ĐAXLN đê tài số 5 DHKTMT10A

Tài liệu Đề thi môn Vật lí - đề thi số 5 pptx

Tài liệu Đề thi môn Vật lí - đề thi số 5 pptx
... thời gian t chuyển động quay nhanh dần vật rắn quay quanh trục cố định? A ω = -2 - 0,5t (rad/s) B ω = -2 + 0,5t (rad/s) C ω = - 0,5t (rad/s) D ω = + 0,5t2 (rad/s) Câu 39: Một lắc lò xo có độ ... U =50 V tần số f =50 Hz Khi điện dung tụ điện có giá trị C1 số ampe kế cực đại 1A Giá trị R C1 2.10 −3 10 − A R = 40 Ω C1 = F B R = 50 Ω C1 = F đường vật π C R = 40 Ω C1 = 2.10 π π −3 F D R = 50 ... biến thi n điều hoà với chu kỳ T Năng lượng điện trường tụ điện T A biến thi n điều hoà với chu kỳ B biến thi n điều hoà với chu kỳ T 50 C biến thi n điều hoà với chu kỳ 2T D không biến thi n...
 • 4
 • 169
 • 0

Bài giảng điện tử mầm non lớp Chồi đề tài So sánh thêm bớt trong phạm vi 5

Bài giảng điện tử mầm non lớp Chồi đề tài So sánh thêm bớt trong phạm vi 5
... TRẺ BIẾT ĐẾM ĐẾN 5, NHẬN BIẾT NHÓM ĐỐI TƯỢNG CÓ ĐỐI TƯỢNG TRONG PHẠM VI 5, NHẬN BIẾT CHỮ SỐ - RÈN LUYỆN KỸ NĂNG ĐẾM ,SO SÁNH THÊM BỚT TRONG PHẠM VI *II :CHUẨN BỊ - GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ - MỘT SỐ ĐỒ DÙNG ... KHÁC ĐẾM ĐẾN TỪ TRÁI SANG PHẢI NÀO BÉ CÙNG ĐẾM VÀ THÊM BỚT CÙNG CÔ 5 SO SÁNH THÊM BỚT ? BAO NHIÊU ? TI VI HAY MÁY TÍNH NHIỀU HƠN ? SO SÁNH THÊM BỚT ? NHIỀU HƠN BAO NHIÊU ? MÁY QUẠT HAY CÁI DÙ NHIỀU ... * IV:TIẾN HÀNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG -1 HOẠT ĐỘNG 1: CHO TRẺ HÁT BÀI “NHÀ CỦA TÔI” - HOẠT ĐỘNG 2: CHO TRẺ SO SÁNH THÊM BỚT TRONG PHẠM VI TRÊN MÀNG HÌNH VÀ THỰC HÀNH Ở TRẺ -HOẠT ĐỘNG 3: CHO TRẺ HÁT...
 • 10
 • 774
 • 4

Đề tài so sánh 5 truyện truyền kỳ hàn quốc, việt nam, nhật bản ảnh hưởng từ tiễn đăng tân thoại

Đề tài so sánh 5 truyện truyền kỳ hàn quốc, việt nam, nhật bản ảnh hưởng từ tiễn đăng tân thoại
... ging nh chng ca Cự Hu 31 ti: So sỏnh truyn truyn kỡ Hn Quc, Vit Nam, Nht Bn nh hng t Tin ng tõn thoi Ch-ơng Sự ảnh h-ởng Tiễn đăng TN THOI n-ớc Hàn Quốc, Việt nam Nhật Bản Vi mc ớch ly truyn tiờu ... 28 ti: So sỏnh truyn truyn kỡ Hn Quc, Vit Nam, Nht Bn nh hng t Tin ng tõn thoi Ch-ơng Sự ảnh h-ởng Tiễn đăng TN THOI n-ớc Hàn Quốc, Việt nam Nhật Bản 32 2.1 S nh hng t 32 2.2 nh ... sau: 5. 1 Phng phỏp so sỏnh qua mt s thao tỏc thng kờ, phõn loi 5. 2 Phng phỏp hc s 5. 3 Phng phỏp phõn tớch hc trung i úng gúp ca ti Nhng nm gn õy, ti nghiờn cu th loi truyn kỡ ụng di gúc so...
 • 114
 • 547
 • 0

đề ôn số 5

đề ôn số 5
... quang điện cần hiệu điện hãm U = 0,4 V Vận tốc ban đầu electrôn a 8, 95. 1 05 m/s b 3, 75. 1 05 m/s c 9, 85. 1 05 m/s d 29 ,5. 1 05 m/s Câu23: Công thoát electron kim loại làm catôt 2,48 eV Khi chiếu chùm ... lại a N = 1,784.1018 b N = 2, 056 .1020 c N =2,1 65. 1019 d N =2,4 65. 1020 Câu 25: Một vật AB cao cm, đặt vuông góc với trục gương cầu lồi có bán kính 50 cm, cách gương 25 cm Xác định vị trí tính chất ... = 15 a N = 2,134.10 15 b N = 4,134.10 15 c N = 3,134.10 15 d N = 1,134.10 15 210 Câu40: Nguyên tử 84 Po chất phóng xạ hạt α biến đổi thành Pb biết m Po = 209,9373u ; m He = 4,00 150 6u; m Pb = 2 05, 929442u;...
 • 3
 • 200
 • 0

ĐỀ ÔN SỐ 5

ĐỀ ÔN SỐ 5
... B thu 0,8 mol CO2 0,9 mol H20 CTPT % (theo số mol)của rượu hh là: A CH3OH 50 % C2H5OH 50 % B C2H5OH 50 % C3H7OH 50 % C C2H5OH 33,33% C3H7OH 66.67% D C2H5OH 66,67% C3H7OH 33.33% Câu 26: Nung hhA: ... NO2 B NO C N2O D N2 @ - ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ D 11 B 21 C 31 C 41 B A 12 C 22 A 32 A 42 C A 13 D 23 B 33 D 43 A D 14 C 24 A 34 C 44 A A 15 B 25 C 35 C 45 B B 16 B 26 A 36 B 46 B C 17 A 27 C 37 ... có khối lượng phân tử 24/29 khối lượng phân tử E Tỉ khối E không khí Công thức cấu tạo E là: A.C2H5COOCH3 B C2H5COOC3H7 C C3H7COOC2H5 D CH3COOC3H7 Câu 42: Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam kim loại sắt...
 • 9
 • 214
 • 0

MÔN HÓA HỌC ĐỀ ÔN SỐ 5

MÔN HÓA HỌC ĐỀ ÔN SỐ 5
... B thu 0,8 mol CO2 0,9 mol H20 CTPT % (theo số mol)của rượu hh là: A CH3OH 50 % C2H5OH 50 % B C2H5OH 50 % C3H7OH 50 % C C2H5OH 33,33% C3H7OH 66.67% D C2H5OH 66,67% C3H7OH 33.33% Câu 26: Nung hhA: ... với tỉ lệ số nguyên tử đồng vị : Số khối X 64.4 số khối hai đồng vị X1, X2 là: A 62 , 65 B 62 , 64 C 64 , 66 D 63 , 65 Câu 14: Để tinh chế Ag từ hh( Fe, Cu, Ag) cho khối lượng Ag không đổi ta ... NO2 B NO C N2O D N2 @ - ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ D 11 B 21 C 31 C 41 B A 12 C 22 A 32 A 42 C A 13 D 23 B 33 D 43 A D 14 C 24 A 34 C 44 A A 15 B 25 C 35 C 45 B B 16 B 26 A 36 B 46 B C 17 A 27 C 37...
 • 9
 • 164
 • 0

Đề thi số 5

Đề thi số 5
... 0 .5 D C K 0 .5 D C 0 .5 Theo chng trỡnh nõng cao: VIb.1 2) Gi ptt // Oy l: x = a (d) tung giao im (d) v Elip l: 1im a y2 25 + =1 y2 a 25 a =1 = 25 25 25 a y = y= 25 a 25 25 a , B a; 25 ... a; 25 a Vy A a; AB = 0; 25 a | AB |= 25 a = 10 100 100 1 25 25 a = 25 a = a = 25 = 9 a = 0 .5 5 Vy phng trỡnh ng thng: x = 5 5 ,x = 3 0 .5 VIb.2 Mp(P) i qua M(0;1;1) vuụng ... MBA1 = MB.MA1 = 3a d = V 1im 0 .5 0 .5 0 .5 A1 C1 B1 M A 0 .5 C B x 2(m + 4) x + 5m + 10 x + = x 2(m + 4) x + 5m + 10 = x x x x2 2x + 2 x 2(m + 4) x + 5m + 10 = ( x 3) m = 2x x...
 • 6
 • 200
 • 0

ĐỀ THI Số 5 THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN HÓA

ĐỀ THI Số 5 THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN HÓA
... g/mL) vào mL H2O Độ rượu dung dịch thu : A 20o B 24o C 75o D 96o hs 80% hs 35% hs 60% hs80% → → → → 25 Gỗ  C6H12O6  C2H5OH  C4H6  Cao su buna Khối lượng gỗ cần để sản xuất cao su ... m gam A vào lượng dư nước thấy thoát 8,96 L khí H (đktc) Cũng hòa tan m gam vào dung dịch NaOH thu 12,32 L khí H2 (đktc) Khối lượng m : A 13,70 gam B 21,80 gam C 58 , 85 gam D 57 ,50 gam 35 Đun nóng ... câu 45 đến câu 50 ) 45 Thổi khí NH3 dư qua gam CrO3 đốt nóng đến phản ứng hoàn toàn thu lượng chất rắn : A 0 ,52 gam B 0,68 gam C 0,76 gam D 1 ,52 gam 46 Cho Cu tác dụng hết với chất oxi hóa có số...
 • 5
 • 194
 • 0

Đề tài " So sánh cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp liên doanh và ngân hàng liên doanh "

Đề tài
... nhân ,chịu điều chỉnh h đẳng với doanh nghiệp khác thuộc có yếu tố nước có cấu tổ Hội đồng quản trị quan lãnh đạo cao doanh nghiệp liên doanh ngân hàng liên doanh Hội đồng quản bao gồm :chủ tịch, ... giữa Doanh Nghiệp Liên àng Liên doanh( NHLD) ược DNLD NHLD oanh Doanh Nghiệp hai bên nhiều Việt Nam sơ hợp đồng liên doanh ính Phủ Việt Nam với Chính Phủ nước Do doanh nghiệp có vốn đầu ... hoạt động tài chính, giám sát việc chấp + Hội đồng quản trị thuê tổ hành chế độ hạch toán, an chức quan lý hoạt động kinh toàn hoạt động ngân doanh doanh nghiệp Việc hàng, ban kiểm so t có tối...
 • 11
 • 723
 • 2

Đề tài số 15: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

Đề tài số 15: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
... ĐỀ TÀI TiỂU LuẬN MÔN QuẢN TRỊ NHÂN SỰ ĐỀ TÀI SỐ 15: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP • Gồm có ... Trả Công Tổng Quát Trong Doanh Nghiệp Xây dựng chiến lược trả công lao động doanh nghiệp I Mục tiêu hệ thống trả công lao động : - Trả công lao động vấn đề thách thức thức cho nhà quản trị doanh ... thống trả theo lao động II Các hình thức xây dựng trả công lao động doanh nghiệp III Hệ thống trả công cho doanh nghiệp Chính sách tiền công doanh nghiệp IV Nội Dung, Trình Tự việc xây Dựng Bản Trả...
 • 21
 • 284
 • 1

Bài giảng Đề + ĐA số 5/2011

Bài giảng Đề + ĐA số 5/2011
... suy x + y + = z x z + = y 2 0 n x(1 + x) n = Cn x + Cn x + Cn x + + Cn x n +1 Lấy đạo hàm hai vế ta có : n (1 + x) n + nx (1 + x ) n = Cn + 2Cn x + 3Cn x + + (n + 1)Cn x n Thay x = vào ... trình: Mặt phẳng 2x + = y z 2 x + ( y 2) z = hay n CÂU 7A Ta có (1 + x) n = Cn + Cn x + Cn x + + Cn x n , suy ( [ ] ) [ ] n x(1 + x) n = Cn x + Cn x + Cn x + + Cn x n +1 Lấy đạo hàm hai ... ( x0 + 1) ( y 2) 3( x0 + 1) = Khoảng cách từ I ( ;2) tới tiếp tuyến d= 3(1 x0 ) 3( x0 + 1) + ( x0 + 1) = x0 + + ( x0 + 1) = Theo bất đẳng thức Côsi + ( x0 + 1) 2 ( x0 + 1) + ( x0 + 1) ...
 • 4
 • 142
 • 0

Bài giảng de luyen so 5

Bài giảng de luyen so 5
... phân loại D Từ láy Câu10 : Bài Văn tả theo thứ tự: A Từ xa đến gần C Theo trật tự thời gian B Từng phận cảnh D Cả PHẦN THỨ HAI: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Bài 1:Viết thêm hình ảnh so sánh hay nhân hoá để hoàn ... tối sáng trăng, mặt đường khăn sọc trắng vắt qua vai làng em.” Câu văn miêu tả sử dụng: A Phép so sánh B Phép nhân hoá C Phép liên tưởng D Cả ba Câu9 : Trong câu : “Xe trâu, xe cải tiến lăn bánh, ... Cánh diều bầu trời Những đám mây trắng Bài 2: Tìm từ thay cho từ in đậm: a) Bữa tối, nhà Hương thường ăn cơm muộn b) Chiếc xe...
 • 3
 • 165
 • 0

Đề tài sổ tay từ ngữ văn hóa truyền thống hàn quốc

Đề tài sổ tay từ ngữ văn hóa truyền thống hàn quốc
... vấn đề thiếu hệ thống từ ngữ văn hóa truyền thống Hàn Quốc Ý nghĩa thực tiễn đề tài Trên thực tế, sổ tay nói văn hóa Hàn Quốc nhiều mà sổ tay nói từ ngữ văn hóa Hàn Quốc Chính mà muốn tạo sổ tay ... văn hóa Hàn Quốc từ ngữ thông dụng sinh hoạt ngày, nên chọn đề tài "Sổ tay từ ngữ văn hóa truyền thống Hàn Quốc" Đề tài hy vọng tài liệu tham khảo góp phần vào việc tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc cách ... người Hàn tự hào chữ viết dân tộc Và tổ chức văn hóa giới UNESCO công nhận Hangeul(한글) thành tựu văn hóa Hàn Quốc đề tài Sổ tay từ ngữ văn hóa truyền thống Hàn Quốc đóng góp gìn giữ văn hóa Hàn...
 • 146
 • 411
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tranh đề tài lớp 5bai thi tim hieu phap luat lao dong nam 2014 de thi so 5đề tài số 4de tai so sanh tinh axit cua cac hop chat huu co chua nhom chucđề tài sở giao dịch chứng khoán hà nộiđề tài so sánh nhà nước theo hiến pháp 1980 và hiến pháp 1992giáo án mầm non chương trình đổi mới giáo án làm quen với toán chủ đề gia đình đề tài so sánh chiều cao hai đối tượng potxđề văn số 5 lớp 7viet de van so 5 de 3 lớp 7đề tài so sánh tục ngữ việt và tục ngữ làode tai so 02 bai tap nhom mon tai chinh doanh nghiepđề tài lớp 5de tai so sanh ucp 500 va ucp 600cụng suất mỗi mỏy cho phụ tải số 5đề tài số 4 19CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây