1 bài tập chương 1 tập hợp lớp 10

Bài tập Toán lớp 10 chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Bài tập Toán lớp 10 chương 1: Mệnh đề - Tập hợp
... 4x + = 0} Bài 13 Trong tập hợp sau, tập tập tập nào? a A = {1; 2; 3} B = [1; 4) b A = tập ước số tự nhiên B = tập ước số tự nhiên 12 c A = tập hình bình hành B = tập hình chữ nhật Bài 14 Tìm ... (–2; 3) \ (1; 5) q R \ {2} Bài 21 Cho A = (2m – 1; m + 3) B = (–4; 5) Tìm m cho a A tập hợp B b B tập hợp A c A ∩ B = ϕ Bài 22 Tìm phần bù tập sau tập R a A = [–12; 10) b B = (–∞; –2) U (2; +∞) ... + số nguyên tố i n  N, n² + n chia hết cho k n  N, n² – số lẻ Bài Phát biểu mệnh đề phủ định mệnh đề sau xác định xem mệnh đề phủ định hay sai a P: “Phương trình x² – x + = có nghiệm.” b Q:...
 • 4
 • 246
 • 0

BÀI TẬP HÓC LỚP 10 CHƯƠNG 3 HAY

BÀI TẬP HÓC LỚP 10 CHƯƠNG 3 HAY
... BÀI 14 Một oxit cao ngyên tố R có dạng RO2 Biết khí nặng gấp 22 lần hidro Viết công thức phân...
 • 2
 • 485
 • 7

Bài tập Toán lớp 10 chương 2: Hàm số bậc nhất - bậc hai

Bài tập Toán lớp 10 chương 2: Hàm số bậc nhất - bậc hai
... hoành HÀM SỐ BẬC HAI Bài Cho (P): y   x  x  d: y  2 x  3m Tìm giá trị m để: a) d cắt (P) hai điểm phân biệt b) d cắt (P) điểm c) d không cắt (P) Bài tập Chương – Đại số 10 – Ôn tập chương ... m Bài Vẽ đồ thị hàm số cho biết: 1) số giao điểm đồ thị với trục hoành ; 2) số giao điểm đồ thị với đường thẳng y = a y = x(|x| – 2) b y = x² – 2|x – 1| Bài tập Chương – Đại số 10 – Ôn tập chương ... (2m+1; m) b) A ( 2m; - 5), B (0; m), C (2 ; 3) c) A (3; 7), B (m2; m), C (-1 ;-1 ) Bài 3: Cho hai điểm A B có hoành độ (-1 ) và nằm đồ thị hàm số y = (m-1)x + a Xác định tọa độ hai điểm A B b Với...
 • 5
 • 281
 • 1

bai tap on lop 10

bai tap on lop 10
... start/ help 31: "Why don't we go to the cinema tonight?".It means: A How about going to the cinema tonight? B What about going to the cinema tonight? C Let's go to the cinema tonight D All are correct ... for everyone 13 Everyone is living on beans ……… …….… the meat shortage 14 He had to cancel the appointment…… …………………his illness 15 They enjoyed living there ………… ……… the bad condition of the ... picturesque fishing village in Ha Long Bay A pretty B poor C pictured D dangerous 50 Tom is away on holiday now and he hasn’t returned home He to Spain A is gone B has gone C has been D went 51 .her...
 • 4
 • 257
 • 3

Rèn luyện khả năng liên tưởng và huy động kiến thức góp phần bồi dường năng lực giải toán cho học sinh trung học phổ thông (thể hiện trong dạy giải bài tập toán lớp 10 nâng cao) luận văn thạc sỹ giáo dục học

Rèn luyện khả năng liên tưởng và huy động kiến thức góp phần bồi dường năng lực giải toán cho học sinh trung học phổ thông (thể hiện trong dạy giải bài tập toán lớp 10 nâng cao) luận văn thạc sỹ giáo dục học
... nghiên cứu là, “RÈN LUYỆN KHẢ NĂNG LIÊN TƯỞNG VÀ HUY ĐỘNG KIẾN THỨC GÓP PHẦN BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Thể dạy giải tập toán lớp 10 nâng cao) MỤC ĐÍCH NGHIÊN ... cứu triết học vật biện chứng, tâm lý học, giáo dục học cho rằng, lực giải toán học sinh phụ thuộc phần lớn vào khả liên tưởng huy động kiến thức Quả vậy, học sinh khả liên tưởng huy động tốt ... tưởng huy động kiến thức góp phần bồi dưỡng lực giải toán cho học sinh trung học phổ thông GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu người giáo viên quan tâm đến việc tổ chức hoạt động nhằm rèn luyện khả liên tưởng...
 • 81
 • 5,963
 • 7

bài tậplớp 10 toàn tập

bài tập lý lớp 10 toàn tập
... chạm đất là: A v = 10m / s B v = 10m / s C v = 20m / s 25 D v = 10 2m / s Câu 10: Một vật thả rơi tự từ độ cao 45m xuống đất.Lấy g = 10m/s 2.Tính vận tốc vật chạm đất? v = gs = 2 .10. 45 = 30m / s ... 10m/s lên 30m/s với gia tốc 2m/s2 : a.10s b.20s c.30s d.400s Câu 10: Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần Sau 10s,vận tốc ôtô tăng từ 4m/s đến m/s Quãng đường s mà ôtô khoảng thời gian ? A s =100 m ... động với phương trình sau : v = - 10 + 0,5t (m ; s) Phương trình đường chuyển động : A s = -10t + 0,25.t2 B s = – 10t + 0,5.t2 C s = 10t – 0,25.t2 D s = 10t – 0,5.t2 Câu 38 : Cho phương trình...
 • 189
 • 2,117
 • 5

giáo án bài tập elip lớp 10 nc

giáo án bài tập elip lớp 10 nc
... − ); B(−2 5; ) 8 16 ⇒ AB = (−2 + 5) + ( + ) = 3 Củng cố kiến thức - Về nhà làm tập từ 36 41 /108 SGK - Xem trước Bài 7: Đường Hypebol” V.RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Giáo viên hướng dẫn Giáo sinh thực tập Nguyễn Văn Bảo Nguyễn Thị Thu Hà ... Gọi HS lên bảng giải Thực yêu cầu GV Bài 2:Viết phương trình tắc (E) biết: a,(E) có tiêu điểm F1 (− 3;0) qua điểm M (1; ) b,(E) qua điểm M ( 5; − c, M ( 10 5 ) N ( −2; ) 3 5 ; ) thuộc (E) M nhìn...
 • 5
 • 1,854
 • 14

CHUYỀN ĐỀ MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP LỚP 10

CHUYỀN ĐỀ MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP LỚP 10
... +Mơtả:Chỉrõcáctínhchấtđặctrưngcácphầntửcủa tập hợp Vídụ Cho tập hợp A = {n | n Ỵ ,1 £ n £ 6}  Tập rỗng: Tập rỗnglà tập hợp khơngchứaphầntửnào Kíhiệu: Ỉ Tập convà tập hợp bằngnhau  Tập con: Tập A đgl tập concủa tập B ... hay b dương Mệnh đề tươngđương Cho mệnh đề P Q Mệnh đề “ P Q ” (hay “ P Q ”) đgl mệnh đề tươngđương Kíhiệu P  Q Nhậnxét: Mệnh đề P  Q đúngkhicảhai mệnh đề P Q đềuđúnghoặcđềusai Vídụ8 ... ngữcủa mệnh đề đó + Phủđịnhcủa mệnh đề “ "x Ỵ X, A(x) ”là mệnh đề “ $x Ỵ X, A(x) ” + Phủđịnhcủa mệnh đề “ $x Ỵ X, A(x) ”là mệnh đề “ "x Ỵ X, A(x) ” Vídụ3 Nêu mệnh đề phủđịnhcủacác mệnh đề sau:...
 • 11
 • 1,138
 • 3

Bài tập hóa lớp 10 Thăng bằng electron

Bài tập hóa lớp 10 Thăng bằng electron
... Cu(NO3)2 dung dịch ban đầu chúng Biết hiệu suất phản ứng 100 % , số mol Al Fe 0,03mol 0,05 mol Bài 10 cân phản ứng sau theo phương pháp cân ion -electron : a) KMnO4 + Na2SO3 + H2SO4 → MnSO4 + Na2SO4 ... Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mõi muối clorua thu ? Bài 9.cho 3,61g hỗn hợp gồm hai kim loại Al Fe trác dụng với 100 ml dung dịch chứa AgNO3 Cu(NO3)2 , khuấy kĩ tới phản ứng hoàn ... b) tìm a(g) ? Bài lấy 7,88 gam hỗn hợp A gồm kim loại hoạt động ( X , Y) có hóa trị không đổi chia thành hai phần Phần hòa tan hoàn toàn dung...
 • 2
 • 5,394
 • 57

BAI TAP VAO LOP 10

BAI TAP VAO LOP 10
... Eastward Question 30: The weather system over the Pacific Ocean changes _ A Every to 10 years B every 10 years C every year D every years Question 31: the reason why the weather system changes...
 • 3
 • 230
 • 0

Bài tập ôn lớp 10 cơ bản

Bài tập ôn lớp 10 cơ bản
... = 2.99 + ( 33+333+3333+ +333 33) = 198 + ( 99+999+9999+ +999 99) ( 102 -1 +103 - 1 +104 - 1+ +101 00 1) = 198 33 + 101 01 10 +165 B= 27 198 + Câu 2: 1)x2 -7x -18 = x2 -4 7x-14 = (x-2)(x+2) ... b.Ta có : AB2 = (-2 0)2 + (0 4)2 =20 AC2 = (-2 1)2 + (0 1)2 =10 BC2 = (0 1)2 + (4 1)2 = 10 AB2 = AC2 + BC2 ABC vuông C 10 10 = ( đơn vị diện tích ) Câu 3: Đkxđ x 1, đặt x = u; x = v ... + = x y z x+ y+z Hãy tính giá trị biểu thức : M = + (x8 y8)(y9 + z9)(z10 x10) Bài 5: Cho x, y, z R thỏa mãn : Đáp án Bài 1: a) Điều kiện để P xác định :; x ; y ; y ; x + y x(1 + *) Rút...
 • 41
 • 270
 • 0

hệ thống bài tập toán lớp 10 nâng cao

hệ thống bài tập toán lớp 10 nâng cao
... A∩ B= ∅ ⇒ Α ∴ Β = Α BÀI TẬP Bài 5: Viết tập hợp sau dạng liệt kê phần tử: b B = {x ∈ N |x ≤ 15 x bội 2} a A = {x ∈ N |x ≥ x < 10} c C = {x ∈ N | x ≤ x bội 3} Bài 6: Viết tập hợp sau dạng đặc ... ƠN TẬP TỐN 10- NC BÀI TẬP: Bài 1: Tìm tập xác định hàm số sau: 3x + x2 − x+ d/ y = 2x + 5x + a/ y = b/ y = ( x − 3) − x ( x − 3).( x − 2) e/ y = − x − c/ y = x − + − 3x (2 x − 3).(1 − x) x− Bài ... {x | x − = 0} c G = {2, 3} H = [2, 3] .Bài 8: Cho tập hợp A = {a, b, c, d, e} a/ A có tập ? b/ Có tập A chúă phần tử ? c/ Có tập A chứa nhiều phần tử ? Bài 9: Tìm A ∩ B ; A ∪ B ; A \ B ; B \...
 • 26
 • 5,074
 • 7

Bài tập toán lớp 10 doc

Bài tập toán lớp 10 doc
... A ⊂ B⊂ C ⇔ A ∪ B∪C =C Câu 29 : Cho tập hợp A = { x ∈ N x < 20 x chia hết cho } a) A = { 0,5 ,10, 15,20} b) A = { 0,2,4,5 ,10, 20} c) A = { 0,5 ,10, 15} d) A = { 5 ,10, 15,20} Câu 30: Điền vào chổ trống ... Cho tập hợp A = { 0,2,4,6,8} B = { x ∈N x < 5} ta có A∩B =C a) C = {0,1,2,3,4} b) C = {0,2,4} c) C = {2,4} d) C = {1,2,3,4,5} Câu 33: Cho tập hợp A = { x ∈N 2 < x ≤ 7} điền vào cho tương ứng tập ... âãưu c män trãn? a/ b/ 10 c/ 11 d/ 12 CÂU 27: Cho mệnh đề sau chọn mệnh đề a) 19 hợp số b) Nếu a số nguyên tố a3 số nguyên tố c) < x < ⇒ x2 < d) Tồn x cho x2 + > Câu 28: Cho tập hợp A,B,C khác rổng...
 • 4
 • 395
 • 2

Bài tập hóa lớp 10 phần đồng phân năm 2015

Bài tập hóa lớp 10 phần đồng phân năm 2015
... Công thức phân tử C10H8 Tính chất hóa học: Tham gia phản ứng tham gia phản ứng cộng BÀI TẬP CƠ BẢN Bài Viết công thức cấu tạo anken đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C 5H10 gọi tên ... toluen Bài 13 Từ CH4 hóa chất vô cần thiết khác, viết phương trình hóa học điều chế benzen Bài 14 Viết công thức cấu tạo đồng phân có chứa vòng benzen ứng với công thức phân tử C8H10 gọi tên đồng phân ... C3H6 C4H8 D A B Câu Số đồng phân ứng với công thức phân tử C4H8 kể đồng phân hình học A B C D Câu Ứng với công thức phân tử C5H10 có đồng phân cấu tạo mạch hở? A B C D 10 Câu X hỗn hợp C4H8 O2...
 • 22
 • 413
 • 0

Bài tập hóa lớp 10 đầy đủ

Bài tập hóa lớp 10 đầy đủ
... hình phức tạp Bài tập Hóa lớp 10 đầy đủ z z z x x y y Obitan s z x x y Obitan px y Obitan py Obitan pz V Lớp phân lớp Lớp - Các electron nguyên tử xếp thành lớp phân lớp - Các electron lớp có mức ... electron ứng với giá trị n = 1, 2, 3, cho biết lớp có phân lớp electron ? 1.18 Hãy cho biết số phân lớp, số obitan có lớp N M Bài tập Hóa lớp 10 đầy đủ 1.19 Vẽ hình dạng obitan 1s, 2s obitan 2px, ... 37 39 1 .10 Hướng dẫn: Gọi tỉ lệ % số nguyên tử đồng vị Ta có 63 29 Cu x , % đồng vị 65 29 Cu 100 - x 63x + 65 (100 − x) = 63,546 100 ⇒ 63x + 6500 - 65x = 6354,6 15 Bài tập Hóa lớp 10 đầy đủ ⇒ x...
 • 202
 • 2,129
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: bài tập toán lớp 10 chương 1giai bai tap toan lop 10 chuong 1 bai 2 bai tong va hieu cua hai vectobài tập hóa lớp 10 chương 1giải bài tập hóa lớp 10 chương 1các bài tập hóa lớp 10 chương 1bai tap hoa lop 10 chuong 1 2bai tap hoa lop 10 chuong 1 co dap anbài tập toán lớp 10 nâng cao chương 1giải bài tập toán lớp 10 chương 1bai tap toan lop 10 hinh hoc chuong 1bai tap toan lop 10 chuong 1 co loi giaibài tập hóa lớp 10 nâng cao chương 1giải bài tập toán lớp 10 bài 1 mệnh đềbài tập toán lớp 10 học kì 1giai bai tap hoa lop 10 nang cao bai 1Xây dựng bài tập gắn với thực tiễn theo hướng tiếp cận pisa trong dạy học hóa học 10, nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh ở trường THPT đặng thai maimẫu giáo án chủ nhiệmSử dụng kĩ thuật đặc trưng để giải nhanh bài toán hiđrocacbon không no tác dụng với h2Thiết kế hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm hóa học ở trường trung học phổ thông, ôn thi THPT quốc gia và học sinh giỏiHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý NGUỒN NHÂN lực tại NGÂN HÀNG NHÀ nước CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾMột số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 11 cách giải bài tập xác định công thức của oxit kim loạiNâng cao chất lượng giờ học khi dạy các bài thực hành chương oxi lưu huỳnh ban cơ bản bằng phương pháp hoạt động nhómNâng cao hiệu quả giải bài tập chất béo và sử dụng chất béo trong đời sốngLồng ghép giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua bài 21 công thức phân tử hợp chất hữu cơ”(SGK hóa học lớp 11 ban cơ bản) nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh THPTMột cách quy đổi mới giúp học sinh lớp 12 giải nhanh các bài tập peptitQUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHANH HUẾMột số cách biến đổi đề từ một bài toán gốc chương halogen để giảng dạy học sinh yếu kém môn hóa học 10 tại trường THPT lê laiHOÀN THIỆN CÔNG tác HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN sài gòn CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ NHÂN sự tại VNPT QUẢNG BÌNHĐổi mới phương pháp giảng dạy theo tích hợp và vận dụng kiến thức liên môn chương IX hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội,Chiêm ngưỡng căn hộ tuyệt đẹp của một cặp đôi ở hà nộiChiêm ngưỡng ngôi nhà sang trọng của một giám đốcCực choáng với tòa nhà kiêm quán cafe của ca sỹ quách tuấn duCùng quyền linh đột nhập nhà người đẹp huỳnh bích phươngĐến thăm lan trinh idol và