Xác định hàm lượng vitamin C trong nấm bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

Nghiên cứu, xác định hàm lượng vitamin D trong nấm bằng phương pháp sắclỏng hiệu năng cao (HPLC)

Nghiên cứu, xác định hàm lượng vitamin D trong nấm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
... 25(OH )D .: 25-hydroxyl vitamin D 25(OH )D2 : 25-hydroxyl vitamin D2 25(OH )D3 : 25-hydroxyl vitamin D3 BHT : butylate hydroxytoluen BSTFA :N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide DM .: ... gm: vitamin D2 (ergocalciferol), vitamin D3 (cholecalciferol), v cỏc vitamin D4 , D5 , D6 , D7 Cu trỳc ca cỏc dng vitamin c trỡnh by hỡnh 1.1 i vi ngi cỏc hp cht quan trng nht nhúm vitamin D l vitamin ... ngoi ó c s dng phõn tớch nh lng ca vitamin D Trong cỏc pha rn, vitamin D2 cú th c phõn bit vi vitamin D da vo nh ph vitamin D2 ti 907 cm-1 [34] Ph FTIR c trng ca tinh th vitamin D2 v D3 cung a...
 • 71
 • 862
 • 8

Xác định hàm lượng axit amin thủy phân trong một số loài nấm bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao ( HPLC)

Xác định hàm lượng axit amin thủy phân trong một số loài nấm bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao ( HPLC)
... cứu xác định hàm lượng axit amin thủy phân số loài nấm lớn vùng Bắc Trung Bộ phương pháp sắc lỏng hiệu cao HPLC” Mục đích nghiên cứu Xây dựng phương pháp tách định lượng đồng thời axit amin ... việc phân tích vitamin axit amin Những nghiên cứu tách xác định axit amin số lượng lớn báo công bố với quy trình tách xác định axit amin Đây phương pháp phổ biến nhất để xác định axit amin ... mỏng nữa 1.3.1.2 Phương pháp sắc ký cột Phương pháp sắc ký cột phương pháp sắc ký bản đơn giản, nền tảng phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao (HPLC) sau Phương pháp sắc ký cột với dẫn...
 • 93
 • 160
 • 1

Nghiên cứu và định lượng axit kaurenoic trong một số cây thực vật thuộc chi na (annona) ở việt nam bằng phương pháp sắclỏng hiệu năng cao

Nghiên cứu và định lượng axit kaurenoic trong một số cây thực vật thuộc chi na (annona) ở việt nam bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
... kaurenoic mt s loi thuc chi Na (Annona): Na (Annona squamosa), Na Xiờm (Annona muricata), Bỡnh Bỏt (Annona reticulata) 4 CHNG I TNG QUAN 1.1 H Na (Annonaceae) H Na (Annonaceae) cũn c gi l h Móng ... THNG Vinh 2014 LI CM N Trong quỏ trỡnh thc hin ti " NGHIấN CU V NH LNG AXIT KAURENOIC TRONG MT S CY THC VT THUC CHI NA (ANNONA) VIT NAM BNG PHNG PHP SC Kí LNG HIU NNG CAO" ti lun ny c hon thnh ... Nghiờn cu v nh lng axit kaurenoic mt s cõy thc vt thuc chi Na (Annona) bng phng phỏp sc lng hiu nng cao lm lun tt nghip thc s Mc ớch nghiờn cu - Nghiờn cu cỏc phng phỏp nh lng axit kaurenoic - Nghiờn...
 • 82
 • 192
 • 1

xác định melamine trong sữa bằng phương pháp sắclỏng hiệu năng cao (hplc)

xác định melamine trong sữa bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (hplc)
... 2: Phương pháp xác định melamine sữa sắc lỏng cao áp HPLC 2.1 Các phương pháp xác định melamine sữa     Dùng máy sắc khí khối phổ GC/MS để kiểm nghiệm melamine Phương pháp Dumas Phương ... Phương pháp Dumas Phương pháp Kjedal Phương pháp sắc lỏng hiệu cao HPLC Tại lại chọn Phương pháp sắc lỏng hiệu cao HPLC? Vì sắc lỏng hiệu cao phương pháp thuận lợi để định lượng chất hỗn ... thực tế máy sắc lỏng hiệu cao (HPLC) Kí mã hiệu: LC – 20AD Hãng sản xuất: Shimazhu – Nhật Bản 2.3 Xác định melamine sữa sắc lỏng cao áp HPLC 2.3.1 Hóa chất thuốc thử Chất chuẩn: Melamine (99,0%)...
 • 22
 • 1,569
 • 8

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hàm lượng anilin và bước đầu đánh giá sự tồn dư của anilin trong nước thải bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hàm lượng anilin và bước đầu đánh giá sự tồn dư của anilin trong nước thải bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao
... thải phương pháp sắc lỏng hiệu cao II Mục đích nghiên cứu Tìm quy trình phân tích tối ưu cho trình xác định hàm lượng anilin phương pháp sắc lỏng Từ bước đầu phân tích hàm lượng anilin ... tiêu xác định điều kiện tối ưu để xây dựng quy trình phân tích hàm lượng anilin phương pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) bước đầu ứng dụng phân tích anilin nước thải Trong khóa luận này, nội dung ... việc phân tích định tính định lượng anilin hệ thống sắc lỏng hiệu cao Xây dựng đường chuẩn kiểm tra tính thích hợp hệ thống sắc cho trình phân tích anilin  Ứng dụng phân tích, đánh giá hàm...
 • 69
 • 373
 • 0

Nghiên cứu xác định 2,4 d và 2,4,5 t trong mẫu đất sân bay biên hòa bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao

Nghiên cứu xác định 2,4 d và 2,4,5 t trong mẫu đất sân bay biên hòa bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao
... ch t da cam đ t sân bay Biên Hòa 10 1.2 T ng quan ch t di t cỏ 2,4- D 2,4, 5-TError! defined Bookmark not 1.2.1 T nh ch t 2,4- D 2,4, 5 -T Error! Bookmark not defined 1.2.2 Ảnh hưởng 2,4- D 2,4, 5 -T ... NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC T NHIÊN HOÀNG THANH THÁI NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH 2,4- D 2,4, 5 -T TRONG MẪU Đ T SÂN BAY BIÊN HÒA BẰNG PHƢƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Chuyên ngành: Hóa phân t ch ... mục tiêu đề t i xây d ng phương pháp xác định hàm lượng ch t di t cỏ đối t ợng số mẫu đ t lấy khu vực sân bay Biên Hòa trước đưa vào nghiên cứu xử lý phương pháp sắc lỏng hiệu cao CHƢƠNG I T NG...
 • 15
 • 71
 • 0

Tách và định lượng đồng thời một số phẩm màu trong thực phẩm bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao

Tách và định lượng đồng thời một số phẩm màu trong thực phẩm bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao
... Tách định lượng đồng thời số phẩm màu thực phẩm phương pháp sắc lỏng hiệu cao( HPLC)” nhằm mục tiêu: Xây dựng phương pháp tách định lượng đồng thời số phẩm màu thực phẩm Áp dụng phương pháp ... - NGUYỄN THỊ HẢI YẾN TÁCH VÀ ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI MỘT SỐ PHẨM MÀU TRONG THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO ( HPLC) Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số: 60440118 LUẬN VĂN THẠC ... pháp để tách định lượng số phẩm màu số mẫu thực phẩm 12 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan phụ gia thực phẩm 1.1.1 Phụ gia thực phẩm ? [5] Phụ gia thực phẩm chất chủ định đưa vào thực phẩm trình...
 • 16
 • 275
 • 0

Nghiên cứu xác định hàm lượng Vitamin B1, B6 trong một số loại nấm lớn lấy từ vườn quốc gia Pù Mát Nghệ An bằng phương pháp sắclỏng hiệu năng cao

Nghiên cứu xác định hàm lượng Vitamin B1, B6 trong một số loại nấm lớn lấy từ vườn quốc gia Pù Mát Nghệ An bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
... tượng nghiên cứu: số loại nấm Lớn lấy từ vườn quốc gia Mát - Nghệ An Phương pháp nghiên cứu: Các kết nghiên cứu tiến hành thực nghiệm Phương pháp thực nghiệm sử dụng phương pháp sắc lỏng hiệu ... vitamin B6/ ngày 1.3 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VITAMIN B1, B6 Hiện có nhiều phương pháp để nghiên cứu xác định hàm lượng vitamin như: Phương pháp cực phổ, Phương pháp sắc lỏng hiệu cao, phương pháp ... quốc gia Mát - Nghệ An phương pháp sắc lỏng hiệu cao" làm luận văn tốt nghiệp mình Nhiệm vụ nghiên cứu luận văn: - Xác định điều kiện tối ưu để đo sắc đồ HPLC B1, B6 - Xác định hàm lượng vitamin...
 • 80
 • 697
 • 6

Xác định hàm lượng vitamin c trong viên c sủi bằng phương pháp sắclỏng hiệu năng cao hplc/dad

Xác định hàm lượng vitamin c trong viên c sủi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplc/dad
... định hàm lượng Cl2 hữu hiệu xút dư mẫu Javel 2.6 X c định hàm lượng NaCl mẫu nư c muối nghèo 2.7 Phân tích hàm lượng Na2SO3 nư c muối nghèo 2.8 X c định hàm lượng HCl mẫu acid HCl 2.9 X c định hàm ... •Tiêu chuẩn quy định phương pháp x c định vitamin C viên C sủi vitamin C Nguyên t c •Mẫu viên sủi vitamin C hòa tan hoàn toàn nư c cất lần tinh khiết, sau l c qua màng l c 0.45 µm để loại bỏ c n Hàm ... thống s c lỏng hiệu cao: Gồm c bơm, bơm mẫu, detector DAD − C t tách với ch c tách theo quy định C n phân tích độ x c 0.1 mg C c điều kiện chạy máy − Pha tĩnh: C t pha đảo C1 8, c hạt...
 • 90
 • 1,105
 • 9

Xác định hàm lượng vitamin a trong sưaz lỏng bằng phương pháp sắclỏng hiệu năng cao luận văn tốt nghiệp đại học

Xác định hàm lượng vitamin a trong sưaz lỏng bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao luận văn tốt nghiệp đại học
... (Riboflavin) - Vitamin B6 (Piridoxin) - Vitamin B3 (Acid pantoneic) - Vitamin B12 (Xiancobalamin) - Vitamin B13 ( Acid orotic) - Vitamin B15 (Acid pangamic) - Vitamin Bc (Acid folid) - Vitamin ... dng axit l axit retinoic Hai dng quan trng ca nhúm vitamin A l vitamin A1 v vitamin A2 : 16 CH3 CH3 CH3 CH3 CH2OH CH3 Vitamin A1 CH3 CH3 CH3 CH3 CH2OH CH3 Vitamin A2 Tt c cỏc dng ca vitamin A u ... trng nang túc) bnh da g (Keratosis pilaris) v Squamous metaplasia ca biu mụ b mt ca li vo ph a trờn ca h hụ hp v bng quang, vi lp biu mụ b keratin h a b Tha vitamin A - Do vitamin A h a tan cht...
 • 49
 • 3,556
 • 26

Nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin D (D2 và D3 ) trong thực phẩm bằng phương pháp sắclỏng hiệu năng cao (HPLC)

Nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin D (D2 và D3 ) trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
... Viện Dinh D ng Trung tâm kiểm nghiệm vsATTP ***************** Báo cáo kết nghiên cứu Chuẩn hóa phơng pháp xác định hàm lợng vitamin D (D2 D3 ) thực phẩm phơng pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) Chủ ... (trong vitamin D2 D3 ) đợc chiết ete d u hoả Vitamin D2 D3 đợc xác định cách làm d ch chiết bơm vào cột sắc phát detector DAD bớc sóng 265nm Phạm vi áp d ng Quy trình áp d ng cho loại thực ... nói thực nội dung sau đây: - Khảo sát điều kiện chạy dung d ch chuẩn vitamin D2 vitamin D3 - Xác định giới hạn phát (LOD) - Xác định giới hạn định lợng (LOQ) - Xác định khoảng tuyến tính - Xác định...
 • 59
 • 1,335
 • 8

Nghiên cứu xác định hàm lượng các axit amin trong một số loài nấm lớn ở vùng bắc trung bộ bằng phương pháp sắclỏng hiệu năng cao HPLC

Nghiên cứu xác định hàm lượng các axit amin trong một số loài nấm lớn ở vùng bắc trung bộ bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC
... cứu xác định hàm lượng axit amin số loài nấm lớn vùng Bắc Trung Bộ phương pháp sắc lỏng hiệu cao HPLC Mục đích nghiên cứu Xây dựng phương pháp tách định lượng đồng thời 17 axit amin loại nấm ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM THỊ NGUYỆT NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC AXIT AMIN TRONG MỘT SỐ LOÀI NẤM LỚN VÙNG BẮC TRUNG BỘ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO ... lớp mỏng 25 1.3.1.2 Phương pháp sắc cột Phương pháp sắc cột phương pháp sắc bản, đơn giản, tảng phương pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) sau Phương pháp sắc cột với dẫn xuất sau...
 • 96
 • 267
 • 0

Nghiên cứu định lượng các vitamin b2, c và e trong nấm lớn ở vùng bắc trung bộ bằng phương pháp sắclỏng hiệu năng cao HPLC

Nghiên cứu định lượng các vitamin b2, c và e trong nấm lớn ở vùng bắc trung bộ bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC
... BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI H C VINH NGUYỄN THỊ NG C MAI NGHIÊN C U ĐỊNH LƯỢNG C C VITAMIN B2, C E TRONG NẤM LỚN VÙNG B C TRUNG BỘ BẰNG PHƯƠNG PHÁP S C KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO HPLC Chuyên ... chọn đề tài Nghiên c u định lượng vitamin B2, C E nấm lớn vùng B c Trung Bộ phương pháp s c lỏng hiệu cao HPLC Để th c đề tài th c nhiệm vụ đặt sau: - Tổng quan vitamin B2, C, E phương pháp ... C c nguồn vitamin E tốt thịt [30] 1.3 Phương pháp s c lỏng hiệu cao HPLC 1.3.1 Giới thiệu phương pháp s c lỏng hiệu cao 1.3.1.1 Nguyên lý S c lỏng trình tách xảy c t tách với pha tĩnh...
 • 94
 • 512
 • 0

Nghiên cứu, xác định hàm lượng vitamin trong rau quả thông dụng huyện châu phú an giang bằng phương pháp sắclỏng hiệu năng cao (HPLC)

Nghiên cứu, xác định hàm lượng vitamin trong rau quả thông dụng huyện châu phú  an giang bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH CHÂU TRẦN TÂN QUỐC NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG VITAMIN C TRONG RAU QUẢ THÔNG DỤNG HUYỆN CHÂU PHÚ – AN GIANG BẰNG PHƢƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO ( HPLC) LUẬN VĂN ... tình hình thực tế lựa chon đề tài : Nghiên cứu, xác định hàm lƣợng vitamin C số rau thông dụng huyện Châu Phú An Giang phƣơng pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) làm luận văn tốt nghiệp Để ... Phƣơng pháp sắc lỏng hiệu cao HPLC [5,10] 1.4.1 Giới thiệu phƣơng pháp sắc kỷ lỏng hiệu cao (HPLC) 1.4.1.1 Cơ sở lý thuyết HPLC chữ viết tắt chữ đầu tiếng Anh phƣơng pháp sắc lỏng hiệu cao...
 • 92
 • 225
 • 0

Nghiên cứu xác định hàm lượng các axit amin trong một số loài nấm lớn ở vùng bắc trung bộ bằng phương pháp sắclỏng hiệu năng cao HPLC luận văn thạc sĩ hóa học

Nghiên cứu xác định hàm lượng các axit amin trong một số loài nấm lớn ở vùng bắc trung bộ bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC luận văn thạc sĩ hóa học
... 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM THỊ NGUYỆT NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC AXIT AMIN TRONG MỘT SỐ LOÀI NẤM LỚN VÙNG BẮC TRUNG BỘ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO ... cứu xác định hàm lượng axit amin số loài nấm lớn vùng Bắc Trung Bộ phương pháp sắc lỏng hiệu cao HPLC Mục đích nghiên cứu Xây dựng phương pháp tách định lượng đồng thời 17 axit amin loại nấm ... lớp mỏng 25 1.3.1.2 Phương pháp sắc cột Phương pháp sắc cột phương pháp sắc bản, đơn giản, tảng phương pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) sau Phương pháp sắc cột với dẫn xuất sau...
 • 99
 • 174
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hàm lượng meloxicam trong nguyên liệu và trong các mẫu thử được xác định bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao hplc tiến hành theo dược điển mỹ usp 32phân tich hàm lượng vitamin b bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng caochuẩn hoá phương pháp xác định hàm lượng vitamin d d2 và d3 trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcbáo cáo kết quả nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin d d2 và d3 trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcxac dinh ham luong nitrat trong rau cu bang phuong phap sac kt long hieu nang caoxác định hàm lượng vitamin b1 b2 b6 bằng phương pháp cực phổ xung vi phânđịnh lượng một số hợp chất có hoạt tính sinh học trong các mẫu nấm lớn ở vùng bắc trung bộ bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng caoxác định một số chất màu nhuộm gây ung thư trong các loại vải bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép đầu dò khối phổ hplc mstổng quan các phương pháp xác định vitamin nhóm b bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcứng dụng mới nhất nghiên cứu lượng chì có trong son bằng phương pháp sắc kí lỏngnghiên cứu chiết tách và định lượng sterols từ lá của cây diếp cá houttuynia cordata thunb ở tỉnh thừa thiên huế bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao docxphân tích amino axit trong một số sản phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao phản ứng trước cột với opaxác định hàm lượng vitamin c trong thực phẩmxác định hàm lượng vitamin c trong nước ép hoa quả bằng phương pháp vôn ampetiêu chuẩn việt nam tcvn 8674 2011 thức ăn chăn nuôi xác định hàm lượng vitamin a phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng caoHỘP GIẢM TỐC 2 CẤP PHÂN ĐÔI CẤP NHANH BÁNH RĂNG NGHIÊNGNGUYÊN LÍ DIRICHLET VÀ BÀI TẬPChương II. Bài 2. Vẽ hình chữ nhật, hình vuôngAnh huong cua bo sung mo ca tra trong khau phan nuoi ga Sao tai Tra VinhChương II. Bài 1. Những gì em đã biếtChương II. Bài 1. Những gì em đã biếtHỏi đáp 10 tại sao linh mục cúi hôn bàn thờmô hình hệ thống năng lượng điện mặt trời độc lậpĐề tài: Công Nghệ Mạng Điện ThoạiViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânKhái niệm số thập phân (tiếp theo)Héc - taHỏi đáp 15 bài thánh vịnh có vai trò gìHỏi đáp 16 tại sao phải đứng lên khi nghe công bố tin mừngTriển khai IPv6 Di động – Điện toán đám mây - IOTBài 19. Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộcông nghệ thi công dầm i 33Bài 18. Phòng tránh bị xâm hạiBài 12. Phòng bệnh sốt rét