Đề cương ôn tập học kì 1 môn Khoa học lớp 4

Đề cương ôn tập thi 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2015

Đề cương ôn tập thi kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2015
... drinks less water than Nam šThe endš Xem thêm Đề cương ôn thi học lớp Dethikiemtra.com → Đề thi học Tiếng Anh lớp trường THCS Hoa Lư năm 2 015 ... (go) _ to the English club 10 .Why don’t you (invite) _ him? 11 .What about (read) _ in the library? 12 .Should you (come) _ there? 13 .She is good at (draw) _ ... PREPOSITIONS (Giới từ) Thường đứng trước danh từ cụm danh từ • IN • • • • in + tên tỉnh/thành phố/ nước (in Ba Ria/ in Vietnam) in + tháng/ năm (in May/ in 2 011 ) in the morning/ afternoon/ evening...
 • 7
 • 295
 • 1

DE CUONG ON TAP GIUA KI 1 MON TV

DE CUONG ON TAP GIUA KI 1 MON TV
... bỡnh: Cõu 10 : Gch chõn t ng õm cõu sau: Rui u mõm xụi u Kin bũ lờn a tht bũ B.Kim tra vit (10 im) I.Chớnh t: ( im) GV c cho hc sinh vit on Nng tra.cnh thu ca bi Kỡ diu rng xanh ( SGK TV 1/ 75) ... im) C (0,5 im) ; C (0,5 im) C (0,5 im) ; A (0,5 im) B (0,5 im) ; 10 C (0,5 im) ki m tra ki m tra ĐịNH Kì học kì I năm học 2 010 - 2 011 môn: Tiếng Việt( Bài Đọc) I Đọc thầm làm tập ( điểm) : Cây nhút ... im) GV c cho HS vit bi Kỡ diu rng xanh TV5 -T1 trang 76 Vit on Nng tra.cnh thu II Tp lm (5 im) Hóy t ngụi trng thõn yờu ó gn bú vi em nhiu nm hc qua a A Bài ki m tra viết : I Chớnh t nghe vit (5...
 • 19
 • 581
 • 1

Đề cương ôn tập thi II môn vật lý lớp 12

Đề cương ôn tập thi kì II môn vật lý lớp 12
... - MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG T.H.P.T CHU VĂN AN =======*****======= Câu 1: A C Câu 2: A Câu 3: A Câu 4: A Câu 5: A B C D Câu 6: ĐỀ ƠN TẬP HỌC KỲ II MƠN THI: VẬT LÍ 12 Phát ... 0,68 μm C λ = 0,72μm D λ = 0,45 μma ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN MƠN VẬT LÝ 12 (CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN) THỜI GIAN: 45 PHÚT (Khơng kể thời gian phát đề) Câu Hạt nhân ngun tử cấu tạo ... là: A .12, 5.10-6s B.1,25.10-6s C 125 .10-6s D 0 ,125 .10-6s Câu 28.Trong mạch dao dao động LC (chu kỳ T = 2π LC ), lượng điện từ mạch dao động : A Biến thi n điều hòa với chu kỳ 2T B Biến thi n điều...
 • 18
 • 997
 • 13

De cuong on tap Cuoi ki 1 lop 3

De cuong on tap Cuoi ki 1 lop 3
... tuần 12 đến tuần 18 trả lời câu hỏi cuối Luyện từ câu: a Phép so sánh hơn, kém, bằng; Tuần 8,9, 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 b Mở rộng vốn từ đặc điểm, hoạt động, trạng thái; 1, (tr 11 7), 1, ... (tr 11 7), 1, (tr 98), (tr 14 5) c Mở rộng vốn từ thành thị, nông thôn, từ địa phương, dân tộc, quê hương; Bài (tr 89), 1, (tr 11 7), 1, 2 (tr 12 8), (tr 13 5), 1( tr 14 5) d Ôn ki u câu: Ai-thế nào? Ôn ... cho người khác tác hại bệnh lây qua đường hô hấp Vệ sinh thần kinh - HS năm việc nên làm việc không nên làm để bảo vệ quan thần kinh Các hệ gia đình: - HS vẽ sơ đồ gia đình kể gia đình minh cho...
 • 4
 • 4,304
 • 37

DE CUONG ON TAO GIUA KI 1 MON TOAN

DE CUONG ON TAO GIUA KI 1 MON TOAN
... Tỡm s in vo ụ vuụng : 12 : 14 = A B 3- Trong cỏc phõn s ; C ; 17 ; 12 17 D 10 phõn s no cú th vit thnh phõn s thp phõn cú mu s l 10 0? A 3 B C 17 12 D 17 4- S thớch hp in vo ch trng: 6m29cm2 =.l: ... tớch khu l : A 225 dam2 B 2,25 dam2 15 0m B 2250 dam2 D 22,5 dam2 Phõn s gp ln phõn s A l : 15 18 B 5 18 C D vit di dng s thp phõn l: 10 0 A 4,03 B 1, 12 C 4,3 D 0 ,12 m cm = mm S thớch hp vit vo ... li ỳng: 1- Cỏc s thp phõn c sp xp theo th t t n ln l: A 6,375 ; 9, 01; 8,72; 7 ,19 B 5,67; 5,7; 6,02; 6,72 C 0,32; 0 ,19 7; 0,4; 0 ,18 9 D 7,5; 7,45; 7,9; 7,89 2- Tỡm s in vo ụ vuụng : 12 : 14 = A...
 • 10
 • 314
 • 1

