Tuyển tập 10 đề thi luyện thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 THPT (Có đáp án chi tiết)

Tuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 8,9 có đáp án

Tuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 8,9 có đáp án
... gii khỏc nu ỳng cho im tng ngvi tng phn) K THI CHN HC SINH GII CP HUYN NM HC 2013-2014 MễN THI: TON LP Ngy thi: ./4/2014 Thi gian lm bi 120 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu (4,0 im) Phõn tớch a ... (0,25im) *Chỳ ý :Hc sinh cú th gii cỏch khỏc, nu chớnh xỏc thỡ hng trn s im cõu ú THI CHN HC SINH GII CP HUYN NM HC 2013 - 2014 MễN: TON Thi gian lm bi: 150 phỳt ( Khụng k thi gian giao ) Bi ... Du bng xy a = b = c = PHềNG GIO DC & O TO HUYN LNG TI THI HC SINH GII LP NM HC 2013-2014 MễN THI: TON Thi gian: 150 phỳt ( Khụng k thi gian giao ) Bi 1: (1,5 im) Phõn tớch cỏc a thc sau thnh...
 • 46
 • 1,900
 • 3

5 bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 hay có đáp án

5 bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 hay có đáp án
... will be ill Unless ………………………………… ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP - THCS Môn : Tiếng Anh ĐỀ A-ĐÁP ÁN Question1: ( 15 points) a1-B 2- D 3- C 4- A 5- D b1 saw / were singing / ... phần làm - Điểm thi = ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP – THCS Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ) ĐỀ Bài I : Tìm từ cách đọc khác phần gạch chân (1 ,5 điểm) 11 1/ ... change her mind There’s ……………………………………………… ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP - THCS Môn : Tiếng Anh ĐỀ A- ĐÁP ÁN Question1: ( 19 points) a1-B 2- D b1 was getting shouted asked...
 • 26
 • 715
 • 11

Đề Thi Thử 2013 của Bộ Giáo dục và đào tạo (Có đáp án chi tiết)

Đề Thi Thử 2013 của Bộ Giáo dục và đào tạo (Có đáp án chi tiết)
... www.DeThiThuDaiHoc.com ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN Môn: TOÁN; Khối A, A1, B Câu Câu I 2,0 điểm Đáp án 2x −1 (1,0 điểm): Cho hàm số y = (1) có đồ thị (C) x−2 Khảo sát biến thi n ... tròn có bán kính Dethithudaihoc.com www.MATHVN.com - www.DeThiThuDaiHoc.com Mặt cầu (S) có tâm I = (1;-2;4) bán kính R = Gọi H tâm đường tròn giao tuyến mp(P) mặt cầu (S) => IH = Bài toán trở thành: ... AB.BC = ( xB − x A )( xC − xB ) + ( yB − y A )( yC − yB ) > 0,25 Dethithudaihoc.com Câu II 2,0 điểm www.MATHVN.com - www.DeThiThuDaiHoc.com BC AC = ( xC − xB )( xC − x A ) + ( yC − yB )( yC −...
 • 7
 • 272
 • 0

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 THPT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 THPT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... duyên hải miền Trung lại vào thu đông Câu 24 Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Chế độ mưa Hà Nội, Huế TP Hồ Chí Minh Địa điểm TP Hồ Chí Nội Huế Chỉ tiêu Minh Mùa mưa - Lượng mưa (mm) 1440 ... nước trung bình sông Thu Bồn sông Đồng Nai Tháng 10 11 12 Sông Thu Bồn 202 115 75,1 58,2 91,4 120 88,6 69,6 151 519 954 448 (m3/s) Đồng Nai 134 131 103 66,2 48,4 59,8 127 417 751 127 9 594 239 ... làm Đông Nam Bộ, Đồng sông Hồng nước (%) Tỉ lệ thất nghiệp Tỉ lệ thời gian được sử dụng ở ở thành thị nông thôn Vùng 2000 2007 2000 2007 Cả nước 6,42 4,64 74,16 93,9 Đồng sông Hồng...
 • 16
 • 189
 • 0

Tuyển tập 10 đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8

Tuyển tập 10 đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8
... ago…………………………… 84 We spent an hour painting the school gate It took……………………………………… 24 TUYỂN TẬP 10 ĐỀ THI HS GIỎI ANH 85 I go to Phu Bai airport about two hours by bus It takes…………………………………………… 86 They ... lie 8, A given B kept C shown D taken 9, A Any B No C All D Not 10, A way B kind C sort D part VIII, Fill one suitable word in each blank in the following passage TUYỂN TẬP 10 ĐỀ THI HS GIỎI ANH ... 16 TUYỂN TẬP 10 ĐỀ THI HS GIỎI ANH 8, “ Bring your swimming suits in case it’s sunny “ –He told me……………………………………………… 9, When did you last see Tom ? –How long is it……………………………………………………………….? 10, ...
 • 25
 • 4,279
 • 13

Tuyển tập 10 đề thi thử cực hay môn toán có đáp án và bình luận

Tuyển tập 10 đề thi thử cực hay môn toán có đáp án và bình luận
... ln u  C Thay cận ta tính I Bài toán kết thúc Bài tập tương tự: a Tính tích phân I   sin x   sin x  cos x  dx Đáp số: I  Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Toán Học THPT Quốc Gia 2015- Đề Tặng Kèm ...  c2 Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Toán Học THPT Quốc Gia 2015- Đề Tặng Kèm Số www.boxtailieu.net  11 ĐỀ TẶNG KÈM SỐ MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (2,0 điểm) Cho ... cho cos2 x ta cos x phương trình theo ẩn tanx  sin x tanx cos x - Giải phương trình theo tan x thu x , kiểm tra điều kiện ta đáp án Bài toán kết thúc Bài tập tương tự: -Thay cos x 5...
 • 102
 • 151
 • 0

bộ đề ôn luyện thi vào lớp 10 THPTđáp án chi tiết

bộ đề ôn luyện thi vào lớp 10 THPT có đáp án chi tiết
... 3: Tháng giêng hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy; tháng hai do cải tiến kỹ thuật tổ  I vượt mức 15% và tổ II vượt mức 10%  so với tháng giêng, vì vậy hai tổ đã sản xuất được  101 0 chi tiết máy. Hỏi tháng giêng mỗi tổ  sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?  ... II - ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN TOÁN ĐỀ SỐ Câu 1: Giải các phương trình:      2          a)   x     x -       x   x          b)     x + 5  x + 2  x  7x + 10    ...            b) Tính giá trị của biểu thức:  2 1 +   +   2 0102  -  2 010  2 010 1 +  2 010 2 010  +    A =       -   1 -  2 010 2 010  1 +  2 010  Câu 2: a) Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh tam giác, chứng minh: ...
 • 114
 • 446
 • 0

tuyển tập 23 đề thi thử môn toán thptđáp án chi tiết dễ hiểu.

tuyển tập 23 đề thi thử môn toán thpt có đáp án chi tiết dễ hiểu.
... tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: ………………………….…………; Số báo danh: ………… ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC Ngày thi: … tháng … năm 2014 ... sinh cách giải khác mà kết tính điểm tối đa 0,25 điểm ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 01 trang) Câu (2,0 điểm) Cho hàm số y  Ngày thi: … tháng…năm… ... liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh :…… …………………….; Số báo danh:…………………… ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (2,0đ) (Đáp án –...
 • 80
 • 237
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 THPT Tiên Lữ 2009 pdf

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 THPT Tiên Lữ 2009 pdf
... article 45 “They received this present yesterday” means : A This present is received yesterday B This present was received yesterday C This present received yesterday D This present has received ... he had stolen things from her B Henry refused to steal things from her C Henry denied stealing things from her D Henry said no to stealing things from her 43.John never comes to class on time and ... 41.This house, _ he bought in 1990, is being repaired at the moment A that B which C what D who 42 “No, I didn't steal anything from her,” said Henry A Henry confirmed that he had stolen things...
 • 4
 • 311
 • 2

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 THPT XUÂN MAI 2008 - 2009 pps

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 THPT XUÂN MAI 2008 - 2009 pps
... of about 100 - 120 words on the benefits of the Internet Your passage must cover the following: - The Internet as a source of information - The Internet as a source of entertainment - The Internet ... indicates that you are self-confident All this affects the way you feel about someone Also, a stranger may remind you of a meeting with someone This may be because of something as simple as the fact ... accounts for 10% to 15% of the electricity bill However, this amount can be (67) by replacing an old ordinary 100-watt bulb with an energy-saving one These bulbs use a quarter of the electricity...
 • 5
 • 450
 • 1

Đề thi thử Hóa chuyên Đại học Vinh lần 3 có đáp án chi tiết

Đề thi thử Hóa chuyên Đại học Vinh lần 3 có đáp án chi tiết
... kt ta? A B C D Gii 3+ (1) 2Al + 3CO + 3H2O 2Al(OH )3 + 3CO2 (3) CO2 + NaAlO2 + H2O Al(OH )3 + NaHCO3 (4) Al3+ + 3NH3 + 3H2O Al(OH )3 + 3NH (5) H2S + Br2 S + 2HBr (6) Na2S2O3 + H2SO4 Na2SO4 ... Cu(NO3)2, NaHSO4, FeCl3, AgNO3 NiSO4 Fe + Cu(NO3)2 Fe(NO3)2 + Cu www.MATHVN.com Trang 8/18 - Mó thi 35 9 Fe Fe Fe Fe + + + + www.DeThiThuDaiHoc.com 2HCl FeCl2 + H2 2FeCl3 3FeCl2 2AgNO3 Fe(NO3)2 ... C 1,12 lớt D 4,48 lớt Gii M X = 35 ,2 gam/mol; M Y = 13, 8.2 = 27,6 gam/mol (48 - 35 ,2) = 12,8 O2 (M = 32 ) 35 ,2 n O2 n O3 12 ,8 3, O3 (M = 48) (35 ,2 - 32 ) = 3, 2 28 16 MY 22 n C2H n CH...
 • 18
 • 983
 • 1

BỘ đề THI học SINH GIỎI môn vật lý 11 các trường có đáp án

BỘ đề THI học SINH GIỎI môn vật lý 11 các trường có đáp án
... B cB E2 ĐỀ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MƠN: VẬT LÝ 11 Thời gian 180’ Câu (2,25đ) Một nêm khối lượng M trượt khơng ma sát mặt phẳng nằm ngang (như hình vẽ) Từ đỉnh nêm người ta thả vật khối ... Nếu thí sinh giải theo cách khác mà vẫn cho điểm tối đa ĐỀ MƠN: VẬT LÝ ( Thời gian 150 phút) m Câu 1: Trên mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng α ván khối lượng M trượt xuống Hệ số ma sát ván mặt ... =================== MƠN VẬT LÝ Câu ( 3điểm ): Quang hình học Một vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ tiêu cự 20cm Sau thấu kính người ta đặt E cố định, cách vật 92cm Giữa vật AB thấu kính...
 • 67
 • 314
 • 1

ĐỀ THI HỌC KỲ II NC CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HỌC KỲ II NC CÓ ĐÁP ÁN
... phần xảy ánh sáng từ môi trường truyền sang môi trường khác: A chiết suất với chiết suất môi trường đầu B chiết suất nhỏ chiết suất môi trường đầu C Dưới góc nhỏ góc tới hạn D chiết ... từ trường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung độ lớn tăng dần từ đến 2,4.10 -3T khoảng thời gian 0,4s Suất điện động cảm ứng xuất khung khoảng thời gian từ trường biến thi n là: ... trường đều, cảm ứng từ 0,4T Vectơ vận tốc vuông góc với hợp với đường sức từ góc 300, độ lớn v=5m/s Suất điện động hai đầu giá trị A 0,4V B 0,8V C 40 V D 80V Câu 37: Một người cận thị đeo kinh có...
 • 4
 • 61
 • 0

Đề thi học kỳ 2 toán6,có đáp án

Đề thi học kỳ 2 toán6,có đáp án
... Số học sinh trung bình là: 52 = 28 (học sinh) 13 - Số học sinh giỏi : 52 28 = 24 (học sinh) - Số học sinh là: 24 = 20 (học sinh) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) - Số học sinh giỏi là: 24 20 ... 17 19 23 17 17 23 23 19 4 = (-1) + + = 19 19 a) (0 ,25 điểm) (0 ,25 điểm) (0,5 điểm) (0 ,25 điểm) (0 ,25 điểm) (0,5 điểm) Bài 2: (1 điểm) b) x = + 3 8 x = 10 = 10 (0,5 điểm) (0,5 điểm) Bài 3: (2 điểm) ... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Môn : Toán - Khối A Lý thuyết: (2 điểm) Câu 1: (1 điểm) - Nêu định nghĩa (0,5 điểm) 2 4 - Số đối ; số đối 3 −7 (0,5 điểm) Câu 2: (2 điểm) - Nêu định nghĩa:...
 • 2
 • 60
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tuyen tap cac de thi hsg se trung mon ngu van lop 7 nam 2015de thi hic sinh gioi mon ngu van lop 10sinh hoc lop 12 hk2 co dap antuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 10 có đáp án chi tiếttuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 có đáp án chi tiếttuyển tập các đề thi học sinh giỏi olympic môn sinh học lớp 10 kèm đáp án chi tiếttuyen tap cac de thi hoc ki mon toan lop 10tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 kèm đáp ántuyển tập các đề thi olympic hóa học 10 có đáp án chi tiếttuyen tap 10 đề thi toán lớp 4 học kì 2tuyển tập các đề thi học sinh giỏi toán lớp 10 có đáp án chi tiếttuyển tập các đề thi học sinh giỏi toán 12tuyển tập các đề thi học sinh giỏi lớp 2tuyển tập 40 đề thi học sinh giỏi lớp 8tuyển tập các đề thi học sinh giỏi toán 9Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 16. ADN và bản chất của genBài 12. Phân bón hoá họcBài 2. ChấtỨng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộBài 7. Gương cầu lồiUnit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting startedUnit 3. People''''s backgroundUnit 2. ClothingUnit 3. A trip to the countrysidechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGKE HOACH NGHIEN CUUIZOME hóa trong hóa dầunghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuMôn công nghệ phần mềm nâng caoTìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆP