(Đề tài NCKH) Nghiên cứu cấu trúc, tính chất xúc tác zeolit y và ứng dụng trong phản ứng cracking xúc tác lọc hóa dầu

Tổng hợp coban ferit cấp hạt nano bằng phương pháp đồng kết tủa nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ của chúng

Tổng hợp coban ferit cấp hạt nano bằng phương pháp đồng kết tủa và nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ của chúng
... ch coban ferit kớch thc nano l khỏ nhiu nhng cha cú cụng trỡnh no cụng b nghiờn cu mt cỏch h thng v a quy trỡnh ti u hoỏ cho quỏ trinh iu ch Do ú chỳng tụi t k hoch nghiờn cu iu ch coban ferit ... liu coban ferit t cu trỳc spinen v kớch thc ht nm 1.8.2 Cỏc ni dung nghiờn cu ca lun + Nghiờn cu cỏc yu t nh hng n cu trỳc tinh th, kớch thc ht v t tớnh ca vt liu coban ferit dng bt kớch thc nano ... tinh th Ni-Zn -ferit cp ht nano bng phng phỏp thu nhit Kt qu nhiu x XRD cho thy mu vt liu Ni0,5Zn0,5Fe2O4 cú cu trỳc ferit spinel nung 1200C 1h Kớch thc trung bỡnh ca ht tinh th ferit spinel l...
 • 103
 • 2,083
 • 11

Nghiên cứu cấu trúc địa chất Miền võng Hà Nội đánh giá tiềm năng khí than lô 03KT

Nghiên cứu cấu trúc địa chất Miền võng Hà Nội và đánh giá tiềm năng khí than lô 03KT
... nhiệt tình thầy, cô môn Địa chất dầu khí anh chị PVEP Sông Hồng lựa chọn đề tài đồ án tốt nghiệp : Nghiên cứu cấu trúc địa chất M iền võng Nội đánh giá tiềm khí than 03KT ” Ngoài lời giới ... chứa tiềm dầu khí khác Tổng hợp kết nghiên cứu địa tầng, kiến trúc, mặt cắt địa chấn, địa chất, ta thấy vùng nghiên cứu có tầng cấu trúc (Hình 4.2): • Tầng cấu trúc • Tầng cấu trúc • Tầng cấu trúc ... Miền võng Nội Hình 2.1 Cột địa tầng tổng hợp Miền võng Nội .10 Hình 2.2 Bản đồ phân vùn g kiến trúc Miền võng Nội .25 Hình 2.3 Phân tầng cấu trúc khu vực Miền võng Hà...
 • 82
 • 543
 • 0

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT ĐIỆN HUỲNH QUANG CỦA TỔ HỢP CẤU TRÚC NANO SỬ DỤNG TRONG CHIẾU SÁNG MỚI

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT ĐIỆN VÀ HUỲNH QUANG CỦA TỔ HỢP CẤU TRÚC NANO SỬ DỤNG TRONG CHIẾU SÁNG MỚI
... thiết phải nghiên cứu, chế tạo tổ hợp phát quang ứng dụng chế tạo LED OLED phát ánh sáng trắng với số hoàn màu cao Đề tài nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp phát quang ứng dụng làm lớp phát quang ... đặc tính điện, quang Từ kết tìm tổ hợp tối ưu Chương VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN CHIẾU SÁNG RẮN (Tổng quan tài liệu) 1 Giới thiệu chung ánh sáng kỹ thuật chiếu sáng Có thể nói lịch sử phát triển ánh sáng ... ánh sáng xanh dương phát quang mạnh vùng ánh sáng xanh (500-650) Trong luận án, phương pháp sol-gel sử dụng để tổng hợp nano YAG:Ce nhiệt độ thấp 10 2 Chế tạo tổ hợp phát quang cho WLED Các tổ hợp...
 • 26
 • 147
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc phức chất (Phen)2Nd(NO3)3 thử nghiệm bón Nd(NO3)3 trên cây hồ tiêu tại xã phú định bố trạch

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc phức chất (Phen)2Nd(NO3)3 và thử nghiệm bón Nd(NO3)3 trên cây hồ tiêu tại xã phú định  bố trạch
... lý trên, mạnh dạn chọn đề tài Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc phức chất (Phen) 2Nd(NO3)3 thử nghiệm bón Nd(NO3)3 hồ tiêu Phú Định - Bố Trạch Mục đích nghiên cứu - Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc ... LUẬN Qua trình tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc phức chất( phen) 2Nd(NO3)3 thử nghiệm bón Nd(NO3)3 hồ tiêu Phú Định, huyện Bố Trạch thu kết sau: Đã tổng hợp phức chất (phen) 2Nd(NO3)3 Khảo sát tỉ lệ ... cứu - Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc phức chất (Phen) 2Nd(NO3)3 - Thử nghiệm bón Nd(NO3)3 hồ tiêu Phú Định - Bố Trạch Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu phức chất nguyên tố đất Nd với phối tử 1,10phenantrolin...
 • 35
 • 239
 • 0

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ hiệu ứng GMI trên hệ hợp kim fe73,5cu1nb3 xzrxb9si13,5

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ và hiệu ứng GMI trên hệ hợp kim fe73,5cu1nb3 xzrxb9si13,5
... pháp đo từ tổng trở .34 CHƯƠNG 4: NGHIÊN c ứ u CẮƯ TRÚC, TÍNH CHẮT TỪ VÀ HIỆU ỨNG GMI TRÊN HỆ HỢP KIM Fe73,5Cu1Nb3. xZrxB9Si13j5 36 4.1 Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ hệ hợp kim nano ... PHT 0201 36 CHƯƠNG 4: NGHIÊN c ứ u CẮU TRÚC, TÍNH CHẮT TỪ VÀ HIỆU ỨNG GMI TRÊN HỆ HỢP KIM Fe73,5CuiNb3.xZrxB,Sii3,5 4.1 Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ hệ họp kim nano tính thể Fe73,5CuiNb3_xZrxB9Sii3j5 ... cứu cấu trúc, tính chất từ hiệu ứng GMI hệ họp kim Fe73 5CuiNb3 xZrxB9Sii3 5” Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng việc thay Zr cho Nb để tìm hợp phần có tính chất tốt nhất, hiệu ứng GMI...
 • 64
 • 195
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ hiệu ứng GMI trên hệ hợp kim fe73,5cu1nb3 xzrxb9si13,5

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ và hiệu ứng GMI trên hệ hợp kim fe73,5cu1nb3 xzrxb9si13,5
... Impedance (GMI) v c trng bi t s GMI (hoc GMIr) Mun nhn c t s tng tr GMIr cao, dõy dn t tớnh phi cú t thm p cao hay núi cỏch khỏc dõy dn phi l vt liu cú tớnh t mm tt Vit Nam, hiu ng t tr khng l - GMI ... ngui nh vy, quỏ trỡnh kt tinh khụng kp xy Hp kim ụng cngkhụng cú cu trỳc tinh th v c gi l kim loi thu tinh hay hp kim vụ nh hỡnh 'gu u hp kim l cỏc kim loi cú sch ỳng thnh phn ó nh theo nng ... Kho sỏt hiu ng GMI (tn s MHz) ca mu N3 540c Hỡnh 4.17 So sỏnh t s GMI cc i theo hm lng Zr vúi cỏc mu 54(f c Hỡnh 4.18 Kho sỏt hiu ng GMI (tn s 6MHz) ca mu N3 54(fc Hỡnh 4.10 T s GMI cc i theo...
 • 50
 • 83
 • 0

Luận văn nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ hiệu ứng GMI của hợp kim vô định hình co75 xfexsi15b10

Luận văn nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ và hiệu ứng GMI của hợp kim vô định hình co75 xfexsi15b10
... lên tính chất từ hiệu ứng GMI nghiên cứu m ột cách triệt để Với lý định chọn đề tài: Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ hiệu ứng GMI hợp kim định hình Co 75_xFexSii5Bio” 7 M ục đích nghiên cứu ... QUAN VỀ VẬT HIỆU ỨNG TỪ TỒNG TRỞ KHỔNG LỒ (GMI) VÀ VẬT LIỆU TỪ MỀM VÔ ĐỊNH HÌNH (VĐH) Hiệu ứng từ tổng trở khổng lồ (GMI) 1.1 Giới thiệu hiệu ứng GMI 1.2 Cấu trúc ... đến hiệu ứng GML 48 3.3.2 Khảo sát ảnh hưởng tần số đo đến hiệu ứng GMI 51 3.4 Nghiên cứu hiệu ứng GMI hệ hợp kim VĐH Co75 _xFexSii5Bio 53 3.4.1 Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng Fe hợp kim đến...
 • 62
 • 232
 • 0

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ hiệu ứng GMI của hợp kim vô định hình co75 xfexsi15b10

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ và hiệu ứng GMI của hợp kim vô định hình co75 xfexsi15b10
... tố lên tính chất từ hiệu ứng GMI nghiên cứu cách triệt để Với lý định chọn đề tài: Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ hiệu ứng GMI hợp kim định hình Co75. xFexSi15B10 Mục đích nghiền cứu 3.3.75 ... xử lý mẫu cho tính chất từ hiệu ứng GMI tốt Nhiệm vụ nghiên cứu - Chế tạo mẫu vật liệu mẫu công nghệ nguội nhanh - Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ mẫu chế tạo - Khảo sát hiệu ứng GMI mẫu chế ... giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm on thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Hoàng Công Tĩnh MUC LUC 3.1 Nghiên cứu hiệu ứng GMI băng hợp kim định hình Co 48 3.3.1 Khảo...
 • 69
 • 203
 • 3

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện huỳnh quang của vật liệu lai nano sử dụng trong chiếu sáng mới

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện và huỳnh quang của vật liệu lai nano sử dụng trong chiếu sáng mới
... nguồn sáng Nhằm góp phần vào nghiên cứu phát triển ứng dụng nguồn sáng tương lai gần (chiếu sáng thể rắn), chúng chọn đề tài Nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện huỳnh quang vật liệu lai nano sử dụng ... chuyển quang học điện tử tâm phát quang, trình truyền lượng tâm phát quang Với mục đích nghiên cứu đề tài, chúng sử dụng phổ huỳnh quang để nghiên cứu đặc tính quang phát quang vật liệu phát quang ... huỳnh quang dùng nhiều toàn nhà hộ Việc sử dụng WOLED giảm đám kể điện cho việc chiếu sáng 26 26 Một số sản phẩm OLED hãng Philip thay cho đèn chiếu sáng thông thường Vật liệu phát quang sử dụng...
 • 163
 • 218
 • 0

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ hiệu ứng GMI của vật liệu nano tinh thể fe93 xzrxb6cu1 (LV01895)

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ và hiệu ứng GMI của vật liệu nano tinh thể fe93 xzrxb6cu1 (LV01895)
... TỔNG QUAN VỀ HIỆU ỨNG TỪ TRỞ KHỔNG LỒ (GMI) 1.1 Vật liệu từ mềm nano tinh thể 1.1.1 Cấu trúc nano tinh thể 1.1.2 Các tính chất từ vật liệu từ nano tinh thể 1.1.3 Ảnh ... chất từ hiệu ứng GMI vật liệu nano tinh thể Fe93- xZrxB6Cu1 Mục đích nghiên cứu Tìm đƣợc thành phần chế độ xử lý mẫu hợp kim Fe93- xZrxB6Cu1 để tính chất từ hiệu ứng GMI tốt Nhiệm vụ nghiên cứu ... ứng từ cao, độ từ thẩm lớn, lực kháng từ nhỏ dễ dàng bị từ tính sau ngắt từ trƣờng ngoài… tính vật liệu từ mềm Trong vật liệu từ mềm nano tinh thể nhƣ Finemet, Nanoperm vật liệu từ mềm tốt thƣờng...
 • 52
 • 223
 • 0

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện huỳnh quang của vật liệu lai nano sử dụng trong chiếu sáng mới

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện và huỳnh quang của vật liệu lai nano sử dụng trong chiếu sáng mới
... nguồn sáng Nhằm góp phần vào nghiên cứu phát triển ứng dụng nguồn sáng tương lai gần (chiếu sáng thể rắn), chọn đề tài Nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện huỳnh quang vật liệu lai nano sử dụng chiếu ... màu vàng Xanh dương kết hợp với vàng cho ánh sáng trắng Lớp phát quang thứ cấp thường sử dụng vật liệu phát quang Y3Al5O12:Ce3+ (YAG:Ce) hấp thụ mạnh vùng ánh sáng xanh dương phát phổ huỳnh quang ... chiếu sáng mới Mục đích, đối tượng đề tài: Đề tài nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp phát quang ứng dụng làm lớp phát quang OLED LED Đối với OLED đối tượng tập trung nghiên cứu polymer phát quang...
 • 11
 • 65
 • 0

Luận văn nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ hiệu ứng GMI của vật liệu nano tinh thể fe93 xzrxb6cu1

Luận văn nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ và hiệu ứng GMI của vật liệu nano tinh thể fe93 xzrxb6cu1
... chất từ hiệu ứng GMI vật liệu nano tinh thể Fe93_ xZrxB6Cu1 Mục đích nghiên cứu Tìm thành phần chế độ xử lý mẫu hợp kim để tính chất từ hiệu ứng GMI tốt Nhiệm vụ nghiên cứu - Chế tạo mẫu vật liệu ... mềm có cảm ứng từ cao, độ từ thẩm lớn, lực kháng từ nhỏ dễ dàng bị từ tính sau ngắt từ trường tính vật liệu từ mềm Trong vật liệu từ mềm nano tính thể Finemet, Nanoperm vật liệu từ mềm tốt thường ... - Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ mẫu chế tạo - Khảo sát hiệu ứng GMI mẫu chế tạo Đối tượng phạm vi nghiên cứu Vật liệu từ mềm nanoperm Fe chế tạo công nghệ nguội nhanh từ thể lỏng, cụ thể Fe93_ xZrxB6Cui...
 • 51
 • 75
 • 0

Luận án tiến sĩ nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện huỳnh quang của vật liệu lai nano sử dụng trong chiếu sáng mới

Luận án tiến sĩ nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện và huỳnh quang của vật liệu lai nano sử dụng trong chiếu sáng mới
... CHUNG NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT ĐIỆN VÀ HUỲNH QUANG CỦA VẬT LIỆU LAI NANO SỬ DỤNG TRONG CHIẾU SÁNG MỚI Chuyên ngành: Vật liệu linh kiện nano (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) LUẬN ÁN TIẾN SĨ ... nguồn sáng Nhằm góp phần vào nghiên cứu phát triển ứng dụng nguồn sáng tương lai gần (chiếu sáng thể rắn), chọn đề tài Nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện huỳnh quang vật liệu lai nano sử dụng chiếu ... sáng phổ biến hàng đầu tiết kiệm điện tính ưu việt kĩ, mĩ thuật chúng Chương VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN CHIẾU SÁNG RẮN (Tổng quan tài liệu) 1.1 Giới thiệu chung ánh sáng kỹ thuật chiếu sáng Ánh sáng...
 • 172
 • 196
 • 0

Luận án tiến sĩ nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện huỳnh quang của vật liệu lai nano sử dụng trong chiếu sáng mới (TT)

Luận án tiến sĩ nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện và huỳnh quang của vật liệu lai nano sử dụng trong chiếu sáng mới (TT)
... nguồn sáng đại lượng đánh giá mức độ trung thực màu sắc vật chiếu sáng nguồn sáng ấy, so với trường hợp chiếu sáng ánh sáng ban ngày Người ta quy định số CRI không ánh sáng đơn sắc 100 anh sáng ... hợp ánh sáng xanh dương chíp LED ánh sáng huỳnh quang tổ hợp vật liệu phủ lên chíp LED Hiệu suất lượng tử tổ hợp vật liệu phát quang tỉ số số photon xạ số photon hấp thụ Chế tạo vật liệu sử dụng ... tích đặc trưng tính chất Phương pháp khảo sát tính chất quang phát quang vật liệu Vật liệu sử dụng chế tạo OLED, LED khảo sát đặc tính hấp thụ phát quang Từ kết phổ hấp thụ vật liệu ta chọn dải...
 • 26
 • 177
 • 0

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ hiệu ứng GMI của vật liệu nano tinh thể fe87 xzr7b6cux (LV01988)

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ và hiệu ứng GMI của vật liệu nano tinh thể fe87 xzr7b6cux (LV01988)
... 1.2.3 .Cấu tr c đômen hiệu ứng GMI dạng vật liệu khác 1.3 Vật liệu từ mềm nano tinh thể 12 1.3.1 Cấu trúc nano tinh thể 12 Các tính chất từ vật liệu từ nano ... kết tinh pha α–Fe Việc thay đổi hợp phần dẫn đến việc thay đổi tính chất từ hiệu ứng GMI chọn đề tài: Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ hiệu ứng GMI vật liệu Fe87- xZr7B6Cux Mục đích nghiên cứu ... lý mẫu cho tính chất từ hiệu ứng GMI tốt 2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Chế tạo mẫu vật liệu công nghệ nguội nhanh - Nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ mẫu đƣợc chế tạo - Khảo sát hiệu ứng GMI mẫu đƣợc...
 • 52
 • 292
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu cấu trúc tinh thể proteinnghiên cứu cấu trúc địa chất đánh giá tiềm năng dk lô 104 bể sông hồngnghiên cứu cấu trúc rừng tự nhiên ở tây nguyên và khả năng ứng dụng trong kinh doanh rừng tự nhiênnghiên cuu cấu trúc địa chấtsử dụng phương pháp gis trong nghiên cứu cấu trúc địa chất và thành lập bản đồ đẳng dày tầng oligoxen mỏ bạch hổnghien cuu cau truc vat chatnghiên cứu cấu trúc tinh thể và cấu trúc tế vitong hop ket qua thu nghiem cac phuong phap va de xuat quy trinh cong nghe to hop phuong phap dia vat ly nghien cuu cau truc khong gian ngam tp ho chi minhnghiên cứu cấu trúc các dòng chip intel core i hiện naynghiên cứu cấu trúc máy tínhnghiên cứu cấu trúcnghiên cứu cấu trúc dữ liệunghiên cứu cấu trúc mã nguồnnghiên cứu cấu trúc thang máyphương pháp nghiên cứu cấu trúc bên trong trái đấtThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch spkThS chuẩn đầu ra ch hhtmThS chuẩn đầu ra ch ytccThS chuẩn đầu ra ch yhcnMau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGMau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGThông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017Thông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.doxMục luc Ky yeu Hội thảo CMCN 4.0 ngay 25.7.2017Mẫu 03 – Đăng ký thi đua theo chuyên đềHướng dẫn số 515 HD-HCQG V v triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, nhiệm kỳ 2016-2021 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMẫu 08 -Biên bản HN lãnh đạo mở rộngTT 36 quy inh tieu chuan VC giang dayMẫu số 5b Bản đăng ký tên đề ánBài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARNMÔI TRƯỜNG HỌC ĐẠI CƯƠNG