kế hoạch giảng dạy sinh 10 a kì 2

Ke hoach giang day sinh hoc 10 CB.doc

Ke hoach giang day sinh hoc 10 CB.doc
... vi sinh vật Thực hành: lên men êtylic lactic Chơng II Sinh trởng sinh sản vi sinh vật Sinh trởng vi sinh vật - Nêu đợc khái niệm quang hợp sinh vật có khả quang hợp - Quang hợp gồm pha Tómtắt ... thức sinh sản chủ yếu vi sinh vật - Hình vẽ ngoại bào nhân sơ tử, bào tử đốt - Sự sinh sản phân đôi vi khuẩn - Nêu đợc hình thức sinh sản sinh vật nhân thực - ảnh hởng chất hóa học vật lý đến sinh ... hành thực hành - Quy luật sinh trởng nuôi cấy liên tục không liên tục - Các yếu tố ảnh hởng đến sinh trởng vi sinh vật - Nêu đợc pha sinh trởng quần thể vi khuẩn - Đồ thi sinh trởng Quan sát thảo...
 • 4
 • 1,070
 • 17

Ke hoach giang day Sinh häc 10 NC

Ke hoach giang day Sinh häc 10 NC
... thực tiễn Hiểu giải thích đợc bớc tiến hành thí nghiệm 40 Chơng II: Sinh trởng sinh sản VSV Sinh trởng VSV 41 Sinh sản vi sinh vật 42 43 Tranh vẽ, phiếu học Chuẩn bị đề cơng ôn tập tập Tranh ... tiến hành thực hành Đặc điểm sinh trởng VSV(điển hình vi khuẩn) Tranh ảnh Đặc điểm pha sinh trởng đờng cong sinh trởng vi khuẩn hệ thống đóng Nêu đợc nguyên tắc ứng dụng sinh trởng VSV để tạo sản ... ảnh hởng đến sinh trởng VSV nhóm hóa học đến sinh trởng VSV ảnh hởng chất độc lên sinh trởng VSV ứng dụng vào thực tiễn ảnh hởng yếu tố Trình bày đợc số yếu tố vật lí ảnh hởng lên sinh trởng Tranh...
 • 7
 • 374
 • 12

Ke hoach giang day sinh hoc 10 CB

Ke hoach giang day sinh hoc 10 CB
... vi sinh vật Thực hành: lên men êtylic lactic Chơng II Sinh trởng sinh sản vi sinh vật Sinh trởng vi sinh vật - Nêu đợc khái niệm quang hợp sinh vật có khả quang hợp - Quang hợp gồm pha Tómtắt ... thức sinh sản chủ yếu vi sinh vật - Hình vẽ ngoại bào nhân sơ tử, bào tử đốt - Sự sinh sản phân đôi vi khuẩn - Nêu đợc hình thức sinh sản sinh vật nhân thực - ảnh hởng chất hóa học vật lý đến sinh ... hành thực hành - Quy luật sinh trởng nuôi cấy liên tục không liên tục - Các yếu tố ảnh hởng đến sinh trởng vi sinh vật - Nêu đợc pha sinh trởng quần thể vi khuẩn - Đồ thi sinh trởng Quan sát thảo...
 • 4
 • 374
 • 3

Kế hoạch giảng dạy tuần 10

Kế hoạch giảng dạy tuần 10
... trả lời PP: Kiểm tra, đánh giá, trò chơi Hai đội thi đua làm Đại diện đội đọc kết vẽ đoạn thẳng Hs nhận xét Tổng kết – dặn dò - Tập làm lại - Làm 4, - Chuẩn bò bài: Thực hành đo độ dài (tiếp ... thứ tự từ cao đến thấp + Đo để kiểm tra lại sau viết vào bảng tổng kết - Gv yêu cầu nhóm thực hành - Gv mời nhóm đứng lên đọc kết - Gv nhận xét, tuyên dương nhóm thực hành tốt PP: Luyện tập, thực ... Hs lắng nghe Hs thực hành theo nhóm Các nhóm đọc kết nhóm thực hành Hai đội tham gia thi làm Đại diện nhóm lên tham gia trò chơi Hs nhận xét Tổng kết – dặn dò - Về làm lại tập - Làm 3, - Chuẩn...
 • 13
 • 429
 • 0

Ke hoach giang day sinh 11.doc

Ke hoach giang day sinh 11.doc
... nghiệm Chơng iv: sinh sản 44 Sinh sản vô tính thực vật Hình 41 Mẫu vật 45 Sinh sản hữu tính thực vật 46 Thực hành: Nhân giống vô tính thực vật 47 Sinh sản vô tính động vật 48 Sinh sản hữu tính ... trình sinh học THCS đợc đề cập cách riêng lẻ theo nhóm thể Chơng trình lớp 11 tiếp tục chơng trình Sinh học lớp 10( sinh học tế bào) sinh học thể cấp độ tổ chức sống cao - Tình hình học tập học sinh: ... luật sinh giới làm sở cho loài ngời nhận thức điều khiển đợc phát triển sinh vật Chính mục tiêu chơng trình sinh học 11 là: Củng cố, bổ sung, hoàn thiện nâng cao tri thức mang tính tổng hợp sinh...
 • 15
 • 447
 • 5

kế hoạch giảng dạy sinh 6

kế hoạch giảng dạy sinh 6
... H 26. 1, H 26. 2, H 26. 3, H 26. 4 − số mẫu vật sgk − Kẽ bảng mục sgk bảng phụ KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN SINH NĂM HỌC: 2008 - 2009 16 31 Sinh sản sinh dưỡng người 32 17 Cấu tạo chức hoa 33 Các loại hoa 6a,d,e ... hình H15.1, H 16. 2, H 16. 3 Học sinh chuẩn bò: nhóm thớt gỗ Giáo viên chuẩn bò: − Tranh phóng to H17.1, H17.2 − Làm trước thí nghiệm cắm hoa hồng trắng vào cốc nước KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN SINH NĂM HỌC: ... KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN SINH NĂM HỌC: 2008 - 2009 6 Sự lớn lên phân chia tế bào Các loại rễ, miền rễ Cấu tạo miền hút rễ 10 Quan sát, so sánh, nghiên cứu sgk, tự rút kết luận Cấu tạo...
 • 8
 • 476
 • 1

kế hoạch giảng dạy văn 10

kế hoạch giảng dạy văn 10
... viên tổ chức dạy học theo phơng pháp đọc sáng tạo -Sách giáo khoa, sách giáo viên - Thiết kế học Lập kế hoạch cá nhân 52 - Nắm đợc cách lập kế hoạch cá nhân - Có thói quen kĩ lập kế hoạch cá nhân ... đợc văn nghị luận có sức thuyết phục ngời đọc ngời nghe - Nắm lại toàn kiến thức chơng trình văn học lớp 10, từ văn học dân gian đến văn học viết, từ văn học VN đến văn học nớc 26 Đồ dùng dạy ... tập GV tổ chức dạy văn đặc điểm học theo cách nêu + SGK, SGV văn vấn đề kết hợp + Tài liệu tham -Thực hành kỹ tạo lập phơng pháp đọc khảo văn sáng tạo, gợi tìm, + Thiết kế học kết hợp với hình...
 • 29
 • 262
 • 3

kế hoạch giảng dạy sinh 6,9

kế hoạch giảng dạy sinh 6,9
... tập Chương V :SINH SẢN SINH DƯỠNG Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên Bé m«n: Sinh häc Số Phương pháp Kiến thức - kỹ tiết giảng dạy 1 Kiến thức Vấn đáp - Củng cố kiến thức học phận sinh dưỡng xanh ... pháp giảng dạy Chuẩn bị GV Yêu cầu HS lúp; Nhãn ghi tên cây; Kẻ bảng sẵn theo mẫu SGK GV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn Trêng THCS Lý Thêng KiÖt Bé m«n: Sinh häc KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN SINH HỌC – ... chương Bé m«n: Sinh häc Số tiết Kiến thức - kỹ Phương pháp giảng dạy Chuẩn bị GV Yêu cầu HS - Nghiên cứu - Soạn giáo án - Chuẩn bị câu hỏi, tập ởchương lá, sinh sản sinh dưỡng chương hoa sinh sản hữu...
 • 55
 • 1,691
 • 16

Ke hoach giang day sinh hoc 6

Ke hoach giang day sinh hoc 6
... 30 Sinh sản sinh dưỡng tự -Học sinh nắm khái niệm đơn giản sinh sản sinh dưỡng tự nhiên Nắm biện pháp tiêu nhiên diệt cỏ dại hại trồng giải thích sở khoa học biện pháp Tìm số thí dụ sinh sản sinh ... nghó cách độc lập 67 67 Kiểm tra học kì -Củng cố kiểm tra kiến thức cuối năm học sinh 68 68 Tham quan thiên nhiên -Xác đònh nơi sống số thực vật -Sự phân bố nhóm thực vật 69 69 Tham quan thiên ... việc phá rừng bừa bãi thực vật Tranh: Mét sè Su tÇm c©y q hiÕm tranh ¶nh mét sè c©y q hiÕm 61 62 63 64 65 -Phân biệt dạng vi khuẩn tự nhiên Tranh c¸c d¹ng nắm đặc điểm vi khuẩn kích vi khn, vai...
 • 16
 • 682
 • 8

ke hoach giang day LS 10 rat chuan

ke hoach giang day LS 10 rat chuan
... KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y m«n lÞch sư 10 (c¶ n¨m) kÕ HO¹CH GI¶NG D¹Y M¤N LÞCH Sư LíP 10 Tiết Tên dạy Bµi 1: Sự xuất lồi người bầy người ngun thuỷ Bµi 2: x· héi ... C¸c tµi liƯu cã liªn quan ®Õn Ên §é thêi phong kiÕn KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y m«n lÞch sư 10 (c¶ n¨m) KiĨm tra tiÕt 10 Bµi 8: Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triĨn c¸c v¬ng qc chÝnh ë §NA * Gi¸o viªn - Nh÷ng nÐt ... ®¹i - PhÇn mỊn Encarta n¨m 2005 phÇn lÞch sư thÕ giíi cỉ ®¹i Ghi KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y m«n lÞch sư 10 (c¶ n¨m) Bµi 5: + Trung Qc thêi phong kiÕn (tiÕt + 2) - Sù h×nh thµnh x· héi phong kiÕn ë Trung...
 • 13
 • 427
 • 3

Kế hoạch giảng dạy Anh 10 cb

Kế hoạch giảng dạy Anh 10 cb
... Consolidation2 103 Consolidation3 104 35 105 2nd term tst T.A 10, while chalk, large picture, handouts, cassette tape real objects Guide sts to revise some Practisse in groups,in T.A 10, while structures ... historical place ,talking patterns, the 20 T.A 10, while chalk, large 97 Unit 16 Speaking 98 Unit 16 Listening 99 Unit 16 Writing 1 33 100 Unit 16 Language focus 101 -Guide Ss to practice pronouncing ... passage - write a passage using the Show situations, the T.A 10, while 13 58 Unit Language focus 59 20 60 Unit 10 Reading 61 Unit 10 information from the table the structures and vocabulary that...
 • 22
 • 276
 • 4

Kế hoạch giảng day khối 10 CB

Kế hoạch giảng day khối 10 CB
... statement Sổ kế hoạch giảng dạy môn tiếng Anh English teaching yearly schedule Describle cities Compare cities English 10, pictures English 10, pictures English 10, referent books English 10, pictures ... English 10, pictures - 11 - 97 Unit 16: Speaking 98 Unit 16: Listening 99 Unit 16: Writing 100 Unit 16: Language focus 101 Test your self F 102 Term Review 104 Term Review 103 3 Term Review 105 2nd ... All the tasks in the book English 10, handout of sample writing English 10, Referent English 10, handout of sample talk Writing about advantages and Sổ kế hoạch giảng dạy môn tiếng Anh English...
 • 12
 • 295
 • 4

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÁN 10 (CHUẨN)

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÁN 10 (CHUẨN)
... lẻ hàm số Bài tập §5  Các phiếu học tập;  Đồ dùng dạy học GV: Thước kẻ, … - Trò:  Đồ dùng học tập như: Thước kẻ, vở, sách giáo khoa,…; 9, 10 - Trang - 1/ Ph¬ng ph¸p thut tr×nh + §µm tho¹i ®Ĩ ... có);  Đồ dùng dạy học GV: Thước kẻ, … - Trò:  Đồ dùng học tập như: Thước kẻ, SGK, … Bảng bút cho hoạt động cá nhân hoạt động nhóm §2 PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC NHẤT, BẬC HAI 19, 20 10 LUYỆN TẬP ... thuật toán Tư duy: logic, sáng tạo học tập Thái độ: Giáo dục cho em - Trang - 2/ Phương pháp nêu vấn đề +Gợi mở vấn đáp để giải tình có vấn đề 3/ Sử dụng tranh ảnh, máy chiếu có  Đồ dùng dạy học...
 • 22
 • 1,145
 • 41

Kế hoạch giảng day toán 10 cb

Kế hoạch giảng day toán 10 cb
... kỹ giải toán 18 Kiểm tra viết chương II 13 14 7 15 16 8 9 Hệ trục tọa độ 10 Chương III.Phương trình hệ phương trình ( 11T) Đại cương phương trình Đại cương phương trình Hệ trục tọa độ 19 10 20 ... Nắm định lý hàm số Hai đề kiểm tra Biết áp dụng tích vô hướng vào giải toán Biết áp dụng tich vô hướng,tính chất vào giải toán Giải tâp SGK Giải tập ôn tập học kỳ Bổ xung số tính chất bất đẳng ... BPT bậc hai ẩn Sử dụng trục số để kết hợp nghiệm hệ BPT Giải tam giác thành thạo Vận dụng định lý vào xét dấu Giải bất phương trình Giải tập SGK Xét dấu tam th cb hai thành thạo Giải thành thạo...
 • 6
 • 890
 • 41

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch giảng dạy sinh học 10 nâng caokế hoạch giảng dạy sinh học 10kế hoạch giảng dạy sinh học 10 cơ bảnke hoach giang day toan 10kế hoạch giảng dạy sinh học 7kế hoạch giảng dạy sinh học 12kế hoạch giảng dạy sinh 12 nâng caokế hoạch giảng dạy sinh 12kế hoạch giảng dạy hóa 10ke hoach giang day toan 10 gdtxkế hoạch giảng dạy toán 10 nâng caoke hoach giang day toan 10 co banke hoach giang day toan 10 nang caoke hoach giang day toan 10 chuankế hoạch giảng dạy sinh học 12 cơ bảnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoại