Hóa học vô cơ (các nguyên tố phi kim)

Thiết lập sơ đồ phản ứng trong hoá học phần các nguyên tố phi kim và ứng dụng trong giảng dạy hoá học phổ thông

Thiết lập sơ đồ phản ứng trong hoá học vô cơ phần các nguyên tố phi kim và ứng dụng trong giảng dạy hoá học phổ thông
... Oxi ( 168 O ) Oxi l nguyờn t phi kim hot ng, cú tớnh oxi hoỏ mnh Tỏc dng vi kim loi: Oxi phn ng vi hu ht cỏc kim loi (tr Au, Pt ) t 4Na + O2 2Na2O o Tỏc dng vi phi kim t 4P + O2 2P2O5 o Tỏc ... ắ đ Fe(NO3)3 + NO + 2H2O Al, Fe, Cr, b th ng hoỏ HNO3 c, ngui + Vi phi kim HNO3 c oxi hoỏ c nhiu phi kim nh C, S, P, a phi kim lờn trng thỏi oxi hoỏ cao nht t So 6HN5O3 H2S6O4 6N4O2 2H2O ... - Mt s mui sunfua ca kim loi nng nh: PbS, CuS khụng tan nc v axit HCl, H2SO4 loóng iu ch - Cho kim loi tỏc dng trc tip vi lu hunh Fe + S FeS - Sunfua kim loi kim v kim th 600800 C BaSO4 +...
 • 67
 • 378
 • 2

Xây dựng hệ thống bài tập hóa ở bậc đại học các nguyên tố phi kim nhóm VII a, VI a

Xây dựng hệ thống bài tập hóa vô cơ ở bậc đại học các nguyên tố phi kim nhóm VII a, VI a
... tài: Xây dựng hệ thống tập h a bậc đại học nguyên tố phi kim nhóm VIIA VIA” Với đề tài , hy vọng góp phần nâng cao hướng dạy học tích cực để phát triển lực tư duy, sáng tạo, độc lập người học ... dung nghiên cứu Hệ thống tập tự luận h a bậc đại học phần phi kim cho nhóm - Nhóm VIIA (Halogen) - Nhóm VIA (Oxi – Lưu huỳnh) Nhiệm vụ đề tài - Nghiên cứu đ a hệ thống câu hỏi tập nội dung nghiên ... Iod Các Halogen tan nhiều dung môi hữu cơ, tan dung môi phân cực 2.1.2 Tính chất h a học Halogen Kh a luận tốt nghiệp Page 10 Trần Văn Long – k3 4A – Khoa H a Tính chất h a học halogen tính oxi h a, ...
 • 94
 • 444
 • 1

Xây dựng hệ thống bài tập hóa học bậc đại học phần các nguyên tố phi kim nhóm v a, IV a, III a

Xây dựng hệ thống bài tập hóa học vô cơ bậc đại học phần các nguyên tố phi kim nhóm v a, IV a, III a
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA H A HỌC ====== NGUYỄN THỊ THƠM XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HOÁ HỌC V CƠ BẬC ĐẠI HỌC PHẦN CÁC NGUYÊN TỐ PHI KIM NHÓM VA, IVA, IIIA TÓM TẮT KH A LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI ... kh a luận tốt nghiệp đại học v i đề tài : “ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HOÁ HỌC V CƠ BẬC ĐẠI HỌC PHẦN CÁC NGUYÊN TỐ PHI KIM NHÓM VA, IVA, IIIA” Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trƣờng Đại ... phi kim nhóm VA, IVA, IIIA 3.3 Đề xuất tập v phần nguyên tố phi kim nhóm VA, IVA, IIIA nhằm giúp sinh viên thực trình tự bồi dƣỡng kiến thức 3.4 V n dụng lí thuyết hoá v để giải tập hoá v có...
 • 56
 • 193
 • 0

Xây dựng hệ thống bài tập hóa bậc đại học các nguyên tố phi kim nhóm v a, IV a và III a

