SKKN hình thành kỹ năng giải bài tập về quy luật di truyền

HÌNH THÀNH KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP VỀ QUY LUẬT DI TRUYỀN

HÌNH THÀNH KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP VỀ QUY LUẬT DI TRUYỀN
... ởF cứu kiểu di truyền -8- CHƯƠNG : BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN 2.1 Quy trình chung Các kỹ giải tập QLDT phải hình thành trình học QLDT Theo quy luật nhận thức ... THUYẾT CỦA VIỆC HÌNH THÀNH KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN 1.1 Kỹ 1.1.1 Quan niệm kỹ Theo Trần Bá Hoành (1996), kỹ khả vận dụng tri thức thu lĩnh vực vào thực tiễn Kỹ đạt tới mức thành thạo, ... có biện pháp cụ thể, hình thành cho học sinh kỹ giải tập di truyền, góp phần khắc phục yếu học sinh Với lý mà chọn nội dung nghiên cứu : Hình thành kỹ giải tập quy luật di truyền -4- PHẦN II...
 • 13
 • 2,832
 • 8

skkn phát triển kĩ năng giải bài tập “các quy luật di truyền” thông qua dạng toán “di truyền tương tác giữa các gen không alen”

skkn phát triển kĩ năng giải bài tập “các quy luật di truyền” thông qua dạng toán “di truyền tương tác giữa các gen không alen”
... Tên sáng kiến: Phát triển giải tập các quy luật di truyền thông qua dạng toán di truyền tương tác gen không alen” Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Chương trình Sinh học 12: ôn tập, học nâng cao, ... Trong toán có phối hợp đồng thời di truyền tương tác gen không alen với quy luật di truyền khác- dạng toán giúp học sinh phát triển tư logic, phát triển giải toán tổng hợp quy luật di truyền ... luật di truyền riêng rẽ mà giúp phát triển, nâng cao lực giải toán em toán thuộc chương Các quy luật di truyền Vì bước đầu xây dựng hệ thống số dạng toán quy luật di truyền tương tác gen không...
 • 53
 • 116
 • 0

skkn hình thành kỹ năng giải bài tập hóa học cho học sinh trường trung học cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học bộ môn

skkn hình thành kỹ năng giải bài tập hóa học cho học sinh trường trung học cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học bộ môn
... HÌNH THÀNH KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Các giai đoạn việc hình thành giải tập hoá học Sự hình thành giải tập hoá học (BTHH) trình diễn suốt thời gian học tập ... thành kỹ giải tập Hoá học cho học sinh trường trung học sở thực cần thiết học sinh bậc trung học sở nói riêng học sinh phổ thông nói chung II THỰC TRẠNG CỦA VIỆC DẠY VÀ HỌC HÓA HỌC 8, Ở TRƯỜNG ... kỹ giải tập hóa học cho học sinh trường trung học sở nhằm nâng cao hiệu dạy học môn ’ B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trong chương trình THCS nói chung môn Hoá học nói...
 • 16
 • 330
 • 0

PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP “CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN” THÔNG QUA DẠNG TOÁN “DI TRUYỀN TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC GEN KHÔNG ALEN

PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP “CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN” THÔNG QUA DẠNG TOÁN “DI TRUYỀN TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC GEN KHÔNG ALEN
... Tên sáng kiến: Phát triển giải tập các quy luật di truyền thông qua dạng toán di truyền tương tác gen không alen Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Chương trình Sinh học 12: ôn tập, học nâng cao, ... Trong toán có phối hợp đồng thời di truyền tương tác gen không alen với quy luật di truyền khác- dạng toán giúp học sinh phát triển tư logic, phát triển giải toán tổng hợp quy luật di truyền ... di truyền riêng rẽ mà giúp phát triển, nâng cao lực giải toán em toán thuộc chương Các quy luật di truyền Vì bước đầu xây dựng hệ thống số dạng toán quy luật di truyền tương tác gen không alen, ...
 • 54
 • 281
 • 0

Phát triển kĩ năng giải bài tập “các quy luật di truyền” thông qua dạng toán “di truyền tương tác giữa các gen không alen”

Phát triển kĩ năng giải bài tập “các quy luật di truyền” thông qua dạng toán “di truyền tương tác giữa các gen không alen”
... Tên sáng kiến: Phát triển giải tập các quy luật di truyền thông qua dạng toán di truyền tương tác gen không alen” Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Chương trình Sinh học 12: ôn tập, học nâng cao, ... Trong toán có phối hợp đồng thời di truyền tương tác gen không alen với quy luật di truyền khác- dạng toán giúp học sinh phát triển tư logic, phát triển giải toán tổng hợp quy luật di truyền ... luật di truyền riêng rẽ mà giúp phát triển, nâng cao lực giải toán em toán thuộc chương Các quy luật di truyền Vì bước đầu xây dựng hệ thống số dạng toán quy luật di truyền tương tác gen không...
 • 54
 • 232
 • 0

cách giải bài tập về quy luật di truyền

cách giải bài tập về quy luật di truyền
... : : = tỉ lệ > Quy luật di truyền chi phối hai tính trạng phân li độc lập ==> Kiểu gen gà trống P là: AAXBXB, gà mái P là: aaXbY, gà mái F1 là: AaXBY Phép lai chịu chi phối quy luật liên kết tương ... phối quy luật phân li độc lập di truyền liên kết giới tính Ví dụ: Cho gà trống lông vằn, mào to chủng giao phối với gà mái lông không vằn, mào nhỏ chủng F1 lông vằn, mào to Biết gen quy định ... màu sắc hoa gen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng Giải: - Xét phân li tính trạng hình dạng hoa: hoa đơn : hoa kép = 9/7 tỉ lệ cảu tương tác gen bổ sung Quy ước: A-B- quy đinh hoa đơn,...
 • 4
 • 1,145
 • 21

CÁCH GIẢI bài tập về QUY LUẬT DI TRUYỀN

CÁCH GIẢI bài tập về QUY LUẬT DI TRUYỀN
... : : = tỉ lệ > Quy luật di truyền chi phối hai tính trạng phân li độc lập ==> Kiểu gen gà trống P là: AAXBXB, gà mái P là: aaXbY, gà mái F1 là: AaXBY Phép lai chịu chi phối quy luật liên kết tương ... phối quy luật phân li độc lập di truyền liên kết giới tính Ví dụ: Cho gà trống lông vằn, mào to chủng giao phối với gà mái lông không vằn, mào nhỏ chủng F1 lông vằn, mào to Biết gen quy định ... màu sắc hoa gen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng Giải: - Xét phân li tính trạng hình dạng hoa: hoa đơn : hoa kép = 9/7 tỉ lệ tương tác gen bổ sung Quy ước: A-B- quy đinh hoa đơn,...
 • 4
 • 1,320
 • 32

Sáng kiến kinh nghiệm : Hình thành kỹ năng giải bài tập quy luật di truyền

Sáng kiến kinh nghiệm : Hình thành kỹ năng giải bài tập quy luật di truyền
... ởF cứu kiểu di truyền -8- CHƯƠNG : BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN 2.1 Quy trình chung Các kỹ giải tập QLDT phải hình thành trình học QLDT Theo quy luật nhận thức ... thành kỹ Trong quy luật di truyền kiến thức cần hình thành học sinh, song có kiến thức lý thuyết trực tiếp dùng để giải tập, kiến thức kiến thức dùng để giải tập Do vậy, dạy quy luật di truyền, ... pháp cụ thể, hình thành cho học sinh kỹ giải tập di truyền, góp phần khắc phục yếu học sinh Với lý mà chọn nội dung nghiên cứu : Hình thành kỹ giải tập quy luật di truyền -4- PHẦN II : KẾT QUẢ...
 • 13
 • 1,797
 • 21

Bài soạn SKKN- Hình thànhnăng giải bài tập di truyền cho học sinh lớp 9

Bài soạn SKKN- Hình thành kĩ năng giải bài tập di truyền cho học sinh lớp 9
... hướng dẫn học sinh giải tập di truyền nhỏ việc hướng dẫn học sinh giải tập di truyền sinh học mà thấy có hiệu Cụ thể số dạng toán thuận, toán nghịch Các dạng có nhiều tập, sau số tập điển hình phù ... loại giỏi, đạt 16 ,9% + 99 học sinh xếp loại khá, đạt 49, 3% + 68 học sinh xếp loại trung bình, đạt 50,8% Trong có 06 học sinh đạt học sinh giỏi cấp Huyện 03 học sinh đạt học sinh giỏi cấp Tỉnh ... bước vận dụng phương pháp dạy học “coi học sinh nhân vật trung tâm, giáo viên người tổ chức, hướng dẫn cho học sinh học tập Để có buổi hướng dẫn học giải tập di truyền nâng cao đạt kết quả; Tôi...
 • 12
 • 563
 • 7

Tài liệu SKKN- Hình thànhnăng giải bài tập di truyền sinh học 9

Tài liệu SKKN- Hình thành kĩ năng giải bài tập di truyền sinh học 9
... hướng dẫn học sinh giải tập di truyền nhỏ việc hướng dẫn học sinh giải tập di truyền sinh học mà thấy có hiệu Cụ thể số dạng toán thuận, toán nghịch Các dạng có nhiều tập, sau số tập điển hình phù ... loại giỏi, đạt 16 ,9% + 99 học sinh xếp loại khá, đạt 49, 3% + 68 học sinh xếp loại trung bình, đạt 50,8% Trong có 06 học sinh đạt học sinh giỏi cấp Huyện 03 học sinh đạt học sinh giỏi cấp Tỉnh ... trước soạn bài, đọc tài liệu tham khảo sinh học nâng cao dành cho giáo viên học sinh ôn thi học sinh giỏi, tham khảo số đề thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, sách viết chuyên đề sinh 9 Bộ Giáo...
 • 13
 • 1,972
 • 50

SKKN HÌNH THÀNHNĂNG GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC CHO HỌC SINH THCS

SKKN HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC CHO HỌC SINH THCS
... giải tập học sinh yếu Việc vận dụng lý thuyết vào giải tập hóa học lúng túng, chưa thành thạo, linh hoạt Chính việc hình thành giải tập hóa học cho học sinh quan trọng phải ... dắt học sinh thảo luận theo nhóm tìm lời giải - Sử dụng hệ thống tập bài, chương để hình thành rèn luyện giải tập hóa học cho học sinh C- KẾT LUẬN Trên vài ý nhỏ phương pháp hình thành giải ... kiện cho học sinh để em vận dụng giải tập hóa học vừa với yêu cầu bước nâng cao dần luyện tập thường xuyên qua học d Luyện tập theo nhiều hình thức giải tập hóa học khác nhau: Như giải tập...
 • 10
 • 389
 • 2

SKKN Hình thànhnăng giải bài tập di truyền sinh học 9

SKKN Hình thành kĩ năng giải bài tập di truyền sinh học 9
... hướng dẫn học sinh giải tập di truyền nhỏ việc hướng dẫn học sinh giải tập di truyền sinh học mà thấy có hiệu Cụ thể số dạng toán thuận, toán nghịch Các dạng có nhiều tập, sau số tập điển hình phù ... loại giỏi, đạt 16 ,9% + 99 học sinh xếp loại khá, đạt 49, 3% + 68 học sinh xếp loại trung bình, đạt 50,8% Trong có 06 học sinh đạt học sinh giỏi cấp Huyện 03 học sinh đạt học sinh giỏi cấp Tỉnh ... giải số tập khó, đa dạng, đòi hỏi em phải biết vận dụng nội dung kiến thức, phương pháp thíc hợp để tìm đáp án cho tập di truyền sinh học Chính lí thiết nghĩ việc Hình thành giải tập di truyền...
 • 23
 • 501
 • 3

Hình thành kỹ năng giải bài tập hoá học cho học sinh ở trường THCS

Hình thành kỹ năng giải bài tập hoá học cho học sinh ở trường THCS
... gii BTHH cho hc sinh T nhng nguyờn nhõn trờn lm cho t l hc sinh yu kộm ca mụn húa hc trng THCS Ph Thnh thng cao hn cỏc b mụn khỏc, cng nh so vi ton huyn t l hc sinh yu, kộm ca trng THCS Ph Thnh ... dõn cho hoc sinh cach hc vi BTD lam nõng cao kh nng tip thu kin thc cho hoc sinh, hc sinh tớch cc, hng thỳ hc hn, ng thi to c hng thỳ quỏ trỡnh ging dy ca tit hc cho c thy v trũ Nh o m hc sinh ... hc sinh v phng phỏp ca giỏo viờn + Giai on 2: Luyn theo mu, hc sinh lm mt s ln vic gii mt s bi tng t bi mu Hc sinh bit c algorit gii + Giai on 3: Rốn luyn khụng theo mu cng c v phỏt trin Hc sinh...
 • 28
 • 1,027
 • 0

SKKN Hinh thanh ki nang giai bai tap di truyen cho hs2014 2015

SKKN Hinh thanh ki nang giai bai tap di truyen cho hs2014 2015
... dạng đậu Hà Lan có ki u hình Hãy liệt kê ki u hình b Viết ki u gen có cho loại ki u hình c Viết ki u gen chủng ki u gen không chủng qui định hai cặp tính trạng nói Giải a Số ki u hình - Xét riêng ... sắc hoa, có ki u hình hoa tím hoa trắng - Xét riêng cặp tính trạng hình dạng hạt, có ki u hình hạt bóng hạt nhẵn b Ki u gen có cho loại ki u hình: - Ki u hình hoa tím, hạt bóng có ki u gen: TTBB, ... - Ki u hình hoa tím, hạt nhẵn có ki u gen TTbb; Ttbb - Ki u hình hoa trắng, hạt có ki u gen ttBB, ttBB - Ki u gen hoa trắng hạt nhẵn là: ttbb c Ki u gen chủng bao gồm: TTBB; TTbb; ttBB; ttbb Ki u...
 • 23
 • 251
 • 0

SKKN Rèn luyện kỹ năng giải bài tập về đòn bẩy trong môn Vật lý lớp 8

SKKN Rèn luyện kỹ năng giải bài tập về đòn bẩy trong môn Vật lý lớp 8
... dùng cho trờng hợp có nhiều lực tác dụng lên đòn bẩy nh sau: Đòn bẩy nằm yên quay tổng tác dụng lực làm đòn bẩy quay trái tống tác dụng lực làm đòn bẩy quay phải áp dụng vào toán cho trờng hợp ... by Khi có nhiều lực trực tiếp dùng đkcb đòn bẩy mà phải chuyển thành F1l1 = F2l2 Ta gọi tích Fl lực tác dụng lực đòn bẩy Khi có nhiều lực, lực làm đòn bẩy quay theo chiều gây tác dụng hỗ trợ ... O1 A B1 P A Giải: Khác với toán trên, toán điểm tựa H .8 đòn bẩy A, nằm phía, lực tác dụng nằm phía Do lực nâng thẳng đứng nên song song với trọng lực, cánh tay lực P tác dụng lên đòn bẩy đoạn AO1...
 • 11
 • 1,727
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: kí năng giải bài tập về quy luật di truyềnphương pháp giải bài tập vế quy luật di truyềncách giải bài tập về quy luật di truyềnsáng kiến kinh nghiệm hình thành kỹ năng giải bài tập quy luật di truyềncác giai đoạn của việc hình thành kỹ năng giải bài tập thực hành tin họcký năng giải nhanh bài tập về quy luật di truyềnskkn phương pháp giải bài tập các quy luật di truyền của men đen thuộc sinh học lớp 12kĩ năng giải nhanh bài tập về quy luật di truyềnsinh học lớp 12phương pháp giải bài tập các quy luật di truyềncác dạng bài tập về quy luật di truyềnbài tập về quy luật di truyền mendenbài tập về quy luật di truyền của mendenbai tap ve quy luat di truyendang bai tap ve quy luat di truyenbai tap ve quy luat di truyen lop 9Các biện pháp sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử 12 nhằm giáo dục chủ quyền biển đảo cho HS trường THPT như thanh 2Dạy học lịch sử địa phương( tiết 51) lớp 10 qua chuyển đề khởi nghĩa bà triệu và quần thể di tích lễ hội đền bà triệuGiáo dục truyền thống yêu nước qua dạy học lịch sử lớp 10HÌNH THÀNH một số NĂNG lực CHO học SINH QUA bài học LỊCH sử ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNGHướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập môn lịch sử theo định hướng “ 5 bước, 1 vấn đề”, đáp ứng yêu cầu mới của kỳ thi THPT quốc giaMột số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học chương IIIMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ôn thi và làm bài thi cho học sinh THPT quốc gia môn lịch sửMột số kinh nghiệm lồng ghép lịch sử địa phương hậu lộc vào dạy học lịch sử ở trường THPT đinh chương dươngMột số kinh nghiệm trong việc giáo dục lòng yêu nước cho học sinh thông qua tiết học lịch sử địa phương lớp 10 tại trường THPT đinh chương dươngMột vài biện pháp tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong dạy học lịch sử địa phương ở trường THPT lam kinhPhương pháp tổ chức trò chơi trong dạy chưng III phần 2 lịch sử lớp 12 ban cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả bài họcRèn kĩ năng ôn luyện, làm bài thi trắc nghiệm khách quan môn lịch sử kì thi THPT quốc gia năm 2017Sử dụng ca dao và đồ dùng trực quan nhằm nâng cao hiệu quả bài họctình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân lTạo hứng thú học tập cho học sinh khi dạy bài chiến tranh thế giới thứ hai 1939 1945 (lớp 11 chương trình chuẩn) thông qua việc sử dụng câu hỏi và khai thác kênh hìnhVận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn vào một số bài dạy phần lịch sử thế giới 12THPT nhằm nâng cao hiểu biết , tạo hứng thú học tập cho học sinhexplore our world level 3 workbooksach GETTING TO YESsach iscontinuemossssFantastic flyers activity bookSCHRITTE 5 KURSBUCH UND ARBEITSBUCH