đề cương ôn tập k11 hki 1 Môn Vật Lý

đề cương ôn tập k11 hki 1 Môn Vật Lý
... vt nhim in tip xỳc l mt vt trung ho in 19 / Nu nguyờn t oxi b mt ht electron nú mang in tớch A + 1, 6 .10 -19 C B 1, 6 .10 -19 C C + 12 ,8 .10 -19 C D - 12 ,8 .10 -19 C 20/ iu kin vt dn in l A vt phi nhit ... l - 1, 6 .10 -19 (C), in lng chuyn qua tit din thng ca dõy dn 30 (s) l 15 (C) S ờlectron chuyn qua tit din thng ca dõy dn thi gian mt giõy l A 3 ,12 5 .10 18 B 9,375 .10 19 C 7,895 .10 19 D 2,632 .10 18 2.5 ... cú ln l: A E = 1, 217 8 .10 -3 (V/m) B E = 0,6089 .10 -3 (V/m) C E = 0,3 515 .10 -3 (V/m) D E = 0,70 31. 10-3 (V/m) 33/ Hai in tớch q1 = 5 .10 -9 (C), q2 = - 5 .10 -9 (C) t ti hai im cỏch 10 (cm) chõn khụng...
 • 14
 • 241
 • 2

de cuong on tap t7 ki 1

de cuong on tap t7 ki 1
... 33 c) : ữ 12 16 b) ( 3) ữ 12 b) b) 3 19 33 8 c) 15 18 + 12 13 12 13 c) 16 + + 0,5 + 23 21 23 21 13 38 35 + + 25 41 25 41 e) 12 ,5. ữ+ 1, 5. ữ d) 12 . ữ + 3 h) 15 . ữ 3 Bi ... sỏnh: b) (0 ,12 5)3. 512 902 15 2 c) d) 7904 794 224 v 316 Bi 27 Tớnh giỏ tr biu thc ( 0,8) b) ( 0, ) 4 510 . 510 7 510 a) c) 215 .94 63.83 d) 810 + 410 84 + 411 Bi 28 Tớnh a) g) 10 390 m) 13 0 c) ... bõt ki cua x, y1 va y2 la hai gia ri tng ng cua y c) Biờt x1 y1 = -45, x2 =9 Tinh y2 d) Biờt x1=2;x2=4, biờt y1 + y2= -12 Tinh y1 , y2 e) Biờt x2=3, x1+ 2y2 =18 va y1 = 12 Tinh x1 , y2 Bi 38: Hc...
 • 14
 • 412
 • 3

Đề cương ôn tập và gợi ý môn ngữ văn lớp 11

Đề cương ôn tập và gợi ý môn ngữ văn lớp 11
... Điểm Học công việc suốt đời người Lê nin nói "Học, học nữa, học mãi" 0,5 Ngôn ngữ chung ngôn ngữ cộng đồng xã hội sử dụng thống để giao tiếp, phảihọc để hoàn thiện kĩ sử dụng ngôn ngữ, kĩ nói ... lãng mạn gắn với nhà văn Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo Thạch Lam có lối văn nhẹ cánh bướm đậu hoa Bức tranh ngôn ngữ ông ví với tranh lụa sơn dầu Thạch Lam trước sau nhà văn lãng mạn lãng mạn ... Thạch Lam không sâu miêu tả xung đột xã hội, xung đột giai cấp Ông không để tâm miêu tả mặt gớm ghiếc kẻ bóc lột khuôn mặt bi thảm kẻ bị áp bức, nói cho Thạch Lam nhà văn lãng mạn Ông phác họa...
 • 24
 • 701
 • 1

Đề cương ôn tập học 1, môn hóa, lớp 10

Đề cương ôn tập học kì 1, môn hóa, lớp 10
... định chất khử, chất oxi hóa, chất tạo môi trường, khử, oxi hóa Dạng Điều chế số chất vô cơ số phản ứng hóa học vô Bài tập định lượng Dạng Bài tập tính theo phương trình hóa học Dạng Bài toán tìm ... trị, số oxi hóa Cho ví dụ II- Bài tập minh hoạ Viết công thức e công thức cấu tạo NH3 ; CH4 ; H2O ; C2H2 ; C2H4 Dựa vào hiệu độ âm điện cho biết liên kết hóa học phân tử sau liên kết ion hay liên ... phản ứng thu nhiệt, phản ứng toả nhiệt, phương trình nhiệt hóa học Lấy ví dụ minh hoạ TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH II Các dạng tập Bài tập định tính Dạng phân biệt phản ứng oxi hóa- khử với phản ứng...
 • 5
 • 11,191
 • 413

Đề cương ôn tập học 1 môn hóa lớp 8

Đề cương ôn tập học kì 1 môn hóa lớp 8
... chất thừa ?Khối lượng bao nhiêu? Câu 18 : Cho dX/H2 =8, 5 dX/Y=0,5 Hãy tìm khối lượng mol khí X khí Y Câu 19 : Đốt cháy hoàn toàn 3 ,1 g P không khí, thu 7 ,1 g Điphotphopentaoxit (P2O5) a.Viết ... công thức là: R 2O Biết 0,25 mol hợp chất A có khối lượng 15 ,5g Hãy xác đònh công thức A ? Câu 21: Hợp chất B thể khí có công thức là: XO Biết khối lượng 5,6l khí B (đktc) 16 g Hãy xác đònh công ... Câu 14 :Một hợp chất có thành phần % khối lượng ngun tố :70% Fe,30% O Hãy xác định cơng thức hố học hợp chất Câu 15 : Lập cơng thức hố học hợp chất chứa 40% S ,60%O Biết khối lượng mol hợp chất 80 g...
 • 4
 • 14,238
 • 364

Đề cương ôn tập học 1 môn toán lớp 10

Đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 10
...   2x  10 / x  2x  16 12 / 9x  3x   10   x  3x   3x 13 / x  6x   2x  14 / 15 / 2x   x   16 / 3x  10  x   3x  17 / x  3x  x  3x   10 18 / x  5x  10  5x  x 19 / x  ... PDF Creator Đề cương Toán 10 http://www.foxitsoftware.com For Năm học only - 2 012 evaluation 2 011 7/ x 1 3x  4 2x  2x  8/ x  2x   30 x 1 x  9/ 2x  3x   1 x 1 x 1 10/ 2x  x  ... y 10 / y  2x   13 / y 16 / y 19 / y 5x  x   x  6x  x 3x x4 5x x  3x  10 2x  3x x 1 8/ y 11 / y 2x   x  4x  12 / y x4 x2  x 14 / y  x   x2  15 / y x    2x x 1 17/...
 • 10
 • 9,491
 • 229

Đề cương ôn tập học 1 năm học 2011-2012 môn hóa pdf

Đề cương ôn tập học kì 1 năm học 2011-2012 môn hóa pdf
... dãy chuyển hóa sau: (3) ( 4) (5) ( 6) (7)  → C ¬  CO2  CO  CO  CaCO3  Ca(HCO )2  CO → → → → →  (1) (2) ↓(8) Al4C3 ↓(9) ↑ (12 ) (10 )  → NaHCO3 ¬  Na 2CO3  (11 ) ↓ (13 ) K 2CO ... FeS; Fe(NO3)3? BÀI 16 : Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: (1) ( 2) ( 3) ( 4) (5) (6) a NH3 → HCl → FeCl3 → Fe(NO3)3 → Fe2O3 → Fe2(SO4)3 → Fe(NO3)3 (7) (8 ) (9) 10 11 ) 12 NH4NO3 → NH3 ... thu 1, 32 gam CO 0,54 gam nước Phân tử khối chất 18 0 Xác định CTPT chất đó? BÀI 28: Đốt cháy 0,282 gam hợp chất cho sản phẩm sinh qua bình đựng CaCl khan KOH, thấy bình CaCl2 tăng thêm 0 ,19 4 gam,...
 • 2
 • 254
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: de cuong on tap cuoi ki 2 mon tieng anh lop 11đề cương ôn tập toán kì 1 lớp 9de cuong on tap hoa ki 2 mon hoa lop 8đề cương ôn tập giữa kì 1 lớp 2de cuong on tap cuoi ki 1 lop 3làm đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lịch sủ lớp 7 lần 1ôn tập cuối kì 1 mon ngữ văn lop 8de cuong on tap hoc ki 1 mon toan lop 6de cuong on tap hoc ki 1 mon toan 6đề cương ôn tập học kì 1 môn toán 7đề cương ôn tập học kì 1 môn toán 9đề cương ôn tập học kì 1 môn toán 10de cuong on tap hoc ki 1 mon khang chien 6đề cương ôn tập học kì 1 môn sinh học 11de cuong on tap hoc ki 1 mon vat ly 10Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 1giáo án toán lớp 3 học kỳ 1giáo án toán lớp 3 học kỳ 2Giáo trình kỹ thuật biển phần 1Bài giảng công tác xã hội nông thônBài giảng một số loại hình du lịch ở việt namBài giảng thực hành công tác xã hội 2Bài giảng xã hội học việt namBài giảng xã hội họcNăng lượng mặt trời lý thuyết và ứng dụng phần 2Bài giảng công nghệ lên menCHỨC NĂNG TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨCUnit 2. Making arrangementsĐỀ án tốt NGHIỆP CCLLCT nâng cao hiệu quả hoạt động của ban nội chính thành ủy hải phòng giai đoạn 2016 2020Taxation of business entities 4th edition spilker test bankTaxation of business entities 5th edition spilker test bankTaxation of business entities 6th edition spilker test bankTheatre collaborative acts 4th edition wainscott test bankTaxation of individuals 2012 3rd edition spilker test bankAHP tutorial tutorial decision