bộ đề thi CEH version 9

Tài liệu 3 bộ đề thi thử đại học ( new version) docx

Tài liệu 3 bộ đề thi thử đại học ( new version) docx
... Kh o sát s bi n thi n v đ th ( C )c a hàm s G i ( ) ti p n t i m M(0; 1) v i đ th ( C ) Hãy tìm ( C )nh ng m có hoành đ x > mà kho ng cách t đ n ( ) ng n nh t Câu II (2 ,0 m)  3  π  + 2x ... m t ph ng (P): 2x – y – 2z + = (Q): 2x – 6y + 3z – = Vi t phương trình m t c u (S) có tâm n m đư ng th ng d : x y+ z = = đ ng th i ti p xúc v i c hai m t ph ng (P) -1 (Q) Câu VII.a (1 ,0 m) z ... cho m A (3 ; ; 1) m t đư ng th ng d có phương trình mx+ y+ z-1 = (d) :   x+ (m-1) y+ z-1 = Tìm qu tích hình chi u vuông góc c a A lên (d), m thay đ i Câu VII.b (1 m) Có h p 10 viên bi (m i h...
 • 4
 • 200
 • 0

Bộ đề thi 121 câu hỏi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Version 06 01 2014 có ĐÁP ÁN Đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Bộ đề thi 121 câu hỏi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Version 06 01 2014 có ĐÁP ÁN Đại học Nông Nghiệp Hà Nội
... Công Nghẹ Thông Tin: giáo trình! QUI CÁCH TRÌNH BÀY Mỗi câu hỏi đáp án, người làm chọn đáp án Nếu đáp án (a) đúng, (b) đáp án “(a) (b) đúng” đáp án Một số câu hỏi đáp án nội dung dài bình ... án) cho môn Tin học đại cương trường ĐH Nông Nghiệp Đề thi 121 câu trắc nghiệm (4 đáp án) làm thời gian 120 phút Đề thi thật số câu hỏi thời gian khoảng gần phút/1 câu - Là điểm duyệt lại ... 121 câu hoi trâc nghiệ m kiện thức bân vệ Công Nghệ Thông Tin (IT) Ver 06. 01. 2014 (+ đáp án) Trần Huy Thắng, 2013 MỤC ĐÍCH Tài liệu là: - Là dạng đề thi cuối kì (+ đáp án) cho môn Tin học đại...
 • 27
 • 884
 • 2

Bộ đề thi và lời giải xác suất thống kê

Bộ đề thi và lời giải xác suất thống kê
... xuất sản phẩm loại I với máy 0,6 0,7 a Tính xác suất để A thưởng b Giả sử A dự thi 200 lần, số lần A thưởng tin bao nhiêu? c A phải dự thi lần để xác suất có lần thưởng không 90%? Theo dõi số kẹo ... hộp đó, ngược lại loại Giả sử kiểm tra 100 hộp a Tính xác suất có 25 hộp nhận b Tính xác suất không 30 hộp nhận c Phải kiểm tra hộp để xác suất có hộp nhận ≥ 95% ? Tiến hành khảo sát số gạo bán ... nhiều Các linh kiện hỏng độc lập với a Tìm xác suất để có linh kiện loại A hỏng b Tìm xác suất để máy tính ngưng hoạt động c Giả sử có linh kiện hỏng Tìm xác suất để máy ngưng hoạt động hai trường...
 • 32
 • 20,812
 • 204

Bộ đề thi thử đại học môn Vật Lý

Bộ đề thi thử đại học môn Vật Lý
... VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC C©u 11 : A C©u 12 : A C C©u 13 : A C©u 14 : (ĐỀ SỐ 20) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ; DD 0974236501 ... 15m/s D 20m/s VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC C©u 21 : A C©u 22 : A C©u 23 : A C C©u 24 : A C C©u 25 : A C C©u 26 : A C C©u 27 : A B C D C©u 28 : A C©u 29 : A C©u 30 : A C©u 31 : A (ĐỀ SỐ 20) biên ... nhiêu? C 4s 2s B 0,5s D 1s VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC C©u 32 : A C C©u 33 : A C©u 34 : A C©u 35 : A C C©u 36 : A B C D C©u 37 : A C©u 38 : A C C©u 39 : A C©u 40 : A (ĐỀ SỐ 20) biên soạn giảng dạy...
 • 7
 • 995
 • 15

63 bộ đề thi thử đại học 2011

63 bộ đề thi thử đại học 2011
... http://www.VNMATH.com 63 Đề thi thử Đại học 2011 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 2011 MƠN: TỐN- KHỐI A ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA TỐN-TIN Thời gian làm bài: 180 phút ( khơng kể thời gian giao đề ) ... http://www.VNMATH.com 63 Đề thi thử Đại học 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 Mơn: Tốn Khối A, B Đề thi thử lần Thời gian làm bài: 180 phút (Khơng kể thời gian giao đề) Câu ... + - m = có nghiệm thực 3-3 http://www.VNMATH.com 63 Đề thi thử Đại học 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (ĐỀ THAM KHẢO) ĐỀ ƠN THI ĐẠI HỌC MƠN TỐN – ĐỀ Thời gian làm bài: 180 phút I PHẦN BẮT BUỘC DÀNH...
 • 251
 • 830
 • 34

BỘ ĐỀ THI HẾT MÔN NHÀ NƯỚC –PHÁP LUẬT VÀ QLHCNN

BỘ ĐỀ THI HẾT MÔN NHÀ NƯỚC –PHÁP LUẬT VÀ QLHCNN
... Ngân sách nhà nước toàn khoản thu, khoản chi nhà nước mà khoản thu nhà nước từ thuế, phí, lệ phí; thu từ hoạt động kinh tế nhà nước; khoản vay nợ nhà nước; khoản viện trợ tổ chức, cá nhân nước khoản ... vừa phải phần vào ngân sách nhà nước -HẾT - LUẬT 2007 (ĐẠI HỌC CẦN THƠ) LƯU HÀNH NỘI BỘ (NĂM 2009) 19 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 86 CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Lê Anh Kiệt Luật 2007 Cần Thơ ... toán NSNN tham gia vào quan hệ pháp luật NSNN SAI Ngoài đơn vị dự toán ngân sách nhà nước có đơn vị chấp hành toán ngân sách nhà nước tham gia vào quan hệ pháp luật ngân sách nhà nước Câu 26: Quan...
 • 22
 • 3,201
 • 7

bộ đề thi trắc nghiệm marketing

bộ đề thi trắc nghiệm marketing
... nghiên cứu Marketing gì? a Vấn đề quản trị, mục tiêu nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu b Vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, vấn đề quản trị c Mục tiêu nghiên cứu, vấn đề nghiên cứư, vấn đề quản ... trường mục tiêu, đồng thời thi t kế hệ thông Marketing Mix cho thị trường mục tiêu gọi là: a Marketing đại trà b Marketing mục tiêu c Marketing đa dạng hoá sản phẩm d Marketing phân biệt theo người ... Không câu II Các câu sau hay sai? Marketing bán hàng quảng cáo? Các tổ chức phi lợi nhuận không cần thi t phải làm Marketing Mong muốn người trạng thái cảm thấy thi u thốn Những thứ “sờ mó” dịch...
 • 34
 • 3,183
 • 11

Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ

Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ
... lãi suất mức độ định, tăng lên cầu tiền tệ dẫn đến tăng lên tốc độ cung tiền tệ vì: a) Cung cầu tiền tệ biến động chiều với chiều với lãi suất b) Cung cầu tiền tệ biến động ngược chiều với ngược ... Việc chuyển từ loại tiền tệ có giá trị thực (Commodities money) sang tiền quy ước (fiat money) xem bớc phát triển lịch sử tiền tệ vì: a) Tiết kiệm chi phí lưu thông tiền tệ b) Tăng cường khả ... bán trái phiếu Chính phủ cho Ngân hàng Thương mại 36 Chính sách Tài khoá hiểu là: a) Chính sách Tiền tệ mở rộng theo quan điểm b) Chính sách Tài Quốc gia c) Là sách kinh tế vĩ mô nhằm ổn định tăng...
 • 19
 • 4,337
 • 36

Bộ đề thi năm 2010 (chuyên đề tín dụng)

Bộ đề thi năm 2010 (chuyên đề tín dụng)
... 47 Đề số Đề số Đề số Đề số Đề số 10 Đề số 11 Đề số 12 Đề số 13 Đề số 14 Đề số 15 Đề số 16 Đề số 17 Đề số 18 Đề số 19 Đề số 20 Đề số 21 Đề số 22 Đề số 23 Đề số 24 Đề số 25 Đề số 26 Đề số 27 Đề ... 51 Đề số 52 Đề số 53 Đề số 54 Đề số 55 Đề số 56 Đề số 57 Đề số 58 Đề số 59 Đề số 60 Đề số 61 Đề số 62 Đề số 63 Đề số 64 Đề số 65 Đề số 66 Đề số 67 Đề số 68 Đề số 69 Đề số 70 Đề số 71 Đề số 72 Đề ... 88 Đề số 89 Đề số 90 Đề số 91 Đề số 92 Đề số 93 Đề số 94 Đề số 95 Đề số 96 Đề số 97 Đề số 98 Đề số 99 Đề số 100 Đề số 101 Đề số 102 Đề số 103 Đề số 104 Đề số 105 Đề số 106 Đề số 107 Đề số 108 Đề...
 • 43
 • 358
 • 3

Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ

Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ
... lưu thông tiền tệ điều kiện kinh tế thị trường Đáp án: 1- Vai trò lưu thông tiền tệ yêu cầu phải quản lưu thông tiền tệ: Khái niệm lưu thông tiền tệ: Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ kinh ... tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều có nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán quốc tế ... yếu đề thị trường (cung cầu) định, kể mối quan hệ hàng hoá -tiền tệ Vì lưu thông tiền tệ phải quản dựa sở xác định mức cung cầu tiền tệ nhằm đảm bảo cân cung cầu tiền tệ Mức cung tiền tệ xác...
 • 61
 • 1,395
 • 16

Bộ đề thi lý thuyết tài chính tiền tệ

Bộ đề thi lý thuyết tài chính tiền tệ
... ngữ phù hợp với khái niệm tiền tệ nhà kinh tế Tiền học phí Tiền gửi toán Sec Câu Xác định điểm vòng quay vốn doanh nghiệp biết ROA = 8%, tỷ suất lợi nhuận ròng = 5%, tổng tài sản = tỷ 1.60 2.05 ... mua Câu 23 Bảo hiểm thuộc loại Quan hệ tài hoàn trả có điều kiện Quan hệ tài có hoàn trả Quan hệ tài không hoàn trả Câu 24 Nếu NHTW muốn thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát, NHTW Tăng dự trữ ... thấp 1và Tất Câu 17 Khi doanh nghiệp toán tiền mua hàng tiền tệ phát huy chức Trao đổi Thanh toán Thước đo giá trị Cất trữ cho công nhân đứng Câu 18 .Tiền nộp bảo hiểm xã hội máy doanh nghiệp...
 • 10
 • 873
 • 40

Bộ đề thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ

Bộ đề thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ
... lưu thông tiền tệ điều kiện kinh tế thị trường Đáp án: 1- Vai trò lưu thông tiền tệ yêu cầu phải quản lưu thông tiền tệ: • Khái niệm lưu thông tiền tệ: Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ kinh ... tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều có nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán quốc tế ... yếu đề thị trường (cung cầu) định, kể mối quan hệ hàng hoá -tiền tệ Vì lưu thông tiền tệ phải quản dựa sở xác định mức cung cầu tiền tệ nhằm đảm bảo cân cung cầu tiền tệ • Mức cung tiền tệ xác...
 • 67
 • 1,675
 • 16

Bộ đề thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ

Bộ đề thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ
... tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều có nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán quốc tế ... "Lượng cầu tài sản" phân chia tài sản kinh tế thành dạng: a) Tài sản phi tài tài sản tài b) Tài sản tài bất động sản c) Vàng, ngoại tệ mạnh vật cổ quý d) Vàng, ngoại tệ mạnh đồng Việt Nam e) Không ... định tiền tệ sở ổn định kinh tế; ổn định đồng tiền ổn định kinh tế, kinh tế ổn định phải có ổn định tiền tệ 3- Vai trò tiền tệ quản kinh tế vi mô: • Hình thành vốn doanh nghiệp - điều kiện thi t...
 • 32
 • 718
 • 4

Bộ đề thi liên thông đại học cao đẳng ngành nhiệt lạnh - P1

Bộ đề thi liên thông đại học cao đẳng ngành nhiệt lạnh - P1
... Carnot chu trình gồm: a trình đẳng áp trình đẳng nhiệt xen kẽ b trình đẳng áp trình đẳng tích xen kẽ c trình đẳng nhiệt trình đẳng tích xen kẽ d trình đẳng nhiệt trình đoạn nhiệt xen kẽ Đáp án đúng: ... Câu 40 cp ký hiệu của: a Nhiệt dung riêng khối lượng đẳng áp b Nhiệt dung riêng khối lượng đẳng tích c Nhiệt dung riêng thể tích đẳng áp d Nhiệt dung riêng thể tích đẳng tích Đáp án đúng: Câu ... a Câu 41 c’p ký hiệu : a Nhiệt dung riêng khối lượng đẳng áp b Nhiệt dung riêng khối lượng đẳng tích c Nhiệt dung riêng thể tích đẳng áp d Nhiệt dung riêng thể tích đẳng tích Đáp án đúng: Câu...
 • 23
 • 1,097
 • 11

Bộ đề thi liên thông đại học cao đẳng ngành nhiệt lạnh - P2

Bộ đề thi liên thông đại học cao đẳng ngành nhiệt lạnh - P2
... nô chu trình gồm: a trình đẳng áp trình đẳng nhiệt xen kẽ b trình đẳng áp trình đẳng tích xen kẽ c trình đẳng nhiệt trình đẳng tích xen kẽ d trình đẳng nhiệt trình đoạn nhiệt xen kẽ 72 Chu trình ... cấp nhiệt cho nước từ nhiệt độ ban đầu (25 0C) đến nhiệt độ sôi, là: a ẩn nhiệt bốc c ẩn nhiệt ngưng tụ b Nhiệt d ẩn nhiệt hóa rắn 123.Khi cấp nhiệt cho nước bay hơi, là: a ẩn nhiệt bốc c ẩn nhiệt ... lượng c d Đáp án: c Cần thi t nguyên tắc Không cần thi t nguyên tắc 45 Quá trình nhiệt động khí lý tưởng là: a b c d trình đẳng áp trình đẳng tích trình đẳng nhiệt trình có đại lượng (T, v, p, q,...
 • 19
 • 547
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: bộ đề thi hsg gdcd 9bộ đề thi hsg toán 9 có đáp ánbộ đề thi violympic toán 960 bộ đề thi hsg lý 9bo de thi hsg hoa 9bộ đề thi hki toán 9bo de thi toan lop 9 nam 20142015bo de thi hsg toan 9bo de thi hsg toan 9 cấp tpbộ đề thi học sinh giỏi môn giáo dục công dân 9bộ đề thi kiểm tra đại số 9bộ đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 9bộ đề thi hsg môn sử lớp 9bộ đề thi học sinh giỏi môn lịch sử 9bộ đề thi học sinh giỏi lịch sử 9CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả