Nghiên cứu khảo sát động cơ đồng bộ kích thích nam châm vĩnh cửu và cấu trúc điều khiển sử dụng phần mềm matlab

Nghiên cứu hệ thống điều chỉnh động đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu

Nghiên cứu hệ thống điều chỉnh động cơ đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu
... rotor động đồng nam châm vĩnh cửu cực ẩn 21 Phần Véc tơ không gian - Mô tả toán học động đồng nam châm vĩnh cửu 1.3 Sơ đồ thay động đồng Để nghiên cứu, phân tích trình điện từ xảy bên động xây ... lồi - lõi thép stator; - rotor; - nam châm vĩnh cửu 1.2.2 Động đồng nam châm vĩnh cửu cực ẩn * Startor động đồng nam châm vĩnh cửu cực ẩn có cấu tạo t ơng tự nh động cực lồi * Rotor máy điện cựu ... đăc tính góc động cực lồi cực ẩn nh 25 Phần Véc tơ không gian - Mô tả toán học động đồng nam châm vĩnh cửu 1.5 Điều chỉnh tốc độ động đồng 1.5.1 Nguyên lý điều chỉnh tốc độ động đồng Theo TL...
 • 90
 • 1,566
 • 31

nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ truyền động sử dụng động đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp điều khiển phi tuyến cuốn chiếu (backstepping)

nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp điều khiển phi tuyến cuốn chiếu (backstepping)
... clinker gm bn oxit chớnh l CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 hay chỳng liờn kt vi nung nhit ti a 14500C to nờn khoỏng chớnh l 3CaO. SiO2, 2CaOSiO2, 3CaO. Al2O3 v 4CaO. Al2O3.Fe2O3 Nu CaO v SiO2 khụng phn ng ... chun b phi liu thng cú ln cht nh MgO ỏ vụi, R2O, SiO2 t sột v.v Bn oxit chớnh nung n nhit phi liu t 1450oC chỳng ó phn ng vi to thnh bn khoỏng chớnh cú clinker l: 3CaO. SiO2, 2CaOSiO2, 3CaO. Al2O3 ... cn phi phõn loi thnh cỏc h phi tuyn riờng bit cú nhng tớnh cht nht nh, c trng c bn cho lp cỏc i tng thuc mt h phi tuyn c th, ri t ú i xõy dng mt h thng lý thuyt cú kh nng ng dng cho h thng phi...
 • 94
 • 283
 • 0

nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ truyền động sử dụng động đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp điều khiển phi tuyến tựa theo thụ động (passivity - based)

nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp điều khiển phi tuyến tựa theo thụ động (passivity - based)
... quan hệ thống điều khiển phi tuyến áp dụng cho động động đồng kích từ nam châm vĩnh cửu (hay kích thích vĩnh cửu) Chương 2: Xây dựng cấu trúc điều khiển hệ thống Chương 3: Áp dụng phƣơng điều khiển ... S N Hình 1.5: Động đồng kích từ nam châm vĩnh cửu loại SPM (Sơ đồ cắt ngang động 4-cực, không chổi than với bề mặt gắn nam châm vĩnh cửu) - Động đồng kích từ nam châm vĩnh cửu từ thông dạng ... vĩnh cửu phƣơng pháp điều khiển phi tuyến tựa theo thụ động (Passivity Based) áp dụng vào hệ thống điều khiển tốc độ động đồng , đề tài cùng với số công trình nghiên cứu khác ̀ điều khiển hệ...
 • 103
 • 225
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN HỆ TRUYỀN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐỘNG ĐỒNG BỘ KÍCH TỪ NAM CHÂM VĨNH CỬU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CUỐN CHIẾU (BACKSTEPPING)

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN HỆ TRUYỀN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ KÍCH TỪ NAM CHÂM VĨNH CỬU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CUỐN CHIẾU (BACKSTEPPING)
... chất lượng điều khiển hệ truyền động sử dụng hệ máy điện đồng kích từ nam châm vĩnh cửu điều khiển theo phương pháp chiếu (Backsteppping) Đề tài cùng với số công trình nghiên cứu khác điều khiển ... tới chất lượng động thông qua tổng hợp điều khiển thích nghi 1.2 MÔ HÌNH HỆ THỐNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ KÍCH THÍCH VĨNH CỬU 1.2.1 Tổng quan động đồng kích thích vĩnh cửu Đề tài nghiên cứu nâng cao ... CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN VÀ ÁP DỤNG CHO ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ KÍCH TỪ NAM CHÂM VĨNH CỬU 1.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN: Các phương pháp điều khiển phi tuyến hệ thống tự động...
 • 28
 • 250
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN HỆ TRUYỀN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐỘNG ĐỒNG BỘ KÍCH TỪ NAM CHÂM VĨNH CỬU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN TỰA THEO THỤ ĐỘNG (Passivity Based)

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN HỆ TRUYỀN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ KÍCH TỪ NAM CHÂM VĨNH CỬU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN TỰA THEO THỤ ĐỘNG (Passivity Based)
... điều khiển phi tuyến tựa theo thụ động cho hệ truyền động điện sử dụng động đồng kích thích vĩnh cửu 2.2 Nguồn tài liệu Luận văn sử dụng tài liệu nước, tạp chí khoa học kỹ thuật, kết nghiên cứu ... quan hệ thống điều khiển phi tuyến áp dụng cho động đồng kích thích vĩnh cửu (ĐCĐBKTVC) Ở chương luận luận văn đưa giới thiệu chung tổng quan hệ thống điều khiển phi tuyến mô hình hệ thống động đồng ... cứu chất thực đối tượng để nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống truyền động ĐỐI TƯỢNG, NGUỒN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Bộ điều khiển dựa vào phương pháp điều...
 • 21
 • 228
 • 0

Nghiên cứu đề xuất giải pháp ứng dụng phần mềm quản lý dữ liệu vi mô (Microdata management) vào việc lưu trữ khai thác số liệu các cuộc điều tra của Tổng cục Thống kê.

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp ứng dụng phần mềm quản lý dữ liệu vi mô (Microdata management) vào việc lưu trữ và khai thác số liệu các cuộc điều tra của Tổng cục Thống kê.
... vị Tổng cục phần mềm quản liệu vi Vì vậy, vi c ứng dụng vào thực tế quản liệu vi điều tra có sở Mục tiêu nghiên cứu đề tài ứng dụng phần mềm Quản liệu vi vào vi c lƣu trữ số liệu ... phần mềm Quản liệu vi Phần II Thực trạng công tác quản liệu vi số điều tra Tổng cục Thống Phần III Thử nghiệm phần mềm Quản liệu vi vào lƣu trữ, quản liệu Tổng điều tra Nông ... quan đến số điều tra Tổng cục Thống kê tiến hành Qua đề xuất ứng dụng phần mềm lƣu trữ quản thông tin điều tra liệu vi ngành Thống Đề tài sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu liên...
 • 68
 • 179
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp sử dụng phần mềm luyện ngữ âm trong việc nâng cao khả năng phát âm của sinh viên. Điển cứu âm vị tiếng Anh / æ/ đối với sinh viên không chuyên tại Học viện Ngân hàng =an investigation into the effectiveness of computer

Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp sử dụng phần mềm luyện ngữ âm trong việc nâng cao khả năng phát âm của sinh viên. Điển cứu âm vị tiếng Anh / æ/ đối với sinh viên không chuyên tại Học viện Ngân hàng =an investigation into the effectiveness of computer
... CASE OF ENGLISH VOWEL / / PRONOUNCED BY NON-ENGLISH-MAJOR STUDENTS IN BANKING ACADEMY (Nghiên cứu hiệu phương pháp sử dụng phần mềm luyện ngữ âm việc nâng cao khả phát âm sinh viên Điển cứu âm vị ... than English lies in the establishment of the qualitative oppositions / / - /e/ - / /- /c/ The opposition /e/ -/ / may be emphasized by making use of the length component of RP / / in certain contexts, ... differentiated from /a/ based on F2 values (/ /: 1660Hz; /a/: 1100Hz) because the F1 value of /a/ and / / is the same (F1: 700Hz) In other words, if the speaker produces a vowel with F2 value of 1100Hz,...
 • 112
 • 193
 • 1

Nghiên cứu thiết kế tối ưu hóa động đồng bộ ba pha nam châm vĩnh cửu

Nghiên cứu thiết kế tối ưu hóa động cơ đồng bộ ba pha nam châm vĩnh cửu
... i iệ h h 3.6 Kết luận q ọ ỏ EM q E ỏ  EM ỏ 47 K q 75 E q CHƯƠNG 4: TỐI ƯU ĐỘNG CƠ LSPMSM 4.4 Tối ưu động c LSPMSM kW 5kW tiêu: , t ,t nam châm q q 26 4.4.1 Nhiệm vụ tối ưu động c LSPMSM ... Hà Nội Thư viện Quốc gia Việt Nam MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu  Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: 75 ỏ ỏ ú q q Phạm vi nghiên cứu: q ỏ ỏ IE4  Ý nghĩa khoa ... QUAN So sánh động c kh ng đ ng ộ IM động c đ ng ộ a pha nam ch m vĩnh c u kh i động trực tiếp v i lư i điện LSPMSM ỏ I [10][15-17][19][32][79] : [93], Rong-Jie Wang [72], Yaxin Bao X Feng [97][95][96],...
 • 28
 • 302
 • 5

Nghiên cứu thiết kế tối ưu động đồng bộ ba pha nam châm vĩnh cửu

Nghiên cứu thiết kế tối ưu động cơ đồng bộ ba pha nam châm vĩnh cửu
... ph p giải t ch Nghiên cứu thuật to n thiết kế điện từ động đồng ba pha nam châm v nh cửu nam châm bố tr hình vuông khởi động trực tiếp với lưới điện 19 Ở U Nghiên cứu thiết kế tối ưu b ng thuật ... cho nghiên cứu chế tạo động cơ, ch nh động đồng ba pha nam châm v nh cửu Do luận án „ hi n u thiết ế t i uđ n đ n a pha na h v nh u cần thiết bối cảnh Mụ đí h Nghiên cứu thuật toán thiết kế chế ... làm việc nam châm Nghiên cứu điều kiện để kiểm tra thiết kế động đồng ba pha nam châm v nh cửu khởi động trực tiếp từ lưới điện với hệ số công suất cosθ xấp xỉ Nghiên cứu thuật toán thiết kế chi...
 • 139
 • 357
 • 2

Nghiên cứu thiết kế tối ưu động đồng bộ ba pha nam châm vĩnh cửu (TT)

Nghiên cứu thiết kế tối ưu động cơ đồng bộ ba pha nam châm vĩnh cửu (TT)
... ll ớ ơ 3.6 Kết luận q ọ ơ F M q Visual 18 Basic for Applica F M  hi q q F ơ CHƯƠNG 4: TỐI ƯU ĐỘNG CƠ LSPMSM 4.4 Tối ưu động c LSPMSM kW ơ  q ơ [7][26] 4.4.1 Nhiệm vụ tối ưu động c LSPMSM ... Nội Thư viện Quốc gia Việt Nam MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài ơ ơ ơ „ Mục đích nghiên cứu  Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: ơ q ú q Phạm vi nghiên cứu: ù q ơ vu  ơ Ý nghĩa ... học: ơ – q Nghiên φ ắ ú uông Ý nghĩa thực tiễn: ơ ơ Bố cục luận án ọ ễ q ơ ơ ơ q – ơ q CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 So sánh động c kh ng đ ng ộ IM động c đ ng ộ a pha nam ch m vĩnh c u kh i động trực...
 • 25
 • 89
 • 0

Tài liệu Đồ án - Thiết kế bộ băm xung một chiều đảo chiều (theo nguyên tắc đối xứng) để điều chỉnh tốc độ động một chiều (kích từ nam châm vĩnh cửu) docx

Tài liệu Đồ án - Thiết kế bộ băm xung một chiều có đảo chiều (theo nguyên tắc đối xứng) để điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều (kích từ nam châm vĩnh cửu) docx
... Đề bài: Thiết kế băm xung chiều đảo chiều (theo nguyên tắc đối xứng) để điều chỉnh tốc độ động chiều (kích từ nam châm vĩnh cửu) với số liệu cho trước: Phương án Điện áp Dòng điện ... hạn hẹp phạm vi đề tài em đề cập nhiều vấn đề lớn mà đề cập tới vấn đề thiết kế băm xung chiều để điều chỉnh tốc độ đảo chiều động chiều kích từ độc lập theo nguyên tắc đối xứng Đây phương ... truyền động điện thường vào số tiêu kinh tế ,kĩ thuật ,các tiêu tính thiết kế điều chỉnh động điện Trong thực tế phương pháp điều chỉnh tốc độ động điện chiều + Điều chỉnh điện áp cho phần ứng động...
 • 70
 • 594
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Thiết kế bộ băm xung một chiều đảo chiều (theo nguyên tắc đối xứng) để điều chỉnh tốc độ động một chiều (kích từ nam châm vĩnh cửu) docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Thiết kế bộ băm xung một chiều có đảo chiều (theo nguyên tắc đối xứng) để điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều (kích từ nam châm vĩnh cửu) docx
... Đề bài: Thiết kế băm xung chiều đảo chiều (theo nguyên tắc đối xứng) để điều chỉnh tốc độ động chiều (kích từ nam châm vĩnh cửu) với số liệu cho trước: Phương án Điện áp Dòng điện ... đảo chiều động chiều kích từ độc lập theo nguyên tắc đối xứng Đây phương pháp dùng phổ biến để điều chỉnh động điện chiều kích từ độc lập với yêu cầu đảo chiều quay động theo phương pháp đối ... nghệ lĩnh vực điều khiển phần tử bán dẫn công suất Với yêu cầu thiết kế mạch băm xung chiều để điều khiển động điện chiều kích từ độc lập yêu cầu đảo chiều quay theo nguyên tắc đối xứng , chúng...
 • 71
 • 438
 • 1

nghiên cứu động lực học cấu sử dụng phần mềm matlab-simulink (cơ cấu bốn khâu bản lề, tay quay con trượt,

nghiên cứu động lực học cơ cấu sử dụng phần mềm matlab-simulink (cơ cấu bốn khâu bản lề, tay quay con trượt,
... TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB- SIMULINK Đồ thị động học khâu cấu bốn khâu lề PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB- SIMULINK Đồ thị động học khâu cấu bốn khâu ... TÍCH ĐỘNG HỌC LỰC CƠ CẤU SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB- SIMULINK Đồ thị động học khâu cấu TQCT PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC LỰC CƠ CẤU SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB- SIMULINK Đồ thị động học khâu cấu TQCT PHÂN TÍCH ĐỘNG ... PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB- SIMULINK Sơ đồ khối mô SIMULINK PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB- SIMULINK Kết mô Đồ thị động học khâu cấu bốn khâu lề...
 • 52
 • 936
 • 11

NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC CẤU SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB-SIMULINK (Cơ cấu bốn khâu bản lề, Tay quay con trượt, Culit)

NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB-SIMULINK (Cơ cấu bốn khâu bản lề, Tay quay con trượt, Culit)
... TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB SIMULINK 29 3.1 Nghiên cứu động học cấu sử dụng Matlab 29 3.1.1 Giới thiệu phần mềm Matlab 29 3.1.2 Tính toán động lực học cấu ... tích động lực học số cấu đơn giản Qua sở để đánh giá tính ưu việt phương pháp nghiên cứu động lực học cấu sử dụng máy tính sở phần mềm Matlab Simulink 2.1 Các phƣơng pháp nghiên cứu động học cấu ... ngôn ngữ tính toán khoa học 3.1.2 Tính toán động lực học cấu bốn khâu lề Tính toán động lực học cấu khâu lề phẳng hình 3.1 -29- Hình 3.1 Tính toán động học cấu bốn khâu lề sử dụng Matlab Thanh AB...
 • 78
 • 561
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: dong co dong bo 3 pha nam cham vinh cuukhảo sát phân tích và đánh giá hiện trạng sử dụng phần mềm tại các bệnh viện cơ sở y tếphương pháp nghiên cứu và cấu trúc của luận văntrình bày lại câu hỏi nghiên cứu phương pháp nghiên cứu và cấu trúc của luận văntình hình nghiên cứu và tiến hành quy hoạch sử dụng đất ở việt namtình hình nghiên cứu và tiến hành quy hoạch sử dụng đất tại xã xuân ái huyện văn yên tỉnh yên báitrình m áy tính sử dụng phần mềm matlab xác định đồng thời fevà mn trong cùng hỗn họpkhảo sát tính chất quang huỳnh quang của màng mỏng zno in và cấu trúc n zno in p sisử dụng phần mềm matlab để điều chỉnh bộ điều khiển dựa trên đặc tính rađộng cơ tuyến tính đồng bộ kích thích vĩnh cửunghiên cứu và xây dựng bộ công cụ phát triển phần mềm hỗ trợ giám sát điều khiển sử dụng opc uanghiên cứu sử dụng phần mềm exe để biên soạn và đóng gói một số bài giảng tin học 10 theo chuẩn của elearningđề tài hoàn thiện cấu trúc điều khiển động cơ 3 pha không đồng bộ rỏ to lồng sóc trên cơ sở nguyên lý thụ độngmột số kết quả nghiên cứu về cấu trúc kiến tạo địa động lực khu vực tây bắc việt namtổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần du lịch và thương mại đông nam áSử dụng toán học để giải nhanh một số bài toán thuộc quy luật phân li, phân li độc lập và tương tác gen trong chương trình sinh học 12Thiết kế bộ dụng cụ lọc tách động vật trong đất và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học nhóm động vật chân khớp béDàn dựng một số tiết mục dân ca vùng châu thổ sông hồng tại trường trung học cơ sở láng hạ, quận đống đa, thành phố hà nộiÁp dụng phương pháp giải nhanh đối với bài hoán vị gen dành cho học sinh lớp 12 dự thi THPT quốc gia ở trường THCS và THPT nghi sơnHow to teach writing in english 11 effectively at nga son high schoolImproving highh school students speaking skill while teaching other skillsOrganizing pair work and group work in speaking lessonsPhát triển tư duy học sinh khá, giỏi qua bài toán con lắc đơn và con lắc lò xo ở vật lý 10Đồ án nguyên lý chi tiết máy bản thuyết minh đề 3RAISE STUDENT’S AWARENESS OF PROTECTING THE ENVIRONMENT THROUGH STUDYING THE AIR POLLUTIONRelative clauses in the 10th rade program basic englishRèn kỹ năng viết thuật toán cho học sinh thông qua một số bài tập cơ bảnRenewing methods in teaching speaking skill in english 10,11,12 at tho xuan IV high schoolSchool violenceChuyên đề 1 hàm số và các vấn đề liên quanẢnh hưởng của các hoạt động trước khi viết tới việc tăng cường hứng thú trong kỹ năng viết cho học sinh lớp 11 trường THPT tô hiến thànhSome activities help students practise speaking skill effectively in english 12 (basic)Some activities to stimulate students’ speaking in speaking lessons (tiếng anh 10)Some effective techniques to encourage the students in basic classes 11 to speaking lesson through lesson two of unit 6 in tiếng anh 11Some experience in helping grade 11 students at le loi upper secondary school to improve their paragraph writing skills