(Đề tài NCKH) Phân tích và mô phỏng động học Rôbốt 6 bậc tự do cấp phôi cho các máy phay CNC

khảo sát ứng dụng matlab sumulink tính toán phỏng động học Robot 3 bậc tự do

khảo sát ứng dụng matlab sumulink tính toán mô phỏng động học Robot 3 bậc tự do
... pháp Matlab Simulink 41 3. 3.2 động học thuận Robot 43 3 .3. 2.1 động học thuận Robot SCARA 43 3 .3. 2.2 động học thuận Robot hệ tọa độ góc 45 3. 3 .3 động học ngƣợc Robot ... DỤNG MATLAB SIMULINK MÔ PHỎNG ĐỘNG HỌC ROBOT BẬC TỰ DO CHƢ ƠNG III MÔ PHỎNG ĐỘNG HỌC ROBOT TRÊN MÁY TÍNH Ở phần trƣớc em xây dựng hình Robot, giải toán động học thuận động học ngƣợc Robot ... Vƣơng ỨNG DỤNG MATLAB SIMULINK MÔ PHỎNG ĐỘNG HỌC ROBOT BẬC TỰ DO khác Trong luận văn em sử dụng phần mềm Matlab để động học Robot 3. 2 Giới thiệu phần mềm Matlab Matlab phần mềm ứng dụng chạy môi...
 • 89
 • 1,513
 • 3

Thiết Kế Phỏng Động Học Robot 4 Bậc Tự Do

Thiết Kế Mô Phỏng Động Học Robot 4 Bậc Tự Do
... đƣợc hình hỏng động học thuận robot bậc tự (RRRR) nhƣ sau: Hình 3.3 :Mô động học thuận robot bậc tự 24 Hình 3 .4 : Đồ thị chuyển vị biến khớp (rad ) Nhận xét: Các chuyển vị q1, q2, q3, q4 hàm ... “ động học robot Từ hình robot kết toán động học đƣợc giải, em tiến hành động học robot máy tính nhờ công cụ Sumulink phần mềm Matlab Chương IV: “Kết luận” Hà Nội, ngày 18 tháng 04 ... động học robot bƣớc sở cho việc thiết kế robot, từ giải toán điều khiển robot theo quỹ đạo Động học robot nghiên cứu chuyển động robot nhƣng không xét đến lực momen gây chuyển động Động học xét...
 • 30
 • 502
 • 4

Đồ án tốt nghiệp cơ điện tử Ứng dụng matlab simulink phỏng động học Robot 4 bậc tự do

Đồ án tốt nghiệp cơ điện tử Ứng dụng matlab simulink mô phỏng động học Robot 4 bậc tự do
... động học ngược cho robot bậc tự Matlab Simulink Nội dung chương tập trung phân tích hình tính toán động học thuận động học ngược Robot bậc tự Chương IV động học thuận động học ngược Matlab ... + q4 ).s (q2 + q3 ) + 200.sq2 Sử dụng khối chức matlab sumulink em xây dựng hình hỏng động học thuận robot bậc tự (RRRT) sau: 43 Hình 3: Sơ đồ động học thuận Robot bậc tự Hình 4: ĐỒ ... em xây dựng hình Robot bậc tự phần mềm Catia Trong chương e tập trung phân tích hình tính toán động học thuận động học ngược Robot bậc tự 3.1 Động học Robot Nghiên cứu động học Robot sở cho...
 • 60
 • 976
 • 7

Tính toán động học, động lực học, chọn động cơ, phỏng cánh tay robot 4 bậc tự do tìm miền làm việc

Tính toán động học, động lực học, chọn động cơ, mô phỏng cánh tay robot 4 bậc tự do và tìm miền làm việc
...  49  T 41 3 T 42 T43 T 46 T47    T48   T412   T416  T 44 T 41 0 T411 T 41 4 T415 / 2C12 34' +1 / 2C12 34 T42 = / 2S12 34' −1 / 2S12 34 T43 = S1 T 44 = 1/ 2l7C12 34' +1/ 2l7C12 34 +1/ 2l5C123' ... động lực học cho cánh tay robot Giải toán động lực học ta giải vận tốc, gia tốc, động năng, năng, lực đặt lên cánh tay robot làm việc qua để lấy số liệu sở làm phần II.2 Tính chọn động II.3 miền ... biện LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài đồ án tốt nghiệp Tính toán động học ,động lựchọc ,chọn động cơ, cánh tay robot bậc tự tìm miền làmviệc” chúng em nhận nhiều giúp đỡ quý báu Trước hết, chúng...
 • 134
 • 289
 • 0

Đề tài: " Phân tích phỏng hệ thống ADSL " ppsx

Đề tài:
... qun lý v bo dng cho ADSL, bao gm kờnh eoc v c s qun lý thụng tin (MIB) 3.3 Cỏc kh nng ca ADSL v ng dng : ADSL1 , ADSL2 , ADSL3 Khỏi nim v ADSL xut hin vo gia nhng nm 1990 Ban u ADSL c nghiờn cu ... 1993, s quan tõm hng v ADSL3 vi Mbit/s thu v ớt nht 64 kbit/s phỏt h tr video MPEG2 Tiờu chun ADSL ANSI T1.413 phiờn bn phỏt trin vt khỏi nim ADSL3 Thut ng ADSL1 , ADSL2 , v ADSL3 ớt c s dng sau ... Khỏi nim ADSL khụng cú b tỏch cú ngha l loi b b lc tỏch cui ng dõy phớa thuờ bao Nhiu thut ng khỏc c s dng mụ t khỏi nim ny: ADSL lite, Consumer DSL (CDSL) hoc ADSL ph thụng (UADSL) ADSL khụng...
 • 87
 • 209
 • 0

Luận văn Phân tích phỏng bằng PSIM nửa cầu bộ ngắt mạch song song nối tiếp để nạp ắc quy

Luận văn Phân tích và mô phỏng bằng PSIM nửa cầu bộ ngắt mạch song song nối tiếp để nạp ắc quy
... nạp 23 Bộ nạp ắc quy truyền thống, mà tích điện từ nguồn AC, yêu cầu chỉnh lưu đổi điện AC/DC thyristor có điện trở nối tiếp tương đương để điều khiển dòng điện nạp vào hệ thống ắc quy Mạch nạp ... điện nạp 22 1.2.2 Phƣơng pháp nạp với điện áp không đổi Trong cách nạp tất ắc quy mắc song song với nguồn điện nạp ( máy phát điện , máy nạp riêng ) đảm bảo hiệu nguồn 2,3 2,5 V ắc quy đơn Để nạp ... điện áp nạp để dòng nạp đạt tối ưu bảo cho trình nạp ắc qui tối ưu 1.2 CÁC PHƢƠNG PHÁP NẠP ẮC QUY Từ việc nghiên cứu trình nạp điện cho ắc qui ta thấy có phương pháp để nạp điện cho ắc qui +...
 • 102
 • 342
 • 0

Phân tích phỏng hệ thống ADSL

Phân tích và mô phỏng hệ thống ADSL
... qun lý v bo dng cho ADSL, bao gm kờnh eoc v c s qun lý thụng tin (MIB) 3.3 Cỏc kh nng ca ADSL v ng dng : ADSL1 , ADSL2 , ADSL3 Khỏi nim v ADSL xut hin vo gia nhng nm 1990 Ban u ADSL c nghiờn cu ... 1993, s quan tõm hng v ADSL3 vi Mbit/s thu v ớt nht 64 kbit/s phỏt h tr video MPEG2 Tiờu chun ADSL ANSI T1.413 phiờn bn phỏt trin vt khỏi nim ADSL3 Thut ng ADSL1 , ADSL2 , v ADSL3 ớt c s dng sau ... Khỏi nim ADSL khụng cú b tỏch cú ngha l loi b b lc tỏch cui ng dõy phớa thuờ bao Nhiu thut ng khỏc c s dng mụ t khỏi nim ny: ADSL lite, Consumer DSL (CDSL) hoc ADSL ph thụng (UADSL) ADSL khụng...
 • 86
 • 596
 • 14

PHÂN TÍCH PHỎNG BÀI TOÁN TÌM LUẬT KẾT HỢP THEO THUẬT TOÁN APRIORI

PHÂN TÍCH VÀ MÔ PHỎNG BÀI TOÁN TÌM LUẬT KẾT HỢP THEO THUẬT TOÁN APRIORI
... sâu vào toán tìm luật kết hợp (Association Rule) dựa thuật toán Apriori Apriori-Gen Dựa kiến thức tìm hiểu thu thập được, xây dựng chương trình demo, lại bước thực thuật toán Apriori 20 [23] ... CH1101147 Tìm tập ứng viên L4 theo bước sau Vậy ta tập ứng viên C4 = {1,2,3,4} 2.2.2 Thuật toán sinh luật kết hợp Apriori (by Agrawal and Srikant 1994) Tư tưởng thuật toán Apriori : Tìm tất frequent ... items gọi k-itemset Mục đích luật kết hợp tìm kết hợp (association) hay tương quan (correlation) items Những luật kết hợp có dạng X =>Y Trong Basket Analysis, luật kết hợp X =>Y hiểu người mua mặt...
 • 24
 • 562
 • 0

đề tài: “Trình bày về một tình huống rủi ro kinh doanh (một tình huống thực tế). Phân tích đánh giá đối với rủi ro này từ đó đề xuất các biện pháp kiểm soát giảm thiểu rủi ro.”

đề tài: “Trình bày về một tình huống rủi ro kinh doanh (một tình huống thực tế). Phân tích và đánh giá đối với rủi ro này từ đó đề xuất các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu rủi ro.”
... “Trình bày tình rủi ro kinh doanh (một tình thực tế) Phân tích đánh giá rủi ro từ đề xuất biện pháp kiểm soát giảm thiểu rủi ro. ” Phần I: Cơ sở lý thuyết 1.1 Khái niệm rủi ro Có nhiều khái niệm rủi ... kinh doanh TTTM học đắt giá cho việc thiếu trách nhiệm công tác PCCC 2.4 Biện pháp kiểm soát giảm thiểu rủi ro + Kiểm soát rủi ro - Giảm thiểu rủi ro: Bảo hiểm không phương thức hoán chuyển rủi ... thất rủi ro xảy tạo lập quỹ cho chương trình khác để giảm bớt tổn thất Tài trợ rủi ro cách: - Tự khắc phục rủi ro doanh nghiệp - Chuyển giao rủi ro • Tự khắc phục rủi ro (lưu giữ rủi ro) : biện pháp...
 • 19
 • 771
 • 2

Đề Tài: Bằng Phân Tích Vi (Phân Tích Doanh Nghiệp, Phân Tích Ngành). Anh Chị Nhận Định Một Số Doanh Nghiệp Có Truyển Vọng Phát Triển Trong Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Hiện Nay

Đề Tài: Bằng Phân Tích Vi Mô (Phân Tích Doanh Nghiệp, Phân Tích Ngành). Anh Chị Nhận Định Một Số Doanh Nghiệp Có Truyển Vọng Phát Triển Trong Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Hiện Nay
... II/ PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP Phân tích chiến lược phát triển DN - Lịch sử doanh nghiệp - Nguồn nhân lực doanh nghiệp - Người lãnh đạo doanh nghiệp - Người lao động doanh nghiệp - Nguồn lực tài doanh ... qui trình phân tích kinh tế- xã hội tổng quan thị trường chứng khoán phạm vi toàn cầu quốc gia (phân tích kinh tế vĩ mô) , sau phân tích theo ngành cụ thể (phân tích ngành)và cuối phân tích công ... công ty riêng lẻ (phân tích công ty) Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, tìm hiểu lý thuyết phân tích ngành phân tích công ty riêng lẻ 1.1 Phân tích ngành Trước phân tích chứng khoán riêng lẻ, người...
 • 7
 • 358
 • 0

(Đề tài NCKH) Phân loại bài tập nhiệt đông lực học lời giải

(Đề tài NCKH) Phân loại bài tập nhiệt đông lực học và lời giải
... trả lời họ không làm câu Nhiệt động lực học - Trước tình hình ấy, định tiến hành đề tài với mục đích để hệ thống, phân loại đề xuất cách giải khái quát cho tập chương nhiệt động lực học từ giải ... vật lý học phân tử nhiệt học (1977) - Nhà xuất giáo dục [4] Lương Duyên Bình - Bài tập vật lí đại cương (tập một: – nhiệt) (1990) –Nhà xuất giáo dục Việt Nam [5] Phạm Viết Trinh - Bài tập vật ... phải học nhiều môn học nhà trường, áp lực thi cử, với việc tập chương nhiệt động lực học đòi hỏi kỹ phân tích đề hiểu biết tính chất diễn biến trình cách xác từ áp dụng công thức phù hợp để giải...
 • 45
 • 1,180
 • 0

điều tra thành phần loài đặc điểm sinh học mọt nuôi nấm (mọt ambrosia) gây hại cho các loài cây họ dẻ (fagaceae) tại khu bảo tồn thiên nhiên hoàng liên, tỉnh lào cai

điều tra thành phần loài và đặc điểm sinh học mọt nuôi nấm (mọt ambrosia) gây hại cho các loài cây họ dẻ (fagaceae) tại khu bảo tồn thiên nhiên hoàng liên, tỉnh lào cai
... Quá trình điều tra nghiên cứu Điều tra thành phần loài gây hại cac ́ loài thuộc họ Dẻ tai Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên ̣ - Văn Bàn tỉnh Lào Cai thu đƣợc 280 mẫu Dựa vào đặc điểm hình thái ... (Blue stain) gây hại loài thuộc họ Dẻ Khu bảo tồn Hoàng Liên - Văn Bàn Nghiên cƣu số đặc điểm sinh học đặc điểm gây hại loài ́ Mọt Platypus quercivorius Murayama Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ... ́ ́ việc bảo tồn gìn giữ tính đa dạng loài thực vật, đặc biệt loài thuộc họ Dẻ nghiên cứu thành phần loài, xác định loài gây hại nghiên cứu số đặc điểm sinh học, sinh thái loài gây hại đề xuất...
 • 82
 • 284
 • 0

ứng dụng máy tính trong thiết kế phỏng động học, động lực học trong kết cấu máy bào quang, chương 1 pps

ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng động học, động lực học trong kết cấu máy bào quang, chương 1 pps
... ( tính toán sơ động học, động lực học thiết kế hệ thống truyền động máy ), phạm vi đề tài chúng em trình bày việc thiết kế, hình hoá, động học tối ưu hoá kết cấu trợ giúp phần mềm máy tính ... tạo nên môi trường thứ tư Mechanical Destop, môi trường Motion Sau hình hoá lắp ráp hoàn chỉnh kết cấu máy ta chuyển sang môi trường Motion để động học hoạt động kết cấu máy vừa - Ưu ... đối xác hoạt động máy, môi trường Motion Dynamic Designer xuất kết động học( đồ thò vận tốc, gia tốc…) tạo thuận lợi cho người thiết kế việc so sánh, đánh giá kết cấu máy thiết kế 1. 2.3 ANSYS...
 • 6
 • 357
 • 0

ứng dụng máy tính trong thiết kế phỏng động học, động lực học trong kết cấu máy bào quang, chương 2 pptx

ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng động học, động lực học trong kết cấu máy bào quang, chương 2 pptx
... số Nhóm máy chia thành kiểu sau : 1- Máy bào giường trụ; 2- Máy bào giường hai trụ; 3- Máy bào ngang; 4- Máy xọc; 5- Máy bào chuốt nằm ngang; 6- Máy bào chuốt thẳng ứng; 9- Các loại máy bào khác( ... số kỹ thuật loại máy tham khảo sổ tay CN CTM tập – NXB KHKT 20 03 ) 2. 2 Kết cấu máy bào ngang Trong tập báo cáo chủ yếu trình bày vấn đề kiểu máy bào ngang, kiểu máy bào giường máy chuyên dùng ... hai sơ đồ động học thường gặp cấu chấp hành máy bào ngang Các phận máy bào ngang dùng cấu culit cần lắc để tạo chuyển động tònh tiến ngang cho đầu bào - Chi tiết gia công kẹp chặt bàn máy, tựa...
 • 5
 • 366
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phân tích và mô phỏngxác định kiểu phân tích và mô phỏngbước 2 xác định kiểu phân tích và mô phỏngphân tích và mô phỏng leachthiết kế và mô phỏng động họcmo phong dong hoc robotđề tài đã phân tích được những cơ hội khó khăn và thách thách thức khi thực hiện cơ chế pfes tại vùng đệm vqg tam đảo cụ thể như sauđể tiến hành phân tích và xử lý số liệu đề tài nghiên cứu này sử dụng phần mềm spss 16 0đề tài 5 phân tích trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và nêu bật ý nghĩa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp2 phân tích và mô hình hóa quy trình dòng chảy công việc tại hội chữ thập đỏ xã tràng antài liệu phân tích và thiết kế phần mềmđề thi môn phân tích và đầu tư chứng khoántài liệu phân tích và thiết kế giải thuậtđề thi môn phân tích và thiết kế giải thuậttài liệu phân tích và thiết kế thuật toánCV gui cac TUV ve Mau bao cao NTM (1)Văn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủBài tập kinh tế vĩ môVăn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủ QD 1846 QD UBNDQD 2076 UBND ban hanh bo tieu chi khu dan cu NTMVăn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủSEVERE CONGENITAL NEUTROPENIA1610 hd bo tri dan cuĐề đánh giá số 05 (Thầy Đặng Ngọc Khương)Phân tích tình hình tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ từ năm 2007 đến năm 2017Oral Ondansetron for Gastroenteritis in a Pediatric Emergency Department | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnVăn bản - Tài liệu | Trang chủ QD1549 QD BNN TCCBVăn bản - Tài liệu | Trang chủBài 12. Hô hấp ở thực vậtVăn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủ CV 6083 UBND KTNVăn bản - Tài liệu | Trang chủ