50 đề thi thử Tiếng Anh Kèm đáp án

Đề thi thử đại học kèm đáp án môn anh

Đề thi thử đại học kèm đáp án môn anh
... 9D 19A 29B 39C 49B 59A 69D 79D 10C 20B 30B 40C 50C 60B 70B 80B Trang ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 1-NĂM 2012 ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Mark the ... “pursue” in paragraph mostly means A be involved in something B improve or develop something C try to achieve something D find out about something Question 70: According to paragraph 5, children ... 198 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án C A D B C C C B A C C A B D D B C D A A Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án A B B A A B A D B D A B D D C C B C...
 • 12
 • 1,425
 • 12

TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH ÔN THI VÀO LỚP 10

TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH ÔN THI VÀO LỚP 10
... wish I her energy (have ) 2/ This monument in the 19th century ( build) 3/ A hammer is use to nails in something.(drive) 4/ I _ on this project for an hour ( work) IV/ ... of doing this Secondly, ships drop about million tons of garbage into the sea each year Thirdly, (26) _ are oil spills from ships A ship has an accident and oil leaks from the vessel This not ... label B name C thing D resources 10/ Please turn _ the air conditioner It’s so hot.” A off B in C on D into Answer: 1/ _ 6/ _ 2/ _ 7/ _ 3/ _ 8/ _ 4/ _ 9/ _ 5/ _ 10/ _ (11-12)...
 • 121
 • 608
 • 1

Gián án ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KÈM ĐÁP ÁN

Gián án ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KÈM ĐÁP ÁN
... Họ tên thí sinh SBD đáp án toán khối B Câu I (2,0 điểm) đáp án (1 điểm) +)TXĐ : D=R +) Sự biến thi n -) CBT: ta có y ' = x 12 x + ; y ' = x = 1, x = y ' ... khoảng +) Cực trị : Hàm số đạt cực tiểu x = ; y CT =1 Hàm số đạt cực đại x =1; y CD = lim +) Nhánh vô cực: y = x +) Bảng biến thi n x ' y + y lim , x + - y = + điểm 0,25 0.25 + + + 0,25 +) Đồ ... 3, 4, 5, 7,13} thử trực tiếp suy nghiệm x=5 0,25 0,25 0,25 0,25 Chú ý : Các cách làm khác đợc cho điểm tối đa, điểm thành phần tổ chấm tự định cho tơng ứng với thang điểm đáp án ...
 • 6
 • 181
 • 0

de thi thu toan b kem dap an

de thi thu toan b kem dap an
... ; Chọn A = → C = − B − ; D = B + + Mặt cầu (S) có tâm J( , , 0) , R = Mp (α ) tiếp xúc mặt cầu (S) ↔ d ( J , (α ) = R hay B + D = A2 + B + C ↔ B + 16 B + = → B = − 1± VII .b (1,0 điểm)  14  ... Dựa vào BBT f(a) Đạt GTNN a = + 0,25 +∞ x y + =1 Vậy Pt d : + 1+ 2.( 1,0 điểm) Tâm I = d ∩ mp(ABC) ( d trục tam giác ABC) + +∞ 0,50 f (3 + ) → AB( −1 , , 1) → → →  Vtpt mp(ABC n =  AB, AC  ... qua M (3 , 1) nên ta có : + = → b = a b a −3 a Vì a , b > nên OA + OB = a + b = a + a −3 a → f / (a ) = − Đặt f(a) = a + a−3 (a − 3) Gọi pt đường thẳng d : a = + (b = + ) f/(a) = ↔  a = − ( l...
 • 6
 • 148
 • 0

De thi thu dai hoc kem dap an hay

De thi thu dai hoc kem dap an hay
... bay hết lại dung dịch Z Cho toàn khí Y qua NaNO 2/HCl, thu chất hữu M Đốt hoàn toàn M thu 6,6 gam CO2 4,05 gam H2O Hỏi cô cạn Z thu gam muối khan? Giả thi t phản ứng 100% A 6,258 gam B 6,15 gam ... Hòa tan hết 17,84 gam hỗn hợp Fe, Cu, Ag 203,4 ml dung dịch HNO 20% (d=1,115 g/ml) tối thi u vừa đủ Sau phản ứng thu 4,032 lít khí NO (đktc) dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu số gam muối khan ... gam C 0,040 gam D 56,00 gam Câu 24: Cho chất: (X1): Canxiaxetat; (X2): vinylaxetat; (X3): ancol n-propylic; (X4): ancol iso-propylic; (X5): ancol isobutylic; (X6): iso-propylaxetat Từ chất điều...
 • 5
 • 127
 • 0

De thi thu len 10 kem dap an

De thi thu len 10 kem dap an
... TRNG THCS SN TRUNG THI TH LấN LP 10 THPT NM HC 2011-2012 Mụn: Toỏn Thi gian l bi:90 phỳt Mó 02 Cõu ( 2,5 im ) Cho biu thc : B = ( + x 1 x ):( ... =0 x+ y+z Tìm giá trị nhỏ biểu thức P=(x+y)(x+z) TRNG THCS SN TRUNG THI TH LấN LP 10 THPT NM HC 2011-2012 Mụn: Toỏn Thi gian l bi:90 phỳt Mó 03 Cõu ( 2,5 im ) Cho biu thc M = ( x ):( + x x x ... =0 x+ y+z Tìm giá trị nhỏ biểu thức P=(x+y)(x+z) TRNG THCS SN TRUNG THI TH LấN LP 10 THPT NM HC 2011-2012 Mụn: Toỏn Thi gian l bi:90 phỳt Mó 04 Cõu ( 2,5 im ) Cho biu thc N = ( a + ):( ) a +...
 • 6
 • 193
 • 0

Đề thi thử môn Toán kèm đáp án THPT Quốc gia 2015 môn tỉnh Đăk Nông

Đề thi thử môn Toán kèm đáp án THPT Quốc gia 2015 môn tỉnh Đăk Nông
... Group Ôn Thi ĐH TOÁN - ANH www.facebook.com/groups/onthidhtoananhvan DeThiThu.Net - Đ Thi Th Đ i H c - THPT Qu c Gia - Tài Li u Ôn Thi. C p nh t h ng ngày! www.Dethithu.Net - Đề Thi Thử Đại Học ... DeThiThu.Net - Đ Thi Th Đ i H c - THPT Qu c Gia - Tài Li u Ôn Thi. C p nh t h ng ngày! S GIÁO D C VÀ ÀO T O T NH ĂK NÔNG KỲ THI KH O SÁT L P 12 NĂM H C 2014 -2015 Môn: TOÁN Th i gian làm ... hình: www.DETHITHU.NET - Facebook.com/Dethithu.Net 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 DeThiThu.Net - Đ Thi Th Đ i H c - THPT Qu c Gia - Tài Li u Ôn Thi. C p nh t h ng ngày! www.Dethithu.Net - Đề Thi Thử Đại...
 • 6
 • 246
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐH 2011 KÈM ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THỬ ĐH 2011 KÈM ĐÁP ÁN
... thoa L = 12mm Tìm tổng số vân trùng hệ ánh sáng hệ ánh sáng.(tính vân rìa) A 16 B.17 C.19 D.20 Câu 26:Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời với quỹ đạo gần tròn, bán kính quỹ đạo là: A 15.107km B 12.107km ... nã liªn quan mËt thi t ®Õn ®å thÞ dao ®éng ©m B ®é cao lµ ®Ỉc trng sinh lý cđa ©m nã liªn quan mËt thi t ®Õn tÇn sè cđa ©m C .§é to lµ ®Ỉc trng sinh lý cđa ©m nã liªn quan mËt thi t ®Õn tÇn sè ... vào tâm catốt đặt U AK = 4,55V bán kính lớn vùng bề mặt anốt mà êlectrơn tới đập vào A 5,24mm B 5,1mm C 6,36mm D 6,2mm C©u 29: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5mm,...
 • 5
 • 40
 • 0

De thi thu tieng Anh Kem dap an DHSP Ha Noi 2011 potx

De thi thu tieng Anh Kem dap an DHSP Ha Noi 2011 potx
... laboratories on dry land Furthermore, computers help oceanographers to collect, organize, and analyze data from submarines and satellites By creating a model of the ocean’s movement and characteristics, ... from vantage points above the surface of more than seven miles and cruise at depths of fifteen thousand feet In addition, radio-equipped buoys can be operated by remote control in order to transmit ... was going to happen A feeling B view C sense D thought 14 Mr Smith is a person If he says he will something, you know that he will A dependent B independent C.depending D dependable 15...
 • 9
 • 479
 • 3

Các đề thi thử tiếng anh các khối trường Chuyên Quảng Bình có đáp án

Các đề thi thử tiếng anh các khối trường Chuyên Quảng Bình có đáp án
... QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM 2014 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi 05 trang) Mã đề thi 02 Họ, ... QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM 2014 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi 05 trang) Mã đề thi 02 Họ, ... SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM 2014 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Mã 01 D D A C...
 • 23
 • 826
 • 6

Đề thi thử tiếng anh B công chức có đáp án chi tiết

Đề thi thử tiếng anh B công chức có đáp án chi tiết
...  The trees are sprayed each week by farmers so that insects can’t destroy them 36 A child can understand this problem  This problem can be understood by a child 37 The sun is much hotter than ... be so unreasonable ! I can’t all the work myself (reasonable) 11 Could you give me a bandage , please? The cut is bleeding badly - Certainly here you are.[band] 12 Oh, the wound is bleeding badly ... today ĐÁP ÁN I Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest a corn b import a southern c comfort b sunbathing a houses b faces b paddle c cave a island b rescue...
 • 35
 • 4,975
 • 201

Đề thi thử tiếng Anh ĐH CĐ (có đáp án)

Đề thi thử tiếng Anh ĐH CĐ (có đáp án)
... didn't tell us about this A I wish you have told us about this B I wish you would tell us about this C I wish you had told us about this D I wish you would have told us about this 57 I've never ... would have told us about this 57 I've never gone to the car wash before A This is the first time I have had my car washed B This is the first time I have washed my car C Never have I washed my car ... two prizes, but this is rare; others have shared their prizes No awards were presented from 1940 to 1942 at the beginning of World War 11 Some people have won two prizes, but this is rare; others...
 • 5
 • 389
 • 1

de thi thu tieng anh co dap an

de thi thu tieng anh co dap an
... Question 49: France/ Independence Day / day / yesterday // A The France’s Independence day was before yesterday B The Day of the French Independence was a day yesterday C French’s Independence Day ... made of masses of bunched up nerve cells It is the cerebellum (57) _controls human balance, coordination, and posture The brain stem, (58) _connects the cerebrum and the spinal cord, controls ... as though D despite Question 21: The company received complaints about the quality of its products A continual B continued C continuous D continuing Question 22: I didn’t see any sign of...
 • 8
 • 530
 • 1

de thi thu tieng anh hay co dap an

de thi thu tieng anh hay co dap an
... foreigners could understand me” means A I spoke slowly in order to the foreigners could understand me B I spoke such slowly that the foreigners could understand me Hoang Thi Xuan – Quynh Luu ... made of masses of bunched up nerve cells.It is the cerebellum(42) controls human balance, coordination, and posture The brain stem, (43) connects the cerebrum and the spinal cord, controls ... stolen, and Nam was shocked ***** THE END ***** Hoang Thi Xuan – Quynh Luu I High School TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU I BÀI LÀM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2007(LẦN 2) Môn thi: TIẾNG ANH, khối D - Thời gian làm...
 • 9
 • 408
 • 1

Đề thi thử Tiếng Anh THPT và đại học có đáp án

Đề thi thử Tiếng Anh THPT và đại học có đáp án
... – Mã đề 236 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề đề thi 137 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Ngân Phuong Vy's Archives Mã đề thi ... 6/6 – Mã đề 946 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Ngân Phuong...
 • 38
 • 343
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử tiếng anh 2013 có đáp ánđề thi thử tiếng anh có đáp ánđề thi thử tiếng anh có đáp án chi tiếtđề thi thử tiếng anh 2014 có đáp ánđề thi thử tiếng anh khối d có đáp ánđề thi thử tiếng anh 2012 có đáp áncác đề thi thử tiếng anh có đáp ánđáp án de thi thu tieng anh 2014 ma de 546đề thi thử tiếng anh 2014 và đáp ánđề thi thử tiếng anh đại học có đáp ánđề thi thử tiếng anh đại học 2014 có đáp ánđáp án đề thi thử tiếng anh đại học sư phạm hà nội năm 2014các đề thi thử tiếng anh các khối trường chuyên quảng bình có đáp ánde thi thu tieng anh 2015 co dap anđề thi thử tieng anh thpt quốc gia 2015 có đáp án chi tiếtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học