SKKN một số biện pháp giúp đỡ học sinh tiểu học hợp tác nhóm có hiệu quả

SKKN một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém khắc phục khó khăn khi giải các bài toán điển hình ở lớp 3

SKKN một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém khắc phục khó khăn khi giải các bài toán điển hình ở lớp 3
... tâm sinh học sinh yếu học Toán - Phân tích nguyên nhân học sinh yếu học Toán - Tập dượt bồi dưỡng nghiên cứu khoa học cho thân - Đề xuất số biện pháp giúp học sinh yếu khắc phục khó khăn giải ... trọng môn học tình hình thực tế việc dạy học Toán trên, nghiên cứu đề tài: Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu khắc phục khó khăn giải toán điển hình lớp 3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm ThÞ Mai Hoa Hoµng ... tài Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu, khắc phục khó khăn dạy học toán điển hình lớp 3 Bản thân nhận thấy rằng: Là người giáo viên nói chung Giáo viên dạy tiểu học nói riêng phải học hỏi...
 • 26
 • 2,173
 • 21

skkn một số biện pháp giúp đỡ học viên yếu kém toán 12 – giải tích chương i tại trung tâm gdtx huyện cẩm mỹ

skkn một số biện pháp giúp đỡ học viên yếu kém toán 12 – giải tích chương i tại trung tâm gdtx huyện cẩm mỹ
... l i thực thực nghiệm biện pháp giúp đỡ học viên yếu gi i tập chương I gi i tích 12 sau: Mục đích thực nghiệm: Kiểm tra khả thực thi biện pháp đưa để giúp đỡ học viên yếu toán gi i tích 12 chương ... Nhóm học viên yếu chưa nắm phương pháp học tập môn toán có lực tư toán 2.3 Một số biện pháp giúp đỡ học viên yếu toán theo nhóm Biện pháp chung: GV trung tâm ph i đặc biệt quan tâm đến học viên yếu ... G i ý cho học viên phát cách gi i tập khác Đồng th i cho học viên học tập theo nhóm có học viên gi i để học viên trao đ i giúp đỡ lẫn 2.3.1 Nhóm học viên bị hổng kiến thức kĩ tính toán yếu Đối...
 • 11
 • 270
 • 0

SKKN Một số biện pháp giúp đỡ học sinh học yếu, kém môn toán ở lớp 5

SKKN Một số biện pháp giúp đỡ học sinh học yếu, kém môn toán ở lớp 5
... như: Học bạ, sổ liên lạc, khảo sát chất lượng học sinh đầu năm, qua tuần thực dạy tơi phân loại học sinh lớp đối tượng học sinh sau : 1 .Học sinh học tốn giỏi 2 .Học sinh học tốn 3 .Học sinh học ... nghiên cứu số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu để học sinh có kết học tập cao hơn, giảm tỷ lệ học sinh yếu học tập mơn tốn - Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện hạn chế học sinh lưu ban ... dung phương pháp quản lý giáo dục cấp bách thiết thực việc dạy học để nắm vững mục đích công việc cụ thể Đó lý tơi chọn đề tài “ Một số biện pháp giúp đỡ học sinh học yếu, mơn tốn lớp 5 II MỤC...
 • 16
 • 669
 • 0

SKKN Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém môn Toán lớp 3

SKKN Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém môn Toán lớp 3
... với học sinh lớp lớp cấp bậc tiểu học nên ý thức, động học tập em chưa cao Học sinh lớp tiếp nhận giúp đỡ học tập từ nhiều phía Trong đó, bạn học với vai trò “ Đôi bạn tiến” giúp em học sinh yếu ... xếp loại học sinh nay, môn học xếp loại yếu điểm học lực môn Nhưng thực tế, học sinh yếu môn Toán, môn học khác bị ảnh hưởng Điều đòi hỏi nỗ lực kiên trì thầy trò cao Đối tượng học sinh yếu thường ... nguyên nhân đó, đưa số biện pháp để giáo dục, phụ đạo học sinh yếu Trong phạm vi viết, đề cập đến biện pháp giúp đỡ học sinh yếu môn Toán Giải pháp: - Giáo viên xây dựng môi trường học tập thân thiện:...
 • 17
 • 1,031
 • 4

skkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP ĐỠ HỌC SINH YẾU KÉM KHẮC PHỤC NHỮNG KHÓ KHĂN KHI GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 2

skkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP ĐỠ HỌC SINH YẾU KÉM KHẮC PHỤC NHỮNG KHÓ KHĂN KHI GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 2
... hát, lớp 2B 21 học sinh tập hát.Hỏi hai lớp học sinh tập hát? " - Học sinh tập nêu lời để tóm tắt toán: Lớp 2A có: 18 học sinh Lớp 2B có: 21 học sinh Hỏi tất cả: ? học sinh - Học sinh ... sinh giải CHƯƠNG II Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu khắc phục khó khăn giải toán lời văn lớp Từ thực trạng đó, mạnh dạn đưa số giải pháp khắc phục tồn để nâng cao hiệu cho việc rèn kỹ giải ... chất lượng giải toán lời văn lớp - Tìm số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu giải toán lời văn - Rèn kĩ sử dụng ngôn ngữ kĩ tính toán cho học sinh học toán - Định hướng cho học sinh hoạt động...
 • 29
 • 1,384
 • 5

SKKN một số biện pháp giúp đỡ học sinh học nhóm có hiệu quả

SKKN một số biện pháp giúp đỡ học sinh học nhóm có hiệu quả
... tài : “ Một số biện pháp giúp đỡ học sinh lớp học nhóm hiệu quả 2 Phạm vi nghiên cứu: Tổ chức hợp tác nhóm dạy học môn học chương trình lớp Bốn Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp (năm học 2012 ... lâu a) Thành lập nhóm học hợp tác * Xác định số lượng học sinh nhóm: Sau mục tiêu học xác định rõ Tôi định số lượng học sinh nhóm Số lượng học sinh nhóm phụ thuộc vào nội dung học tư liệu đồ dùng ... hoạt động nhóm hiệu Điều này, giúp học sinh học kĩ hợp tác với người khác cách hiệu Tóm lại, dạy học theo phương thức hợp tác nhóm giáo viên tổ chức cho học sinh đối diện nhóm học tập trao...
 • 16
 • 655
 • 8

SKKN một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu ôn tập nội dung khảo sát hàm sốmột số bài toán liên quan

SKKN một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu ôn tập nội dung khảo sát hàm số và một số bài toán liên quan
... tốn liên quan ” Đối tượng nghiên cứu: - Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu ơn tập nội dung khảo sát hàm số số tốn liên quan Khách thể nghiên cứu: - Học sinh yếu tốn ơn tập nội dung khảo sát hàm ... trường hỗ trợ nhiều cho tơi phương pháp dạy học Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu ơn tập nội dung khảo sát hàm số số tốn liên quan cho học sinh trường THPT số Bắc Hà” Trong viết đề tài này, ... 12 để qua phát học sinh yếu học tập môn Toán - Khảo sát kiểm tra + Để phát xác học sinh yếu học tập môn Toán , biện pháp tốt cho học sinh làm kiểm tra Chất lượng thực tế qua khảo sát chất lượng...
 • 19
 • 81
 • 0

SKKN một số biện pháp giúp đỡ học sinh học yếu vươn lên trong học tập ở trường THPT DTNT tỉnh lào cai

SKKN một số biện pháp giúp đỡ học sinh học yếu vươn lên trong học tập ở trường THPT DTNT tỉnh lào cai
... tìm giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, đặc biệt học sinh yếu kém, chọn đề tài “ Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu vươn lên học tập trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai II ... dạy học Việc khen thưởng kịp thời động lực thúc đẩy thầy trò nỗ lực phấn đấu học tập rèn luyện Trên số kinh nghiệm giúp đỡ học sinh yếu vươn lên học tập trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai ... giải pháp giúp đỡ số học sinh yếu giảm, kết cuối năm học học sinh học lực yếu không học sinh học lực kém, đạt kết nhờ nỗ lực tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn em học sinh THỐNG...
 • 22
 • 81
 • 0

SKKN một số biện phápgiúp đỡ học sinh yếu khắc phục tình trạng khó khăn khi dạy toán và tiếng việt ở lớp 5

SKKN một số biện pháp “ giúp đỡ học sinh yếu khắc phục tình trạng khó khăn khi dạy toán và tiếng việt ở lớp 5
... sáng kiến Một số biện pháp: Giúp đỡ học sinh yếu khắc phục tình trạng khó khăn dạy Toán Tiếng Việt lớp ” - Mục đích nghiên cứu: Sẽ tìm giải pháp tốt để khắc phục tình trạng học sinh yếu vượt ... sinh học tập tích cực, linh hoạt, sáng tạo theo lực học sinh Tôi mạnh dạn nghiên cứu sáng kiến Một số biện pháp: Giúp đỡ học sinh yếu khắc phục tình trạng khó khăn dạy Toán Tiếng Việt lớp ” ... BẢNG SỐ LIỆU ĐẦU NĂM HỌC 2011 - 2012 Tổng số Giỏi (học sinh) 40 Toán Khá TB 18 Yếu 10 Giỏi Tiếng Việt Khá TB 10 10 Yếu 16 Bảng số liệu chất lượng học sinh hai môn Toán Tiếng Việt * Một số nguyên...
 • 13
 • 181
 • 1

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP ĐỠ HỌC SINH TIỂU HỌCHỢP TÁC NHÓM” CÓ HIỆU QUẢ

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP ĐỠ HỌC SINH TIỂU HỌC “ HỢP TÁC NHÓM” CÓ HIỆU QUẢ
... điều kiện học tập trở thành hợp tác học tập gắn bó cần thiết cho học sinh cảm nhận học sinh hoàn toàn độc lập với thành viên hợp tác học tập Hợp tác học tập đòi hổi Đối mặt nhóm học sinh Sự ... luận, giúp đỡ nhau, chia sẻ hiểu biết,kinh nghiệm mà mức độ cao Để lý giải yếu tố học hợp tác nhóm cần thiết đề biện pháp thiết thực việc xây dựng biện pháp giúp đỡ học sinh học hợp tác nhóm Ta ... vấn đề học hợp tác nhóm” Đặc biệt có nước có giáo dục tiên tiến Hoa Kì, Canada, Anh, Pháp lại trọng đến vấn đề xây dựng cách học hợp tác nhóm” - Học hợp tác nhóm (HTN) tư tưởng Học hợp tác nhóm...
 • 22
 • 878
 • 6

skkn một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có hiệu quả ở trường thpt trần quang khải

skkn một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có hiệu quả ở trường thpt trần quang khải
... chức hoạt động này, bao gồm việc chuẩn bị giáo án giáo viên với việc xác định mục tiêu hoạt động, nội dung hoạt động cụ thể; việc chuẩn bị điều kiện để tổ chức hoạt động Việc tổ chức hoạt động ... chc HGDNGLL trng THPT Trn Quang Khi III BIN PHP Y MNH HOT NG GIO DC NGOI GI LấN LP Cể HIU QU TRNG THPT TRN QUANG KHI nh hng xõy dng trng THPT Trn Quang Khi Trng THPT Trn Quang Khi t ti xó D ... giỏo dc, huyn cú 27 trng Tiu hc, 26 trng THCS, 05 trng THPT (THPT Khoỏi Chõu, THPT Nam Khoỏi Chõu, THPT Trn Quang Khi, THPT Dõn lp Khoỏi Chõu, THPT Nguyn Siờu), 01 Trung tõm GDTX, 01 trng CCN, 01...
 • 62
 • 442
 • 0

skkn một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có hiệu quả ở trường THPT trần quang khải

skkn một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có hiệu quả ở trường THPT trần quang khải
... chức hoạt động này, bao gồm việc chuẩn bị giáo án giáo viên với việc xác định mục tiêu hoạt động, nội dung hoạt động cụ thể; việc chuẩn bị điều kiện để tổ chức hoạt động Việc tổ chức hoạt động ... chc HGDNGLL trng THPT Trn Quang Khi III BIN PHP Y MNH HOT NG GIO DC NGOI GI LấN LP Cể HIU QU TRNG THPT TRN QUANG KHI nh hng xõy dng trng THPT Trn Quang Khi Trng THPT Trn Quang Khi t ti xó D ... giỏo dc, huyn cú 27 trng Tiu hc, 26 trng THCS, 05 trng THPT (THPT Khoỏi Chõu, THPT Nam Khoỏi Chõu, THPT Trn Quang Khi, THPT Dõn lp Khoỏi Chõu, THPT Nguyn Siờu), 01 Trung tõm GDTX, 01 trng CCN, 01...
 • 64
 • 91
 • 0

skkn một số biện pháp giúp đỡ, rèn luyện học sinh yếu và cá biệt trong lớp chủ nhiệm

skkn một số biện pháp giúp đỡ, rèn luyện học sinh yếu và cá biệt trong lớp chủ nhiệm
... biện pháp giúp đỡ, rèn luyện học sinh yếu biệt lớp chủ nhiệm Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài Nhiệm vụ trường học “Giáo dục” rèn luyện em học sinh nên người Riêng học sinh biệt, với ... yếu biệt Mỗi bàn học, giáo viên xếp học sinh ngồi gần học sinh yếu biệt học sinh nhiệm vụ nhắc nhở, giúp đỡ, động viên bạn học sinh yếu biệt ngồi bàn vấn đề học tập thực nội qui ... vững đặc điểm học sinh, đặc biệt học sinh yếu biệt - Nghiên cứu hồ sơ học sinh: học bạ, sơ yếu lí lịch, sổ liên lạc, nhận xét, đánh giá học sinh giáo viên cũ… Nghiên cứu hồ sơ học sinh bước tiếp...
 • 9
 • 86
 • 0

skkn một số biện pháp giúp đỡ, rèn luyện học sinh yếu và cá biệt trong lớp chủ nhiệm

skkn một số biện pháp giúp đỡ, rèn luyện học sinh yếu và cá biệt trong lớp chủ nhiệm
... biện pháp giúp đỡ, rèn luyện học sinh yếu biệt lớp chủ nhiệm Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài Nhiệm vụ trường học “Giáo dục” rèn luyện em học sinh nên người Riêng học sinh biệt, với ... yếu biệt Mỗi bàn học, giáo viên xếp học sinh ngồi gần học sinh yếu biệt học sinh nhiệm vụ nhắc nhở, giúp đỡ, động viên bạn học sinh yếu biệt ngồi bàn vấn đề học tập thực nội qui ... vững đặc điểm học sinh, đặc biệt học sinh yếu biệt - Nghiên cứu hồ sơ học sinh: học bạ, sơ yếu lí lịch, sổ liên lạc, nhận xét, đánh giá học sinh giáo viên cũ… Nghiên cứu hồ sơ học sinh bước tiếp...
 • 9
 • 176
 • 0

Tài liệu SÁNG KIẾN - MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP ĐỠ HỌC SINH TIỂU HỌCHỢP TÁC NHÓM” CÓ HIỆU QUẢ doc

Tài liệu SÁNG KIẾN - MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP ĐỠ HỌC SINH TIỂU HỌC “ HỢP TÁC NHÓM” CÓ HIỆU QUẢ doc
... tố học hợp tác nhóm cần thiết đề biện pháp thiết thực việc xây dựng biện pháp giúp đỡ học sinh học hợp tác nhóm Ta cần so sánh khác phương pháp học nhóm truyền thống học hợp tác nhóm : 1 .Học hợp ... điều kiện học tập trở thành hợp tác học tập gắn bó cần thiết cho học sinh cảm nhận học sinh hoàn toàn độc lập với thành viên hợp tác học tập Hợp tác học tập đòi hổi Đối mặt nhóm học sinh Sự ... hợp tác nhóm cần phải dựa sở sau : - Học hợp tác nhóm xếp chỗ cho trẻ ngồi cạnh bàn học học hợp tác nhóm” học sinh thực độc lập nhiệm vụ - Hợp tác học tập cá nhân trẻ làm với giáo viên,...
 • 26
 • 476
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếumot so biện pháp giúp đỡ học sinh lop 5 yếu môn tiếng việttài liệu sáng kiến một số biện pháp giúp đỡ học sinh tiểu học hợp tác nhóm có hiệu quả docskkn mot so bien phap giup do hs yeu mon vat ly 8skkn một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn chữ cáiskkn một số biện pháp giúp trẻ 3 4 tuổi phát triển ngôn ngữ mạch lạc thông qua hoạt động làm quen văn họcskkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt về đại lượng và đo đại lượng môn toán lớp 3skkn một số biện pháp giúp học sinh chậm phát triển trí tuệ học tốt môn toán tại trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật đồng naiskkn một số biện pháp giúp học sinh yêu thích và học tốt phân môn vẽ tranh ở trường tiểu học thuộc vùng đặc biệt khó khăn thcs cẩm thủyskkn một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự trong chương trình ngữ văn 8 tập 1 ở trường thcs lạc hoàskkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 viết đúng chính tảskkn một số biện pháp giúp học sinh khiếm thính học kí hiệu ngôn ngữ qua phân môn tập đọc lớp 3 tại trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh đồng naiskkn một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài tập làm văn trong chương trình ngữ văn lớp 8skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn tả cảnhtai skkn một so bien phap giup hoc sinh lop 3 viet dung chinh tabao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh