SKKN hướng dẫn học sinh giải dạng toán tìm x

HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI DẠNG TOÁN TÌM x

HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI DẠNG TOÁN TÌM x
... tâm sâu sắc em học sinh yếu Phải nói dạng toán tìm x dạng cổ điển đối vối học sinh học môn số học Các em làm quen với dạng toán từ học lớp Tiểu học Nhưng thực tế gặp dạng toán tìm x, y em gặp nhiều ... trạng học sinh lí đònh thực đề tài Hướng dẫn học sinh giải dạng toán tìm x II/ Đối tượng nghiên cứu: -Học sinh lớp 6A2, 6A4 -Các phương pháp dạy học theo hướng đổi -Khả tiếp thu kiến thức học sinh ... dạng toán Trước hết giúp em học yếu toán giải toán tìm x đơn giản, sau phát triển cho phù hợp với học sinh từ yếu, trung bình đến khá, giỏi Dạng toán tìm x, y ta gặp nhiều Số học lớp Đó số dạng toán...
 • 16
 • 6,610
 • 7

HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI LOẠI TOÁN:“ TÌM X TRONG ĐẲNG THỨC CHỨA DẤU GIÁ TRỊ

HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI LOẠI TOÁN:“ TÌM X TRONG ĐẲNG THỨC CHỨA DẤU GIÁ TRỊ
... + X t |x+ 3| = => x+ 3 = => x= -3 (*) + X t |x2 + 3x| = => x2 + 3x = => x( x+3) = => x = x+ = => x = x = -3 (**) Từ (*) (**) suy x = -3 b) |x - 4x| +| (x+ 1) (x- 4)|=0 => |x2 - 4x| = | (x+ 1) (x- 4)| =0 => x2 - ... điều kiện A (x) = B (x) A (x) = -B (x) + Ví dụ: Tìm x biết |x+ 2| =|6 -x| |x+ 2| = |6 -x| x + = x x = x = = >x= 2 x + = x x = x = Vậy x = 4, Dạng 4: |A (x) | + |B (x) | =0 + Cách tìm phơng pháp giải: Với ... A (x) = B (x) = + Phơng pháp giải: Ta tìm x thoả mãn hai điều kiện A (x) = B (x) = + Ví dụ: Tìm x biết: a) |x+ 3|+ |x2 + 3x| =0 b) |x2 - 4x| +| (x+ 1) (x- 4)|=0 Bài giải: a) |x+ 3| + |x + 3x| = => |x+ 3| = |x2 + 3x| ...
 • 13
 • 1,825
 • 26

HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI LOẠI TOÁN:“ TÌM X TRONG ĐẲNG THỨC CHỨA DẤU GIÁ TRỊ

HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI LOẠI TOÁN:“ TÌM X TRONG ĐẲNG THỨC CHỨA DẤU GIÁ TRỊ
... + X t |x+ 3| = => x+ 3 = => x= -3 (*) + X t |x2 + 3x| = => x2 + 3x = => x( x+3) = => x = x+ = => x = x = -3 (**) Từ (*) (**) suy x = -3 b) |x - 4x| +| (x+ 1) (x- 4)|=0 => |x2 - 4x| = | (x+ 1) (x- 4)| =0 => x2 - ... điều kiện A (x) = B (x) A (x) = -B (x) + Ví dụ: Tìm x biết |x+ 2| =|6 -x| |x+ 2| = |6 -x| x + = x x = x = = >x= 2 x + = x x = x = Vậy x = 4, Dạng 4: |A (x) | + |B (x) | =0 + Cách tìm phơng pháp giải: Với ... A (x) = B (x) = + Phơng pháp giải: Ta tìm x thoả mãn hai điều kiện A (x) = B (x) = + Ví dụ: Tìm x biết: a) |x+ 3|+ |x2 + 3x| =0 b) |x2 - 4x| +| (x+ 1) (x- 4)|=0 Bài giải: a) |x+ 3| + |x + 3x| = => |x+ 3| = |x2 + 3x| ...
 • 13
 • 1,374
 • 9

HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI LOẠI TOÁN:“ TÌM X TRONG ĐẲNG THỨC CHỨA DẤU GIÁ TRỊ

HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI LOẠI TOÁN:“ TÌM X TRONG ĐẲNG THỨC CHỨA DẤU GIÁ TRỊ
... + X t |x+ 3| = => x+ 3 = => x= -3 (*) + X t |x2 + 3x| = => x2 + 3x = => x( x+3) = => x = x+ = => x = x = -3 (**) Từ (*) (**) suy x = -3 b) |x - 4x| +| (x+ 1) (x- 4)|=0 => |x2 - 4x| = | (x+ 1) (x- 4)| =0 => x2 - ... điều kiện A (x) = B (x) A (x) = -B (x) + Ví dụ: Tìm x biết |x+ 2| =|6 -x| |x+ 2| = |6 -x| x + = x x = x = = >x= 2 x + = x x = x = Vậy x = 4, Dạng 4: |A (x) | + |B (x) | =0 + Cách tìm phơng pháp giải: Với ... A (x) = B (x) = + Phơng pháp giải: Ta tìm x thoả mãn hai điều kiện A (x) = B (x) = + Ví dụ: Tìm x biết: a) |x+ 3|+ |x2 + 3x| =0 b) |x2 - 4x| +| (x+ 1) (x- 4)|=0 Bài giải: a) |x+ 3| + |x + 3x| = => |x+ 3| = |x2 + 3x| ...
 • 13
 • 689
 • 0

skkn hướng dẫn học sinh giải bài toán về sóng cơ và giao thoa sóng

skkn hướng dẫn học sinh giải bài toán về sóng cơ và giao thoa sóng
... người vào đệm, giậm nhảy nghiêng người qua xà vào đệm V ÁP DỤNG Với thời gian điều kiện thực tế cho phép để áp dụng đề tài thành lập đội khiếu điền kinh, gồm 10 học sinh nam khối 1 1và khối 12, học ... đối tượng học sinh tham gia cần kiểm tra kỹ lưỡng y học TDTT có trình độ thể lực định VII * Điều kiện áp dụng: - Với đề tài đối tượng áp dụng học sinh THPT có khiếu nhảy cao kiểm tra y học TDTT ... thuật nhảy cao úp bụng qua xà đội tuyển điền kinh THPT hoàn toàn đắn VII BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG: * Bài học kinh nghiệm Qua việc nghiên cứu thực đề tài cho thấy việc huấn luyện...
 • 30
 • 262
 • 1

skkn hướng dẫn học sinh giải bài toán xác suất trung học phổ thông nguyễn siêu

skkn hướng dẫn học sinh giải bài toán xác suất trung học phổ thông nguyễn siêu
... tắc tính xác suất Những toán biến đổi công thức xác suất tính xác suất trực tiếp Những toán tính xác suất biết xác suất biến cố liên quan Bài tập tương tự Những toán tính xác suất phải xác định ... sinh học, vật lý Đối với học sinh phổ thông chương trình sách giáo khoa đưa xác suất vào dạy lớp 11 nên việc làm quen, áp dụng giải toán xác suất học sinh bỡ ngỡ thấy khó Việc giải toán xác suất ... học khác Toán học, Vật lý, Khoa học kỹ thuật, y học, công nghệ thông tin nghành kinh tế Trong trường phổ thông đòi hỏi học sinh phải biết giải toán xác suất áp dụng vào môn học đặc biệt môn sinh...
 • 36
 • 793
 • 1

SKKN: Hướng dẫn học sinh giải bài toán quang hình học lớp 9 đạt hiệu quả

SKKN: Hướng dẫn học sinh giải bài toán quang hình học lớp 9 đạt hiệu quả
... 12 Hướng dẫn học sinh giải toán Quang hình học lớp đạt hiệu IV KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG: Với kinh nghiệm việc hướng dẫn học sinh giải toán quang hình học, thân nghĩ phương pháp áp dụng cho tất môn học ... trình Vật lý 9, loại tập mà em hay lúng túng, em hướng dẫn số điểm loại tập khó Từ lý nêu chọn đề tài: Hướng dẫn học sinh giải toán quang hình học lớp đạt hiệu quả nhằm góp phần giúp HS lớp hứng ... đơn giản Quang hình học lớp Từ gây đam mê, hứng thú học hỏi môn vật lý Đề xuất: a Đối với Phòng GD – ĐT: GV: Huỳnh Văn Nghiệm Trang 13 Hướng dẫn học sinh giải toán Quang hình học lớp đạt hiệu -...
 • 14
 • 802
 • 0

SKKN: Hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh

SKKN: Hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh
... lưu ý ” học học sinh tiến hành giải nâng dần lên mạch hỗn Hướng dẫn học sinh giải toán mạch điện hỗn hợp không tường minh 16 Trịnh Thế Thắng - THCS Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc hợp không tường minh mức ... vi mạch hỗn hợp không tường minh nhằm cung cấp cho học sinh phương pháp giải mạch điện loại Để giúp học sinh có hứng thú nảy sinh tình có vấn đề học tập giáo viên cho học sinh giải toán mạch điện ... đầu mạch điện A’ B’ Hướng dẫn học sinh giải toán mạch điện hỗn hợp không tường minh A A B H.7 10 Trịnh Thế Thắng - THCS Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc Hướng dẫn học sinh thực giải Đến đây, học sinh gặp...
 • 19
 • 6,462
 • 7

SKKN hướng dẫn học sinh giải bài toán biện luận công suất dòng xoay chiều

SKKN hướng dẫn học sinh giải bài toán biện luận công suất dòng xoay chiều
... TI -Trong gii hn ti tụi ch a phng phỏp gii dng toỏn bin lun cụng sut dũng xoay chiu - i tng ỏp dng :Tt c cỏc hc sinh lp 12 PHN II: NI DUNG I/ KIN THC LIấN QUAN : 1/ Nguyờn tc chung: tỡm cc ... mch : Vy mch in xoay chiu RLC cú R thay i v cun dõy khụng thun cm t cụng sut ta nhit trờn R cc i : Pmax = U2 U2 = Ymin 2r + r + ( Z Z ) R = r + ( Z L Z C ) L C Vớ d 2: Cho mch in xoay chiu gm ... ó c ỏp dng i tr cho hc sinh lp 12 v ó c t chuyờn mụn ỏnh giỏ cao PHN BN: KT LUN T kt qu nghiờn cu trờn tụi ó rỳt nhng bi hc kinh nghim sau: - vic phõn dng bi v hng dn hc sinh nhn dng v gii bi...
 • 14
 • 90
 • 0

skkn HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TOÁN ĐỊNH LƯỢNG VỀ TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG.

skkn HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TOÁN ĐỊNH LƯỢNG VỀ TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG.
... động học sinh phương pháp hướng trả lời -Sau gọi 02 HSY đứng -Học sinh bàn lên đọc đề bài, giáo viên thành nhóm, thảo luận phát phiếu học tập để học sinh thảo luận Nội dung ghi bảng -Gọi học sinh ... đứng lên đọc đề bài, giáo viên phát phiếu học tập để học sinh thảo luận -Gọi học sinh trả lời nhận xét câu hỏi sau: - HSY :Xác định vật toán? -HSY : 300 km/h vận tốc tương đối, tuyệt đối hay kéo ... động học sinh phương pháp hướng trả lời -Sau gọi 02 HSY đứng -Học sinh đọc đề lên đọc đề bài, giáo viên -Thảo luận nhóm phát phiếu học tập để học -5- Nội dung ghi bảng sinh thảo luận -Gọi học sinh...
 • 12
 • 64
 • 0

SKKN hướng dẫn học sinh giải bài toán định lượng về tính tương đối của chuyển động

SKKN hướng dẫn học sinh giải bài toán định lượng về tính tương đối của chuyển động
... Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh phương pháp -Sau gọi 02 HSY đứng hướng trả lời -Học sinh bàn lên đọc đề bài, giáo viên thành nhóm, thảo luận Nội dung ghi bảng phát phiếu học tập để học sinh ... độ lớn Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh và phương pháp -Sau gọi 02 HSY hướng trả lời -Học sinh đọc đề đứng lên đọc đề bài, giáo -Học sinh bàn Nội dung ghi bảng viên phát phiếu học tập để ... Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh phương pháp -Sau gọi 02 HSY đứng hướng trả lời -Học sinh đọc đề lên đọc đề bài, giáo viên -Thảo luận nhóm Nội dung ghi bảng phát phiếu học tập để học sinh...
 • 18
 • 193
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN hướng dẫn học sinh giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh
... chương học sinh thật không dễ dàng Chính vậy, đề tài "Hướng dẫn học sinh giải toán mạch điện hỗn hợp không tường minh" giúp học sinh có hệ thống tập mạch điện, có phương pháp giải cụ thể dạng với hướng ... loại mạch điện. Trong đề tài đưa vài kinh nghiệm nhỏ để giúp học sinh biến đổi từ mạch điện hỗn hợp không tường minh trở mạch điện hỗn hợp tường minh để thực giải cách đơn giản.Và vậy, học sinh ... tuyển học sinh giỏi đạt kết cao, lựa chọn chuyên đề "Hướng dẫn học sinh giải toán mạch điện hỗn hợp không tường minh" nhằm cung cấp cho học sinh có thêm giải pháp để giải toán loại mạch điện...
 • 30
 • 211
 • 0

SKKN hướng dẫn học sinh giải toán di truyền theo từng dạng trong chương trình sinh học THCS

SKKN hướng dẫn học sinh giải toán di truyền theo từng dạng trong chương trình sinh học THCS
... Trường THCS Tuân Đạo ––––––––– SKKN: Hướng dẫn học sinh giải toán di truyền theo dạng chương trình sinh học THCS giáo viên hướng dẫn học sinh vận dụng tốt phương pháp em học tốt Kết cho thấy em giải ... để học sinh giải thành thạo số dạng toán Trong trình giải toán di truyền phương pháp đa dạng phong phú Song tuỳ dạng mà ta áp dụng phương pháp khác Vì hướng dẫn học sinh giải toán di truyền theo ... –––––––– Trường THCS Tuân Đạo ––––––––– SKKN: Hướng dẫn học sinh giải toán di truyền theo dạng chương trình sinh học THCS Kết quả: Số học sinh khá, giỏi tăng từ 40 % lên 50% Số học sinh yếu, giảm...
 • 9
 • 1,202
 • 10

SKKN Hướng dẫn học sinh giải một số dạng toán về phân thức đại số lớp 8

SKKN Hướng dẫn học sinh giải một số dạng toán về phân thức đại số lớp 8
... 2.2.3 .Hướng dẫn học sinh giải số dạng toán phân thức đại số lớp 8: 2.2.3.1 .Dạng toán tìm điều kiện biến để phân thức xác định: -Với phân thức mà mẫu đa thức dạng (ax+b) em cần cho mẫu thức khác ... Tôi tham vọng lớn để bàn vấn đề: Giải toán trường phổ thông Tôi xin đề xuất vài ý kiến việc Hướng dẫn học sinh giải số dạng toán phân thức đại số 8" học sinh lớp THCS mà Tôi áp dụng thành công ... chuyên đề đưa số dạng toán hướng dẫn học sinh giải, định hướng cho học sinh phương pháp giải số toán mà em lúng túng việc tìm lời giải -Đối tượng nghiên cứu: Qua nghiên cứu việc dạy học toán trường...
 • 30
 • 1,584
 • 1

skkn hướng dẫn học sinh giải toán dạng “tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó”lớp 4 đối với HSDTTS

skkn hướng dẫn học sinh giải toán dạng “tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó”lớp 4 đối với HSDTTS
... Hng dn hc sinh gii toỏn dng Tỡm hai s bit tng v t ca hai s úlp i vi HSDTTS Nm hoc 201320 14 20 142 015 4A 4B 4A 4B HS TS SL 28 26 24 25 27 26 24 25 11 10 15 16 TL (%) 39,3 38,5 62,5 64, 0 SL 17 16 ... dn hc sinh gii toỏn dng Tỡm hai s bit tng v t ca hai s úlp i vi HSDTTS + = (phn) S hc sinh n l: 35 : x = 21 (hc sinh) S hc sinh nam l: 35 21 = 14 (hc sinh) ỏp s: N : 21 hc sinh Nam: 14 hc sinh ... 26,9 50,0 48 ,0 SL 20 19 12 13 TL (%) 71 .4 73,1 50,0 52,0 SL 13 12 14 14 TL (%) SL 46 ,4 46,2 58,3 56,0 15 14 10 11 b Thanh cụng, han ch * Thanh cụng : Khi dng ti ny, tụi thy hiu qu l hc sinh cú...
 • 21
 • 43
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: skkn hướng dẫn học sinh giải một số bài toán cực trị trong hình học giải tích 12 thpt vĩnh lộcskkn hướng dẫn học sinh giải nhanh bài toán cực trị trong mạch xoay chiều không phân nhánhskkn huong dan hoc sinh giai bai tap khoa hoc lop4hướng dẫn học sinh giải dạng bài tập tính thể tích các chất khí có trong hỗn hợpskkn toán 6 kinh nghiệm giúp học sinh giải bài toán tìm xskkn hướng dẫn học sinh tránh sai lầm khi giải một số dạng toán đại số lớp 9skkn hướng dẫn học sinh lớp 9 làm một số dạng toán về phương trình bậc hai một ẩn thcs ba đìnhhướng dẫn học sinh giải các dạng toán về phương trình đường thẳng trong mặt phẳngskkn hướng dẫn học sinh khai thác tính chất hình học phẳng để giải bài toán hình học tọa độskkn hướng dẫn học sinh lớp 7 giải bài toán tìm x trong biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đốiskkn hướng dẫn học sinh phương pháp tự học bồi dưỡng giải toán máy tính chủ đề số họcđề tài hướng dẫn học sinh giải một số dạng toán bằng máy tính cầm taytừ việc thiết lập được tiến trình hướng dẫn giải bài tập chúng tôi đã vận nó vào việc hướng dẫn học sinh giải một số dạng toán cơ bản về quang hìnhcác bước hướng dẫn học sinh giải toánhướng dẫn học sinh giải toánuftai chinh ngan hang25994ufquan tri van phong26000ufquan tri nhan luc26001Ngôn ngữ Anh ufngon ngu anh26007ufngon ngu trung quoc26008Để cử hành thánh lễ người ta có thể thay thế bánh miến và rượu nho bằng các thứ khác được không0e678 thong bao tuyen dung thanhcongroup ninhbinh2015 USFS Announcement VN31f2d danh sach hoc bong K64 hk i 2014 201504dec danh sach hoc bong K65 hk i 2014 2015Thông báo Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 của các lớp khoá 66 - Đại học chính quy 0af98 kh66[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) L7f1f6 2014 2015 HK1 CDCQ71ba4 1141 094 Quy dinh xet HBKKHT 2014Cổ đông và nhà đầu tư fd1f3TV T8ĐỀ và đáp án lí 9 HSG 2013Cổ đông và nhà đầu tư cee6fTV T7Cổ đông và nhà đầu tư 9ba85TV T6Hỏi đáp 35 bổng lễ tiền xin lễ để làm gìHỏi đáp 36 có thể cử hành thánh lễ chỗ nào khác ngoài nhà thờ không