Thảo Luận Xác Suất Thống Kê

thảo luận xác suất thống

thảo luận xác suất thống kê
... Thảo luận Lý thuyết xác suất thống toán Nhóm LỜI NÓI ĐẦU Lý thuyết ước lượng, lý thuyết kiểm định giả thuyết thống phận quan trọng thống toán Nó phương tiện giúp ... lại khẳng định trên.” Bài thảo luận xây dựng dựa sở của: giáo trình Lý thuyết xác suất thống toán trường Đại học Thương Mại, giáo trình Lý thuyết xác suất thống toán trường Đại học Kinh ... Chưa biết quy luật phân phối xác suất X đám đông, kích thước mẫu n>30 Lớp 1028AMAT0111 Trang / 16 Thảo luận Lý thuyết xác suất thống toán Nhóm Theo yêu cầu thảo luận sau xét trường hợp Vì tâm...
 • 16
 • 4,324
 • 24

bài tập tự luận xác suất thống

bài tập tự luận xác suất thống kê
... = 12 11 10 55 Bài 5: Một sọt Cam có 10 trái có trái hư Lấy ngẫu nhiên ba trái a) Tính xác suất lấy trái hư b) Tính xác suất lấy trái hư c) Tính xác suất lấy trái hư d) Tính xác suất lấy nhiều ... 1008 g Bài 8: Lãi suất (%) đầu tư vào dự án năm 2000 coi đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn Theo đánh giá ủy ban đầu tư lãi suất cao 20% có xác suất 0,1587, lãi suất cao 25% có xác suất 0,0228 ... 0,83 C10 d) P(X ≤ 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 0,97 Bài 6: Một gia đình có 10 người Giả sử xác suất sinh trai, gái Tính xác suất: a) Không có trai b) Có trai gái c) Số trai từ đến Giải...
 • 10
 • 4,112
 • 16

TIỂU LUẬN XÁC SUẤT THỐNG pdf

TIỂU LUẬN XÁC SUẤT THỐNG KÊ pdf
... Phú Vinh – Giáo trình Xác suất Thống Ứng dụng – NXB Thống Nguyễn Thanh Sơn – Lê Khánh Luận – Lý thuyết Xác suất Thống tốn – NXBTKê Đậu Thế Cấp – Xác suất Thống – Lý thuyết tập – ... – Xác suất Thống Ứng dụng – NXB Giáo dục Đặng Hùng Thắng – Bài tập Xác suất; Thống – NXB Giáo dục Đặng Hấn – Xác suất Thống – NXB Giáo dục Phạm Xn Kiều – Giáo trình Xác suất Thống ... Tiểu luận Xác suất Thống năm 2011 - 2012 ThS Đoàn Vương Nguyên TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN TIỂU LUẬN XÁC SUẤT THỐNG KÊ ĐỀ TÀI ……………………...
 • 21
 • 788
 • 0

tổng hợp đề thi tự luận xác suất thống

tổng hợp đề thi tự luận xác suất thống kê
... nghĩa   0,001 kết luận vấn đề biết suất hai loại đỗ chuẩn f 0,025 (40,29)  1,19; f 0,975 (40,29)  2,028 ĐỀ THI MƠN XÁC SUẤT THỐNG KÊ Thời gian làm bài:120’ Câu a Tính xác suất để 12 người chọn ... ( ) ĐỀ THI MƠN XÁC SUẤT THỐNG KÊ Thời gian làm bài:120’ Câu a Gieo n xúc sắc đối xứng đồng chất tìm xác súât để tổng số chấm n+1 b Trung bình tháng cuối năm dương lịch mưa lớn lần.Tìm xác suất ... ĐỀ THI MƠN XÁC SUẤT THỐNG KÊ Thời gian làm bài:120’ Câu a Ba thầy thuốc có xác suẩt chẩn bệnh 0,8:0,9:0,7.Tìm xác suất để sau chẩn bệnh có kết q người thứ...
 • 8
 • 422
 • 0

đề thi tự luận xác suất thống ôn thi cao học

đề thi tự luận xác suất thống kê ôn thi cao học
... nhan cho 750.000 CAU 13 DE HET https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/ https://sites.google.com/site/phamtricao/ ...
 • 26
 • 325
 • 0

TIỂU LUẬN XÁC SUẤT THỐNG

TIỂU LUẬN XÁC SUẤT THỐNG KÊ
... (a;b) 2.2.2 Hàm phân phối xác suất Hàm phân phối xác suất ĐLNN liên tục X có hàm mật độ phân phối xác suất f(x) định nghĩa 2.2.3 Một số tính chất Tiểu Luận Sác Xuất Thống Page 13 Đại Học Công ... thống Tiểu Luận Sác Xuất Thống Page Đại Học Công Nghiệp TPHCM - Quan sát biến cố A phép thử , lặp lại phép thử n lần với điều kiện Gọi m số lần xuất tần suất A n phép thử fn(A)= - Xát suất ... P(A) = 2.4 Tính chất xác suất i) ≤ P(A) ≤ , với biến cố A ; 2.5 Ý nghĩa xát suất Tiểu Luận Sác Xuất Thống Page ii) P(∅ ) = iii) P(Ω)=1 Đại Học Công Nghiệp TPHCM Xát suất số đo mức độ tin...
 • 48
 • 1,165
 • 0

TIỂU LUẬN xác SUẤT THỐNG đại học

TIỂU LUẬN xác SUẤT THỐNG kê đại học
... tổng thể (cho ví dụ) ………………………………………………… Trang Tiểu luận Xác suất Thống Đại học ThS Đoàn Vương Nguyên PHẦN II BÀI TẬP XÁC SUẤT I CƠNG THỨC XÁC SUẤT TỔNG – TÍCH Câu Một kho hàng có nhiều sản ... ngẫu nhiên Ngọc điểm a) Tính xác suất để lan nở hoa b) Giả sử lan nở hoa, tính xác suất lan có hoa màu trắng điểm tím đỏ Trang Tiểu luận Xác suất Thống Đại học ThS Đoàn Vương Nguyên Câu ... từ kiện II sản phẩm Trang Tiểu luận Xác suất Thống Đại học ThS Đoàn Vương Nguyên a) Lập hàm phân phối xác suất số sản phẩm tốt chọn được; b) Lập hàm phân phối xác suất số sản phẩm xấu chọn...
 • 20
 • 371
 • 0

TIỂU LUẬN XÁC SUẤT THỐNG ĐẠI HỌC

TIỂU LUẬN XÁC SUẤT THỐNG KÊ ĐẠI HỌC
... phối xác suất lãi suất cổ phiếu Y lãi suất cổ phiếu X 12% 3) Tính lãi suất trung bình cổ phiếu X lãi suất cổ phiếu Y 5% 4) Tính lãi suất trung bình cổ phiếu Y lãi suất cổ phiếu X 3% 5) Tính lãi suất ... không bé 91% Câu Một trường tiểu học có tỉ lệ học sinh bị cận thị 0,9% Kiểm tra ngẫu nhiên học sinh trường Tính số học sinh tối thiểu cần kiểm tra để xác suất chọn học sinh bị cận thị không bé ... X, xác suất để sản xuất sản phẩm loại A tương ứng với máy 0,57 0,6 Tính xác suất để công nhân X thưởng HD: Dùng xấp xỉ Chuẩn cho Nhị thức để tính xác suất thưởng máy, sau dùng công thức xác suất...
 • 18
 • 308
 • 0

Bài thảo luận môn xác suất thống chương lý thuyết mẫu và ước lượng

Bài thảo luận môn xác suất thống kê chương lý thuyết mẫu và ước lượng
... ý 3; 3.2; 1/2 Tổng hợp thuyết, Làm câu số:3; 3.1.3; 1/2 Ghi Bài làm theo khung: Chương, Mục câu Trưởng nhóm: Lê Hà Thu A LÝ THUYẾT CĂN BẢN CHƯƠNG LÝ THUYẾT MẪU VÀ ƯỚC LƯỢNG Tổng thể Toàn tập ... MỤC LỤC A LÝ THUYẾT CĂN BẢN CHƯƠNG LÝ THUYẾT MẪU VÀ ƯỚC LƯỢNG Tổng thể Tần số xi: 3 Trung bình tổng thể: Phương sai tổng thể: Mẫu ngẫu ... Phương sai mẫu ngẫu nhiên Phương sai mẫu ngẫu nhiên W   X1, X , X n  thống kê, ký hiệu S2 xác định bởi: S  n  Xi  X  n i 1 m n 10 Quy luật phân phối xác suất X Tần suất mẫu ngẫu nhiên:...
 • 10
 • 1,578
 • 0

thảo luận lý thuyết xác suất thống toán

thảo luận lý thuyết xác suất thống kê toán
... Thảo luận thuyết xác suất thống toán Nhóm LỜI NÓI ĐẦU thuyết ước lượng, thuyết kiểm định giả thuyết thống phận quan trọng thống toán Nó phương tiện giúp ta giải toán nhìn ... thuyết xác suất thống toán Nhóm Bài thảo luận xây dựng dựa sở của: giáo trình thuyết xác suất thống toán trường Đại học Thương Mại, giáo trình thuyết xác suất thống toán trường ... biết quy luật phân phối xác suất X đám đông, kích thước mẫu n>30 Theo yêu cầu thảo luận sau xét trường hợp Lớp 1028AMAT0111 Trang / 15 Thảo luận thuyết xác suất thống toán Nhóm Vì tâm ngẫu...
 • 15
 • 335
 • 3

Bài thảo luận môn xác suất thống ước lượng điểm trung bình học phần của sinh viên đại học thương mại với môn kinh tế vĩ mô với độ tin cậy lên đến 95%

Bài thảo luận môn xác suất thống kê ước lượng điểm trung bình học phần của sinh viên đại học thương mại với môn kinh tế vĩ mô với độ tin cậy lên đến 95%
... toán ước lượng giá trị trung bình - Gọi: X điểm môn kinh tế sinh viên đại học Thương Mại µ= E(X) điểm trung bình môn kinh tế sinh viên đại học Thương Mại đám đông X điểm trung bình môn ... huy tinh thần học tập sinh viên vấn đề xã hội quan tâm Nhóm nghiên cứu đề tài: “ Ước lượng điểm trung bình học phần sinh viên đại học Thương Mại với môn Kinh Tế với độ tin cậy lên đến 95% ... lệ sinh viên Đại Học Thương Mại phải thi lại môn Lý Thuyết Xác Suất Thống Toán 20% hay không? với mức ý nghĩa 1%” Với mục đích: - Ước lượng điểm số môn kinh tế sinh viên đại học Thương...
 • 38
 • 436
 • 4

Xem thêm