XÂY DỰNG hệ THỐNG TỔNG đài IP

Cac thiet bi can thiet cho viec xay dung he thong tong dai dien thoai

Cac thiet bi can thiet cho viec xay dung he thong tong dai dien thoai
... phí máy lẻ - Thiết bị ghi âm: Ghi âm nội dung gọi - Bộ lưu điện điện - Card trả lời tự động cho phép khách hàng bấm trực tiếp máy lẻ - Card voiceamail cho phép khách hàng để lại lời nhắn vắng ... tổng đài setup tổng đài hoạt động theo ý người sử dụng cài đặt cấm máy lẻ, cài đặt lời chào gọi vào, cài đặt gọi password Các thiết bị phụ trợ mua thêm (theo nhu cầu) - Phần mềm tính cước: Thống ... - Điện thoại dùng cho nhân viên - Riêng tổng đài IP phải chọn dòng điện thoại IP dùng Nhân công chạy đường dây máy...
 • 2
 • 310
 • 1

Xây dựng hệ thống tổng đài tin nhắn cung cấp thông tin cho học sinh, sinh viên

Xây dựng hệ thống tổng đài tin nhắn cung cấp thông tin cho học sinh, sinh viên
... Xây dựng hệ thống tổng đài tin nhắn cung cấp thông tin cho học sinh, sinh viên Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu: - Mục tiêu đề tài ứng dụng kỹ thuật nhắn tin GSM, xây dựng phần mềm thực nhắn tin ... dụng xây dựng chương trình nhắn tin - Tìm hiểu xây dựng trình giải mã mã hóa thông tin thông qua định dạng PDU phục vụ cho việc nhắn tin - Đã tiến hành xây dựng thành công chương trình tổng đài nhắn ... mã tin nội dung lưu vào sở liệu thị lên chương trình, tin nhắn có cú pháp tra cứu cú pháp trả lời cho phụ huynh Tin nhắn gửi hệ thống chương trình kết nối với hệ thống quản lý học sinh sinh viên...
 • 49
 • 292
 • 1

Xây dựng hệ thống RFID dải tần HF và LF

Xây dựng hệ thống RFID dải tần HF và LF
... truy nhập hệ thống vào hay bảo mật Nhận biết nhu cầu đó, khóa luận tập trung vào nghiên cứu xây dựng hệ thống truy nhập ứng dụng công nghệ RFID dải tần LF ( tần số 125Khz ) dải tần HF (tần số 13,56Mhz) ... triển công nghệ nhận dạng sử dụng RFID Chương II cho thấy nhìn chuẩn giao thức tiêu chuẩn đặt xây dựng công nghệ RFID Chương 3: Xây dựng hệ thống RFID dải tần HF LF Trình bày hệ thống RFID hoàn ... gặp công nghệ RFID, ứng dụng lĩnh vực khác Ta có bảng băng tần hệ thống sử dụng RFID sau : Hình 2.1 Dải tần ứng dụng Các tần số khoảng 30kHz – 400kHz coi dải tần thấp (LF) Hệ thống RFID LF hoạt...
 • 89
 • 1,099
 • 3

Ứng dụng kỹ thuật thu thập thông tin trên web để xây dựng hệ thống tổng hợp thông tin kinh tế xã hội

Ứng dụng kỹ thuật thu thập thông tin trên web để xây dựng hệ thống tổng hợp thông tin kinh tế xã hội
... 1.3 THU TH P THÔNG TIN TRÊN WEB 1.3.1 Gi i thi u t ng quan v thu th p thông tin web Thu th p thông tin (Information Retrieval - IR) web t p trung vào vi c khám phá m t cách t ñ ng ngu n thông tin ... xu t thông tin t ñ ng (information retrieval) Trên s ñó, xây d ng h th ng t ñ ng t ng h p, phân lo i thông tin t website internet nh m xây d ng h th ng thông tin t ng h p kinh t - tr - h i ... CHƯƠNG THI T K GI I PHÁP XÂY D NG H TH NG THU TH P THÔNG TIN KINH T XÃ H I Chương t p trung vào phân tích xác ñ nh yêu c u xây d ng H th ng thu th p thông tin kinh t h i Ti p theo gi i thi...
 • 25
 • 362
 • 1

Hệ thống tổng đài IP hỗn hợp - KX-TDA100, KX-TDA200 pot

Hệ thống tổng đài IP hỗn hợp - KX-TDA100, KX-TDA200 pot
... tiến Công nghệ CTI Công nghệ viễn thông IP Mạng IP PSTN/ISDN Máy chủ VoIP Tổng đài hỗn hợp IP usb Tổng quan hệ thống Tổng đài hỗn hợp IP PBX Hệ thống tổng đài hỗn hợp IP PBX kết hợp tính PBX ... KX-TDA0188 KX-TDA0284 KX-TDA0288 KX-TDA0290 KX-TDA0480 KX-TDA0484 KX-TDA0143 KX-TDA0144 KX-TDA0170 Cạc KX-TDA0171 thuê bao KX-TDA0172 KX-TDA0173 KX-TDA0174 KX-TDA0175 KX-TDA0161 KX-TDA0162 KX-TDA0166 ... cước gọi Công nghệ truy nhâp VoIP hệ thống mạng Tổng đài hỗn hợp IP PBX cung cấp dịch vụ giá rẻ, dễ sử dụng cho hệ thống mạng văn phòng Công thêm, với tính sắn có, hệ thống KX-TDA kết nối với...
 • 12
 • 211
 • 0

Xây dựng hệ thống Snort IDS- IPS trên CentOS

Xây dựng hệ thống Snort IDS- IPS trên CentOS
... thất gây mức thấp Đó lý để nhóm chúng em thực luận văn Xây dựng hệ thống Snort IDS -IPS CentOS Đề tài: Xây dựng hệ thống Snort IDS -IPS CentOS GVHD: PGS.TS Trần Công Hùng Chương I Tổng quan IDS ... tài: Xây dựng hệ thống Snort IDS -IPS CentOS GVHD: PGS.TS Trần Công Hùng Chương IV Tìm hiểu Snort - 30 - Ngô Văn Chơn - Lê Thị Mộng Vân CHƯƠNG IV TÌM HIỂU VỀ SNORT Giới thiệu hệ thống Snort Snort ... luật - Sức mạnh hệ thống máy mà Snort chạy - Tốc độ bus hệ thống - Lưu lượng mạng Đề tài: Xây dựng hệ thống Snort IDS -IPS CentOS GVHD: PGS.TS Trần Công Hùng Chương IV Tìm hiểu Snort - 35 - Ngô...
 • 99
 • 761
 • 6

Hướng Dẫn Sử Dụng hệ thống tổng đài elastix

Hướng Dẫn Sử Dụng hệ thống tổng đài elastix
... Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm tổng đài Elastix NỘI DUNG Công ty ĐỈNH QUANG |DQN.vn Phiên số: v1.0 / tháng 2014 | Trang / 25 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm tổng đài Elastix I.CẤU ... Trang / 25 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm tổng đài Elastix Công ty ĐỈNH QUANG |DQN.vn Phiên số: v1.0 / tháng 2014 | Trang / 25 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm tổng đài Elastix 2.3 Tạo Nhóm ... / 25 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm tổng đài Elastix - Login: Tên đăng nhập vào hệ giao diện tổng đài Password: mật để đăng nhập vào giao diện tổng đài Group: Nhóm người sử dụng (Administrator,...
 • 25
 • 3,378
 • 36

Nghiên cứu xây dựng hệ thống tổng hợp, phân loại thông tin tự động trên Web

Nghiên cứu xây dựng hệ thống tổng hợp, phân loại thông tin tự động trên Web
... tài nghiên cứu xây dựng hệ thống tổng hợp, phân loại thông tin tự động web nhằm tìm hiểu phƣơng pháp tổng hợp tin từ nhiều website tự động phân loại tin đƣợc lấy Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu ... tƣợng nghiên cứu: Tìm hiểu khai phá liệu web, thuật toán phân loại tài liệu ứng dụng truy xuất thông tin tự động Trên sở đó, xây dựng hệ thống tổng hợp, phân loại thông tin tự động web Phạm vi nghiên ... Giới thiệu tổng quan, ứng dụng khai phá liệu web, thuật toán phân loại tài liệu chế hệ thống thu thập tin Về mặt thực tiễn: Xây dựng hệ thống tổng hợp, phân loại thông tin tự động web Cho phép...
 • 82
 • 225
 • 0

Nghiên cứu giao thức thiết lập phiên ( SIP ) ứng dụng cho xây dựng hệ thống dịch vụ IP Centrex

Nghiên cứu giao thức thiết lập phiên ( SIP ) ứng dụng cho xây dựng hệ thống dịch vụ IP Centrex
... với mạng khác (non -SIP) , SIP gateway sử dụng Trong giao thức SIP, gateway có vị trí tương tự SIP client ( ều gọi SIP end-point), nên nói SIP client bao hàm SIP gateway Các đặc điểm SIP mô tả chi ... sau:  Nghiên cứu tìm hiểu nội dung đặc tính kỹ thuật giao thức SIP thông qua RFC chuẩn liên quan  Nghiên cứu mô hình thành phần hệ thống IP Centrex Nghiên cứu ứng dụng SIP vào xây dựng hệ thống ... việc nghiên cứu ứng dụng SIP chưa ý Hiện nay, ngày nhiều hãng danh tiếng giới BroadSoft, LongBoard… trọng đến nghiên cứu SIP để ứng dụng vào hệ thống họ, đặc biệt hệ thống IP Centrex Các tin SIP...
 • 98
 • 609
 • 1

Tài liệu giới thiệu giải pháp hệ thống tổng đài IP PBX mô hình thoại VOIP

Tài liệu giới thiệu giải pháp hệ thống tổng đài IP PBX mô hình thoại VOIP
... xem tổng đài IP- PBX tổng đài PBX truyền thống khác Bảng so sách cho nhìn tổng quan điều Bảng so sánh tổng đài IP- PBX tổng đài PBX truyền thống IP PBX PBX Truyền thống IP PBX tổng đài điện thoại ... MỤC LỤC TỔNG ĐÀI IP- PBX LÀ GÌ ? TÍNH NĂNG HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI iPBX MÔ HÌNH GIẢI PHÁP TỔNG QUAN MÔ TẢ CHI TIẾT KHAI BÁO HỆ THỐNG MÔ TẢ QUẢN ... đài PBX truyền thống trả lời câu hỏi nhiều doanh nghiệp quan tâm đến tổng đài IP- PBX Trong tài liệu xin đề xuất tới quý doanh nghiệp bạn hình giải pháp triển khai tổng đài IPPBX với chi phí...
 • 20
 • 193
 • 0

Báo cáo " Về “văn hoá chất lượng” khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo trong trường đại học theo cách tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể " docx

Báo cáo
... xây dựng hệ thống quản chất lượng đào tạo trường đại học theo hướng tiếp cận quản chất lượng tổng thể (TQM) Một tám nguyên tắc để lựa chọn xây dựng hệ thống quản chất lượng đào tạo phải ... mong muốn Khi tiến hành nghiên cứu để triển khai xây dựng Hệ thống quản chất lượng đào tạo trường đại học theo hướng tiếp cận quản tổng thể (TQM), để hệ thống quản chất lượng đào tạo vận ... để thực việc xây dựng hệ thống quản chất lượng đào tạo xây dựng văn hoá chất lượng (gốc rễ vấn đề xây dựng văn hoá tổ chức đơn vị) Khi xây dựng hệ thống quản chất lượng tổng thể (TQM), gắn...
 • 6
 • 398
 • 2

Xây dựng hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến đá quý cho công ty CPPM Hiện Đại.DOC

Xây dựng hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến đá quý cho công ty CPPM Hiện Đại.DOC
... 0918.775.368 Xây dựng hệ thống quản bán hàng trực tuyến đá quý cho công ty CPPM Hiện Đại Với người quản trị, hệ thống giúp họ tư vấn trực tiếp cho khách hàng sản phẩm – dịch vụ mà cung cấp Hệ thống ... Tel (: 0918.775.368 Xây dựng hệ thống quản bán hàng trực tuyến đá quý cho công ty CPPM Hiện Đại Xử chức quản trị hệ thống: N g i q u ả n Phân Thông quyền tin Q u ả n n g i d ù n g t ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Xây dựng hệ thống quản bán hàng trực tuyến đá quý cho công ty CPPM Hiện Đại - Xử chức quản sản phẩm: K hách hàng Q u ả n sả n p h ẩ m áo Báo c Yêu T...
 • 69
 • 1,036
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống tổng đài iphướng dẫn sử dụng hệ thống tổng đài elastixluận văn thạc sĩ công nghệ thông tin xây dựng hệ thống tổng hợp tiếng việt dựa trên luậtxay dung he thong tong hop xu ly so lieu canh bao hong hocxúc tiến xây dựng hệ thống tổng kho kho trung chuyển và mạng lưới phân phối sản phẩm dầu khí trong nướcnghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin và cơ sổ dữ liệu tổng hợp thanh tra kinh tế xã hộixây dựng hệ thống đại lý bán hàngxây dựng hệ thống ipsthực trạng xây dựng hệ thống thông tin đất đaixây dựng hệ thống thông tin đất đaixây dựng hệ thống mạng lan cho trường đại họcnghiên cứu tổng đài voice ip và cài đặt hệ thống tổng đài voice ip cho mạng lanxây dựng hệ thống ids dựa trên snort và iptablexây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập theo chủ đề ôn luyện thi vào các trường đại họcchuyên đề xây dựng hệ thống thông tin vệ tinh ip starPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây