Nghiên cứu một số mở rộng của lớp vành và mô đun cohen macaulay

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Nghiên cứu một số khó khăn của học sinh đề xuất biện pháp tổ chức dạy học hiệu quả chương trình Tin học lớp 12

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Nghiên cứu một số khó khăn của học sinh và đề xuất biện pháp tổ chức dạy học hiệu quả chương trình Tin học lớp 12
... dụng vào trình giảng dạy sau này, chọn đề tài: Nghiên cứu số khó khăn học sinh đề xuất biện pháp tổ chức dạy học hiệu chương trình Tin học lớp 12 làm đề tài khóa luận Mục đích nghiên cứu - Tìm ... Hải 20 Khóa luận tốt nghiệp 200 7-2 011 GVHD: Th.S Nguyễn Tương Tri CHƯƠNG MỘT SỐ KHÓ KHĂN CỦA HỌC SINH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 12 2.1 Giới thiệu sách ... nghiên cứu số khó khăn mà HS gặp phải việc học tập môn Tin học lớp 12 - Phân tích nguồn gốc khó khăn mà HS gặp phải việc học tập môn Tin học lớp 12 - Nghiên cứu đề xuất số biện pháp tổ chức dạy...
 • 74
 • 482
 • 1

Tổng hợp nghiên cứu một số phức chất của Ni(II) Pd(II) với dẫn xuất thế n(4) THIOSEMICACBAZON

Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của Ni(II) và Pd(II) với dẫn xuất thế n(4) THIOSEMICACBAZON
... Xuất phát từ lí trên, chọn đề tài: Tổng hợp nghiên cứu số phức chất Ni(II) Pd(II) với dẫn xuất N(4 )thiosemicacbazon ii thực nghiệm 2.1 Tổng hợp phối tử Các phối tử đ-ợc tổng hợp theo ... Phức chất M với phối tử N(4) - thiosemicacbazon dd MCl2 (M: Ni2+, Pd2+) M Hình 2.2: Sơ đồ tổng hợp phức chất Ni(II) Pd(II) với phối tử N(4) - thiosemicacbazon (R H, CH3 C3H5) 2.2.1 Tổng hợp phức ... C = O dẫn xuất thiosemicacbazit hợp chất cacbonyl xảy hoàn toàn Phối tử thu đ-ợc có độ tinh khiết đủ để nghiên cứu Đã tổng hợp đ-ợc phức chất Ni(II), Pd(II) với thiosemicacbazon kể giả thiết công...
 • 18
 • 315
 • 1

tổng hợp nghiên cứu một số phức chất của ni(ii) pd(ii) với dẫn xuất thế n(4)-thiosemicacbazon

tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của ni(ii) và pd(ii) với dẫn xuất thế n(4)-thiosemicacbazon
... bệnh cho ng-ời vật nuôi Xuất phát từ lí trên, chọn đề tài: Tổng hợp nghiên cứu số phức chất Ni(II) Pd(II) với dẫn xuất N(4)thiosemicacbazon Nội dung luận văn là: - Tổng hợp hai phối tử có nhóm ... trắng SWISS với số t-ơng ứng 43,99% 36,8% Tiếp sau đó, tác giả [3, 6] tổng hợp nghiên cứu phức chất Pt(II), Co(II), Ni(II), Cu(II) với số thiosemicacbazon Kết cho thấy, phức chất Pt(II) với 4-phenyl ... thiosemicacbazon Jensen ng-ời tổng hợp nghiên cứu phức chất thiosemicacbazit [1] Ông tổng hợp, nghiên cứu phức chất thiosemicacbazit với Cu(II) chứng minh hợp chất thiosemicacbazit phối trí hai qua...
 • 83
 • 156
 • 0

(đề tài KHCN cấp Bộ) Nghiên cứu một số mở rộng của lớp vành đun CohenMacaulay

(đề tài KHCN cấp Bộ) Nghiên cứu một số mở rộng của lớp vành và mô đun CohenMacaulay
... 1/2014-6/2016 Mục tiêu Đề tài nghiên cứu cấu trúc số mở rộng lớp vành un Cohen-Macaulay Ba toán đặt đề tài là: a) Đặc trng cấu trúc lớp vành un giả Cohen-Macaulay b) Mở rộng nghiên cứu toán a) cho trờng ... cho lớp vành un đặc biệt c) Nghiên cứu cấu trúc vành thơng vành Cohen-Macaulay qua tính bão hòa nguyên tố linh hóa tử un đối đồng điều địa phơng Kết nghiên cứu - Trong mục tiêu nghiên cứu ... vành un giả Cohen-Macaulay Chúng thỏa mãn điều kiện độ dài R (M/Q(x, M)) số bội e(x, M) với hệ tham số x (xem Chơng 2, Tiết 2.2) Mục đích đề tài nghiên cứu cấu trúc số mở rộng lớp vành un...
 • 53
 • 295
 • 0

BCTT ĐỀ TÀI: Nghiên cứu một số mở rộng của lớp vành đun Cohen Macaulay

BCTT ĐỀ TÀI: Nghiên cứu một số mở rộng của lớp vành và mô đun Cohen Macaulay
... 1/2014-6/2016 Mục tiêu Đề tài nghiên cứu cấu trúc số mở rộng lớp vành un Cohen- Macaulay Ba toán đặt đề tài là: a) Đặc trng cấu trúc lớp vành un giả Cohen- Macaulay b) Mở rộng nghiên cứu toán a) cho trờng ... kết nghiên cứu Thông tin chung Tên đề tài: Nghiên cứu số mở rộng lớp vành đun Cohen- Macaulay số: Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nông Quốc Chinh Thời gian thực hiên: 1/2014-6/2016 Mục tiêu Đề tài ... giả Cohen- Macaulay vành un; tính giả Cohen- Macaulay vành chuỗi lũy thừa hình thức vành đa thức; cấu trúc vành thơng vành Cohen- Macaulay thông qua linh hóa tử tính bão hòa nguyên tố un đối...
 • 22
 • 177
 • 0

Nghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn escherichia coli (nhóm VTEC) phân lập từ bò, lợn được giết mổ tại hà nội

Nghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn escherichia coli (nhóm VTEC) phân lập từ bò, lợn được giết mổ tại hà nội
... cứu số đặc tính vi khuẩn Escherichia coli (nhóm VTEC) phân lập từ bò, lợn giết mổ Nội ” Mục tiêu củ đề tài - Xác định đặc tính vi khuẩn E coli nhóm VTEC phân lập từ bò, lợn điểm giết mổ - ... xin cam đoan: Luận án Nghiên cứu số đặc tính vi khuẩn Escherichia coli (nhóm VTEC) phân lập từ bò, lợn giết mổ Nội công trình nghiên cứu riêng Những số liệu, kết nghiên cứu nêu luận án trung ... bàn Nội 89 3.12 Kết phân lập chủng E coli từ mẫu ban đầu 90 3.13 Kết kiểm tra đặc tính vi khuẩn E coli phân lập 91 3.14 Tỷ lệ phân lập vi khuẩn VTEC từ mẫu thịt 93 3.15 Tỷ lệ phân lập vi khuẩn...
 • 145
 • 393
 • 2

Nghiên cứu một số đặc trưng của người cao tuổi đánh giá hình chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi đang áp dụng

Nghiên cứu một số đặc trưng của người cao tuổi và đánh giá mô hình chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi đang áp dụng
... kết, đánh giá kinh nghiệm từ số hình chăm sóc sức khoẻ ngời cao tuổi áp dụng; Đề xuất số giải pháp chăm sóc sức khoẻ ngời cao tuổi cộng đồng Kết nghiên cứu: Qua việc tổng thuật, phân tích, đánh ... tiêu nghiên cứu Hệ thống hoá tình hình chung ngời cao tuổi nớc; Đánh giá thực trạng ngời cao tuổi Việt Nam; Tổng kết, đánh giá kinh nghiệm từ số hình chăm sóc sức khoẻ ngời cao tuổi áp dụng; ... Chăm sóc CSSK Chăm sóc sức khoẻ CSSK-NCT Chăm sóc sức khoẻ ngời cao tuổi DS Dân số DS,GĐ&TE Dân số, Gia đình Trẻ em ĐTCB Điều tra ĐTBĐDS Điều tra biến động dân số KCSSK-NCT Khu chăm sóc sức khoẻ...
 • 160
 • 2,566
 • 20

Nghiên cứu một số hình tổ chức hoạt động của tổ chức ươm tạo doanh nghiệp công nghệ

Nghiên cứu một số mô hình tổ chức và hoạt động của tổ chức ươm tạo doanh nghiệp công nghệ
... có số công trình nghiên cứu vấn đề khía cạnh khác chưa đề cập đến hình thức tổ chức hoạt động tổ chức ươm tạo DNCN Chính lý trên, đề tài Nghiên cứu số hình tổ chức hoạt động tổ chức ươm tạo ... thiết để ươm tạo công nghệ, ươm tạo DNCN - Ươm tạo công nghệ hoạt động hỗ trợ nhằm tạo hoàn thiện công nghệ có triển vọng ứng dụng thực tiễn thương mại hoá từ ý tưởng công nghệ kết nghiên cứu khoa ... VƯDNCN công viên nghiên cứu/ khoa học góp phần tạo liên kết động – với việc vườn ươm hoạt động công cụ chế cầu nối công viên nghiên cứu/ khoa học với doanh nghiệp khách hàng Các công viên nghiên cứu/ khoa...
 • 61
 • 363
 • 3

tóm tắt luạn án tiến sĩ nghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn escherichia coli (nhóm vtec) phân lập từ bò, lợn được giết mổ tại hà nội

tóm tắt luạn án tiến sĩ nghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn escherichia coli (nhóm vtec) phân lập từ bò, lợn được giết mổ tại hà nội
... trình nghiên cứu có hệ thống vi khuẩn E coli nhóm VTEC phân lập từ bò, lợn giết mổ Nội - Kết nghiên cứu đề tài giúp xác định hiểu số đặc tính vi khuẩn nhóm VTEC phân lập từ bò, lợn - Một số kỹ ... khuẩn thực trạng giết mổ chế biến thực phẩm Vi t Nam, đặt vấn đề tiến hành đề tài: "Nghiên cứu số đặc tính vi khuẩn Escherichia coli (nhóm VTEC) phân lập từ bò, lợn giết mổ Nội ” Mục tiêu đề ... có số trường hợp phân lập nhiều chủng từ mẫu thịt, mà có kết phân lập 42 chủng từ 37 mẫu dương tính 3.3.4 Kết phân lập VTEC từ mẫu lau thân thịt mẫu phân mổ Bảng 3.15 Tỷ lệ phân lập vi khuẩn...
 • 27
 • 295
 • 0

Chế tạo nghiên cứu một số tính chất của hợp chất bán dẫn vùng cấm rộng có cấu trúc Nanomét

Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của hợp chất bán dẫn vùng cấm rộng có cấu trúc Nanomét
... ch to v ng dng cỏc cu trỳc, thit b v h thng bng vic iu khin hỡnh dỏng, kớch thc trờn thang nanomột (nm, nm = 10-9 m) Ranh gii gia cụng ngh nano v khoa hc nano ụi khụng rừ rng Tuy nhiờn, chỳng...
 • 50
 • 177
 • 0

Nghiên cứu một số đặc trưng của phản ứng quang hạt nhân trên bia mo với chùm photon hãm năng lượng cao

Nghiên cứu một số đặc trưng của phản ứng quang hạt nhân trên bia mo với chùm photon hãm năng lượng cao
... PHẢN ỨNG HẠT NHÂN, PHẢN ỨNG QUANG HẠT NHÂN 1.1 Khái niệm phản ứng hạt nhân Phản ứng hạt nhân xảy hạt nhân nguyên tử bị bắn phá chùm hạt/ bức xạ Các hạt nhân bị bắn phá gọi hạt nhân bia, chùm hạt/ bức ... vài tham số phản ứng hạt nhân (như tiết diện phản ứng, lượng phản ứng, …) phân loại số phản ứng hạt nhân 1.2 Phân loại phản ứng hạt nhân Phản ứng hạt nhân xảy chùm hạt xạ tương tác với hạt nhân khoảng ... văn với đề tài Nghiên cứu số đặc trưng phản ứng quang hạt nhân bia Mo với chùm photon hãm lượng cao , nhằm mục đích xác định thực nghiệm suất lượng phân bố suất lượng phản ứng hạt nhân bia Mo...
 • 68
 • 200
 • 0

Phương pháp monte carlo nghiên cứu một số tính chất của hệ vật liệu từ với hình Hubbard

Phương pháp monte carlo nghiên cứu một số tính chất của hệ vật liệu từ với mô hình Hubbard
... hủy…….………………………… 30 Chương 3: Phương pháp Monte Carlo với hình Hubbard cho hệ vật liệu từ ………………………………………………………… 34 3.1 Phương pháp Monte Carlo với hình Hubbard cho hệ vật liệu từ ………………………………………………………………… ... lượng tử làm đề tài nghiên cứu chuyên ngành Trên sở chọn đề tài nghiên cứu Phương pháp Monte Carlo nghiên cứu số tính chất hệ vật liệu từ với Hubbard ” nh Phương pháp Monte Carlo lớp thuật ... đúng) số lượng lặp bước tăng Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu tính chất từ, tính chất nhiệt động hệ sắt từ phương pháp hình hóa - Kết phương pháp hình hoá so sánh với kết tìm với phương pháp...
 • 57
 • 123
 • 0

Chế tạo nghiên cứu một số tính chất của hợp chất bán dẫn vùng cấm rộng có cấu trúc nanomét

Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của hợp chất bán dẫn vùng cấm rộng có cấu trúc nanomét
... Thế Kiên CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA HỢP CHẤT BÁN DẪN VÙNG CẤM RỘNG CÓ CẤU TRÚC NANOMÉT Ngành: Chuyên ngành: Vật liệu linh kiện nano Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa ... trải khoảng từ vài nm đến vài trăm nm phụ thuộc vào chất vật liệu tính chất cần nghiên cứu ba sở khoa học để nghiên cứu công nghệ nano: Chuyển tiếp từ tính chất cổ điển đến tính chất lượng tử, ... Mật độ trạng thái Cơ chế tái hợp Liên kết điện tử - lỗ trống (exciton) Các chế phát huỳnh quang Vật liệu bán dẫn ZnO Cấu trúc tinh thể ZnO Cấu trúc vùng lượng Một số tính chất quang ZnO CHƯƠNG...
 • 12
 • 131
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số tác động của các yếu tố đến điểm tuyển sinh đại học nghiên cứu tại trường đại học sài gòntổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của nikenii với các dẫn xuất của n4phenyl thiosemicacbazitnghiên cứu một số yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong trường đại học dân lập hải phòngnghiên cứu một số thay đổi của thịt heo nạc dưới tác dụng của các chất bảo quảnnghiên cứu một số chỉ tiêu về sinh trưởng và cấu tạo thể hình của đàn bê cái hậu bị và đàn bò tơ hướng sữa nuôi tại huyện đông triều tỉnh quảng ninh 41nghiên cứu một số chỉ tiêu về sinh trưởng và cấu tạo thể hình của đàn bê cái hậu bị và đàn bò tơ hướng sữa nuôi tại huyện đông triều tỉnh quảngnghiên cứu một số tính chất của protease hiv 1 tái tổ hợpnghiên cứu một số đặc tính của các chủng vi khuẩn tuyển chọnnghiên cứu một số tính chất của hạt dẫn trong trạng thái kích thíchcác phép đo thông thường để nghiên cứu một số tính chất của siêu dẫn nhiệt độ caonghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai erythropalum scanden blume tại tỉnh thái nguyên bắc kạnnghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam canh trồng tại huyện lục ngạn tỉnh bắc gianghợp tác nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ của hội chứng sa sút trí tuệ ở người cao tuổinghiên cứu một số chỉ tiêu sinh học và năng lực trí tuệ của học sinh miền núi từ 11 đến 17 tuổi tỉnh vĩnh phúc và phú thọnghiên cứu một số đặc trưng nhiệt động lực qui mô lớn thời kỳ bùng nổ gió mùa mùa hè trên khu vực nam bộĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả