(Đề tài NCKH) Chế tạo, nghiên cứu tính chất của vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/nanosilica

Chế tạo, nghiên cứu và ứng dụng vật liệu tổ hợp từ giảo - áp điện dạng tấm có cấu trúc nanô

Chế tạo, nghiên cứu và ứng dụng vật liệu tổ hợp từ giảo - áp điện dạng tấm có cấu trúc nanô
... vật liệu từ giảo dạng khối dạng băng mỏng 1.1.2 Vật liệu từ giảo khả ứng dụng Để nâng cao khả ứng dụng vật liệu từ giảo yêu cầu đặt vật liệu từ giảo phải từ giảo (λS) lớn nhiệt độ phòng (có ... cong từ trễ So với vật liệu từ giảo Terfenol-D nhóm Ryu sử dụng làm vật liệu tổ hợp t - điện (λ ~ 1 0-3 χλ ...
 • 63
 • 575
 • 1

Chế tạo, nghiên cứu và ứng dụng vật liệu tổ hợp từ giảo áp điện dạng tấm có cấu trúc nanô

Chế tạo, nghiên cứu và ứng dụng vật liệu tổ hợp từ giảo  áp điện dạng tấm có cấu trúc nanô
... ỨNG DỤNG VẬT LIỆU TỔ HỢP TỪ GIẢO - ÁP ĐIỆN DẠNG TẤM CÓ CẤU TRÚC NANÔ” triển khai nghiên cứu hoàn thành Các kết thu gồm: Đã chế tạo thành công băng từ mềm (Fe0.8Co0.2)0.78Si0.12B0.1 phương pháp ... nhanh Các nghiên cứu cấu trúc tính chất từ, từ giảo tiến hành cho thấy băng từ chế tạo cấu trúc vô định hình với tính chất từ từ giảo siêu mềm Đã chế tạo thành công vật liệu tổ hợp ME dạng phương ... 1: TỔNG QUAN 1.1 Hiện tượng từ giảo khả ứng dụng 1.1.1 Hiện tượng từ giảo 1.1.2 Vật liệu từ giảo khả ứng dụng 1.2 Hiện tượng áp điện 1.2.1 Lý thuyết áp điện 8 1.2.2 Vật liệu PZT 10 1.2.3 Khả ứng...
 • 13
 • 36
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu zno pha tạp al và mn

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu zno pha tạp al và mn
... m u Zn0.9 4Al0 .06O Trờn ph ta thy s xut hin nh ca nguyờn t Zn, O, Al cú thnh phn ca tt c h mu Zn1-yAlyO 3.2.2 Kt qu o Raman ca h mu Zn1-yAlyO: 900 A1(LO) % Al- 3% Al- 6% Al- 9% Al- 12% Al- 15% E2LOW+B1high ... of ZnO: TM (TM:Co ,Mn) nanopowders, J Magn Magn Mater 317 e211-e214 [39] Sedky, Ayman Al- Sawalha and Amal M Yassin (2008),, Enhancement of Electrical Conductivity of ZnO Ceramic Varistor by Al ... i mu pha Mn: T ụ ph thuc t trng cc a i cua cac mõu tng dn v t giỏ tr 0,027; 0,051, 0,048; 0,051 emu/g tng ng v i cỏc nụ ng ụ Mn pha ta p x = 0,02; 0,04; 0,06 v 0,08 i vi mu pha Al: Khi pha...
 • 18
 • 409
 • 1

Chế tạo, nghiên cứu tính chất của màng mỏng, vật liệu cấu trúc nano trên cơ sở oxit kẽm pha tạp và khả năng ứng dụng

Chế tạo, nghiên cứu tính chất của màng mỏng, vật liệu cấu trúc nano trên cơ sở oxit kẽm pha tạp và khả năng ứng dụng
... cỏc cu trỳc nano ZnO Chng Ch to v tớnh cht mng ZnO v ZnO pha cht Chng Ch to mt s cu trỳc nano ZnO v ZnO pha cht Chng Mt vi kh nng ng dng ca mng mng v vt liu cu trỳc nano trờn c s oxit km Kt lun ... mt s cu trỳc nano ZnO v ZnO pha cht v tớnh cht ca chỳng 4.1 Ch to ht nano ZnO v ZnO pha cht bng phng phỏp vi súng nh hng ca dung mụi lờn tớnh cht cu trỳc ca ht nano nh TEM ca cỏc ht nano ZnO ch ... thiờn in tr t i vo m ca cỏc mu dõy nano ZnO v nano ZnO Hỡnh 5.23 th thi gian ỏp ng ca cỏc mu (a) nano dõy (b) nano Hỡnh 5.21 cho thy rng in tr ca mng cha vt liu nano ca ZnO gim i ta tng m tng...
 • 23
 • 869
 • 1

nghiên cứu tính chất của vật liệu compozit chế tạo từ cao su thiên nhiên và sét biến tính

nghiên cứu tính chất của vật liệu compozit chế tạo từ cao su thiên nhiên và sét biến tính
... nhằm tạo vật liệu polyme-clay nanocompozit có tính chất ưu việt, chọn đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu tính chất vật liệu compozit chế tạo từ cao su thiên nhiên sét biến tính Mục đích nghiên cứu: ... [1] nghiên cứu chế tạo chất chủ từ PP nanoclay I.28E với hàm lượng nanoclay lên tới 60% Trên sở chế tạo nghiên cứu tính chất vật liệu PP nanocompozit từ chất chủ Nanocompozit chế tạo từ chất ... lý vật liệu compozit CSTN/tro bay 52 3.3.1 Ảnh hưởng tro bay đến tính chất vật liệu cao su thiên nhiên 52 3.3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng tro tính đến tính chất vật liệu cao su thiên...
 • 78
 • 247
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu Cu, CNTs Nanocomposite

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu Cu, CNTs Nanocomposite
... tố tính vật liệu tính vật liệu composite phụ thuộc vào đặc tính sau đây: Cơ tính vật liệu thành phần Các vật liệu thành phần có tính tốt vật liệu composite có tính tốt tốt tính chất vật liệu ... cường vật liệu Để khảo sát đánh giá phân tán vật liệu CNTs vật liệu Cu, tiến hành khảo sát vi cấu trúc vật liệu với hai loại vật liệu thử nghiệm vật liệu CNTs chưa biến tính vật liệu CNTs biến tính ... phân tán đồng CNTs vào bên vật liệu Trong trình nghiên cứu chế tạo vật liệu Cu /CNTs composite, vấn đề phân tán đồng CNTs vào Cu vấn đề khảo sát chi tiết Vật liệu CNTs biến tính thể tính vượt trội...
 • 69
 • 234
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu ZnO pha tạp Al và Mn

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu ZnO pha tạp Al và Mn
... này, việc nghiên cứu cấu trúc , tính chất quang vật liê ̣u ZnO pha ta ̣p , trình bày kết nghiên cứu tính chất từ vật liê ̣u ZnO pha ta ̣p Mn và tính chất điện vật liệu ZnO pha tạp Al đƣợc chế ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - ĐÀO SƠN LÂM CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU ZnO PHA TẠP Al Mn Chuyên ngành: Vật chất rắn Mã số: 60 44 07 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Ngƣời ... c ZnO Khi lƣơ ̣ng Mn pha tạp vào nhỏ (x  0,04), mẫu đơn pha đó Mn không làm thay đổi tính chất cấu trúc vật liệu gốc điều chứng tỏ ion Mn vào phân mạng ZnO Khi x ≥ 0,06 đỉnh ZnO tồn đỉnh pha...
 • 74
 • 204
 • 0

Chế tạo, nghiên cứu tính chất của màng mỏng, cấu trúc nano trên cơ sở zno pha tạp và khả năng ứng dụng

Chế tạo, nghiên cứu tính chất của màng mỏng, cấu trúc nano trên cơ sở zno pha tạp và khả năng ứng dụng
... đề là: Chế tạo, nghiên cứu tính chất màng mỏng, cấu trúc nano sở ZnO pha tạp khả ứng dụng Ở đây, phương pháp phún xạ sử dụng để chế tạo màng ZnO cấu trúc nano hạt, dây, đĩa nano ZnO chế tạo ... TỰ NHIÊN …  … Nguyễn Việt Tuyên CHẾ TẠO, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA MÀNG MỎNG, CẤU TRÚC NANO TRÊN CƠ SỞ ZnO PHA TẠP VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ CHẤT RẮN MÃ SỐ: 62.44.07.01 LUẬN ÁN ... nghiên cứu khả nhận biết chất hóa học dây nano Việc khảo sát tính chất cấu trúc nano ZnO thiết yếu để phát triển khả ứng dụng làm thiết bị nano tương lai Phần tổng kết trình nghiên cứu tính chất...
 • 169
 • 550
 • 1

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu hydrogel từ các polyme trộn hợp PVA CMC

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu hydrogel từ các polyme trộn hợp PVA CMC
... 1.4 Tổng hợp chế tạo vật liệu PVA/ CMC Sự trộn hợp polyme ưa nước - kỵ nước tạo composite hydrogel bị phân pha Sự trộn hợp polyme khác đem tính chất riêng lẻ polyme thành phần vào hỗn hợp phương ... rẻ tiền tiện lợi để xây dựng vật liệu Luận văn xin đề cập đến vấn đề Chế tạo nghiên cứu tính chất vật liệu hydrogel từ polyme trộn hợp PVA/ CMC Đây hướng nghiên cứu nước ta, mở nhiều triển vọng ... cải thiện đặc tính vật liệu hydrogel, người không ngừng nghiên cứu tạo loại vật liệu polyme hydrogel Phương pháp trộn hợp polyme khác đem tính chất riêng lẻ polyme thành phần vào hỗn hợp phương...
 • 57
 • 515
 • 1

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu nano phát quang Y2O3:Ho3+,Sm3+

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu nano phát quang Y2O3:Ho3+,Sm3+
... thái vật liệu TEM, SEM, nghiên cứu cấu trúc vật liệu phương pháp nhiễu xạ tia X Nghiên cứu tính chất huỳnh quang chế phát quang vật liệu nano chế tạo kĩ thuật huỳnh quang Khảo sát tối ưu hóa tính ... tổng hợp vật liệu nano nói chung vật liệu nano pha tạp ion đất nói riêng 3.2 Tính chất quang vật liệu 3.2.1 Tính chất quang vật liệu Y2O3:Ho3+ 3.2.1.1 Ảnh hưởng nồng độ pha tạp Ho3+ vật liệu Y2O3:x%Ho3+ ... 99 Sự thay đổi tính chất vật liệu nano phát quang pha tạp đất bước đột phá công nghệ ứng dụng, tập trung vào tính chất quang lạ chúng Trong lĩnh vực hiển thị, vật liệu nano phát quang quan tâm...
 • 62
 • 145
 • 0

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của vật liệu tổ hợp polylactic axit-chitosan và thăm dò khả năng mang thuốc quinin của vật liệu

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của vật liệu tổ hợp polylactic axit-chitosan và thăm dò khả năng mang thuốc quinin của vật liệu
... PLA/CS MANG THUC QUININ 92 3.3.1 Ph FTIR ca ht t hp PLA/CS mang thuc quinin 92 3.3.2 Phõn b kớch thc ht ca t hp PLA/CS mang thuc quinin 95 3.3.3 Tớnh cht nhit ca ht t hp PLA/C mang thuc quinin ... t hp PLA/CS mang thuc quinin 99 3.3.5 Nghiờn cu gii phúng quinin t ht t hp PLA/CS 100 3.3.5.1 Hiu sut mang thuc quinin ca ht t hp PLA/CS 100 3.3.5.2 Xõy dng ng chun ca quinin cỏc mụi ... chitosan 28 1.4 VT LIU T HP TRấN C S PLA, CS MANG THUC V QUININ3 2 1.4.1 Vt liu t hp PLA/CS mang thuc 32 1.4.2 Vt liu t hp mang thuc quinin trờn c s PLA, CS 37 CHNG II: THC NGHIM...
 • 151
 • 101
 • 0

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của vật liệu tổ hợp polylactic axitchitosan và thăm dò khả năng mang thuốc quinin của vật liệu (TT)

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của vật liệu tổ hợp polylactic axitchitosan và thăm dò khả năng mang thuốc quinin của vật liệu (TT)
... học, vật liệu tổ hợp PLA với polyme phân hủy sinh học, vật liệu tổ hợp PLA chitosan Vật liệu tổ hợp sở PLA, CS mang thuốc quinin: Vật liệu tổ hợp PLA/CS mang thuốc, vật liệu tổ hợp mang thuốc quinin ... hợp PLA/CS mang thuốc chống sốt rét quinin Vì vậy, luận án tập trung nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp PLA/CS có chất trợ tương hợp ứng dụng vật liệu tổ hợp PLA/CS mang thuốc quinin phục vụ thử ... tạo hạt tổ hợp PLA/CS không có mang thuốc quinin phương pháp vi nhũ - Nghiên cứu số tính chất hình thái cấu trúc hạt tổ hợp PLA/CS không có mang thuốc quinin - Nghiên cứu giải phóng thuốc quinine...
 • 26
 • 52
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu nano zn2sno4

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu nano zn2sno4
... chất chống cháy chất ức chế khói Hiện giới có nhiều nhóm nghiên cứu vật liệu ZTO, nhiên nghiên cứu thường tập trung vào sản phẩm tạo nghiên cứu khả ứng dụng vật liệu nhằm nâng cao hiệu suất chất ... sống cơng nghệ chế tạo cần sử dụng tiền chất dễ tìm chi phí q trình chế tạo phải hợp lý Do việc nghiên cứu chế tạo thử nghiệm ZTO với vật liệu hóa chất phù hợp với điều kiện sở vật chất Việt Nam ... Chế tạo nghiên cứu tính chất vật liệu nano Zn2SnO4 Trong luận văn này, chúng tơi sử dụng phương pháp thủy nhiệt để tổng hợp tinh thể nano kẽm stannate (ZTO) Nghiên cứu chúng tơi tập trung vào...
 • 68
 • 148
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu nano zn2sno4

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu nano zn2sno4
... chất chống cháy chất ức chế khói Hiện giới có nhiều nhóm nghiên cứu vật liệu ZTO, nhiên nghiên cứu thường tập trung vào sản phẩm tạo nghiên cứu khả ứng dụng vật liệu nhằm nâng cao hiệu suất chất ... ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - NGUYỄN NGỌC TÚ CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NANO Zn2SnO4 Chuyên ngành: Vật chất rắn Mã số: 60440104 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI ... sống công nghệ chế tạo cần sử dụng tiền chất dễ tìm chi phí trình chế tạo phải hợp lý Do việc nghiên cứu chế tạo thử nghiệm ZTO với vật liệu hóa chất phù hợp với điều kiện sở vật chất Việt Nam...
 • 26
 • 95
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chế tạo nghiên cứu tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu compozit trên cơ sở copolyme etylenvinyl axetat eva và nanosilicanghiên cứu chế tạo và các tính chất của màng mỏng pztchế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lướidựa vào tính chất của vật liệu nghiền và điều kiện chế tạo ta chọn loại búa tạo bậc có 2 lỗ treo vì nó có các ưu điểm sauđề tài nghiên cứu tổng hợp cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm thuỷ tinh hệ caomgosio2tách dòng và biểu hiện gen pectinase từ vi khuẩn chịu lạnh pseudoalteromonas haloplanktis ant 505 trong e coli và nghiên cứu tính chất của chúngnghiên cứu tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng tản nhiệt trong lĩnh vực điện tửcác phương pháp nghiên cứu tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông cường độ caochế tạo và khảo sát cấu trúc tính chất của vật liệu n757 csgc pvc nanocompositchế tạo và khảo sát cấu trúc tính chất của vật liệu n757 cskgc pvc nanocompositchƣơng 5 nghiên cứu tính chất của một số hợp chất thiếu lantan laxcaymno3  x y lt 1áp dụng phân bố thống kê lượng tử fermi dirac nghiên cứu tính chất của khí điện tử tự do trong kim loạicác phương pháp nghiên cứu đặc trưng của vật liệuchế tạo nghiên cứu một số tính chất và khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titanchế tạo và nghiên cứu tính chất quang của hạt nano silicaGiải đáp phụng vụ khi tòa thánh trống ngôiNguồn gốc và ý nghĩa mùa chayGiaoTrinh kinh te cong nghiepCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nayTư tưởng hồ chí minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauThực hành dân chủ theo tư tưởng hồ chí minhVan hoa dog bang bac boVăn hóa là nền tảng tinh thần của xã hộiVăn hoá mặc việt nam truyền thốngvh qua ca daoSo sanh VBQPPL va VBHCC, VBHCTTBồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội tạp chí quốc phòng toàn dân5 kethua7 thiet ke huong doi tuong8 IOCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 2 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 3 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 5 Học viện KTQS MTA