Xây dựng hệ thống bài tập hóa vô cơ bậc đại học các nguyên tố phi kim nhóm v a, IV a và III a
... triển hệ thống câu hỏi thiếu để lĩnh hội tiếp thu tri thức môn học V i lý trên, mạnh dạn l a chọn đề tài: Xây dựng hệ thống tập h a v bậc đại học nguyên tố phi kim nhóm VA, IVA IIIA” V i đề ... dạng tam giác Trong phân tử đó, nguyên tử B trạng thái lai h a sp2, ba obitan lai h a tạo nên liên kết б v i ba obitan 2p ba nguyên tử flo Một obitan trống lại bo vuông góc v i obitan lai h a, tạo ... tập h a học Bài tập h a học v a mục tiêu, v a mục đích, v a nội dung v a phương pháp dạy học hữu hiệu cần quan tâm, trọng học Nó cung cấp cho học sinh kiến thức, niềm say mê môn mà giúp người học...
 • 85
 • 211
 • 0

chuyên đề câu hỏi và bài tập về hoá học các nguyên tố phi kim

chuyên đề câu hỏi và bài tập về hoá học các nguyên tố phi kim
... +E U +V X + E U +V A2 C +Y1 A0 B2 Bit A0 l hp cht ca kim loi v phi kim A, A1, A2, C l hp cht ca S B, B1, B2, C l hp cht ca Cu hoc ca Cu kim loi Cõu Bng cỏch no cú th iu ch c O t dd NaOH, dd ... gam + Mui mu trng: 23,65 gam + Mui mu : 58,81 gam Hóy xỏc nh kim loi M v cỏc mui trờn? Cõu 8: Ly 50 gam dung dch halogen kim loi kim MX nng 35,6% thờm vo ú 10 gam dung dch AgNO3 em phõn tớch ... thỳc phn ng lng dung dch tng thờm 5,718g Tớnh thnh phn phn trm lng mi kim loi Cõu Mt hn hp rn A gm kim loi M v mt oxit ca kim loi ú Ngi ta ly phn, mi phn cú 59,08 gam A Phn th nht ho tan vo dung...
 • 18
 • 920
 • 0

chuyen de 4: cac nguyen to phi kim

chuyen de 4: cac nguyen to phi kim
... (4), (6) C (1), (3), (4) (3), (5), (6) Câu 12 Cho phản ứng sau: to 4HCl + MnO2  MnCl2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + Fe → FeCl2 + H2 to 14HCl + K2Cr2O7  2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O → 6HCl + 2Al → ... cháy hoàn to n X G cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc) Giá trị V A 2,80/ B 3,08 C 3,36 D 4,48 Câu 23 Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) qua 2,5 lít dung dịch KOH 100oC Sau phản ứng xảy hoàn to n, thu ... vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M H2SO4 0,25M Sau phản ứng xảy hoàn to n, thu 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị m V A 17,8 4,48 B 17,8 2,24...
 • 4
 • 215
 • 0

CHƯƠNG VII HÓA HỌC LỚP 12 ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI NỘI DUNG pdf

CHƯƠNG VII HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 12 ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI NỘI DUNG pdf
... chung để điều chế kim loại là: A.Oxi hóa kim lọai thành ion kim lo ại B.Khử ion kim loại thành kim lọai tự C.Oxi hóa ion kim lọai thành kim lọai tự D.Khử kim loại thành ion kim loại Câu 25 Để điều ... 3 .12 gam C 2.64 gam D 1.36 gam HẾT - Đại cương kim loại_ Đặng Đình Hảo_Chuyên Hà Tĩnh trang Câu hỏi trắc nghiệm – Môn: Hoá 12 Chương VII: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Câu 1: Những kim loại ... 1,35 g muối clorua kim loại thu 224ml khí anot (đktc) Kim loại là: A Fe B Mg C Zn D Cu Câu 31 Một kim loại Au bị bám lớp Fe bề mặt Để thu Au ta ngâm kim loại dd: Đại cương kim loại_ Đặng Đình Hảo_Chuyên...
 • 6
 • 510
 • 6

Tài liệu hóa học chuyên đề điều chế kim loại

Tài liệu hóa học vô cơ chuyên đề điều chế kim loại
... thu 4,48 lít khí (đktc) anot M kim loại kim loại cho đây? A Mg B Ba C Ca D Be Câu 25(SP.L4.12): Điện phân nóng chảy muối A tạo kim loại M halogen X thu 0,96 gam kim loại catot 0,896 lít khí (đktc) ... 1,93A Nếu thời gian điện phân t (s) thu kim loại M catot 156,8 ml khí anot Nếu thời Page gian điện phân 2t (s) thu 537,6 ml khí Biết thể tích khí đo đktc Kim loại M thời gian t là: A Cu 1400 s B ... gam Kim loại M là: A Cu B Fe C Zn D Ni Câu 21: Hòa tan 4,41 gam tinh thể MSO4.5H2O vào nước dung dịch X Điện phân dung dịch X với điện cực trơ, I = 1,93A Nếu thời gian điện phân t giây thu kim loại...
 • 5
 • 116
 • 0

CHƯƠNG VII hóa học lớp 12 đại CƯƠNG KIM LOẠI

CHƯƠNG VII hóa học vô cơ lớp 12 đại CƯƠNG KIM LOẠI
... chung để điều chế kim loại là: A.Oxi hóa kim lọai thành ion kim lo ại *B.Khử ion kim loại thành kim lọai tự C.Oxi hóa ion kim lọai thành kim lọai tự D.Khử kim loại thành ion kim loại Câu 25( 41, ... hố học sắt bị ăn mòn Câu 21(39, 40, Biết) Bản chất ăn mòn kim loại là: A Q trình khử ngun tử kim loại B Q trình oxi hố ion kim loại C Q trình khử ion kim loại *D Q trình oxi hố ngun tử kim loại ... tượng hợp kim dẫn điện dẫn nhiệt kim loại ngun chất liên kết hóa học hợp kim là: A Liên kết kim loại B Liên kết ion *C Li ên kết cộng hóa trị làm giảm mật độ electron tự D Liên kết kim loại liên...
 • 4
 • 112
 • 0

GIÁO án hóa học lớp 12 CHƯƠNG VIII KIM LOẠI PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM i, II, III

GIÁO án hóa học vô cơ lớp 12 CHƯƠNG VIII KIM LOẠI PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM i, II, III
... sung chương VIII Trang 28 Giáo án HÓA HỌC VÔ CƠ lớp 12 Gv Võ thò Thu Cúc - V RÚT KINH NGHIỆM Tiết 57 Ngày soạn : 20 / 02 Ngày dạy : Tuần 12 I MỤC TIÊU Kim loại phân nhóm nhóm I , II , III ... , Nêu vấn đề KIM LOẠI KIỀM Li , Na , K , Rb , Cs , Fr ? Kim loại kiềm gồm kim loại Quan trọng kim loại ( Có kim loại nhẹ , kim loại mẫn cảm ITÍNH CHẤT VẬT LÍ với ánh sáng kim loại khử mạnh ... Tính chất hóa học kim loại phân nhóm II Nội Dung Kiến Thức KIM LOẠI NHÓM IIA Be , Mg , Ca , Sr , Ba , Ra I- TÍNH CHẤT VẬT LÍ Do ion kim loại mạng tinh thể điện tích nhỏ , nên liên kết kim loại yếu...
 • 38
 • 252
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập hóa học vô cơ của nguyễn đức vậnhóa học vô cơ của nguyễn đức vậntrong mỗi phân nhóm chính của bảng htth chỉ gồm các nguyên tố kim loại hoặc gồm các nguyên tố phi kimtính chất lý hóa học các chất vô cơ 106 nguyên tố hóa họchóa học vô cơ nguyễn đức vậnbài tập hóa học vô cơ nguyễn đức vậnhóa học vô cơ nguyễn đức vận tập 1tổng hợp các dạng bài tập hóa học vô cơtổng hợp các phản ứng hóa học vô cơcác phương pháp giải bài tập hóa học vô cơcác phương pháp giải nhanh hóa học vô cơcác phương trình hóa học vô cơ 12các phương pháp giải toán hóa học vô cơcác dạng bài tập hóa học vô cơ lớp 11các dạng bài tập hóa học vô cơ 11Điều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây