trắc nghiệm cong nghệ phần mềm đa dịch va co đap an

80 câu trắc nghiệm công nghệ phần mềm đáp án

80 câu trắc nghiệm công nghệ phần mềm và đáp án
... 11 Những thành phần kiến trúc kỹ thuật sản phẩm a Dữ liệu, phần cứng, phần mềm, người b Dữ liệu, tài liệu, phần cứng, phần mềm c Dữ liệu, phần cứng, phần mềm, thủ tục d Tài liệu, phần cứng, người, ... Mục cấu hình phần mềm b Đối tượng liệu phần mềm c Biểu đồ phần mềm d Hệ thống ký hiệu phần mềm 37 Mô hình thiết kế không quan tâm tới a Kiến trúc b Dữ liệu c Giao diện d Phạm vi dự án 38 Sự quan ... dùng nhóm kiểm tra phần mềm độc lập a Những người phát triển phần mềm không cần làm kiểm thử b Những người lạ kiểm phần mềm chặt c Những người kiểm thử không dính dáng tới dự án kiểm thử bắt đầu...
 • 11
 • 8,937
 • 60

Câu hỏi tổng hợp trắc nghiệm công nghệ phần mềm pot

Câu hỏi tổng hợp trắc nghiệm công nghệ phần mềm pot
... tác vụ Câu 93 Những thành phần kiến trúc kỹ thuật sản phẩm a Dữ liệu, phần cứng, phần mềm, người b Dữ liệu, tài liệu, phần cứng, phần mềm c Dữ liệu, phần cứng, phần mềm, thủ tục d Tài liệu, phần ... Tích hợp từ lên b Tích hợp big-bang c Tích hợp từ xuống Page 11 - 12 d Tích hợp tăng vòng Câu 122 Từ điển liệu chứa mô tả a Mục cấu hình phần mềm b Đối tượng liệu phần mềm c Biểu đồ phần mềm d ... hợp đối tượng b Kiểm nghiệm hộp đen c Kiểm nghiệm thừa kế d Kiểm nghiệm hộp trắng Câu 42 Kiểm nghiệm tích hợp module a Có thể tích hợp từ xuống b Tát c Có thể tích hợp từ lên theo cách tích hợp...
 • 12
 • 632
 • 7

250 câu hỏi trắc nghiệm công nghệ phần mềm đáp án

250 câu hỏi trắc nghiệm công nghệ phần mềm có đáp án
... Công nghệ phần mềm phần ngành kỹ thuật hệ thống (System Engineering) C/ Khoa học máy tính thuộc ngành công nghệ phần mềm D/ Công nghệ phần mềm liên quan với việc phát triển cung cấp phần mềm ... đủ công nghệ phần mềm B/ Thiếu đạo đức phần mềm hiểu biết C/ Quản lý vấn đề công ty D/ Ảnh hưởng suy thoái kinh tế 12/ Điều không đúng? A/ Công nghệ phần mềm thuộc ngành khoa học máy tính B/ Công ... software) D/ Phần mềm nghiệp vụ (Business software) 10/ Phần mềm quản lý tài công ty là: A/ Phần mềm nghiệp vụ (Business software) B/ Phần mềm hệ thống (System software) C/ Phần mềm trí tuệ nhân...
 • 35
 • 1,407
 • 12

Tổng hợp trắc nghiệm câu hỏi phần pháp luật đại cương đáp án

Tổng hợp trắc nghiệm câu hỏi phần pháp luật đại cương có đáp án
... Ít / tổng số đại biểu tán thành b Í ấ / ổ bể c Ít 3/ tổng số đại biểu tán thành d Tất sai TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG H2_AUDIO | TAILIEUIT.COM Tổng Hợp Câu Hỏi Trắc Nghiệm ... áp dụng pháp luật p áp ậ , p áp ậ , d p áp ậ v áp d p áp ậ TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG H2_AUDIO | TAILIEUIT.COM Tổng Hợp Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại cương ề o ề ... động d Tất đ ng áp ậ ó m ắ x TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG m ., b H2_AUDIO | TAILIEUIT.COM Tổng Hợp Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại cương v bảo ảm , ề k ,   ...
 • 8
 • 5,602
 • 389

Ôn thi môn Phát triển phần mềm hướng dịch vụ đáp án

Ôn thi môn Phát triển phần mềm hướng dịch vụ có đáp án
... • Thông tin phân loại dịch vụ • Thông tin phi chức dịch vụ bao gồm thông tin chất lượng dịch vụ, tên dịch vụ, thông tin liên lạc mô tả dịch vụ Các thuộc tính Profile Ontology cung cấp thông tin ... thủ tục phân tán cho dịch vụ web, mà công ty , doanh nghiệp tìm kiếm dịch vụ Vậy làm để public dịch vụ web toàn cầu làm để khám phá khuynh hướng dịch vụ web để sử dụng lại cho dịch vụ web khác ... cách dịch vụ sử dụng Vì thông tin thẻ đuợc sử dụng để mô tả dịhc vụ từ nhiều dịcg vụ để thoả mãn công việc cụ thể thông tin sử dụng để giám sátviệc thực thi dịch vụ 8 ontology thành phần...
 • 24
 • 948
 • 8

Báo cáo thực nghiệm công nghệ phần mềm đề tài quản lý các đợt thực tập của sinh viên

Báo cáo thực nghiệm công nghệ phần mềm đề tài quản lý các đợt thực tập của sinh viên
... điểm sinh viên, tìm sinh viên có điểm từ trở lên,tìm sinh viên phải làm thực tập lần 2,tìm sinh viên theo đề tài, tìm sinh viên theo loại thực tập Chức 3::Tổng hợp báo cáo Sinh viên Lần thực tập Sinh ... -Thông tin sinh viên thực tập b.Những thông tin biến đổi: -Số sinh viên thực tập đợt -Đề tài thực tập -Điểm thực tập sinh viên 2.Thông tin hệ thống là: -Hồ sơ sinh viên( như:mã sinh viên, họ tên,lớp,loại ... sinh viên phòng giáo vụ,và lầy liệu từ kho liệu :Sinh viên, Giáo viên, Loại thực tập, Lần thực tập, Đề tài IV.Quan hệ thực thể liên kết Đề tài Madetai Tendetai Giáo viên Sinh viên Loaithực tập Lần thực...
 • 32
 • 256
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử Bảo trì part 9 pot

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử và Bảo trì part 9 pot
... công HUT, Falt of IT  Dept of SE, 2001 SE-V.43 10.3 Những vấn đề lưu ý để bảo trì Phương pháp cải tiến thao tác bảo tr : • Sáng kiến quy trình phát triển phần mềm • Sáng kiến quy trình bảo trì ... bảo trì phần mềm • Phát triển kỹ thuật cho bảo trì HUT, Falt of IT  Dept of SE, 2001 SE-V.44 Sáng kiến quy trình phát triển phần mềm (1) Chuẩn hóa khâu phát triển phần mềm (2) Người bảo trì chủ ... lý bảo trì • Cần quản lý tình trạng bảo trì • Lập biểu quản lý tình trạng bảo trì – – – – – – Ngày tháng, Nguyên nhân Tóm tắt cách khắc phục Chi tiết khắc phục, hiệu ứng sóng Người làm bảo trì...
 • 5
 • 201
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử Bảo trì part 8 ppsx

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử và Bảo trì part 8 ppsx
... bảo trì Hiểu phần mềm có Loại bảo trì? Phát triển phần mềm Chỉnh phần mềm Kiểm thử tính quán Kiểm thử sau bảo trì Tạo biểu quản lý bảo trì HUT, Falt of IT  Dept of SE, 2001 SE-V.37 Hiểu phần ... SE-V. 38 Tu sửa phần mềm có • Bảo trì chương trình nguồn, tạo môđun dịch lại • Thực kiểm thử unit tu chỉnh mục liên quan có tư liệu đặc tả • Chú ý theo sát tác động môđun sửa đến thành phần khác ... Phát triển phần mềm • Khi thêm chức phải phát triển chương trình cho phù hợp với yêu cầu • Cần tiến hành từ thiết kế, lập trình, gỡ lỗi kiểm thử unit • Phản ảnh vào giao diện phần mềm (thông...
 • 5
 • 157
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử Bảo trì part 6 ppsx

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử và Bảo trì part 6 ppsx
... 1 0: Phương pháp bảo trì Maintenance Methods 10.1 Bảo trì gì? 10.2 Trình tự nghiệp vụ bảo trì 10.3 Những vấn đề bảo trì HUT, Falt of IT  Dept of SE, 2001 SE-V.27 10.1 Bảo trì gì? • Định nghĩa: ... 2001 SE-V.28 Bảo trì để tu sửa • Là bảo trì khắc phục khiếm khuyết có phần mềm • Một số nguyên nhân điển hình – Kỹ sư phần mềm khách hiểu nhầm – Lỗi tiềm ẩn phần mềm sơ ý lập trình kiểm thử chưa ... Bảo trì gì? • Định nghĩa: Bảo trì công việc tu sửa, thay đổi phần mềm phát triển (chương trình, liệu, JCL, loại tư liệu đặc tả, ) theo lý • Các hình thái bảo tr : bảo trì để – – – – Tu chỉnh...
 • 5
 • 114
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử Bảo trì part 5 pptx

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử và Bảo trì part 5 pptx
... điều khiển dùng trình điều khiển kiểm thử, gắn nút trực tiếp vào • Thay nút môđun thực (theo chiều sâu / ngang) • Kiểm thử môđun gắn vào • Các nút thử xong thử tiếp nút khác • Kiểm thử hồi quy HUT, ... chương trình kiểm thử tổng thể • Khó khăn: khó cô lập lỗi, chữa xong lỗi lỗi lại phát sinh HUT, Falt of IT  Dept of SE, 2001 SE-V.24 Sandwich Test • Tích hợp xuống cho mức cấu trúc chương trình ... cấu trúc chương trình • Tích hợp lên cho mức phụ thuộc HUT, Falt of IT  Dept of SE, 2001 SE-V. 25 ...
 • 5
 • 170
 • 1

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử Bảo trì part 4 potx

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử và Bảo trì part 4 potx
... kế • Kiểm thử môđun • Kiểm thử tích hợp - Kiểm thử tích hợp xuống - Kiểm thử tích hợp lên - Kiểm thử hồi qui HUT, Falt of IT  Dept of SE, 2001 SE-V.18 9 .4 Kỹ thuật kiểm thử môđun • Kiểm thử tích ... kiểm thử môđun • Kiểm thử tích hợp môđun – – – – Kiểm thử lên (Bottom-up Test) Kiểm thử xuống (Top-down Test) Kiểm thử cột trụ (Big bung Test) Kiểm thử kẹp (Sandwich Test) HUT, Falt of IT  Dept ... SE-V.19 Bottom-up Test • Các môđun mức thấp tổ hợp vào chùm thực chức • Viết trình điều khiển phối hợp vào/ kiểm thử Kiểm thử chùm/bó • Loại bỏ trình điều khiển chuyển lên mức HUT, Falt of IT...
 • 5
 • 195
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử Bảo trì part 3 pdf

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử và Bảo trì part 3 pdf
... (Equivalence Partition) • Mục đích: giảm số lượng test cách chọn tập liệu đại diện • Thực hiện: Chia kiệu vào thành đoạn, đoạn đại diện cho số liệu => việc kiểm thử thực đại diện • ưu điểm: Test theo ... dụng kiểm thử môđun HUT, Falt of IT  Dept of SE, 2001 SE-V.14 Phương pháp đoán lỗi (Error Guessing) • Dựa vào trực giác kinh nghiệm • Thí dụ lỗi chia cho Nếu môđun có phép chia phải kiểm thử ... trường áp dụng: hình, menu hay mức trình HUT, Falt of IT  Dept of SE, 2001 SE-V. 13 Phương pháp phân tích giá trị biên (Boundary value analysis) • Là trường hợp riêng phân đoạn • Thí d : miền liệu...
 • 5
 • 135
 • 1

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử Bảo trì part 2 pps

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử và Bảo trì part 2 pps
... 9 .2 Phương pháp th : thử tĩnh • Kiểm thử bàn hay Kiểm thử tĩnh: giấy bút bàn, kiểm tra logic, lần chi tiết sau lập trình xong • Đi xuyên suốt (walk through) ... Dept of SE, 20 01 SE-V.7 Kiểm thử máy • Gỡ lỗi máy (machine debug) hay kiểm thử động: Dùng máy chạy chương trình để điều tra trạng thái động tác chương trình • bước trình tự kiểm thử máy HUT, ... SE, 20 01 SE-V.8 Trình tự kiểm thử máy (1) Thiết kế trường hợp thử theo thử bàn (2) Trường hợp thử phải có kết kỳ vọng thu (3) Dịch chương trình nguồn tạo môđun tải để thực (4) Khi trường hợp thử...
 • 5
 • 160
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử Bảo trì part 1 pot

Bài giảng công nghệ phần mềm : Kiểm thử và Bảo trì part 1 pot
... 9 .1 Khái niệm kiểm thử Định nghĩa kiểm th : • Là mấu chốt đảm bảo chất lượng phần mềm • Là tiến trình (và nghệ thuật) nhằm phát lỗi việc xem xét lại đặc tả, thiết kế mã hoá • Kiểm thử thành công ... lỗi bị hạn chế thủ công • Dễ bị ảnh hưởng tâm lý kiểm thử • Khó đảm bảo tính đầy đủ kiểm thử HUT, Falt of IT  Dept of SE, 20 01 SE-V.3 điểm lưu ý kiểm thử (1) Chất lượng phần mềm khâu thiết kế ... chủ yếu, khâu kiểm thử (2) Tính dễ kiểm thử phụ thuộc vào cấu trúc chương trình (3) Người kiểm thử người phát triển nên khác HUT, Falt of IT  Dept of SE, 20 01 SE-V.4 điểm lưu ý kiểm thử (tiếp)...
 • 5
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trac nghiem cong nghe phan mem80 câu hỏi trắc nghiệm công nghệ phần mềmtrắc nghiệm công nghệ phần mềm có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm công nghệ phần mềm đáp áncâu hỏi trắc nghiệm công nghệ phần mềmbài tập trắc nghiệm tốc độ phản ứng hóa học 10 có đáp ántrắc nghiệm kỹ nghệ phần mềmđề trắc nghiệm môn chủ nghĩa mác lênin có đáp ántrắc nghiệm sinh học lớp 12 theo từng chương có đáp ántrắc nghiệm vật lý 11 nâng cao chương 1 có đáp ántrắc nghiệm môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại co dap antrac nghiem sinh hoc lop 12 hoc ki 1 co dap antrắc nghiêm kinh tế vi mô 1 theo chương có đáp ántrắc nghiệm lý thuyết chương 2 vật lý 12 có đáp ánde thi trac nghiem vat ly 12 chuong 1 chuong 2 co dap anĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học