Bài tập vi mô đại học hay chương 2

bai tap on thi dai hoc hay phan huu co

bai tap on thi dai hoc hay phan huu co
... hidrocacbon Z  Y Vậy X, Y → A X ancol etylic , Y etilen glicol B X etilen glicol Y ancol etylic C X iso-propylic Y propan-1,2-điol D X etilen glicol Y ancol vinylic BT45 : Cho 18,8 g hỗn hợp ancol ... CTCT thu gọn X A C2H5C6H4OH B HOCH2C6H4COOH C HOC6 H4CH2OH D C6H4(OH)2 BT33 : X mộ ancol no mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 g O2 thu nước 6,6 g CO2 CT X A C2H4(OH)2 B C3H7OH C ... ancol etylic Cho m g hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu 4,48 lit H2 Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m g hỗn hợp X thu 11,2 lit CO2 Gía trị m A 9,2 B 13,8 C 18,4 D 4,6 BT43 : Đốt chay hoàn toàn ancol...
 • 4
 • 257
 • 0

BAI TAP LUYEN THI DAI HOC (hay)

BAI TAP LUYEN THI DAI HOC (hay)
... believes that he must something, not just talk about doing something Paul believes in protecting endangered animals, and he protects them in controversial ways Some people think that Watson is a ... A runs into whaling ship B does something to protect the Earth C talks about protecting endangered species D is a hero, like Paul Watson 51 When something is controversial, A everyone agrees ... upbringing can give it the ability to outstandingly well Some think that it is impossible to develop genius and say that it is simply something a person is born with Others, however, argue that the...
 • 21
 • 106
 • 0

bài tập lớn kinh tế vi - đại học hàng hải việt nam

bài tập lớn kinh tế vi mô - đại học hàng hải việt nam
... Trường Đại học Hàng Hải Vi t Nam Bài tập lớn kinh tế vi Trần Thị Thu Hương KTB5 1- H1 Phần 1: Lí thuyết Giới thiệu chung môn học vi 1.1 Kinh tế học vi mối quan hệ với kinh tế học - Kinh ... kinh tế học vi - Đối tượng: Kinh tế học vi môn khoa học kinh tế, môn khoa học cung cấp kiến thức lí luận phương pháp luận kinh tế Nó khoa học lựa chọn thành vi n kinh tế - Kinh tế học vi ... trọng Kinh tế học vi Kinh tế học Kinh tế học vi môn khoa học quan tâm đến vi c nghiên cứu, phân tích, lựa chọn vấn đề kinh tế cụ thể tế bào kinh tế kinh tế Kinh tế học vi nghiên cứu...
 • 22
 • 842
 • 0

50 bài tập trắc nghiệm kinh tế vi (đại học kinh tế ) - có đáp án

50 bài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô (đại học kinh tế ) - có đáp án
... bỡnh AC bng: A 30Q 3-8 Q+20 +500 /Q B 10Q 2-8 Q+20 +500 /Q C 10Q 2-4 Q+20 +500 /Q D C ba cõu u sai Cõu 23: Hm chi phớ cn biờn MC bng A 30Q 3-8 Q+20 +500 /Q B 30Q 2-8 Q+20 C C ba cõu u sai D 10Q 2-4 Q+20 Cõu 24: Giỏ ... Hóng hũa Cõu 37: Hàm sản xuất Cobb-Douglas Q = A.K L R (0 < , > > 0) là hàm sản xuất a) tăng theo quy b) giảm theo quy c) cố định (không đổi) theo quy d) tất câu Cõu 38: ti a húa li ... c u sai C 50. 000 D 88.000 Cõu 16: ti a húa li nhun, doanh nghip s sn xut mc sn lng: A 100 B Tt c u sai C 150 D 500 C 125.000 D Tt c u sai Cõu 17: Doanh thu ti a s bng A 150. 000 B 250. 000 Cõu...
 • 7
 • 845
 • 8

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng 1

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng 1
... đổi P P1 P D1 MC D2 P2 MC P1 P2 D2 MR2 D1 MR2 MR1 MR1 Q1 Q Q1 Q2 Q P MC P2 P1 D2 MR2 Q *1 MR1 Q*2 D1 Q Sức mạnh độc quyền bán ĐQ bán đặt P > MC=> có sức mạnh ĐQ bán Abba Lerner đưa L năm 19 34 L ... P1 P2 P* P* MR Q1 Q2 Q* Q* ATC MC D Q 7.3 Phân biệt giá cấp 3: MR1 =MR2 =MRtt; Q1 + Q2 = Qtt MC P P2 P1 D1 MRtt MR1 Q2 Q1 Qtt D2 MR2 Q 7.4 Đặt giá theo thời gian (thời kỳ) P P1 P2 MC MR1 Q1 D1 ... MPPl/MPPk K A1 K1 K2 A2 Q1 L1 L2 K MPPk + L L Một số đường đồng lượng đặc biệt * Đường đồng lượng đường thẳng K A2 K2 A1 K1 L2 L1 Isoquant L * Đường đồng lượng có dạng chữ L K K2 Q2 K1 Q1 L1 L2 L...
 • 77
 • 996
 • 2

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng
... thêm lượng giảm dần vào trình SX Điều phổ biến với hãng => nhà kinh tế khác khái quát thành qui luật hiệu suất giảm dần Qui luật phát biểu sau: " Sản phẩm vật cận biên đầu vào biến đổi giảm dần ... hệ SATC LATC C SATC1 c3 c2 A A c2 SATC2 SATC3 LATC c1 Q1 Q2 Q3 Q III Chí phí kinh tế chi phí kế toán Chi phí kinh tế = CP tường minh + CP ẩn * Chi phí tường (explicit): * Chi phí ẩn (implicit): ... điều này) 2 Sản xuất ngắn hạn: (sản xuất với đầu vào biến đổi) Sản xuất ngắn hạn khoảng thời gian mà hãng sản xuất thay đổi tất đầu vào, có đầu vào cố định MPPL(Marginal physical product): thay...
 • 106
 • 555
 • 2

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng
... Chương I: Kinh tế học Vi mô vấn đề kinh tế doanh nghiệp I.Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu môn kinh tế học vi Kinh tế học Vi mô 1.1 Kinh tế học 1.2 Kinh tế học Vi mô: Người tiêu ... trình kinh doanh, chu kỳ kinh doanh sgk Vấn đề kinh tế doanh nghiệp: sản xuất gì, cho III Lựa chọn kinh tế tối ưu: 1.Bản chất lựa chọn: * Thế lựa chọn: Là cách thức mà thành vi n kinh tế sử ... nghiên cứu môn kinh tế học vi mô 2.1 Đối tượng 2.2 Nội dung nghiên cứu Q Nghiên cứu cung cầu Q Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Q Nghiên cứu hành vi người sản xuất Q Nghiên cứu hành vi người tiêu...
 • 10
 • 730
 • 11

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng
... cho giá sản lượng thay đôỉ Y cách xác định điểm cân E (Pe, Qe): Căn vào biểu cung, biểu cầu Căn vào đường, đuờng cầu Căn vào phương trình đường cung, cầu Tình trạng dư thừa thiếu hụt thị trường ... đầu vào, điều tiết Chính phủ tương lai làm thay đổi lượng cung Ví dụ: Dự kiến Pi tăng, Qs tăng để giảm chi phí hay dự kiến thuế tăng, Qs tăng 3.6 Giá háng hoá dịch vụ: Price of goods or services ... sánh tỷ lệ % thay đổi tuyệt đối Nhận xét: EpD < P, Q quan hệ tỷ lệ nghịch EpD không phụ thuộc vào đơn vị P,Q b Cách tính hệ số co dãn: * Co dãn khoảng (đoạn) (Arc Elasticity of demand) co dãn...
 • 41
 • 516
 • 1

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng

bài giảng: kinh tế vi mô: đại học kinh tế và đai học Tôn Đức Thắng
... nhắc phản ứng đối thủ (phản ứng nhanh qua giá phản ứng chậm vi c đưa s/p - Hàng rào nhập cao nên gia nhập ngành khó thông qua: tính kinh tế theo qui mô, quyền bị hãng cũ liên kết trả đũa 2.3.Mô ... hãng phụ thuộc lẫn Những trò chơi kinh tế tiến hành cách hợp tác không hợp tác - Nếu hãng hợp tác có hợp đồng ràng buộc khiến họ hoạch định chiến lược chung (và ngược lại) - Nếu hợp tác P cao ... lợi nhuận cho riêng Chương VI Thị trường sức lao động I Cung sức lao động Khái niệm: S W W2 W1 t1 t2 t Những nhân tố ảnh hưởng đến cung sức lao động 2.1 áp lực kinh tế 2.2 áp lực mặt tâm lý xã...
 • 79
 • 695
 • 3

Bài giảng kinh tế vi - Đại Học Thương mạia

Bài giảng kinh tế vi mô - Đại Học Thương mạia
... trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 200 5-2 006 Kinh tế vi Bài giảng Phân biệt kinh tế học vi • Tiêu thức phân biệt: Đơn vị phân tích • Kinh tế học mô: Nghiên cứu toàn kinh tế: sản ... Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 200 5-2 006 Kinh tế vi Bài giảng Kinh tế học gì? • Khái niệm thống: Kinh tế học môn khoa học xã hội nghiên cứu phân bổ nguồn lực ... Phạm vi thị trường: - Khu vực địa lý - Phổ sản phẩm 8/30/2005 Vũ Thành Tự Anh Vũ Thành Tự Anh Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 200 5-2 006 Kinh tế vi Bài giảng Những câu hỏi kinh tế học...
 • 11
 • 351
 • 0

Một số bài tập ôn thi đại học (Tổng hợp -Hay và mới nhất)

Một số bài tập ôn thi đại học (Tổng hợp -Hay và mới nhất)
... dịch NaOH 4% thu ancol B 17,8 gam hỗn hợp muối Xác định CTCT B A Bài tập tổng hợp -phần ôn luyện(Buổi3) Câu1: Một hỗn hợp gồm anđehit A,B Oxi hoá 7,2 gam hỗn hợp dung dịch AgNO3/NH3 dư axit tương ... chức Bài tập tổng hợp -phần ôn luyện(Buổi4) Câu1:140 gam hỗn hợp X gồm C2H5OH C6H6 Lấy 1/10 hỗn hợp cho tác dụng với Na dư thu 1,12 lít khí đktc.Tính % khối lượng ancol ? 32,85% Câu2 :Một hỗn hợp ... thoát đktc .Một hỗn hợp gồm C2H5OH CH3OH bay chiếm thể tích 15,68 lít (109,20C, 1atm).Tính số mol ancol hỗn hợp. khử nước 14,3g hỗn hợp ba ete tí lệ số mol hai ete đối xứng 2:1.Tính số mol ete...
 • 5
 • 1,103
 • 11

BÀI TẬP LUYỆN THI ĐẠI HỌC CHƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

BÀI TẬP LUYỆN THI ĐẠI HỌC CHƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
... công suất điện điện dung C = mạch đạt cực đại tính giá trị cực đại Bài 9: Cho mạch điện hình Điện áp u AB = 80cos100π t (V), r = 15Ω, L= H 5π a Điều chỉnh giá trị biến trở cho dòng điện hiệu ... tụ điện điện dung Co Người ta đo hệ số công suất mạch điện cos ϕ = 0,8 a Biết điện áp u sớm pha dòng điện i mạch Xác định Co b Để công suất tiêu thụ đạt cực đại, người ta mắc thêm tụ điện ... dòng điện qua mạch 4 Bài 8: Cho mạch điện hình vẽ Cuộn dây cảm, có L = 0,159H Tụ −4 10 F Điện trở R = 50Ω Điện áp hai đầu π đoạn mạch có biểu thức u AB = 100 cos 2π ft (V) Tần số dòng điện thay...
 • 2
 • 250
 • 3

Slice bài giảng kinh tế đại học ngoại thương

Slice bài giảng kinh tế vĩ mô đại học ngoại thương
... TÀI LIỆU Bài giảng thực hành Lý thuyết Kinh tế mô, NXB Lao động, năm 2008 29/11/2010 Nguyen Thi Hong - FTU NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH Chương 1: Ôn tập kinh tế I Chương 2: hình IS – ... cán cân thương mại, cán cân toán quốc tế, … 29/11/2010 Nguyen Thi Hong - FTU Hệ thống kinh tế Hệ thống KTVM bao gồm yếu tố: 29/11/2010 Nguyen Thi Hong - FTU Hệ thống kinh tế a Tổng ... I I Khái quát chung KTVM Đối tƣợng nghiên cứu KTVM KTH nghiên cứu lựa chọn quốc gia trước vấn đề như:  Sản lượng, tăng trưởng kinh tế,  Lạm phát, thất nghiệp,  Lãi suất, tiền tệ, tỷ giá...
 • 112
 • 1,004
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm hóa học 10 chương 2bai tap on thi dai hoc mon hoa 2014bài tập tự luận đại số 10 chương 2bai tap nang cao hinh hoc 9 chuong 2bài tập trắc nghiệm sinh học 11 chương 2bài tập trắc nghiệm hóa học 11 chương 2bai tap trac nghiem hoa hoc 12 chuong 2bài tập vật lý đại cương a1 chương 2bài tập tự luận hóa học 10 chương 2bai tap trac nghiem hoa hoc 11 chuong 2 nang caosách bài tập kinh tế vi mô đại học kinh tếbài tập kinh tế vĩ mô đại học ngoại thươngbài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô đại học kinh tếbài tập kinh tế vĩ mô đại học thương mạisách bài tập kinh tế vi mô đại học kinh tế quốc dânCorporate finance 3rd edition berk test bankCorporate finance 10th edition ross test bankCorporate finance a focused approach 5th edition ehrhardt test bankCorrections 2nd edition stohr test bankCosmic perspective 7th edition bennett test bankCost accounting a managerial emphasis sixth canadian edition 6th edition horngren test bankCost management a strategic emphasis 7th edition blocher test bankCrime victims an introduction to victimology 8th edition andrew karmen test bankCriminal evidence 8th edition judy hails test bankCriminal investigation 11th edition swanson test bankCriminal justice in america 7th edition cole test bankCriminal justice procedure 8th edition moak test bankCriminology a sociological understanding 5th edition barkan test bankCritical care nursing 6th edition urden test bankCryptography and network security principles and practice 6th edition william stallings test bankDatabase concepts 6th edition kroenke test bankCulture and values a survey of the humanities 8th edition cunningham test bankDatabase processing fundamentals design and implementation 13th edition kroenke test bankDatabase systems design implementation and management 10th edition coronel test bankDerivatives markets 3rd edition mcdonald test bank