Văn hiến thăng long NXB trẻ

Chương trình du lịch tìm hiểu văn hiến thăng long hà nội dành cho học sinh PTTH, sinh viên trên địa bàn hà nội

Chương trình du lịch tìm hiểu văn hiến thăng long  hà nội dành cho học sinh PTTH, sinh viên trên địa bàn hà nội
... cục sau: Chương 1: Tổng quan văn hiến Thăng Long- Nội Chương 2: Xây dựng chương trình du lịch tìm hiểu văn hiến Thăng LongHà Nội dành cho sinh viên, học sinh PTTH địa bàn Nội Chương 3: ... tham gia du lịch tìm hiểu văn hiến Thăng Long - Nội sinh viên, học sinh PTTH địa bàn Nội ………………….30 2.3 Một số chương trình du lịch tham khảo tìm hiểu văn hiến Thăng Long- Nội ……………………………………………………… ... luận cho việc phát triển chương trình du lịch dành cho sinh viên, học sinh PTTH địa bàn Nội nhằm tìm hiểu văn hiến Thăng Long - Nội  Xây dựng chương trình du lịch đáp ứng nhu cầu sinh viên, ...
 • 9
 • 187
 • 0

công tác kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Thăng Long

công tác kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Thăng Long
... Ghi cuối tháng (quý) : Đối chiếu kiểm tra Bảng tổng hợp chi tiết Phần II Tìm hiểu công tác kế toán tổng hợp công ty cổ phần xây dựng vận tải thăng long I.Số d đầu kỳ : SHT 111 112 131 132 134 138 ... bê tông 26 Công ty cổ phần xây dựng vận tải Thăng Long Phiếu thu Ngày 30/4/2009 Nợ TK: 111 Có TK: 211 Họ tên ngời nộp: Nguyễn Văn Hùng Địa chỉ: Phòng kế toán nhợng bán cho Công ty xây dựng số máy ... 538.189.498 Ngời lập Kế toán trởng (Ký, tên họ) (Ký, tên họ) II- Tình hình giảm TSCĐ Công ty cổ phần xây dựng vận tải Thăng Long Trong năm 2009 Công ty có nhợng bán số máy móc tổng trị giá: 569.127.746đồng,...
 • 153
 • 474
 • 2

Công tác kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Thăng Long (nghiệp vụ)

Công tác kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Thăng Long (nghiệp vụ)
... Ghi cuối tháng (quý) : Đối chiếu kiểm tra Bảng tổng hợp chi tiết Phần II Tìm hiểu công tác kế toán tổng hợp công ty cổ phần xây dựng vận tải thăng long I.Số d đầu kỳ : SHT 111 112 131 132 134 138 ... bê tông 26 Công ty cổ phần xây dựng vận tải Thăng Long Phiếu thu Ngày 30/4/2009 Nợ TK: 111 Có TK: 211 Họ tên ngời nộp: Nguyễn Văn Hùng Địa chỉ: Phòng kế toán nhợng bán cho Công ty xây dựng số máy ... 538.189.498 Ngời lập Kế toán trởng (Ký, tên họ) (Ký, tên họ) II- Tình hình giảm TSCĐ Công ty cổ phần xây dựng vận tải Thăng Long Trong năm 2009 Công ty có nhợng bán số máy móc tổng trị giá: 569.127.746đồng,...
 • 153
 • 282
 • 2

Tìm hiểu công tác kế toán tổng hợp tại công ty cổ phần xây dựng và vận tải Thăng Long

Tìm hiểu công tác kế toán tổng hợp tại công ty cổ phần xây dựng và vận tải Thăng Long
... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần II Tìm hiểu công tác kế toán tổng hợp công ty cổ phần xây dựng vận tải thăng long I.Số d đầu kỳ : SHT 111 112 131 132 134 138 141 142 ... 0918.775.368 Công ty cổ phần xây dựng vận tải Thăng Long Phiếu thu Ngày 30/4/2009 Nợ TK: 111 Có TK: 211 Họ tên ngời nộp: Nguyễn Văn Hùng Địa chỉ: Phòng kế toán nhợng bán cho Công ty xây dựng số máy ... 538.189.498 Ngời lập Kế toán trởng (Ký, tên họ) (Ký, tên họ) II- Tình hình giảm TSCĐ Công ty cổ phần xây dựng vận tải Thăng Long Trong năm 2009 Công ty có nhợng bán số máy móc tổng trị giá: 569.127.746đồng,...
 • 158
 • 287
 • 1

Văn hóa Thăng Long-Hà Nội

Văn hóa Thăng Long-Hà Nội
... nét văn hóa Thăng Long - Hà Nội Không gian vật chất, lối sống hành vi xã hội, không gian tinh thần tính chất giao thoa ngã tư khuôn triện đóng dấu sắc văn hóa Nội phần đại diện cho văn hóa ... đổi Ở Thăng Long - Hà Nội đặc sắc người văn hóa vùng miền vốn phong phú phức tạp không đối chọi nơi khác mà dung hợp, hòa tan vào Ở nguồn lực trí tuệ nhào nặn, thống trở thành trí tuệ, văn hóa ... ‘người Hà Nội quy định đặc sắc văn nghệ Thăng Long - Hà Nội hay ngược lại mà phát triển song song bình diện đời sống vật chất, trị, kinh tế, xã hội bình diện đời sống tinh thần, sáng tạo văn nghệ...
 • 5
 • 216
 • 0

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THĂNG LONG

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THĂNG LONG
... 28 Kế toán trưởng (Ký, tên họ) 28 II- TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT Theo hạch toán trên, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Công ty cổ phần xây dựng vận tải Thăng Long , phương pháp tập hợp chi phí ... tháng 17 17 Công việc tính toán phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ kế toán tổng hợp thực Việc tính khấu hao TSCĐ tính vào chi phí sản xuất thể hiệnCông ty cổ phần xây dựng vận tải Thăng Long CHỨNG ... pháp tính giá thành trực tiếp, toàn chi phí thực tế phát sinh cho công trình hoàn thành bàn giao giá thành thực tế công trình Cuối quý kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây...
 • 101
 • 243
 • 1

TÌM HIỂU CÔNG TÁC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THĂNG LONG

TÌM HIỂU CÔNG TÁC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THĂNG LONG
... 538.189.498 Người lập Kế toán trưởng (Ký, tên họ) (Ký, tên họ) II- TÌNH HÌNH GIẢM TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THĂNG LONG Trong năm 2009 Công ty có nhượng bán số máy móc tổng trị giá: ... bê tông Công ty cổ phần xây dựng vận tải Thăng Long PHIẾU THU Ngày 30/4/2009 Nợ TK: 111 Có TK: 211 Họ tên người nộp: Nguyễn Văn Hùng Địa chỉ: Phòng kế toán nhượng bán cho Công ty xây dựng số ... (Ký tên họ) Kế toán trưởng (Ký, tên họ) Thủ Quỹ (Ký, tên họ) Người nhận (Ký, tên họ) Từ mẫu chứng từ kế toán vào để lên chứng từ ghi sổ như: Công ty cổ phần xây dựng vận tải Thăng Long CHỨNG TỪ...
 • 67
 • 216
 • 0

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THĂNG LONG

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THĂNG LONG
... tập Công ty cổ phần xây dựng vận tải Thăng Long em tiến hành phân tích tổng hợp xem xét phương thức hạch toán kế toán Công ty Vì nghiên cứu tổng hợp nên không sâu vào nghiên cứu vấn đề riêng công ... điểm công trình Công ty di động nên nguồn lao động chủ yếu Công ty, tận dụng nguồn lao động sẵn có tiết kiệm chi phí nhân công, giảm chi phí giá thành công trình, nâng cao lợi nhuận cho Công ty ... THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CẢI THIỆN Qua trình thực tập Công ty, tiếp cận với tình hình sản xuất kinh doanh, thông qua số liệu sổ kế toán Công ty, em mạnh dạn có số kiến nghị với Công ty sau: *...
 • 3
 • 196
 • 0

Đánh giá chung về kế toán tổng hợp tại công ty cổ phần xây dựng và vận tải thăng long

Đánh giá chung về kế toán tổng hợp tại công ty cổ phần xây dựng và vận tải thăng long
... phơng giảm đợc công vận chuyển từ nơi xa đến tận chân công trình đến công trình hoàn thành lý bãi kho tạm thời 2 Kết luận Trong trình thực tập Công ty cổ phần xây dựng vận tải Thăng Long em tiến ... tiến hành phân tích tổng hợp xem xét phơng thức hạch toán kế toán Công ty Vì nghiên cứu tổng hợp nên không sâu vào nghiên cứu vấn đề riêng công tác kế toán Thực trạng vấn đề Công ty tơng đối khả ... tập Công ty, đợc tiếp cận với tình hình sản xuất kinh doanh, thông qua số liệu sổ kế toán Công ty, em mạnh dạn có số kiến nghị với Công ty nh sau: * Thứ nhất: Về công tác tiền lơng, Công ty trả...
 • 3
 • 176
 • 0

Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và vận tải thăng long

Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và vận tải thăng long
... Hải Long QT1004K 42 Hoàn thiện công tác lập phân tích báo cáo kết kinh doanh công ty Cổ phần Xây dựng Vận tải Thăng Long Sinh viên: Vũ Hải Long QT1004K 43 Hoàn thiện công tác lập phân tích báo ... công ty Cổ Phần Xây dựng Vận tải Thăng Long Nội dung khoá luận gồm phần Ch-ơng 1: Lý luận chung tài lập phân tích báo cáo kết kinh doanh Ch-ơng : Thực trạng công tác lập phân tích báo cáo kết kinh ... ng sn xut Sinh viên: Vũ Hải Long QT1004K Hoàn thiện công tác lập phân tích báo cáo kết kinh doanh công ty Cổ phần Xây dựng Vận tải Thăng Long kinh doanh hoc u t vo doanh nghip ca cỏc ch s hu,...
 • 94
 • 286
 • 0

Chùa Bà Đá , dấu tích văn hóa Thăng Long pdf

Chùa Bà Đá , dấu tích văn hóa Thăng Long pdf
... chung quanh vườn chùa để lấy đất đắp thành Thăng Long ã tìm thấy tượng đá Người ta cho tượng Phật nên rước vào thờ phụng chùa, từ gọi chùa Đá Khi việc tu tạo chùa hoàn thành, khách thập phương ... bái ngày đông đúc Tháng năm Bính Ngọ (1786 ), quân Tây Sơn tiến vào Thăng Long, binh đao, lửa vô tình làm cho chùa Đá hóa tro tàn Chùa bị cháy đất không, cỏ mọc rêu phong Bấy quan bắt dân làm ... Chùa Đá nằm bên cạnh hồ Hoàn Kiếm Trước kia, chùa thuộc thôn Tiên Thị (còn gọi thôn Tự Tháp hay Bảo Thiên Tự Tháp, thôn Hương Nghĩa) thuộc phường Bảo Thiên, tổng Tiên Túc, huyện Thọ Xương,...
 • 4
 • 285
 • 1

Phiên chợ Bưởi – Nét văn hóa Thăng Long docx

Phiên chợ Bưởi – Nét văn hóa Thăng Long docx
... thành từ kỷ 19 Và điều người phủ nhận, chợ có tính lịch sử, văn hóa vào bậc mảnh đất Thăng Long- Hà Nội Đặc biệt, chợ Bưởi với chợ Mơ số chợ trì hình thức họp chợ phiên nội thành Hà Nội tới ngày 4, ... Nguyễn Văn Thế, Phó giám đốc Công ty cổ phần chợ Bưởi, người xuất thân từ làng Yên Thái, có nhiều gắn bó với chợ từ nhỏ cho biết: “Chúng cố gắng xây dựng chợ Bưởi thành chợ văn minh, đại nétvăn hóa ... bó với phiên chợ Bưởi từ 20 năm nay, anh Nguyễn Mạnh Hà làng Đông, phường Bưởi (nay thuộc tổ 21 phường Bưởi) lại chuyên kinh doanh chó, mèo Không bán phiên chợ Bưởi, anh Hà bán phiên chợ Mơ (các...
 • 4
 • 167
 • 0

Luận văn: Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Xây dựng và Vận tải Thăng Long potx

Luận văn: Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Xây dựng và Vận tải Thăng Long potx
... Hải Long QT1004K 42 Hoàn thiện công tác lập phân tích báo cáo kết kinh doanh công ty Cổ phần Xây dựng Vận tải Thăng Long Sinh viên: Vũ Hải Long QT1004K 43 Hoàn thiện công tác lập phân tích báo ... công ty Cổ Phần Xây dựng Vận tải Thăng Long Nội dung khoá luận gồm phần Ch-ơng 1: Lý luận chung tài lập phân tích báo cáo kết kinh doanh Ch-ơng : Thực trạng công tác lập phân tích báo cáo kết kinh ... ng sn xut Sinh viên: Vũ Hải Long QT1004K Hoàn thiện công tác lập phân tích báo cáo kết kinh doanh công ty Cổ phần Xây dựng Vận tải Thăng Long kinh doanh hoc u t vo doanh nghip ca cỏc ch s hu,...
 • 95
 • 276
 • 0

Gốm Bát Tràng trong văn hóa Thăng Long pot

Gốm Bát Tràng trong văn hóa Thăng Long pot
... Ninh Tràng, họ chuyển làng Bát, quyền rước bát hương che lọng vàng, vào cửa đình Còn họ khác rước bát hương che lọng xanh né sang bên Đình Bát Tràng Điêu luyện gốm Bát Tràng Lúc đầu, người thợ Bát ... vết đồ gốm thô có niên đại 6.000 năm trước nước ta Giai đoạn Đại Việt xuất số trung tâm gốm Hà Bắc, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Thăng Long Không phải có truyền dạy thợ gốm Tàu có nghề gốm Bát Tràng, ... men rạn Gốm Bát Tràng giao thương quốc tế Cuốn Dư địa chí cho biết: Trong số đồ cống nạp phong kiến phương Bắc, “làng Bát Tràng phải cung ứng 70 bát đĩa” Kể lạ, nước Tàu có nghề làm gốm men phát...
 • 6
 • 286
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: văn hiến thăng long hà nộisự hiện diện của văn hiến thăng longvăn hóa thăng longbáo cáo thực tập tại công ty tnhh thương mại xây dựng vận tải thăng longcông ty cổ phần xây dựng và vận tải thăng longtrò cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thăng long hà nộiđặcđiểm tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần kiến trúc văn hóa thăng longkiến trúc văn hóa thăng longmột số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần kiến trúc văn hóa thăng longđánh giá chung về công tác quản lý và công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cp kiến trúc văn hóa thăng longtong quan ve khoa hoc xa hoi va nhan van cua thang long ha noihoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn thăng long t d k thực hiệnvận tốc khí trong tháp hấp thụ bằng 50 ÷ 70 vận tốc giọt lỏng được phun vào tháp nhằm tránh hiện tượng khí đẩy các giọt lỏng lên trên năng cản quá trình tiếp xúc giữa 2 pha41 nguyễn đăng mạnh 2005 nhà văn việt nam hiện đại chân dung và phong cách nxb trẻ tp hồ chí minhvăn hóa đọc của giới trẻ hiện nayHỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTSO SÁNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VỚI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPnhững hoạt động kinh doanh nổi bật những năm gần đây và những thành công thất bại của toyotanhững lỗi thường gặp trong lắp ráp và cài đặt máy tính pcnhững phẩm chất đạo đức cơ bản của con người việt nam theo tư tưởng hồ chí minh tại sao phải học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức hồ chí minhPhân biệt sự khác nhau giữa hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ minh họa cụ thể tại ngân hàngLợi nhuận và các giải pháp góp phần tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần SARA việt nammột số dây chuyền công nghệ sản xuất etylen hiện đạimột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn quy hoạch thiết kế và xây dựng hải dươngBài Thuyết Trình Bảo Lãnh Ngân Hàngngười đàn bà và con chó nhỏ chekhov văn học ngaNguyên tắc kế toán hạch toán hợp đồng quyền chọnNhiên liệu diesel từ dầu thực vậtPhân tích thực trạng năng lượng gió ở việt nam và giải phápphân tích tình hình tài chính công ty cổ phần dệt lưới sài gònphương pháp quy nạp toán họcDesign, simulation, fabrication and performance analysis of a piezoresistive micro accelerometerquản lý rủi ro trong tổ chức tài chínhQui trình sản xuất phân uregiáo án khoa học lớp 5 học kỳ 1