250 cấu trắc nghiệm vận dụng cao môn toán

250 câu TRẮC NGHIỆM (vận DỤNG CAO) môn TOÁN (có đáp án CHI TIẾT)

250 câu TRẮC NGHIỆM (vận DỤNG CAO) môn TOÁN (có đáp án CHI TIẾT)
... NHÓM TOÁN - TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO – 2016-2017 Đáp án: D Hướng dẫn: 2 + Gọi z=x+yi Từ giả thiết ta có: ( x  y  3)  ( x  y  2)  13 z  x2  y + Đồng thời lớn Kiểm tra đáp án và ... C.3 D.4 GROUP NHÓM TOÁN - TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO – 2016-2017 Hướng dẫn giải: ln Ta có Sa   e 2x a  2e x  dx  e2 a  2ea  2 Suy lim Sa  , chọn đáp án B a  Câu 3.5 (Oxyz) Trong ... nhiều 12 Câu 10.2 Một cửa hàng bán lẻ bán 2500 ti vi năm Chi phí gởi kho 10$ năm Để đặt hàng chi phí cố định cho lần đặt 20$ cộng thêm 9$ Cửa hàng nên đặt hàng lần năm và lần để chi phí...
 • 151
 • 445
 • 0

LUẬN VĂN: Xây dựng bộ câu trắc nghiệm khách quan về môn hoá học lớp 11 pptx

LUẬN VĂN: Xây dựng bộ câu trắc nghiệm khách quan về môn hoá học lớp 11 pptx
... Đối tượng Xây dựng câu trắc nghiệm khách quan môn hoá học lớp 11 3.2 Khách thể Học sinh lớp 11 ( Gián tiếp: đối tượng khảo sát) Chương trình môn hoá lớp 11 ( trực tiếp) Giả thuyết khoa học Từ nghiên ... cứu chương trình hoá lớp 11 Xây dựng câu trắc nghiệm khách quan môn hoá học lớp 11 5.2 Nghiên cứu thực tiễn khảo sát đánh giá Bộ câu hỏi xây dựng đưa để khảo sát học sinh lớp 11 phân tích kết  ... pháp học Điều chế Tổng Đánh tích hợp giá (4) (5) (6) câu câu câu câu câu CTTQ Tính chất hoá Phân câu Nhớ câu câu câu câu Cấu tạo câu câu Tỉ khối 2.4 Quá trình thực Bao gồm bước sau: câu câu câu...
 • 60
 • 328
 • 3

Xây dựng bộ câu trắc nghiệm khách quan về môn hoá học lớp 11

Xây dựng bộ câu trắc nghiệm khách quan về môn hoá học lớp 11
... sâu môn khoa học ứng dụng vào nghiệp giảng dạy sau Mục đích Xây dựng câu trắc nghiệm khách quan môn hoá học lớp 11 Đối tợng khách thể 3.1 Đối tợng Xây dựng câu trắc nghiệm khách quan môn hoá học ... câu hỏi tự luận việc đánh giá lực môn Hoá học sinh lớp 11 Nhiệm vụ: 5.1 Nghiên cứu lý luận - Lý luận TNKQ - Nghiên cứu chơng trình hoá lớp 11 Xây dựng câu trắc nghiệm khách quan môn hoá học lớp ... Phân Tổng Đánh tích hợp giá (4) (5) (6) câu Hiểu (1) Kĩ Nhớ câu câu câu câu 49 Tính chất hoá học Điều chế câu câu câu câu câu câu Cấu tạo câu câu câu Tỉ khối câu 2.4 Quá trình thực Bao gồm bớc sau:...
 • 59
 • 799
 • 3

250 câu trắc nghiệm môn Khí cụ điện

250 câu trắc nghiệm môn Khí cụ điện
... thiết bị B khí cụ điện dùng để bảo vệ thiết bị, lưới điện tránh cố ngắn mạch, tải C khí cụ điện dùng để bảo vệ thiết bị, lưới điện tránh tải D kết khác Câu 75 Nút nhấn là: A khí cụ điện dùng để ... C khí cụ điện dùng lĩnh vực điền khiển tự động, cấu kiểu điện từ D kết khác Câu 89 Rơle nhiệt là: A loại khí cụ điện dùng để bảo vệ động có cố tải B loại khí cụ điện dùng để bảo vệ động mạch điện ... điện tương đối nhỏ điện áp rơi than hồ quang tương đối lớn Câu 152 Sự phóng điện chất khí là: A phóng điện điện cực B phóng điện điện cực đạt tới giá trị định C phóng điện điện cực đạt tới giá...
 • 46
 • 2,977
 • 75

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong môn toán lớp 4

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong môn toán lớp 4
... 24- D Câu 25-B Câu 28-A Câu 29-A Câu 30-A Câu 32-B Câu 35-D Câu 40 -C Câu 41 -D Câu 42 -A Câu 43 -C Câu 46 -C Câu 47 -A Câu 48 -C Câu 50-D Câu 2: a) 50dag b) 40 50g c) 10hg d) 1tấn Câu 15: a-Đ; b-S Câu ... Q 42 P Đáp án chủ đề Câu 1-A Câu 3-B Câu 4- C Câu 5-A Câu 6-B Câu 7-A Câu 8-D Câu 9-D Câu 10-B Câu 11-A Câu 12-B Câu 13-C Câu 14- B Câu 16-C Câu 18-B Câu 19-C Câu 21-B Câu 22-C Câu 23-C Câu 24- D ... Câu 36 – B Câu 37 – A Câu 40 – B Câu 41 – D Câu 42 – D Câu 43 – C Câu 45 – A Câu 46 – B Câu 47 – D Câu 50 - A Câu 4: a) ;c) =; d) > Câu 5: A-2; B-3; C-1 Câu 8: a) S; Đ b) Đ; S Câu 9: 528;...
 • 76
 • 333
 • 1

250 câu trác nghiệm môn đường lối cách mạng của Đảng

250 câu trác nghiệm môn đường lối cách mạng của Đảng
... mới: ϑ→ Cả phương pháp 11 Câu 148: Đầu 1948, TW Đảng đề cách thức thực cách mạng ruộng đất theo đường lối riêng biệt cách mạng Việt Nam: →Cả a,b c Câu 149: Ban thường vụ TW Đảng thị phát động phong ... dựng miền Bắc 1954-1975 16 (Câu 210-236) Câu 210: Nghị đường lối cách mạng Miền Nam thông qua hội nghị TW, Đại hội nào: →Hội nghị TW 15 khóa II Câu 211: Hội nghị Đảng mở đường cho phong trào “Đồng ... khóa II Đảng (1/1959) Câu 212: Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa Miền Bắc thông qua đại hội nào: →Đại hội III Câu 213: Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam đời nào: →20/12/1960 Câu 214:...
 • 19
 • 341
 • 2

250 câu trắc nghiệm về từ vựng ôn thi THPT Quốc gia 2016 môn Tiếng Anh

250 câu trắc nghiệm về từ vựng ôn thi THPT Quốc gia 2016 môn Tiếng Anh
... a cold A weather D order 93 The sky looks lighter I think the weather is A largely B tie 99 The presently accepted theory of light C clothing D towel under him, with a loud noise of tearing ... cannot undo the A bunch on the safe-crossing by a lorry in this piece of string B lock C knot D tie of money prevented us from taking a holiday this year A Limit B Freeze C Emptiness It was the longest ... out of bed and into the bathroom VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A woke 41 This B wake C awake D waken is not big enough to cut down a tree A axe B hammer C screw 42 In the...
 • 14
 • 247
 • 2

Xây dựng, thử nghiệm đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn toán lớp 8 và phân tích theo mô hình định giá từng phần

Xây dựng, thử nghiệm đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn toán lớp 8 và phân tích theo mô hình định giá từng phần
... aătamăgiác, hình thang;ăđ iăx ngătr c, hình bìnhăhƠnh;ăđ iăx ngătơm; hình ch ănh t; hình thoi; hình vuông.ă - Ch ngă2:ă aăgiác.ăDi n tích đaăgiác bao g m các n iădungăki năth c:ă aă giác;ă đaă giácă ... đaă giácă đ u;ă di nă tích hình ch ă nh t;ă di nă tích tamă giác;ă di nă tích hình thang;ădi n tích hình thoi;ădi n tích đaăgiác - Ch ngă3:ăTamăgiácăđ ngăd ng bao g m các n iădungăki năth ... căxơyăd ng theo IRTăv i hình Raschăđaăchi uă ngăh păm tăchi uăCONQUESTăchoăphépăphơn tích c hình Raschăđ năgi năvƠ hình PCM,ătrongăđó hình tr călƠăm tătr ngăh pă riêngăc a hình sau...
 • 99
 • 178
 • 0

Xây dựng, thử nghiệm đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn toán lớp 8 và phân tích theo mô hình định giá từng phần

Xây dựng, thử nghiệm đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn toán lớp 8 và phân tích theo mô hình định giá từng phần
... A 0.00 2.63 -0.21 -1 .88 (.063) -0. 38 0.65 B 1.00 66 86 .84 0.32 2.90(.005) 0.65 0 .83 C 0.00 3.95 -0.09 -0.77(.442) 0.02 0.54 D 0.00 6. 58 -0.23 -2.00(.049) -0.16 0.74 =========================================================================== ... -0.14 -1.25(.217) 0.03 0.00 B 0.00 10.53 -0.31 -2 .85 (.006) -0.21 0. 48 C 0.00 7 .89 -0.20 -1.72(. 089 ) -0.01 0.47 D 1.00 61 80 .26 0.42 3.94(.000) 0.73 0 .85 =========================================================================== ... A 0.00 4.17 0. 08 0.71(. 480 ) 0.75 0.61 B 1.00 66 91.67 0.24 2.06(.044) 0.65 0.76 C 0.00 1.39 -0.24 -2.11(.0 38) -0 .84 0.00 D 0.00 2. 78 -0.33 -2.92(.005) -1.37 1.03 ===========================================================================...
 • 99
 • 258
 • 0

XÂY DỰNG , THỬ NGHIỆM ĐỀ THI BAO GỒM CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN MÔN TOÁN LỚP 8 VÀ PHÂN TÍCH THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TỪNG PHẦN

XÂY DỰNG , THỬ NGHIỆM ĐỀ THI BAO GỒM CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN MÔN TOÁN LỚP 8 VÀ PHÂN TÍCH THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TỪNG PHẦN
... Thư XÂY DỰNG , THỬ NGHIỆM ĐỀ THI BAO GỒM CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN MÔN TOÁN LỚP VÀ PHÂN TÍCH THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TỪNG PHẦN LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC CHUYÊN NGÀNH : PHƯƠNG PHÁP TOÁN ... giá phần (partial credit model - PCM) giúp phân tích kết hợp trắc nghiệm với tự luận Chính lý mà em chọn đề tài "Xây dựng, thử nghiệm đề thi bao gồm câu hỏi trắc nghiệm tự luận môn Toán lớp phân ... tập cho b Xây dựng công cụ đánh giá Công cụ đánh giá theo phương pháp tự luận gồm hai phần: câu hỏi đề tự luận thang điểm, cách cho điểm * Xây dựng câu hỏi tự luận 15 Để có câu hỏi tự luận tốt...
 • 99
 • 245
 • 0

250 câu trắc nghiệm định lượng phần 1 thi THPT QG 2017 lê văn đức

250 câu trắc nghiệm định lượng phần 1  thi THPT QG 2017  lê văn đức
... a3 D a3 D 1 n  n 2sin n  ) Câu 218 : Tính: lim(  2n n A B. -1 C .1 Câu 219 : Giá trị lớn hàm số f (x)  x  x A 1 B C .1 D.2 250 CÂU ĐỊNH LƯỢNG PHẦN Biên soạn: Thầy Văn Đức – 09 01. 509.555 ... mãn tan  =2 C 1 x 3 D 1 x 3 250 CÂU ĐỊNH LƯỢNG PHẦN Biên soạn: Thầy Văn Đức – 09 01. 509.555 – 0973.797.268 Tính giá trị biểu thức: P  A B sin  sin   3cos  11 C 10 11 D Câu 93: Cho phương ...  5i A 13 B 12 C 11 D.3 1 Câu 10 6: Cho số nguyên dương n thỏa mãn điều kiện : C12n 1  C32n 1   C2n 2n 1 10 23 Tìm hệ số x13 khai triển (x  3)3n A.945 B. 817 C.855 D.940 Câu 10 7: Cho...
 • 26
 • 222
 • 0

Trắc nghiệm Văn (Nâng cao 10)

Trắc nghiệm Văn (Nâng cao 10)
... và bão táp phong trào nông dân khởi nghĩa mà đỉnh cao khởi nghĩa Tây Sơn Chế độ phong kiến từ khủng hoảng đến suy thoái A : Giai đoạn từ kỉ XV đến ... Đó âm điệu hào hùng đất nớc chống giặc ngoại xâm C : Đó lời ngợi ca ngời hi sinh đất nớc D : Đề cao ngời mặt phẩm chất , tài khát vọng Câu 12 : Nhận định sau chèo dân gian không A : Chèo loại...
 • 3
 • 271
 • 2

250 CÂU TRẮC NGHIỆM SINH HỌC

250 CÂU TRẮC NGHIỆM SINH HỌC
... trình sinh lí d r i lo n trình sinh lí, hóa sinh c a t bào 180 t bi n gen làm tăng s khóm, tăng s h t lúa Trân Châu lùn t bi n a có l i cho sinh v t b có h i cho sinh v t c trung tính cho sinh ... ki u gen, ch ng t ây c p sinh ôi tr ng c C p sinh ôi có nhóm máu t c có ki u gen, ch ng t ây c p sinh ôi tr ng d C p sinh ôi có gi i tính t c có ki u gen, ch ng t ây c p sinh ôi tr ng 179 Các nguyên ... nhóm máu C p sinh ôi tr ng hay khác tr ng, sao? a B nh mù màu gen qui nh, c p sinh ôi có ngư i bình thư ng ngư i m c b nh, ch ng t h khác v ki u gen nên c p sinh ôi khác tr ng b C p sinh ôi có...
 • 33
 • 421
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 150 câu trắc nghiệm tín dụng ngân hàng250 câu trắc nghiệm java150 câu trắc nghiệm tín dụngcác câu trắc nghiệm thi công chức môn tin học250 câu trắc nghiệm đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam phần ii40 câu trắc nghiệm có đáp án môn pháp luật đại cương300 câu trắc nghiệm có đáp án môn tư tưởng hồ chí minhcâu trắc nghiệm văn hóa ẩm thựcnhung cau trac nghiem co dap an mon tin hoc thk2 11các nguyên tắc dạy học vận dụng vào môn toántrắc nghiệm tín dụng và thanh toán quốc tếbộ đề câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn cơ sở văn hóa việt nam400 câu trắc nghiệm đúng sai có đáp án môn marketing căn bản hơn 20 câu tự luận1000 câu trắc nghiệm môn văn 12câu trắc nghiệm môn phân tích báo cáo tài chínhTrình bày thực trạng chính sách sản phẩm của doanh nghiệp với khách hàng b2b và đề xuất các giải pháp hoàn thiện trong thời gian tớiTìm hiểu chuỗi cung ứng của công ty cổ phần sữa TH true milkTìm hiểu công nghệ sản xuất amoniac và tính toán cân bằng cho tháp tổng hợp amoniactìm hiểu về công nghệ sản xuất mangarinetìm hiểu về ngân hàng thụy sĩứng dụng vật liệu composite trong xây dựngVai trò của khoa học và công nghệ trong sự phát triển lực lượng sản xuất ở việt namVai trò của kiều hối trong cán cân thanh toánVận dụng quan điểm của đảng về xây dựng nền văn hóa việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với thế hệ thanh niên hiện nayxuất khẩu hồ tiêu việt nam sang mỹNghiên cứu động thái và khả năng di chuyển của một số kim loại nặng (cu, pb, zn) trong đất lúa sử dụng nước tưới từ sông nhuệ khu vực thanh trì – hà nộibài 7 ngôn ngữ SQLbáo cáo thực tập công ty xd – tm trường hảicác phương tiện thanh toán quốc tế thường dùng trong du lịchGiới thiệu system hackingđánh giá tác động môi trường (environmental impacts assessment eia)How to arrange your living room furniturekỹ thuật xử lý nước cấp compressedbáo cáo thực tập công ty đóng tàu công nghiệp hàng hải sài gònỨng dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu ISM f ANP và GIS trong lựa chọn vị trí quy hoạch bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện hưng hà, tỉnh thái bình