35 cau hoi triet hoc co dap an

Câu Hỏi Triết Học (Có Đáp Án)

Câu Hỏi Triết Học (Có Đáp Án)
... dựng học thuyết triết học - Học thuyết triết học Mác đời tất yếu lịch sử học thuyết Mác - Ăng ghen sáng lập nên tất yếu 11 Triết học Mác giai đoạn phát triển cao t tởng triết học nhân loại Câu ... nhiên bị xóa bỏ Trớc triết học khoa học khoa học (coi triết học bao trùm lên khoa học) quan niệm bị 12 xóa bỏ Triết học Mác quan hệ chặt chẽ với khoa học tự nhiên Triết học đợc bổ sung, phát ... triết học Mác - Lênin đáp ứng đợc yêu cầu thời đại phong trào công nhân Câu 10: Phân tích đối tợng đặc điểm triết học Mác - Lênin? a Đối tợng triết học Mác - Lênin Triết học nói chung triết học...
 • 85
 • 482
 • 0

Câu Hỏi Triết Học (Có Đáp Án)

Câu Hỏi Triết Học (Có Đáp Án)
... hai trng phỏi chớnh: ch ngha vt v ch ngha tõm Lch s trit hc cng l lch s u tranh ca hai trng phỏi ny Câu 3: Phơng pháp Biện chứng phơng pháp Siêu hình Các hình thức phép biện chứng Cỏc khỏi nim ... trỡnh cao hn Cng ging nh vy, nc t trng thỏi lng sang trng thỏi hi thỡ tc ca cỏc phõn t nc cao hn, th tớch ca nc trng thỏi hi s ln hn th tớch ca nú trng thỏi lng vi cựng mt lng, tớnh cht ho tan ... phỏt trin, bit dng chỳng mt cỏch sỏng to hot ng ca mỡnh Câu 10: Ba quy luật PBCDV Khỏi nim quy lut Vi t cỏch l phm trự ca lý lun nhn thc, khỏi nim "quy lut" l sn phm ca t khoa hc phn ỏnh s liờn...
 • 91
 • 500
 • 0

Ngân hàng câu hỏi hóa học đáp án

Ngân hàng câu hỏi hóa học có đáp án
... I2 → a) KI bị oxi hóa, số oxi hóa tăng lên b) KI bị oxi hóa, số oxi hóa giảm xuống c) KI bị khử, số oxi hóa tăng lên d) KI bị khử, số oxi hóa giảm xuống 56 Trong phản ứng oxi hóa khử: a) Số điện ... gam thỏi vàng lẫn tạp chất trơ hòa tan hết nước cường toan, thu 3,136 lít khí NO (đktc) Phần trăm khối lượng vàng thỏi vàng là: a) 90% b) 80% c) 70% d) 60% (Au = 197) 46 Nguyên tố bán ... (Cu) b) Thủy ngân (Hg) c) Niken (Ni) d) Một kim loại khác (Cu = 64; Hg = 200; Ni = 59) 27 Cho biết Thủy ngân tỉ khối 13,6 Phát biểu sau không cho thủy ngân (Hg)? a) Hai thể tích thủy ngân không...
 • 35
 • 444
 • 0

300 CÂU HỎI HÓA HỌC ( ĐÁP ÁN)

300 CÂU HỎI HÓA HỌC ( CÓ ĐÁP ÁN)
... mol Al 0,6 mol SO4 Điền vào chỗ trống ( ) cụm từ sau: a Diễn biến toán hóa rắc rối phức tạp b Phương trình phản ứng hóa học hệ thức c 02 mol Al2(SO4)3 d chân gà gà nên 0,4 mol Al chứa e Chỉ ... nguyên tử đơn chất số điện tích hạt nhân Z, ta nói chúng thuộc nguyên tố hóa học d Nguyên tố hydrô hai đồng vị thiên nhiên 11H, 12H đồng vị nhân tạo 13H e Trong câu câu sai 234 Với m, ... chất hai liên kết л hai nối đôi hay nối ba c Các chất khối lượng phân tử chất đồng phân d Hỗn hợp gồm nhiều chất khốl lượng phân tử % theo khối lượng % theo số mol e Trong câu câu...
 • 62
 • 247
 • 0

Câu hỏi ôn thi môn triết học đáp án chuẩn

Câu hỏi ôn thi môn triết học có đáp án chuẩn
... xã hội phản ánh rõ ràng trực tiếp quan hệ kinh tế thời đại, mà xét đến thấy rõ mối quan hệ kinh tế phản ánh cách hay cách khác tư tưởng Như vậy, triết học Mác - Lênin đòi hỏi phải thái độ biện ... dùng để tính qui định vốn vật tượng, thống hữu thuộc tính nhằm nói lên vật phân biệt với vật tượng khác Lượng: phạm trù triết học tính qui định vốn vật,lượng p/ánh trình độ qui mơ tốc độ ... phát triển vật, p/ánh số lượng thuộc tính vật hay nhiều Độ:là phạm trù triết học dùng để giới hạn mà thay đổi lượng tăng giảm chưa làm chất vật thay đổi Điểm nút: phạm trù triết học dùng để thời...
 • 23
 • 2,876
 • 2

câu hỏi ôn tập triết học đáp án

câu hỏi ôn tập triết học có đáp án
... vật hệ thần kinh tạo lực cảm giác, thực thông qua chế phản xạ điều kiện phản ánh tâm lí phản ánh động vật hệ thần kinh trung ương thực thông qua chế phản xạ điều kiện phản ánh ... định hướng tiếp nhận thông tin chọn lọc thông tin xử lí lưu giữ thông tin +trên sở thông tin tạo thông tin phát ý nghĩa thông tin, tạo giả thuyết, huyền thoại tiên đoán dự báo tương lai + khái ... nông thôn, v v Việc phân biệt mâu thuẫn đối kháng không đối kháng ý nghĩa việc xác định phương pháp giải mâu thuẫn Giải mâu thuẫn đối kháng phải phương pháp đối kháng; giải mâu thuẫn không đối...
 • 22
 • 4,480
 • 66

câu hỏi tự luận triết học đáp án

câu hỏi tự luận triết học có đáp án
... biïån chûáng vêåt Phûúng phấp biïån chûáng vêåt àưëi lêåp vúái phûúng phấp siïu hònh Phûúng phấp biïån chûáng vâ siïu hònh xët hiïån rêët súám, tûâ thúâi cưí àẩi Phûúng phấp biïån chûáng lâ phûúng ... Con àûúâng biïån chûáng ca quấ trònh nhêån thûác chên l, nhêån thûác hiïån thûåc khấch quan 69 CÊU 24 : Quan àiïím ca ch nghơa vêåt biïån chûáng vïì mưëi quan hïå biïån chûáng giûäa l lån vâ ... chûáng giûäa têët nhiïn vâ ngêỵu nhiïn, nghơa phûúng phấp lån ca vêën àïì àố 65 http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN CÊU 22: Mưëi quan hïå biïån chûáng...
 • 107
 • 1,322
 • 3

Tổng hợp câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn Triết học đáp án

Tổng hợp câu hỏi ôn thi tốt nghiệp môn Triết học có đáp án
... khách quan Phản ánh ý thức sáng tạo, nhu cầu thực tiễn quy định Nhu cầu thực tiễn đòi hỏi chủ thể phải nhận thức phản ánh Sự sáng tạo ý thức sáng tạo phản ánh, dựa sở phán ánh 8 Phản ánh ý thức tích ... không ghen viết: “Sự phát triển gán cho vật Nó thuộc tính mặt trị, pháp luật, triết vật quy định học, tôn giáo, văn học, nghệ b Khái niệm lượng thuật v v dựa vào phát Lượng phạm trù triết học ... hệ: Cách mạng tháng tám nổ thành công kết tổng hợp nguyên nhân khách quan (Pháp bị Nhật đảo chính, Nhật đầu hàng đồng minh…) nguyên nhân chủ quan lãnh đạo đắn sáng tạo Đảng, khối đại đoàn...
 • 16
 • 322
 • 2

Câu hỏi trắc nghiệm triết học đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm triết học có đáp án
... tra chân lý c) Cả hai điều Câu 67: Nhận thức lý tính bao gồm hình thức: a) Cảm giác, tri giác, phán đoán b) Khái niệm, phán đoán, suy lý c) Tri giác, phán đoán, suy lý Câu 68: Chân lý bao gồm tính ... đổi đònh Câu 52: Triết học Mác_ Lênin cho : a) Tất nhiên ngẫu nhiên tính quy luật b) Chỉ tất nhiên tính quy luật ngẫu nhiên tính quy luật c) Cả tất nhiên ngẫu nhiên tính quy luật Câu 53: ... chứng Hê-ghen Phơ-bách Câu 85 Triết học C.Mác Ph.Ăngghen thực bước ngoặt cách mạng phát triển triết học Biểu vó đại bước ngoặt cách mạng là: a) Việc thay đổi tính chất triết học, thay đổi đối tượng...
 • 18
 • 324
 • 0

De thi dai hoc thuong mai 216 ebook VCU câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn luật doanh nghiệp

De thi dai hoc thuong mai 216  ebook VCU câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn luật doanh nghiệp
... đảm nhà nước doanh nghiệp chủ sở hữu doanh nghiệp thể : a.Nhà nước cơng nhận tồn lâu dài phát triển loại hình doanh nghiệp qui định luật này, bảo đảm bình đẳng trước pháp luật doanh nghiệp b.Cơng ... nhiệm hữu hạn c loại: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh d loại: doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, cơng ty cổ phần, cơng ty trách nhiệm hữu hạn Câu 2: Cơng ty trách ... định luật doanh nghiệp kéo dài tình trạng liên tục thời hạn: a tháng b.6 tháng c.7 tháng d.8 tháng Câu 14: Phát biểu cơng ty cổ phần sau sai? a Cổ đơng sở hữu cổ phần ưu đãi biểu khơng quyền...
 • 35
 • 1,272
 • 7

Câu hỏi ôn thi đáp án môn Logic học

Câu hỏi ôn thi có đáp án môn Logic học
... A B 6) B A 3) Mọi A không B 7) Mọi B không A 4) A không B 8) B không A b) +Biết “Mọi A không B”(3) giá trị logic giả dối giá trị logic phán đoán vừa xây dựng là: -(3) Mọi A không ... A B 5) Mọi B A 2) A B 6) B A 3) Mọi A không B 7) Mọi B không A 4) A không B 8) B không A b) +Nếu biết: A B (1) giá trị logic chân thực, giá trị logic phán đoán vừa xây dựng là: ... không A 4) A không B 8) B không A b) +Biết “Mọi A không B”(3) giá trị logic chân thực giá trị logic phán đoán vừa xây dựng là: -(3)Mọi A không B chân thực suy (1) giả dối -(3)Mọi A không...
 • 13
 • 25,360
 • 56

Câu hỏi ôn thi đáp án môn logic học

Câu hỏi ôn thi có đáp án môn logic học
... thức tư logic Cái logic não ngườI ko khác fản ánh trật tự (logic) diễn giớI tự nhiên Tóm lạI “thế giớI vận động quy luật vật chất, nhận thức chúng ta, sản phẩm cao giớI tự nhiên, fản ánh tính ... chén hay bát KN 10 Mở rộng chủ từ phán đốn? Phán đốn hình thức tư trừu tượng Phán đốn cách thức liên hệ khái niệm, phản ánh mối liên hệ vật, tượng ý thức người Phán đốn phản ánh thuộc tính, ... phản ánh hợp khơng phù hợp với thân giới khách quan Vì vậy, phán đốn sai, khơng phán đốn khơng khơng sai khơng phán đốn vừa lại vừa sai Ví dụ : - Trái đất quay xung quanh mặt trời.=> phán...
 • 13
 • 8,027
 • 7

Câu hỏi tự luận đáp án môn Quản trị học

Câu hỏi tự luận có đáp án môn Quản trị học
... nghiên cứu môn học quản trò chức quản trò sản xuất, quản trò tiếp thò, quản trò nhân viên, quản trò hành chánh, quản trò nhà nước… Quản trò môn khoa học đối tượng nghiên cứu cụ thể, phương ... tích, lý thuyết xuất phát từ nghiên cứu Quản trò học khoa học liên ngành, sử dụng tri thức nhiều ngành khoa học khác kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, thống kê… Quản trò vừa khoa học, ... dù hình thức trực tiếp hay gián tiếp đem lại hệ đònh hoạt động QT Mặc khác yếu tố luôn biến đổi không ngừng, đòi hỏi nhà quản trò phải sáng tạo đònh quản trò Câu : Chức Năng Và Yêu Cầu Đối...
 • 13
 • 8,360
 • 14

Câu hỏi tự luận đáp án môn Quản trị học 2

Câu hỏi tự luận có đáp án môn Quản trị học 2
... Quản trị vừa khoa học, thực hành quản trị nghệ thuật Nhà quản trị phải hiểu biết lý thuyết quản trị, để quản trị hữu hiệu, nhà quản trị phải biết linh hoạt vận dụng ... thức trực tiếp hay gián tiếp đem lại hệ định hoạt động QT Mặc khác yếu tố luôn biến đổi không ngừng, đòi hỏi nhà quản trị phải sáng tạo định quản trị Câu 3: chưa tìm đc Câu : Cho Biết Tác Dụng ... đến mục tiêu lâu dài tổ chức _ Mục tiêu quản trị trạng thái mong đợi cần phải hệ thống quản trị thời điểm sau thời gian định _ Vai trò mục tiêu quản trị thể mặt : + Mặt tĩnh : xác định cụ...
 • 11
 • 2,413
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm triết học có đáp án350 câu hỏi trắc nghiệm triết học có đáp áncau hoi trac nghiem co dap an tin hoc van phongcâu hỏi ôn thi có đáp án môn tâm lý học quản lýcâu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn quản trị họccâu hỏi ôn thi có đáp án môn logic họccâu hỏi ôn thi có đáp án môn xã hội học đại cươngbộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án mô họcđề thi triết học có đáp áncâu hỏi chứng khoán có đáp ánbai tap cau hoi duoi kho co dap ancác câu hỏi trắc nghiệp có đáp án thi vào ngân hàngcau hoi sinh hoc va dap an lop 9cau hoi trac nghiem co dap an lien quan toi ngan sach nha nuoc mon tai chinh tien tetổng hợp câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về vai trò quản trị nguồn nhân lựcCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn