Những yêu cầu mới về quản lý chất lượng công trình xây dựng hướng tới hội nhập quốc tế

Đề xuất những giải pháp tăng cường quản chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Đề xuất những giải pháp tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình
... tăng cường quản chất lượng công trình xây dựng giai đoạn lập dự án đầu xây dựng công trình Mục đích của đề tài: - Nghiên cứu trạng công tác quản chất lượng công trình xây dựng trong giai ... công tác quản CLCTXD; Chương 3: Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường quản chất lượng công trình xây dựng giai đoạn lập dự án đầu XDCT; Chương 4: Công tác quản chất lượng tiểu dự án: ... thực dự án Nội dung tổ chức thực dự án thể sau: Tổ chức dự án xây dựng Tổ chức tổng thể dự án Tổ chức dự án xây dựng Tổ chức dự án xây dựng Tổ chức dự án xây dựng Tổ chức dự án xây dựng Tổ chức dự...
 • 114
 • 484
 • 1

TT10BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản chất lượng công trình xây dựng

TT10BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
... kế, thi công xây dựng công trình chủ đầu tư thành lập phận quản chất lượng công trình độc lập với phận thiết kế, thi công xây dựng công trình để quản chất lượng công trình theo quy định Điều ... trưởng Bộ Xây dựng, Bộ quản công trình xây dựng chuyên ngành định tạm dừng thi công xây dựng công trình mình; b) Giám đốc Sở Xây dựng, Sở quản công trình xây dựng chuyên ngành, có quy n tạm ... kế hoạch kiểm tra định kỳ công tác quản nhà nước chất lượng công trình xây dựng Bộ, Ngành, địa phương; kiểm tra định kỳ công tác quản chất lượng chất lượng công trình xây dựng toàn quốc;...
 • 81
 • 288
 • 0

Một số vấn đề về công tác quản chất lượng công trình xây dựng ở xí nghiệp xây dựng số 2 thuộc công ty xây dựng số 4

Một số vấn đề về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng ở xí nghiệp xây dựng số 2 thuộc công ty xây dựng số 4
... nghiệp xây dựng số công ty xây dựng số I Quá trình hình thành phát triển nghiệp xây dựng số nghiệp xây dựng s 2 doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc công ty xây dựng số đợc thành lập từ năm 19 94 ... nghiệp) xây dựng số Nhiệm vụ sản xuất đặc điểm sản phẩm xây dựng nghiệp xây dựng số nghiệp xây dựng số nghiệp trực thuộc công ty xây dựng số với số ngành nghề kinh doanh chủ yếu sau: thi công ... nghiệp xây dựng đợc công ty xây dựng xếp loại doanh nghiệp hạng theo định xây dựng II Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hởng tới công tác quản chất lợng công trình công ty (xí nghiệp) ...
 • 98
 • 951
 • 20

“MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 2 THUỘC CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4”

“MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 2 THUỘC CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4”
... trình nghiệp xây dựng số công ty xây dựng số I Quá trình hình thành phát triển nghiệp xây dựng số nghiệp xây dựng s 2 doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc công ty xây dựng số đợc thành lập ... nghiệp) xây dựng số Nhiệm vụ sản xuất đặc điểm sản phẩm xây dựng nghiệp xây dựng số nghiệp xây dựng số nghiệp trực thuộc công ty xây dựng số với số ngành nghề kinh doanh chủ yếu sau: thi công ... nghiệp xây dựng đợc công ty xây dựng xếp loại doanh nghiệp hạng theo định xây dựng II Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hởng tới công tác quản chất lợng công trình công ty (xí nghiệp) ...
 • 98
 • 613
 • 8

một số vấn đề về công tác quản chất lượng công trình xây dựng ở xí nghiệp xây dựng số 2 thuộc công ty xây dựng số 4

một số vấn đề về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng ở xí nghiệp xây dựng số 2 thuộc công ty xây dựng số 4
... nghiệp xây dựng số công ty xây dựng số I Quá trình hình thành phát triển nghiệp xây dựng số nghiệp xây dựng s 2 doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc công ty xây dựng số đợc thành lập từ năm 19 94 ... đảm bảo chất lợng công trình xây dựng nghiệp xây dựng số năm qua Trong năm qua, nghiệp xây dựng số số nghiệp xây dựng thuộc tổng công ty xây dựng số Hà Nội làm ăn có hiệu quả, nghiệp ... chất lợng công trình xây dựng nói riêng, là: Chính sách chất lợng nghiệp xây dựng số thuộc công ty xây dựng số Cung cấp toàn phần toàn công việc thi công xây lắp công trình xây dựng công nghiệp, ...
 • 83
 • 382
 • 1

HƯỚNG DẪN LUẬT XÂY DỰNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ppt

HƯỚNG DẪN LUẬT XÂY DỰNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ppt
... ĐỊNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG BAO GỒM: LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG LẬP DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH KHẢO SÁT XÂY DỰNG THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ... HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG: TỪ QUI HOẠCH XÂY DỰNG; LẬP DỰ ÁN ĐTXD; KHẢO SÁT TK XÂY DỰNG; THI CÔNG XD CÔNG TRÌNH; TỚI VIỆC KHAI THÁC SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH 14 NGHỊ ĐỊNH 209/CP- 16.12.2004 VỀ Q.LÝ CLCTXD THỜI ... tất phận công trình, cấu tạo với đầy đủ kích thước, vật liệu thông số kỹ thuật để thi công xác đủ điều kiện để lập dự toán thi công xây dựng công trình; c) Dự toán thi công xây dựng công trình 42...
 • 138
 • 206
 • 1

Bài giảng hợp đồng trong hoạt động xây dựng Phong quản chất lượng công trình xây dựng cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng bộ xây dựng

Bài giảng vê hợp đồng trong hoạt động xây dựng Phong quản lý chất lượng công trình xây dựng cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng bộ xây dựng
... hoạch xây dựng, lập dự án đầu t xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản dự án đầu t xây dựng ... thiết kế công trình, giám sát, thi công xây dựng công trình, quản dự án xây dựng công trình công việc khác hoạt động xây dựng Hợp đồng hoạt động xây dựng đợc xác lập văn phù hợp với quy định Luật ... trình 5.3 Hợp đồng thi công xây dựng hợp đồng xây dựng để thực việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình phần việc xây dựng theo thiết kế xây dựng công trình 5.4 Hợp đồng xây dựng...
 • 49
 • 232
 • 0

Bài giảng về quản dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm công nghệ quản chất lượng công trình xây dựng Việt Nam

Bài giảng về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam
... t xây dựng công trình ( khoản Điều 45 Luật Xây dựng) Quản dự án đầu t xây dựng công trình bao gồm : quản chất lợng xây dựng, quản tiến độ xây dựng, quản khối lợng thi công xây dựng ... dự án đầu t xây dựng công trình ( điều 41 Luật Xây dựng) 5.1 Chủ đầu t xây dựng công trình việc lập dự án đầu t xây dựng công trình có quyền sau đây: a) Đợc tự thực lập dự án đầu t xây dựng công ... Những khái niệm dự án đầu t xây dựng công trình Dự án đầu t xây dựng ( 17 Điều 3- Luật Xây dựng) Dự án đầu t xây dựng công trình tập hợp đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở...
 • 169
 • 348
 • 1

Bài giảng về Quy định quản chất lượng công trình xây dựng

Bài giảng  về Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng
... vấn xây dựng công trình Việt Nam " Chất lợng công trình xây dựng có vốn đầu t nớc ( kể công trình KCN, công trình thuộc hợp đồng BOT; BTO; BT ) đợc quản thực theo quy định chơng 1;3;4 Quy định ... quan quản nhà nớc chất lợng công trình công trình bắt đầu khởi công xây dựng phải có công văn hớng dẫn công tác quản chất lơng cho công trình Trong thực tế, nảy sinh thắc mắc nhiều công trình ... NĐ-CP quản đầu t xây dựng IV Nội dung chủ yếu quy định quản chất lợng công trình xây dựng Chơng I: Những quy định chung 1/ Đối tợng phạm vi áp dụng Quy định này? a/ Đối tợng: công trình thuộc...
 • 19
 • 193
 • 0

ĐỀ TÀI THẠC SĨ VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CẦU BTCT KHU CÔNG NGHIỆP

ĐỀ TÀI THẠC SĨ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CẦU BTCT KHU CÔNG NGHIỆP
... nghiên cứu Chất lượng công trình Cầu BTCT Khu Công nghệ cao Các tham số quản chất lượng công trình Cầu BTCT Phạm vi nghiên cứu Nâng cao chất lượng công trình Cầu BTCT Khu Công nghệ cao giai ... sau: Quản chất lượng công trình, Quản tiến độ thi công xây dựng công trình, Quản khối lượng thi công xây dựng công trình, Quản chi phí 29 đầu tư xây dựng trình thi công xây dựng, Quản ... quản dự án quản chất lượng công trình cầu BTCT 24 2.2 Nội dung Quản chất lượng công trình xây dựng công trình cầu BTCT 27 2.3 Các tham số quản chất lượng công trình cầu BTCT .34...
 • 139
 • 1,074
 • 4

Quản chất lượng công trình xây dựng tại chi nhánh miền trung thuộc tổng công ty xây dựng Thành An.DOC

Quản lý chất lượng công trình xây dựng tại chi nhánh miền trung thuộc tổng công ty xây dựng Thành An.DOC
... nước, B Tình hình quản chất lượng công trình xây dựng chi nhánh 2.1 Tình hình quản chất lượng công trình xây dựng 2.1.1 Các loại công trình hoàn thành phân loại công trình 43 Phạm thị Huyền ... trọng quản ngày nâng lên, không ngừng nâng cao trình độ quản chất lượng đổi không ngừng công tác quản chất lượng 2.2 Nguyên tắc quản chất lượng Quản chất lượng hoạt động quản riêng ... thi công năm 2007 hoàn thành danh mục 2.1.2 Quản chất lượng số công trình xây dựng công ty thành viên công ty xây dưng Thành An yêu cầu đảm bảo quản chất lượng phải tuân theo quy chế quản...
 • 88
 • 835
 • 13

Quản chất lượng công trình xây dựng tại công ty Vinaconex 2.docx

Quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty Vinaconex 2.docx
... công trình xây dựng Chất lượng quản trị chất lượng Chất lượng quản trị chất lượng công trình xây dựng Các yêú tố ảnh hưởng đến chất lượng quản trị chất lượng công trình xây dựng II Thực trạng chất ... để nhằm giải hiệu vấn đề chất lượng Chất lượng quản chất lượng công trình xây dựng 2.1 Công trình xây dựng quy trình xây dựng công trình xây dựng 2.1.1 Công trình xây dựng sản phẩm tạo thành ... tố môi trường tới trình hình thành dự án 2.3 Quản chất lượng công trình xây dựng 2.3.1 Thực chất quản chất lượng công trình xây dựng Quản chất lượng công trình xây dựng tập hợp hoạt...
 • 31
 • 1,896
 • 25

Quản chất lượng công trình xây dựng tại công ty Vinaconex 2

Quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty Vinaconex 2
... I Chất lượng quản trị chất lượng công trình xây dựng Chất lượng quản trị chất lượng Chất lượng quản trị chất lượng công trình xây dựng Các yêú tố ảnh hưởng đến chất lượng quản trị chất lượng công ... trình xây dựng II Thực trạng chất lượng quản trị chất lượng công trình xây dựng công ty Vinaconex Tổng quan Vinaconex 2 Thực trạng chất lượng quản trị chất lượng công trình xây dựng công ty Vinaconex ... nhằm giải hiệu vấn đề chất lượng Chất lượng quản chất lượng công trình xây dựng 2. 1 Công trình xây dựng quy trình xây dựng công trình xây dựng 2. 1.1 .Công trrình xây dựng Là sản phẩm tạo thành...
 • 42
 • 1,379
 • 15

Quản chất lượng công trình xây dựng tại công ty Vinaconex 2

Quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty Vinaconex 2
... để nhằm giải hiệu vấn đề chất lượng Chất lượng quản chất lượng công trình xây dựng 2. 1 Công trình xây dựng quy trình xây dựng công trình xây dựng 2. 1.1 Công trình xây dựng sản phẩm tạo thành ... tố môi trường tới trình hình thành dự án 2. 3 Quản chất lượng công trình xây dựng 2. 3.1 Thực chất quản chất lượng công trình xây dựng Quản chất lượng công trình xây dựng tập hợp hoạt ... quản trị chất lượng công trình xây dựng công ty Vinaconex Tổng quan Vinaconex 2 Thực trạng chất lượng quản trị chất lượng công trình xây dựng công ty Vinaconex 2. 1 Thực trạng 2. 2 Tồn 2. 3 Nguyên...
 • 32
 • 1,356
 • 11

Quản chất lượng công trình xây dựng tại chi nhánh miền trung thuộc tổng công ty xây dựng Thành An

Quản lý chất lượng công trình xây dựng tại chi nhánh miền trung thuộc tổng công ty xây dựng Thành An
... hình quản chất lượng công trình xây dựng chi nhánh 2.1 Tình hình quản chất lượng công trình xây dựng 2.1.1 Các loại công trình hoàn thành phân loại công trình Như nêu phần giới thiệu chi nhánh ... thi công năm 2007 hoàn thành danh mục 2.1.2 Quản chất lượng số công trình xây dựng công ty thành viên công ty xây dưng Thành An yêu cầu đảm bảo quản chất lượng phải tuân theo quy chế quản ... thuật Quản chất lượng 2.1 Các khái niệm quản chất lượng vai trò quản chất lượng 2.1.1 Các khái niệm quản chất lượng Quản chất lượng khía cạnh chức quản để xác định thực sách chất...
 • 86
 • 507
 • 5

Xem thêm