từ xa để điều khiển thiết bị gia đình đóng mở cửa, ti vi, quạt ,máy điều hòa… cần thiết, điều khiển từ xa có loại chúng hoạt động để điều ... với thiết bị cần điều khiển thiết bị đầu nối với đầu lại nguồn 220v, relay thiết bị mắc nối tiếp với Relay khóa dóng mở dòng điện cấp cho thiết bị điều khiển thực nhờ tín hiệu từ vi điều khiển...
 • 56
 • 234
 • 1

Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát từ xa thông qua hệ thống truyền thông với giao thức tcp/ip

Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát từ xa thông qua hệ thống truyền thông với giao thức tcp/ip
... nên dễ dàng Với đề tài Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát từ xa thông qua hệ thống truyền thông với giao thức TCP/IP ‟ mong xây dựng hệ thống điều khiển, giám sát với quy mô mạng lớn Được ... CỦA HỆ THỐNG 3.1 Sơ đồ khối hệ thống Tôi xin đưa sơ đồ khối Hệ thống điều khiển giám sát từ xa qua hệ thống truyền thông với giao thức TCP/IP , sau: Hình 3.1 Sơ đồ khối hệ thống điều khiển giám ... CÔNG NGHIỆP o LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT TỪ XA THÔNG QUA HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG VỚI GIAO THỨC TCP/IP Ngành: Tự động hoá Mã số: 111207TDH021 Học...
 • 85
 • 762
 • 11

Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát từ xa thông qua hệ thống truyền thông với giao thức tcpip.pdf

Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát từ xa thông qua hệ thống truyền thông với giao thức tcpip.pdf
... nên dễ dàng Với đề tài Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát từ xa thông qua hệ thống truyền thông với giao thức TCP/IP‟‟ mong xây dựng hệ thống điều khiển, giám sát với quy mô mạng lớn Được ... CỦA HỆ THỐNG 3.1 Sơ đồ khối hệ thống Tôi xin đưa sơ đồ khối Hệ thống điều khiển giám sát từ xa qua hệ thống truyền thông với giao thức TCP/IP”, sau: Hình 3.1 Sơ đồ khối hệ thống điều khiển giám ... THUẬT CÔNG NGHIỆP o LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT TỪ XA THÔNG QUA HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG VỚI GIAO THỨC TCP/IP Ngành: Tự động hoá Mã số: 111207TDH021 Học...
 • 85
 • 550
 • 1

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT TỪ XA THÔNG QUA HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG VỚI GIAO THỨC TCP/IP

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT TỪ XA THÔNG QUA HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG VỚI GIAO THỨC TCP/IP
... nên dễ dàng Với đề tài Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát từ xa thông qua hệ thống truyền thông với giao thức TCP/IP ‟ mong xây dựng hệ thống điều khiển, giám sát với quy mô mạng lớn Được ... CỦA HỆ THỐNG 3.1 Sơ đồ khối hệ thống Tôi xin đưa sơ đồ khối Hệ thống điều khiển giám sát từ xa qua hệ thống truyền thông với giao thức TCP/IP , sau: Hình 3.1 Sơ đồ khối hệ thống điều khiển giám ... CÔNG NGHIỆP o LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT TỪ XA THÔNG QUA HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG VỚI GIAO THỨC TCP/IP Ngành: Tự động hoá Mã số: 111207TDH021 Học...
 • 85
 • 415
 • 2

Tổng quan về trang bị điện công ty xi măng hải phòng đi sâu nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển giám sát hệ thống thủy lực của công đoạn nghiền than

Tổng quan về trang bị điện công ty xi măng hải phòng đi sâu nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát hệ thống thủy lực của công đoạn nghiền than
... 682 681 38 38 TUC61 TUC62 dự phòng đa vôi đá sét đóng bao trạm xử lí n-ớc phụ gia tụ bù nghiền xi măng nghiền liệu 2.1: tự dùng văn phòng tụ bù lò nghiền than dự phòng 110KV 2.1.3 S ni dõy 6KV ... nhp than v ph gia (133) Kho than Nghin than (251) Bng ti(231) Nghin xi mng (461) (531) úng bao Kho cha ph gia (621) (153) Xut thy (621) Xut b 641,642, 643,644 Hỡnh 1.2: S dõy chuyn sn xut xi ... 28 ngy l 300kg/cm2 600kg/cm2) v cỏc loi xi mng ụng kt nhanh, xi mng chng gión n, xi mng bn nhit, xi mng bn nc bin phc v cho cỏc mc ớch khỏc Sn xut xi mng trng theo kiu lũ ng c xõy dng cỏc...
 • 113
 • 677
 • 3

Luận văn: Tổng quan về trang bị điện công ty xi măng Hải phòng. Đi sâu nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển giám sát hệ thống thủy lực của công đoạn nghiền than pdf

Luận văn: Tổng quan về trang bị điện công ty xi măng Hải phòng. Đi sâu nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát hệ thống thủy lực của công đoạn nghiền than pdf
... n-ớc phụ gia tụ bù nghiền xi măng nghiền liệu 2.1: tự dùng văn phòng tụ bù lò nghiền than dự phòng 110KV 2.1.3 S ni dõy 6KV Mỏy ct tng 631 ly in t mỏy bin ỏp T1 cp lờn cỏi C61 Thanh cỏi C61 cp ... nh n nng sut v cht lng xi mng sn xut Vi ti : Tng quan v trang b in cụng ty xi mng Hi phũng i sõu nghiờn cu thit k h thng iu khin v giỏm sỏt h thng thy lc ca cụng on nghin than Ni dung ca ỏn bao ... nhp than v ph gia (133) Kho than Nghin than (251) Bng ti(231) Nghin xi mng (461) (531) úng bao Kho cha ph gia (621) (153) Xut thy (621) Xut b 641,642, 643,644 Hỡnh 1.2: S dõy chuyn sn xut xi...
 • 114
 • 372
 • 0

Đề tài ‘‘Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát trên nền WinCC sử dụng mạng Profibus” pptx

Đề tài ‘‘Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát trên nền WinCC sử dụng mạng Profibus” pptx
... em tìm hiểu nghiên cứu để tài Với đề tài ‘‘Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát WinCC sử dụng mạng Profibus” sử dụng PLC S7-300 PLC S7-200 siemens liên hệ với qua mạng truyền thông PROFIBUS ... khiển giám sát trung tâm Trạm điều khiển giám sát sử dụng điều khiển PLC S7 300 CPU 313C-2DP hình giám sát HMI – TP 177A Bộ PLC S7 300 nhận tín hiệu từ PLC S7 200 truyền lên xuất tín hiệu điều khiển ... 1.8.1Tìm hiểu quy trình công nghệ trạm điều khiển giám sát trung tâm 14 1.8.2Kết cấu thiết bị bao gồm: 15 1.8.3Bộ điều khiển PLC S7 300 điều khiển trạm qua mạng PROFIBUSDP 15 1.8.4Màn hình...
 • 159
 • 471
 • 0

Đề tài „Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát trên nền WinCC sử dụng mạng Profibus” pdf

Đề tài „Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát trên nền WinCC sử dụng mạng Profibus” pdf
... em tìm hiểu nghiên cứu để tài Với đề tài „Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát WinCC sử dụng mạng Profibus” sử dụng PLC S7-300 PLC S7-200 siemens liên hệ với qua mạng truyền thông PROFIBUS ... khiển giám sát trung tâm Trạm điều khiển giám sát sử dụng điều khiển PLC S7 300 CPU 313C-2DP hình giám sát HMI – TP 177A Bộ PLC S7 300 nhận tín hiệu từ PLC S7 200 truyền lên xuất tín hiệu điều khiển ... hiểu quy trình công nghệ trạm điều khiển giám sát trung tâm 14 1.8.2 Kết cấu thiết bị bao gồm: 15 1.8.3 Bộ điều khiển PLC S7 300 điều khiển trạm qua mạng PROFIBUS-DP ...
 • 160
 • 330
 • 0

đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống điều khiển giám sát từ xa thông qua hệ thống truyề

đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát từ xa thông qua hệ thống truyề
... trở nên dễ dàng Với đề tài Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát từ xa thông qua hệ thống truyền thông với giao thức TCP/IP‟‟ mong xây dựng hệ thống điều khiển, giám sát với quy mô mạng lớn Được ... liệu, hồi phục khối liệu từ ban đầu CHƢƠNG KIẾN TRÚC CỦA HỆ THỐNG 3.1 Sơ đồ thống khối hệ Tôi xin đưa sơ đồ khối Hệ thống điều khiển giám sát từ xa qua hệ thống truyền thông với giao thức TCP/IP”, ... lựa chọn đề tài Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát từ xa thông qua hệ thống truyền thông với giao thức TCP/IP‟ làm đề tài luận văn tốt nghiệp Đến hoàn thành xong đề tài, kết nỗ lực thân bảo...
 • 89
 • 666
 • 0

thiết kế hệ thống điều khiển giám sát từ xa thông qua hệ thống truyền thông với giao thức tcpip

thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát từ xa thông qua hệ thống truyền thông với giao thức tcpip
... quan tâm đ c bi t ph m vi ngân hàng mà đư c quan tâm tồn n n kinh t Vì v y, bên c nh vi c m r ng tín d ng, ngân hàng áp d ng nhi u bi n pháp phòng ng a h n ch r i ro tín d ng qua vi c giám sát ... 3.2.2 Nhi m v phòng ban Ban Giám đ c Giám đ c: đư c H i s b nhi m, Giám đ c t ch c u hành m i ho t đ ng chi nhánh Phó Giám đ c: đư c y quy n gi i quy t cơng vi c c a đơn v Giám đ c v ng Phòng hành ... hàng có th tr n g c vào b t c th i gian năm ho c tr h t m t l n nh t vào cu i năm, u giúp khách hàng d dàng vi c tốn n g c; ngồi nh vào s đánh giá th trư ng m t cách đ n c a Ban Giám đ c tích c c...
 • 47
 • 182
 • 0

Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát nhiệt độ qua hệ thống GSM

Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát nhiệt độ qua hệ thống GSM
... Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát nhiệt độ qua hệ thống GSM để đáp ứng nhu cầu ngày cao người 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đồ án nghiên cứu, khảo sát thực với mục đích áp dụng kiến thức học để thiết ... kiến thức học để thiết kế, tạo hệ thống điều khiển thiết bị giám sát nhiệt độ từ xa tin nhắn SMS hoàn chỉnh Hệ thống gồm có : - Module SIM 900 gửi nhận tin nhắn Mạch điều khiển dùng PIC16F877A ... Cấu trúc hệ thống thông tin di động GSM gồm có hệ thống : BSS, NSS Mỗi hệ thống bao gồm số khối chức thành phần riêng lẻ mạng di động MS mô tả hình Hình2.1: Tổng quan mạng GSM 2.1.7 Hệ thống chuyển...
 • 72
 • 182
 • 1

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển giám sát hệ thống băng tải cho mỏ than Cao Sơn

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát hệ thống băng tải cho mỏ than Cao Sơn
... đề thiết kế: Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển giám sát hệ thống băng tải cho mỏ than Cao Sơn Các số liệu ban đầu: + Tìm hiểu chung mỏ than Cao Sơn yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống băng tải ... HIỆN TRƯỜNG CỦA HỆ THỐNG BĂNG TẢI 2.1 Giới thiệu hệ thống băng tải Cao Sơn Tổng quan mỏ than Cao Sơn:  Giới thiệu mỏ than Cao Sơn: + Vị trí địa lý: Mỏ than Cao Sơn đánh giá mỏ than lộ thiên có ... em giao đề tài: Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển giám sát hệ thống băng tải cho mỏ than Cao Sơn Trong trình làm đồ án, thân em cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu để đạt kết tốt nhất, thời...
 • 84
 • 1,228
 • 7

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển giám sát thiết bị điện trong nhà

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát thiết bị điện trong nhà
... i hi h g g g i h h g i h TÀI LIỆU THAM KHẢO B h i D T g V Ph Q g Ch T h Kĩ thuật điện tử thực hành O Họ vi điều khiển 8051 x i Ph Giáo trình cảm biến, x Kh x ih Q i 2007 2009 h K h 2008 RESEARCH ... hình C CD 16x2 h h gi g h g h h CD ASCII h g hi g i h g i h h hi h i i h Vi i hi g hi i 2.2 Thiết kế phần cứng 2.2.1 đ kh i Hiển thị Nguồn Xử lý Chấp hành 2.2.2 Ch ng C Kh i Máy vi tính ... IC AT89C51, LCD, Relay ho g 2.2.4 S đ nguyên lí hi h 7805 hi i h g i T h gh h h g h i i hi 2.3 Kết mô  g gi i h nm i u n thi t b h hi C h  h h  h i hi g hi hi hi B h hi i g h g h gi i g...
 • 9
 • 197
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống điều khiển và giám sátnghiên cứu hệ thống điều khiển và giám sát nhiệt độ bằng máy tínhthiết kế phần mềm điều khiển và giám sát trên máy tínhhệ thống điều khiển amp giám sát chiếu sáng đô thị sử dụng công nghệ  gsm gprs do hapulico phát triểnthiết kế modul ghép nối pc qua giao diện isa để điều khiển và giám sát hệ thống băng tải xếp gọn sản phẩmthiết kế modul ghép nối với pc qua giao diện isa để điều khiển và giám sát hệ thống cung cấp nước ổn định áp lựcthiết kế modul ghép nối với pc qua giao diện lpt để điều khiển và giám sát hệ thống băng tải phân loại sản phẩmthiết kế module ghép nối với pc qua cổng isa để điều khiển và giám sát hệ thống cấp nước tự động từ bể ngầm lên tới bể chứa ở trên caosử dụng 3 bơm nướcthiết kế modul nối tiếp với pc qua giao diện rs232 để điều khiển và giám sát đèn tín hiệu giao thông ở ngã 4 lê hồng phong lô 22thiết kế hệ thống điều khiển thiết bị điện trong gia đình qua ethernet và smskhảo sát và thiết kế hệ thống điều khiển máy in hoa văn trên khăn dùng plc tại công ty asc charwiemục đích của đề tài là thiết kế và thi công hệ thống điều khiển và ổn định nhiệt độ tủ giữ ấm y tế dùng chíp vi điều khiển 89c51 đáp ứng được các yêu cầu sauthiết kế hệ thống điều khiểnbài giảng thiết kế hệ thống điều khiểnchương 4 thiết kế hệ thống điều khiển bằng khí nénchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây