Lựa chọn mũi khoan và xác định chế độ cắt hợp lý để nâng cao hiệu quả trong việc gia công lỗ lắp hạt cắt của chóp mũi khoan xoay cầu 246

nghiên cứu lựa chọn các thông số nổ mìn hợp để nâng cao hiệu quả nổ mìn mỏ than cao sơn

nghiên cứu lựa chọn các thông số nổ mìn hợp lý để nâng cao hiệu quả nổ mìn mỏ than cao sơn
... tố cha phù hợp nên hiệu công tác nổ mìn mỏ cha cao, chi phí cho công tác nổ mìn lớn Vì yêu cầu đặt phải nghiên cứu lựa chọn thông số nổ mìn hợp để nâng cao hiệu công tác nổ mìn cho mỏ giảm chi ... chất đất đá Các thông số nổ mìn đợc lựa chọn cảm tính chủ yếu dựa độ cứng đất đá cha phù hợp lãng phí vật liệu nổ Trên số hạn chế công tác nổ mìn mỏ than Cao Sơn để để đạt đợc hiệu nổ mìn cao ... làm nghiên cứu lựa chọn thông số nổ mìn hợp phần 13 Chơng Các yếu tố ảnh hởng đến hiệu qủa công tác nổ mìn Hiệu nổ mìn hàm phụ thuộc vào nhiều biến số, mức độ ảnh hởng biến số đến hiệu nổ mìn...
 • 41
 • 713
 • 6

Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong việc lựa chọn sử dung phương tiện quảng cáo cho sản phẩm điện tử của công tyDaewoo_Hanel

Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong việc lựa chọn và sử dung phương tiện quảng cáo cho sản phẩm điện tử của công tyDaewoo_Hanel
... môi trờng tốt cho thông điệp quảng cáo Một số báo đề cập tới số vấn đề xã hội thờng xuất quảng cáo sản phẩm trang bên cạnh để giải vấn đề Những tờ bào, tạp chí có uy tín mẫu quảng cáo thờng tạo ... dành cho phơng tiện truyền tin liên tục tăng, đặc biệt quảng cáo tivi, phơng tiện chủ lực mà công ty dành nhiều tiền bạc cho việc phát phim quảng cáo, chúng ta thấy số tiền dự toán chi cho quảng cáo ... đoán công ty quảng cáo Hiện này, công ty quảng cáo thờng mua số liệu từ hai công ty SRG ANDI Tuy nhiên, hình thức quảng cáo theo dõi, kiểm tra qua số liệu cung cấp để nắm bắt đợc thị phần quảng cáo...
 • 24
 • 302
 • 0

Nghiên cứu lựa chọn tấn suất thiết kế để nâng cao hiệu quả trong xây dựng- quy hoạch các công trình thủy lợi

Nghiên cứu lựa chọn tấn suất thiết kế để nâng cao hiệu quả trong xây dựng- quy hoạch các công trình thủy lợi
... phím enter, kết hiển thò Winsdow 98.Nhấn phím F2 để lưu kết SVTH : Nguyễn Toàn Vẹn Khoa : Quy hoạch & Quản lý HTCT Thủy Lợi Trang NCKH : N/C lựa chọn tần suất thiết kế để nâng cao hiệu XD-QH ... Quy hoạch & Quản lý HTCT Thủy Lợi Trang NCKH : N/C lựa chọn tần suất thiết kế để nâng cao hiệu XD-QH GVHD : Th.s Nguyễn Thanh Tuyền Bảng (III.2.2) : Tính toán tần suất kinh nghiệm mưa tưới thiết ... lý HTCT Thủy Lợi Trang 17 NCKH : N/C lựa chọn tần suất thiết kế để nâng cao hiệu XD-QH GVHD : Th.s Nguyễn Thanh Tuyền PHỤ LỤC SVTH : Nguyễn Toàn Vẹn Khoa : Quy hoạch & Quản lý HTCT Thủy Lợi Trang...
 • 46
 • 743
 • 1

định hướng giải pháp để nâng cao hiệu quả họat động cung cấp dịch vụ tài chính của tym

định hướng và giải pháp để nâng cao hiệu quả họat động cung cấp dịch vụ tài chính của tym
... tài TYM 3.1 Định hướng phát triển tương lai TYM 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động cung cấp dịch vụ tài TYM 3.2.1 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý điều hành TYM 3.2.2 Giải pháp ... cung cấp dịch vụ tài TYM 2.4.1 Những thành công thách thức tổ chức TYM 2.4.2 Những thành công hạn chế tác động xã hội CHƯƠNG 3: Định hướng Giải pháp để nâng cao hiệu họat động cung cấp dịch vụ tài ... nâng cao hiệu cho hoạt động cung cấp dịch vụ tổ chức 1.3 Các dịch vụ tài chủ yếu cung cấp tổ chức tài vi mô Các tổ chức tài vi mô tòan giới cung cấp tới khách hàng danh mục đa dạng sản phẩm tài...
 • 114
 • 212
 • 1

khóa luận tốt nghiệp sưu tầm sử dụng các trò chơi toán học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học toán các lớp đầu bậc tiểu học

khóa luận tốt nghiệp sưu tầm và sử dụng các trò chơi toán học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học toán các lớp đầu bậc tiểu học
... dụng trò chơi toán học thực tiễn dạy học toán lớp đầu bậc Tiểu học - Sƣu tầm số trò chơi toán học sử dụng dạy học toán lớp đầu cấp Tiểu học - Đề xuất cách thức sử dụng trò chơi đƣợc sƣu tầm dạy ... VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NGUYỄN THỊ NHẬT SƢU TẦM VÀ SỬ DỤNG CÁC TRÒ CHƠI TOÁN HỌC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC TOÁN CÁC LỚP ĐẦU BẬC TIỂU HỌC Chuyên ngành: Lý luận phƣơng pháp dạy học ... lớp cao thiên trí tuệ cao *Trò chơi toán học Ở Tiểu học, trò chơi học tập tổ chức đƣợc tất môn học Giúp trẻ học toán qua trò chơi hƣớng đổi phƣơng pháp dạy học toán Tiểu học Trò chơi học tập dạy...
 • 57
 • 471
 • 3

Phân tích điều khiển các chế độ hệ thống điện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường điện

Phân tích và điều khiển các chế độ hệ thống điện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường điện
... HTĐ điều kiện TTĐ 3.3 Ứng dụng thiết bị FACTS nhằm điều khiển chế độ hệ thống điện hoạt động thị trƣờng điện 3.3.1 Sự tác động thiết bị FACTS điều khiển chế độ hệ thống điện đến số tiêu thị trường ... (1.16) 1.5 Phân tích điều khiển chế độ hệ thống điện hoạt động thị trƣờng điện 1.5.1 Phân tích điều khiển nghẽn mạch - Các phương pháp phân tích nghẽn mạch: Phân tích nghẽn mạch dựa hệ số mang ... linh hoạt FACTS… 1.5.3 Sự tác động điều khiển chế độ hệ thống điện với số tiêu thị trường điện Điều khiển chế độ HTĐ làm cho tiêu TTĐ công thức 1.11, 1.12 1.16 thay đổi CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH...
 • 25
 • 128
 • 0

PHÂN TÍCH điều KHIỂN các CHẾ độ hệ THỐNG điện NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG điện

PHÂN TÍCH và điều KHIỂN các CHẾ độ hệ THỐNG điện NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG điện
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG -  - TRẦN PHƢƠNG NAM PHÂN TÍCH VÀ ĐIỀU KHIỂN CÁC CHẾ ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỊ TRƢỜNG ĐIỆN Chuyên ngành: Mạng Hệ thống điện ... nội dung phân tích điều khiển chế độ HTĐ nhằm nâng cao hiệu hoạt động TTĐ Trong đó, vấn đề phân tích điều khiển chế độ HTĐ, luận án tập trung phân tích, điều khiển nghẽn mạch ổn định điện áp HTĐ ... bị FACTS nhằm điều khiển chế độ hệ thống điện nâng cao phúc lợi thị trƣờng điện  Chƣơng 4: Nghiên cứu xây dựng mô hình giám sát điều khiển chế độ hệ thống điện hoạt động thị trƣờng điện  Kết...
 • 174
 • 159
 • 1

Đồ án khai thác: Thiết kế sơ bộ khu Đông mỏ đồng Sin Quyền Lào Cai. Nghiên cứu xác định các thông số nổ mìn hợp nhằm nâng cao hiệu quả nổ mìn tại khu Đông mỏ đồng Sin Quyền Lào Cai.

Đồ án khai thác: Thiết kế sơ bộ khu Đông mỏ đồng Sin Quyền Lào Cai. Nghiên cứu xác định các thông số nổ mìn hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả nổ mìn tại khu Đông mỏ đồng Sin Quyền Lào Cai.
... 153 XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ NỔ MÌN HỢP LÝ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ NỔ MÌN TẠI KHU ĐÔNG MỎ ĐỒNG SIN QUYỀN LÀO CAI 153 3.1 Xác định loại thuốc nổ 153 3.2 Xác định phương ... toán tiêu kinh tế kỹ thuật công tác khai thác mỏ 131 PHẦN CHUYÊN ĐỀ .134 NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ NỔ MÌN HỢP LÝ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ NỔ MÌN TẠI KHU ĐÔNG MỎ ĐỒNG SIN QUYỀN ... định phương tiện nổ 154 3.3 Xác định phương pháp nổ 156 3.4 Xác định thông số nổ mìn hợp nhằm nâng cao hiệu nổ mìn khu Đông mỏ đồng Sin Quyền Lào Cai ...
 • 180
 • 387
 • 1

Phân tích điều khiển các chế độ hệ thống điện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường điện

Phân tích và điều khiển các chế độ hệ thống điện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường điện
... HTĐ điều kiện TTĐ 3.3 Ứng dụng thiết bị FACTS nhằm điều khiển chế độ hệ thống điện hoạt động thị trƣờng điện 3.3.1 Sự tác động thiết bị FACTS điều khiển chế độ hệ thống điện đến số tiêu thị trường ... (1.17) 1.5 Phân tích điều khiển chế độ hệ thống điện hoạt động thị trƣờng điện 1.5.1 Phân tích điều khiển nghẽn mạch - Các phương pháp phân tích nghẽn mạch: Phân tích nghẽn mạch dựa hệ số mang ... động điều khiển chế độ hệ thống điện với số tiêu thị trường điện Điều khiển chế độ HTĐ làm cho tiêu TTĐ công thức 1.11, 1.12 1.17 thay đổi CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP HỆ THỐNG...
 • 27
 • 233
 • 0

Phân tích những hạn chế yếu kém của những dự án đầu tư công kém hiệu quả nhất tại việt nam hiện nay giải pháp nâng cao hiệu quả trong đầu tư công

Phân tích những hạn chế và yếu kém của những dự án đầu tư công kém hiệu quả nhất tại việt nam hiện nay giải pháp nâng cao hiệu quả trong đầu tư công
... diện dự án Thủ ng yêu cầu phải đưa giải pháp, có phương án bán dự án, phương án bán Công ty Tisco phương án kêu gọi doanh nghiệp góp vốn đầu dự án Các bên cần làm rõ khả đàm phán với đối ... triển (Bộ Kế hoạch Đầu tư) cho rằng: “Bộ Kế hoạch Đầu cần tổng rà soát dự án vốn Nhà nước đầu tư, kiểm điểm lại công tác phân cấp, phân tích rõ mặt hạn chế để khắc phục Dự án phải chấm dứt xử ... thực hiện; quản lý đầu xây dựng chủ đầu nhiều vi phạm quy định pháp luật, dẫn đến chi phí tăng cao, suất đầu lớn Trong trình thực dự án này, đơn vị không thực hết trách nhiệm giao, để dự...
 • 44
 • 87
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục đào tạo trong nhà trường nhằm tiến nhanh đến nền kinh tế trí thức

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục và đào tạo trong nhà trường nhằm tiến nhanh đến nền kinh tế trí thức
... mức đến nghiệp giáo dục Để đất nớc ta nhanh chóng hoà nhập vào với phát triển chung giới Đảng nhà nớc ta phải quan tâm đến nghiệp giáo dục, phải có sách đổi để nâng cao hiệu biện pháp giáo dục ... họ,đặc biệt đội ngũ giáo viên phải có phơng pháp giảng dạy tốt chuyên môn cao. Hơn nữa, gánh nặng Đảng nhà nớc ngiệp giáo dục đào tạo đa đất nớc tiến nhanh đến kinh tế tri thức mà không làm nét ... công nghệ thông tin đại, đồng thời cần phải có biện pháp để đạt đến công giáo dục nhằm đa đất nớc tiến nhanh đến kinh tế tri thức 1) Đa tin học vào nhà trờng Ngày giới công nghệ thông tin đại phát...
 • 20
 • 312
 • 1

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG VIỆC HUY ĐỘNG SỬDỤNG VỐN ODA TẠI VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG VIỆC HUY ĐỘNG VÀ SỬDỤNG VỐN ODA TẠI VIỆT NAM
... góp phần nâng cao hiệu công tác huy động sử dụng vốn ODA Việt Nam Để góp phần nâng cao việc thu hút sử dụng ODA Việt Nam, cần phải có số giải pháp việc thu hút sử dụng nguồn vốn ODA sau : Thứ nhất, ... nhận nguồn vốn ODA để góp phần nâng cao trách nhiệm việc sử dụng hiệu vốn ODA - Thứ tư, để nguồn vốn phát huy vai trò việc xây dựng sở hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế, góp phần xoá ... hiệu việc sử dụng nguồn vốn thời gian đến; góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế bền vững Việt Nam Tình hình huy động sử dụng ODA Việt Nam Trước hết, biết ODA nguồn vốn hỗ trợ phát triển...
 • 7
 • 243
 • 1

Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả trong hoạt động marketing của công ty sản xuất thương mại Nam Thành

Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả trong hoạt động marketing của công ty sản xuất và thương mại Nam Thành
... đề cập đến hoạt động kinh doanh thương mại công ty thị trường may vi tính 21 Chương II: Thực trạng số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động Marketing công ty TNHH sản xuất thương mại Nam Thành 2.1 ... dịch vụ để tạo lợi cạnh tranh 2.3 Một số biện pháp đề nghị để nâng cao hiệu hoạt động Marketing công ty • Xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động Marketing phù hợp với tiềm lực công ty • Tổ chức ... doanh nghiệp thương mại Cụ thể công ty TNHH sản xuất thương mại Nam Thành, doanh nghiệp trẻ nghiên cứu, tìm tòi để ứng dụng thành công Marketing đại quản trị kinh doanh Trong giới hạn để tài em...
 • 31
 • 238
 • 0

Hoàn thiện tổ chức Hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán tài chính để nâng cao hiệu quả kiểm toán tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán (AASC)

Hoàn thiện tổ chức Hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán tài chính để nâng cao hiệu quả kiểm toán tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
... công ty thuộc mạng lưới quốc tế HLB – Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài chính, Kế toán Kiểm toán (AASC) – thúc em chọn đề tài: Hoàn thiện tổ chức Hồ kiểm toán kiểm toán tài để nâng cao hiệu Kiểm ... ảnh hưởng đến công tác tổ chức hồ kiểm toán Công ty TNHH Dịch vụ vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) có tiền thân doanh nghiệp nhà nước Công ty Dịch vụ vấn Tài Kế toán Kiểm toán thành lập ... THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỒ SƠ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY AASC 66 3.1 Nhận xét cách thức tổ chức Hồ kiểm toán...
 • 84
 • 467
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xác định các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả kinh tế nghề muốiviệc quảng cáo trên mạng sẽ giúp bạn lựa chọn định vị được khách hàng tiềm năng khách hàng mục tiêu do đó sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả trong việc kinh doanhlựa chọn một số bài tập phát triển sức mạnh bột phát nhằm nâng cao hiệu quả giậm nhảy trong nhảy cao nằm nghiênggiải pháp cụ thể đẻ nâng cao hiệu quả trong tmđt và củng cố tltd tại việt namđể nâng cao hiệu quả trong công tác hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu và lưu chuyển hàng nhập khẩu tại công ty thương mại xuất nhập khẩu hà nội em xin đề xuất một số phương hướngnhững giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu của tổng công ty đức gianghoàn thiện và nâng cao hiệu quả trong việc trả lương thưởnglựa chọn nội dung và xác ðịnh mục tiêu của bàilựa chọn phương pháp tính khấu hao và xác định mức khấu hao hợp lýduyệtứng dụng phương pháp trí tuệ nhân tạo và phân tích taguchi để xác định chế độ cắt tối ưu khi gia công trên máy phay cncxác định chế độ cắtxác định chế độ cắt khi tiệnhướng dẫn xác định chế độ cắtxác định chế độ cắt khi khoét doa 42nghiên cứu lựa chọn một số bài tập khắc phục trạng thái cực điểm nhằm nâng cao thành tích trong chạy 800m cho nữ của trường thpt minh khai hà tĩnhCông tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại điện lực long biênĐÀO tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY điện lực THÀNH PHỐ hà nội NHỮNG hạn CHẾ và để XUẤT một số GIẢI PHÁP KHẮC PHỤCDynamic analysis and improvement of the sinking performance of the Vietnamese tuna purse seine using numerical methodsThực trạng đánh giá hiệu quả công việc tại công ty truyền tải điện 1Thực trạng về tuyển dụng nhân sự tại ban QLDA thủy điện trung sơnPhân tích thực trạng về hoạt động trả thù lao lao động của trường đại học điện lựcTHỰC TRẠNG CÔNG tác ĐÁNH GIÁ mức độ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC tại BAN QUẢN lý dự án THỦY điện 1Thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hóa nông thôngiao trinh solidworks 2017 fullChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròGA TTNNHCM voi CNMarx leninVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nayChủ tịch hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của đảngĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINHHồ chí minhKết luận của ban bí thư về sơ kết việcNhận thức khái niệm