Nghiên cứu thu nhận enzyme chitinase từ chủng nấm Trichoderma hazianum trên môi trường rắn và khảo sát khả năng chuyển hóa chitin trong quá trình lên men

Nghiên cứu thu nhận Enzyme xylanase từ chủng nấm Aspergillus niger trên môi trường lá mía - cám gạo

Nghiên cứu thu nhận Enzyme xylanase từ chủng nấm Aspergillus niger trên môi trường lá mía - cám gạo
... kết -1 ,4-D-xylosidic xylan;  Các tên khác gồm có: endo- -1 ,4-xylan 4-xylanohydrolase; endo-1,4 -xylanase; xylanase; -1 ,4 -xylanase; endo-1,4 -xylanase; endo- -1 , 4- xylanase; endo-1, 4- D -xylanase; ... Trang 15 Nghiên cứu thu nhận enzyme xylanase từ chủng nấm Aspergillus niger môi trường mía cám gạo (giờ) Nấm mốc Acrophialophora 22 7,0 55 - 60 (1) - 26 - Aspergillus 39 5, 5-6 55 - - 5, 7- 1,0 ... nghiên cứu : thu nhận enzyme xylanase từ chủng nấm mốc Aspergillus niger môi trường cám - mía - Nội dung nghiên cứu: Khảo sát khả sinh tổng hợp hệ enzyme xylanase môi trường mía - cám gạo, đồng...
 • 62
 • 718
 • 1

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP ĐIỆN CỰC PbO2 TRÊN NỀN CARBON GRAPHIT KHẢO SÁT KHẢ NĂNG OXI HÓA PHENOL TRÊN ĐIỆN CỰC PbO2 pptx

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP ĐIỆN CỰC PbO2 TRÊN NỀN CARBON GRAPHIT VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG OXI HÓA PHENOL TRÊN ĐIỆN CỰC PbO2 pptx
... thấy khả khoáng hóa chất dung dịch thành CO H2O điện cực PbO2 nghiên cứu tổng hợp tăng dần theo thời gian 2.2 Khả chuyển hóa phenol điện cực PbO2 Với điều kiện điện phân 2.1, khả oxi hóa điện hóa ... xuất PbO2 dạng α d = 2,78093 (2θ =32 o), Điều phù hợp với lý thuyết điện kết tinh PbO2 [2] Kết khảo sát khả oxi hóa điện cực PbO2 với phenol 2.1 Khả khoáng hóa dung dịch chứa phenol điện cực PbO2 ... điện cực PbO2 Khảo sát khả khoáng hóa (chuyển thành CO2 H2O) phản ứng oxi hóa phenol điện cực PbO2 tổng hợp thông qua việc đánh giá số COD ( nhu cầu oxi hóa học) với điều kiện điện phân [1] sau:...
 • 8
 • 421
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp một số oxit hỗn hợp kích thước nanomet hệ đất hiếmmangan khảo sát khả năng hấp phụ đối với amoni, asen, sắt, mangan trong nước sinh hoạt (tóm tắt)

Nghiên cứu tổng hợp một số oxit hỗn hợp kích thước nanomet hệ đất hiếmmangan và khảo sát khả năng hấp phụ đối với amoni, asen, sắt, mangan trong nước sinh hoạt (tóm tắt)
... tương đối thấp (3500C) có diện tích bề mặt lớn so với số tác giả khác 10 Đánh giá khả hấp phụ amoni, asen, sắt mangan oxit hỗn hợp hệ đất hiếm -mangan Các nghiên cứu khả hấp phụ hệ amoni, asen, ... SEM oxit hỗn hợpCeO2-MnOx Như vậy, tổng hợp hệ đất mangan kích thước nanomet với đặc trưng bật tổng hợp điều kiện tối ưu đưa bảng 3.1 Bảng 3.1 Các đặc trưng hệ đất hiếm- mangan kích thước nanomet ... amoni, asen, sắt mangan 3.1 Lựa chọn vật liệu hấp phụ amoni, asen, sắt, mangan Để lựa chọn loại vật liệu nano có khả ứng dụng hấp phụ amoni, asen, sắt mangan cao, kết nghiên cứu khả hấp phụ loại vật...
 • 24
 • 269
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số oxit hỗn hợp kích thước nanomet hệ đất hiếmmangan khảo sát khả năng hấp phụ đối với amoni, asen, sắt, mangan trong nước sinh hoạt

Nghiên cứu tổng hợp một số oxit hỗn hợp kích thước nanomet hệ đất hiếmmangan và khảo sát khả năng hấp phụ đối với amoni, asen, sắt, mangan trong nước sinh hoạt
... ỏn Nghiờn cu tng hp mt s oxit hn hp kớch thc nanomet h t him -mangan v kho sỏt kh nng hp ph i vi amoni, asen, st, mangan nc sinh hot vi nhim v tng hp bn oxit h t him -mangan: perovskit LaMnO3, ... kh nng hp ph i vi amoni, asen, st, mangan nc sinh hot vi cỏc ni dung chớnh cng l cỏc im mi ca lun ỏn: Tng hp oxit hn hp CeO2-MnOx, cỏc perovskit LaMnO3, NdMnO3, PrMnO3 kớch thc nanomet bng phng ... 1329/2002/BYT/Q quy nh gii hn cho phộp i vi amoni, asen, st v mangan c phộp cú mt nc n, ung ln lt l 1,5; 0,01; 0,5; 0,5 mg/l Loi b amoni, asen, st v mangan nc ngm khai thỏc t tiờu chun an ton...
 • 120
 • 482
 • 0

Nghiên cứu cải tiến quá trình tổng hợp điện cực pbo2 trên nền carbon graphit khảo sát khả năng oxi hóa phenol trên điện cực pbo2

Nghiên cứu cải tiến quá trình tổng hợp điện cực pbo2 trên nền carbon graphit và khảo sát khả năng oxi hóa phenol trên điện cực pbo2
... 2.5 Khảo sát khả oxi hóa phenol điện cực PbO2 Khảo sát khả oxi hóa phenol điện cực PbO2 tổng hợp điều kiện tối ưu bao gồm: khảo sát khả khoáng hóa (chuyển thành CO2 H2O) phản ứng oxi hóa phenol, ... ứng α -PbO2 β -PbO2 tra bảng 1.1 3.2 Kết khảo sát khả oxi hóa phenol điện cực PbO2 3.2.1 Khả khoáng hóa dung dịch chứa phenol điện cực PbO2 Khả khoáng hóa dung dịch chứa phenol điện cực PbO2 với ... 3.2 Kết khảo sát khả oxi hóa phenol điện cực PbO2 .28 3.2.1 Khả khoáng hóa dung dịch chứa phenol điện cực PbO2 28 3.2.2 Khả chuyển hóa phenol điện cực PbO2 28 CHƯƠNG IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN...
 • 41
 • 28
 • 0

nghiên cứu thu nhận enzyme chitinase của vi khuẩn phân lập từ đất thuộc tỉnh khánh hoà

nghiên cứu thu nhận enzyme chitinase của vi khuẩn phân lập từ đất thuộc tỉnh khánh hoà
... nghiên cứu giới nay, để góp phần khai thác nguồn vi sinh vật vô phong phú nước ta Khánh Hoà nói riêng, thực đề tài: Nghiên cứu thu nhận enzyme chitinase vi khuẩn phân lập từ đất thu c tỉnh Khánh Hoà ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI T ƯỢNG VÀ VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1.1 Đối tượng Chủng vi khuẩn dùng nghiên cứu tuyển chọn từ nhiều chủng vi sinh vật phân lập từ mẫu đất đảo, vùng ven bờ biển thu c Khánh Hoà: ... THẢO LUẬN 3.1 KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN Từ mẫu đất đặc trưng đảo, vùng ven bờ biển thu c Khánh Hoà, phân lập nhiều chủng vi khuẩn có hoạt tính enzyme phân giải chất Qua sơ...
 • 67
 • 642
 • 2

Nghiên cứu thu nhận enzyme protease từ nội tạng cá chẽm (lates calcarifer) thử nghiệm ứng dụng để sản xuất bột cá thực phẩm

Nghiên cứu thu nhận enzyme protease từ nội tạng cá chẽm (lates calcarifer) và thử nghiệm ứng dụng để sản xuất bột cá thực phẩm
... lý nội tạng Chẽm để chiết rút, thu nhận dịch chiết nội tạng xử lý dịch chiết thu chế phẩm enzyme nội tạng Chẽm, từ xây dựng qui trình thu nhận chế phẩm protease nội tạng Chẽm Nghiên cứu ... enzyme protease từ nội tạng Chẽm (Lates calcarifer) thử nghiệm ứng dụng để sản xuất bột thực phẩm nhằm tăng giá trị sử dụng sử dụng triệt để nguồn phế liệu Chẽm nguyên liệu tạp, giảm ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LÂM TUYẾT HẬN NGHIÊN CỨU THU CHẾ PHẨM ENZYME PROTEASE TỪ NỘI TẠNG CÁ CHẼM (Lates calcarifer) ỨNG DỤNG SẢN XUẤT BỘT CÁ THỰC PHẨM Chuyên ngành:...
 • 117
 • 812
 • 1

Nghiên cứu thu nhận enzyme α amylase từ trực khuẩn bacillus subtilis

Nghiên cứu thu nhận enzyme α amylase từ trực khuẩn bacillus subtilis
... ñ thu ñư c d ch enzyme α - amylase có ho t ñ cao Tách chi t enzyme α amylase t d ch lên men, nghiên c u ñ nhi t ñ pH t i thích c a enzyme α amylase Th nghi m kh th y phân tinh b t c a enzyme ... ch ph m enzyme thương m i thu c nhóm α - amylase ñ u có tính ch u nhi t cao B ng 1: ð b n nhi t c a α - amylase t ngu n khác STT Enzym Ngu n α - amylase vi Bacillus subtilis khu n α - amylase ... 2.2 Enzyme α - amylase 2.2.1 C u t o α - amylase Enzyme α - amylase enzyme th y phân tinh b t ñư c ng d ng r ng rãi công nghi p, y h c lĩnh v c khác ñ ng th i m t nh ng enzyme ñ u tiên ñư c nghiên...
 • 100
 • 588
 • 0

Nghiên cứu thu nhận enzyme gelatinase từ vi khuẩn

Nghiên cứu thu nhận enzyme gelatinase từ vi khuẩn
... tử vi khuẩn tự nhiên + Nghiên cứu số đặc tính enzyme gelatinase từ vi khuẩn tuyển chọn phân lập + Nghiên cứu tối ưu điều kiện nuôi sinh gelatinase từ vi khuẩn tuyển chọn phân lập + Nghiên cứu thu ... nhận enzyme từ vi khuẩn nói chung enzyme gelatinase từ vi khuẩn nói riêng, phục vụ giảng dạy nghiên cứu + Làm sở cho nghiên cứu tinh chế enzyme gelatinase nghiên cứu ứng dụng enzyme vào đời sống ... Nghiên cứu thu nhận enzyme gelatinase từ vi khuẩn cần thiết, bước đầu ứng dụng enzyme để thủy phân gelatin ứng dụng đời sống sản xuất - Mục tiêu nghiên cứu: + Phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn...
 • 116
 • 245
 • 1

Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp

Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp
... đề tài: Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng A tumefaciens tái tổ hợp  Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu tạo chủng A tumefaciens tái tổ hợp sinh tổng hợp Coenzyme Q10 - Nghiên cứu quy trình ... chủng A tumefaciens tái tổ hợp sinh tổng hợp CoenzymeQ10 - Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 xác định đặc tính Coenzyme Q10 từ chủng A tumefaciens tái tổ hợp  Khảo sát khả ứng dụng Coenzyme Q10 ... sinh tổng hợp CoQ10 dxs dps, song khả tổng hợp CoQ10 thấp so với chủng đột biến Ngoài ra, chủng E coli tái tổ hợp không tổng hợp CoQ10 mà tổng hợp CoQ8 CoQ9 Đây điều bất lợi cho việc tách tinh thu...
 • 142
 • 147
 • 1

Tóm tắt luận án Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp

Tóm tắt luận án Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp
... sinh tổng hợp CoQ10 từ A tumefaciens tái tổ hợp 11 3.4 TỐI ƢU HÓA ĐIỀU KIỆN LÊN MEN SINH TỔNG HỢP COQ10 TỪ A TUMEFACIENS 3.4.3 Tối ƣu hóa trình sinh tổng hợp CoQ10 từ A tumefaciens tái tổ hợp ... tách chiết CoQ10 từ A tumefaciens tái tổ hợp luận án xây dựng quy trình thu nhận CoQ10 từ A tumefaciens tái tổ hợp hình 3.38 Thuyết minh quy trình: Lên men: A tumefaciens tái tổ hợp nuôi cấy chìm ... CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 CẤU TẠO COENZYME Q10 1.2 NGUỒN THU COENZYME Q10 1.2.1 Tổng hợp hóa học 1.2.2 Coenzyme Q10 từ động vật, thực vật 1.2.3 Coenzyme Q10 từ vi sinh vật 1.3 CON ĐƯỜNG TỔNG HỢP COENZYME...
 • 24
 • 125
 • 0

Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp

Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp
... sinh tổng hợp CoQ10 từ A tumefaciens tái tổ hợp 3.4 TỐI ƢU HÓA ĐIỀU KIỆN LÊN MEN SINH TỔNG HỢP COQ10 TỪ A TUMEFACIENS 3.4.3 Tối ƣu hóa trình sinh tổng hợp CoQ10 từ A tumefaciens tái tổ hợp Dựa ... CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Cấu tạo Coenzyme Q10 1.2 Nguồn thu Coenzyme Q10 1.2.1 Tổng hợp hóa học 1.2.2 Coenzyme Q10 từ động vật, thực vật 1.2.3 Coenzyme Q10 từ vi sinh vật 1.3.Con đường tổng hợp Coenzyme ... đường sinh tổng hợp CoQ10 từ chủng A tumefaciens TT4 phân lập VN tạo chủng A tumefaciens tái tổ hợp mang gen cho suất sinh tổng hợp CoQ10 cao - Xây dựng quy trình tách chiết CoQ10 từ A tumefaciens...
 • 24
 • 114
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất khảo sát khả năng thăng hoa tạo phức chất hỗn hợp của GADOLI, YTECBI với AXIT 2- METYLBUTYRIC O-PHENANTROLIN

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và khảo sát khả năng thăng hoa tạo phức chất hỗn hợp của GADOLI, YTECBI với AXIT 2- METYLBUTYRIC và O-PHENANTROLIN
... thy: kh nng thng hoa cỏc phc hn hp ca gaoli v ytecbi u khụng cao Túm tt Cỏc phc cht hn hp ca gadoli, ytecbi vi axớt 2 -Metylbutyric v O-Phenantrolin ó c tng hp v kho sỏt kh nng thng hoa, chỳng c nghiờn ... sublimation of gadoli and ytecbi complexes with 2 -Metylbutyric acid and O-Phenantroline The preparation and sublimation of mixed ytecbi and gadoli complexes with 2 -Metylbutyric acid and O-Phenantroline ... vic so sỏnh ph ca cỏc phc cht vi ph ca axit 2 -Metylbutyric Trong ph hp th hng ngoi ca 2-HMeb, v trớ ca di C=O nhúm COOH cú s súng thp (1710 cm-1) chng t 2-HMeb tn ti dng dime liờn kt hiro [3]...
 • 6
 • 486
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát khả năng chuyển hóa các sản phẩm trung gian thành nhiên liệu sinh học của các chủng nấm mennghiên cứu thu nhận enzymenghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi và khảo sát khả năng ứng dụng làm màng bao bảo quản trái sơringhiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ và khảo sát khả năng loại bỏ ion amoni trong nướcnghiên cứu tổng hợp đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu mil101khảo sát khả năng tạo bào tử của nấm colletotrichum sp trên môi trường nhân tạophan lap phân lập chủng vi khuẩn lactic và khảo sát khả năng sinh tổng hợp bacteriocintổng hợp tách tinh chế và khảo sát khả năng ứng dụng lipaza từ nấm men candida rugosathực hiện bố trí thí nghiệm khảo sát khả năng xử lý chrome trong nước thải thuộc da của các chủng vk phân lập đượcnghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme protease từ ruột cá basanghiên cứu thu nhận tinh sạch và xác định tính chất của chitinase từ mủ cây cao su hevea brasiliensisnghiên cứu thu nhận tổng oxit các nguyên tố đất hiếm từ quặng monazit quảng trịnghiên cứu thu nhận enzym từ bacillus subtilisnghiên cứu thu nhận sinh khối và quy trình đông khô sinh khối vi tảo lam độc m aeruginosa từ hồ hoàn kiếm với lượng lớnthu nhận enzyme ficin từ trái vả sungTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.bài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Tổng hợp trắc nghiệm số phứcKẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN CHỦ ĐỀ BÁM SÁT MÔN TOÁN KHỐI 6220 IELTS SPEAKING TOPICS_02220 IELTS SPEAKING TOPICS_03220 IELTS SPEAKING TOPICS_01국어1권Co che di truyen va bien di phan tuCơ chế di truyền va biến dị Tế bàoli thuyet va bai tap tuong tac genLien ket gen va hoan vi genQuy luat phan li doc lapUng dung di truyen hocBài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨABài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT