Nghiên cứu hệ thống điều khiển PLC – nhiều biến tần – động cơ không đồng bộ ba pha cho hệ thống truyền động nhiều động cơ có liên kết cơ khí cứng

Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát động xoay chiều ba pha dựa trên bộ điều khiển PLCbiến tần

Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát động cơ xoay chiều ba pha dựa trên bộ điều khiển PLC và biến tần
... H THNG Quản lý công t y PC Điều hành sản xuất Điều khiển giám sát Điều khiển Chấp hành Qúa t rình kỹ t huật Hình 2.3: Mô hình phân cấp chức hệ thống điều khiển giám sát Hỡnh 1.3 Mụ hỡnh phõn cp ... v PLCS7-200 va biờn tõn kt hp vi phn mm WinCC xõy dng chng trỡnh iu khin, giỏm ụng c xoay chiờu ba pha mụt cach dờ dang, chinh xac 3.2 i tng i tng iu khin mụ hỡnh ny l ng c khụng ụng b ba pha ... iu khin tc ng c CHNG TèM HIU NG C KHễNG NG B XOAY CHIU BA PHA V BIN TN DELTA VFD-B 2.1 NG C KHễNG NG B PHA 2.1.1 Cu to ng c khụng ng b l mỏy in xoay chiu, lm vic theo nguyờn lý cm ng in t, cú...
 • 94
 • 635
 • 5

Nghiên cứu phương pháp điều khiển truy cập dựa vai trò trong việc đảm bảo an toàn cho các ứng dụng dựa thành phần

Nghiên cứu phương pháp điều khiển truy cập dựa vai trò trong việc đảm bảo an toàn cho các ứng dụng dựa thành phần
... truy cập truy n thống phương pháp điều khiển truy cập dựa vai trò Với điều khiển truy cập dựa vai trò, định truy cập dựa vai trò mà người dùng cá nhân có phần tổ chức .Vai trò liên quan chặt chẽ ... dựa công nghệ điều khiển truy cập dựa vai trò Có hai cách thiết lập điều khiển truy cập bao gồm điều khiển truy cập chương trình điều khiển truy cập khai báo Trong điều khiển truy cập chương trình, ... thứ ba bảo vệ ứng dụng từ thành phần độc hại Đối với hai hướng sau, chế phổ biến để bảo vệ ứng dụng dựa thành phần chế điều khiển truy cập Cơ chế hành điều khiển truy cập ứng dụng dựa thành phần...
 • 54
 • 376
 • 0

nghiên cứu mô hình điều khiển quá trình cho lò phản ứng. thiết kế hệ thống điều khiển cascade cho

nghiên cứu mô hình điều khiển quá trình cho lò phản ứng. thiết kế hệ thống điều khiển cascade cho lò
... phút Hình 3.2 Kết thiết kế điều khiển biến trình với điều khiển P-Only Các đặc tính thu hình 3.2, thực cho hệ thống điều khiển Cascade với điều khiển cho biến phụ có dạng PI điều khiển cho biến ... (1,92 s + 1) CHƯƠNG MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CASCADE CHO LÒ PHẢN ỨNG 3.1 MÔ PHỎNG HỆ THỐNG BẰNG MATLAB & SIMULINK Hình 3.1 hình hệ thống simulink 3.2 KẾT QUẢ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG 3.2.1 Kiểm ... đơn 2,5 0C Như hệ thống điều khiển Cascade thiết kế hoàn tất Hình 3.3 Khả loại bỏ nhiễu hệ điều khiển Cascade sử dụng điều khiển P - Only điều khiển PI 3.2.2 So sánh điều khiển hệ thống theo mạch...
 • 25
 • 471
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT VẬN HÀNH CÁC TRẠM BIẾN ÁP" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thích hợp để sử dụng cho công nghệ điều khiển [1,8].ấTc giả sử dụng phương thức để xây dựng hệ thống điều khiển giám sát vận hành TBA-KĐ hình 11 Hệ thống T1 lắp đặt TBA cho phép thực điều khiển thiết ... nối điện TBA thực tập 55 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 2(25).2008 4.2 Xây dựng sơ đồ thuật toán điều khiển giám sát TBPP điện Để thực trình điều khiển giám sát vận hành ... trạm ứng dụng công nghệ điều khiển giám sát vận hành máy tính [5] Tính toán thiết kế, chế tạo truyền động đóng cắt dao cách ly động điện Để áp dụng công nghệ điều khiển hệ thống điện máy tính...
 • 7
 • 262
 • 1

Nghiên cứu kỹ thuật điều khiển mạng Neuron nhân tạo trong truyền tải điện cao áp một chiều (HVDC) và áp dụng trong hệ thống điện Việt Nam

Nghiên cứu kỹ thuật điều khiển mạng Neuron nhân tạo trong truyền tải điện cao áp một chiều (HVDC) và áp dụng trong hệ thống điện Việt Nam
... toàn hệ thống Xây dựng phương pháp vấn đề điều khiển mềm, nâng cao ưu điểm kỹ thuật truyền tải HVDC Đề xuất khả áp dụng truyền tải điện HVDC hệ thống điện Việt Nam 4 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ ... khiển hệ thống điện vấn đề quan tâm rộng rãi giới Ứng dụng mạng Neuron điều khiển có ưu điểm lớn áp ứng thời gian thực độ tin cậy cao Như đề tài áp dụng mạng Neuron nhân tạo điều khiển truyền tải ... tiêu kinh tế - kỹ thuật để so sánh HVDC HVAC Phân tích khả áp dụng truyền tải HVDC vào hệ thống điện Việt Nam Đưa nhận định đề xuất vài phương án dùng HVDC hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2011...
 • 132
 • 338
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ cho hệ thống điều khiển mức nước và kiểm chứng trên matlab simulink

Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ cho hệ thống điều khiển mức nước và kiểm chứng trên matlab simulink
... DÂN LẬP HẢI PHÕNG ISO 9001:2008 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ CHO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MỨC NƢỚC VÀ KIỂM CHỨNG TRÊN MATLAB SIMULINHK ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG ... : ĐC1401- Ngành Điện Tự Động Công Nghiệp Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ cho hệ thống điều khiển mức nước kiểm chứng matlab- Simulink NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm ... phần cứng CPU chương trình đơn vị cho trình điều khiển sử lý hệ thống, chức mà điều khiển cần thực xác định chương trình Chương trình nạp sẵn vào nhớ PLC, PLC thực việc điều khiển dựa vào chương...
 • 72
 • 234
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu phương pháp điều khiển dập tắt dao động cho hệ thống giảm chấn tích cực

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu phương pháp điều khiển dập tắt dao động cho hệ thống giảm chấn tích cực
... luận văn tác giả dự định nghiên cứu phương pháp điều khiển lực cản dịu nhằm dập tắt dao động cho hệ thống giảm chấn tích cực sử dụng động tuyến tính theo lượng yêu cầu Hệ thống giảm chấn tích cực ... tương lai Kết luận chung luận văn Luận văn với tên đề tài Nghiên cứu phương pháp điều khiển dập tắt dao động cho hệ thống giảm chấn tích cực thực nội dung trình bày chương cách tóm tắt sau: a ... khiển thuật toán điều khiển cho phép dập tắt dao động hệ thống cách có hiệu 1.5 Các ứng dụng hệ thống giảm chấn tích cực, xu hướng thiết kế điều khiển Hệ thống giảm chấn tích cực có nhiều ứng...
 • 24
 • 557
 • 0

slide báo cáo NGHIÊN cứu THIẾT kế, điều KHIỂN hệ THỐNG TÁCH màu tự NHIÊN

slide báo cáo NGHIÊN cứu THIẾT kế, điều KHIỂN hệ THỐNG TÁCH màu tự NHIÊN
... cấu khí cho hệ thống tách màu tự nhiên - Thiết kế điều khiển dùng relay để điều khiển tốc độ động cơ, chế độ hoạt động, kết hợp với điều khiển nhiệt độ khí cụ điện khác tạo nên điều khiển hoàn ... gian nhuộm -Mạch điều khiển nhiệt độ -Mạch cảm biến mực nước -Mạch công suất Relay thời gian H3JA-80 [50] Cụm nấu – chiết, 33 Hệ thống nhuộm màu tự nhiên Hệ thống nhuộm màu tự nhiên hoàn chỉnh ... - Thiết kế triển khai tủ điện cho hệ thống - Có báo đề tài nhuộm màu tự nhiên Hội nghị toàn quốc Máy Kết cấu 2015 Kết luận 36 Kết luận HẠN CHẾ - Chưa tự động hóa hoàn toàn hệ thống - Chưa nghiên...
 • 38
 • 433
 • 0

NGHIÊN cứu THIẾT kế, điều KHIỂN hệ THỐNG TÁCH màu tự NHIÊN

NGHIÊN cứu THIẾT kế, điều KHIỂN hệ THỐNG TÁCH màu tự NHIÊN
... GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIỂN 61 5.1 QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG 61 5.1.1 Quy trình nhuộm màu tự nhiên dân gian 61 5.1.2 Quy trình ngâm nhuộm hệ thuống nhuộm màu tự nhiên 62 ... lẻ nghiên cứu thực tiễn nêu chương này, vấn đề cần phải giải thiết kế hệ thống nhuộm màu tự nhiên Dựa vào sở lý thuyết kết nhà khoa học nhà nghiên cứu thực trước để tính toán công suất toán thiết ... Hướng phát triển đề tài màu tự nhiên 94 7.2.2 Hướng phát triển đề tài nghiên cứu thiết kế, điều khiển máy tách màu tự nhiên 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC ...
 • 106
 • 369
 • 0

Nghiên cứu thuật toán điều khiển sạc tối ưu của hệ thống pin năng lượng mặt trời

Nghiên cứu thuật toán điều khiển sạc tối ưu của hệ thống pin năng lượng mặt trời
... ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ HUỲNH LÂM NGỌC TÂM NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN SẠC TỐI ƯU CỦA HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN - 605250 ... ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ HUỲNH LÂM NGỌC TÂM NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN SẠC TỐI ƯU CỦA HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN – 605250 ... Ngành học: Kỹ thuật điện Tên luận văn: Nghiên cứu thuật toán điều khiển sạc tối ưu hệ thống pin lượng mặt trời Ngày & nơi bảo vệ luận văn: Ngày 25/10/2015, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành...
 • 22
 • 155
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp điều khiển hệ thống truyền động bám cho các đối tượng chuyển động chậm

Nghiên cứu tổng hợp điều khiển hệ thống truyền động bám cho các đối tượng chuyển động chậm
... tài nghiên cứu luận án lựa chọn là: Nghiên cứu tổng hợp điều khiển hệ thống truyền động bám cho đối tượng chuyển động chậm 2 * Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu tổng hợp hệ thống truyền động bám ... VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ TRẦN ĐỨC CHUYỂN NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG BÁM CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG CHẬM Chuyên ngành: Kỹ thuật Điều khiển Tự động hóa Mã số: 62.52.02.16 ... Chương NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG BÁM PHI TUYẾN ĐỘNG CƠ IPMSM LÀM VIỆC Ở CHẾ ĐỘ CHẬM 63 3.1 Tổng hợp vòng điều khiển tốc độ backstepping trượt thích nghi cho hệ truyền động bám...
 • 164
 • 396
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thuật toán điều khiển hệ thống con lắc ngược quaynghiên cứu giải thuật điều khiển hệ thống con lắc ngược quaynghien cuu cong nghe dieu khien pid fuzzy logic va he thong dieukhien lo dot cong suat lonnghiên cứu thiết bị điều khiểnđề tài nghiên cứu về vi điều khiển 8051 thiết kế mô hình đồng hồ thời gian thực hiển thị trên led 7 thanh docxnghiên cứu giải pháp điều khiển giám sátkết quả nghiên cứu ứng dụng điều khiển ra hoa trên cây nhãnphương pháp thông kê để phân tích nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cơ khí ôtô và xe máy công trình thời ỳ 1997 2004 39bộ điều khiển pid trong biến tầnluận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và biện pháp hoá học phòng trừ bọ phấn bemisia tabaci homoptera aleyrodidae hại cà chua vùng gia lâm hà nôiluận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và biện pháp hoá học phòng trừ bọ phấn bemisia tabacinghiên cứu hệ thống điều khiển sốnghiên cứu hệ thống điều khiển và giám sát nhiệt độ bằng máy tínhnghiên cứu hệ thống điều khiển thích nghitrang bị điện tàu 53000 tấn đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển diesel máy phátchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học