xdqt xác nhận_gtsd_cua_pppt_hoa_hoc_trong_linh_vuc_hoa_mt_va_ap_dung_tt_doi_voi_pp_quang_pho_hpnt_xac_dinh_ham_luong_dong

Xác định tên nguyên tố - Quy luật - Tính chất các liên kết hóa học.doc

Xác định tên nguyên tố - Quy luật - Tính chất các liên kết hóa học.doc
... trái dấu B .Liên kết CHT lkết hình thành ntử nhiều cặp echung C Lkết cho nhận lkết CHT tong cặp e chung ntử bỏ D Hợp chất liên kết CHT có cực phân tử chất có cực Câu 26 Cho nguyên tố X, Y, R ... có 32 hạt electron Trong nguyên tử X Y: số proton số nơtron X Y nguyên tố số nguyên tố sau: A F N B Mg C C Be F D C O Câu 25 Kết luận sau không đúng? A .Liên kết ion liên kết tạo thành lực hút tĩnh ... CsCl l .kết ptử mang nhiều tính ion là: A CsCl B LiCl NaCl C KCl D RbCl Câu 34 X, Y, Z nguyên tố có số hiệu nguyên tử 8, 19, 16 Nếu các cặp X Y, Y Z, X Z tạo thành liên kết cặp sau liên kết cộng...
 • 3
 • 3,207
 • 75

Tài liệu môn xác suất thống kê.pdf

Tài liệu môn xác suất thống kê.pdf
... 1) Tính xác suất để bi trắng 2) Tính xác suất bi đen, bi trắng 3) Giả sử viên lấy có bi trắng.Tính xác suất để bi trắng hộp thứ b) Chọn ngẫu nhiên hộp từ hộp lấy ngẫu nhiên bi Tính xác suất bi ... trúng mục tiêu bò diệt vơiù xác suất 80% Nếu có viên trúng mục tiêu bò diệt với xác suất 20% a) Tính xác suất để mục tiêu bò diệt b) Giả sử mục tiêu bò diệt Tính xác suất có 10 viên trúng Lời giải ... kiểm tra thứ Khi biến cố B xảy Do xác suất để lần kiểm tra thứ khách hàng gặp sản phẩm xấu trường hợp xác suất có điều kiện P(X3/B) Theo Công thức nhân xác suất , ta có P(X 3B) = P(B)P(X /B)...
 • 13
 • 1,700
 • 32

Đe thi Xac suat thong ke & dap an.pdf

Đe thi Xac suat thong ke & dap an.pdf
... phẩm loại I với máy 0,6 0,7 a Tính xác suất để A thưởng b Giả sử A dự thi 200 lần, số lần A thưởng tin bao nhiêu? c A phải dự thi lần để xác suất có lần thưởng không 90%? Theo dõi số kẹo X (kg) ... gia thi , Z ∈ B (200;0, 26) np − q ≤ Mod ( Z ) ≤ np − q + ⇒ 200.0, 26 − 0, 74 ≤ Mod ( Z ) ≤ 200.0, 26 − 0, 74 + 51, 26 ≤ Mod ( Z ) ≤ 52,56 Mod(Z)=52 Số lần A thưởng tin 52 c Gọi n số lần dự thi ... nên: tra bảng chi bình phương Χ với bậc tự bằng: số Page ĐỀ SỐ Một xí nghiệp có máy Trong ngày hội thi, công nhân chọn ngẫu nhiên máy sản xuất 100 sản phẩm Nếu số sản phẩm loại I không 70 thưởng...
 • 32
 • 5,693
 • 73

Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng

Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng
... Danh mục yêu cầu hệ thống Yêu cầu hệ thống system requirement Yêu cầu hệ thống đặc điểm tính cần thiết để thỏa mãn yêu cầu nghiệp vụ Năm loại yêu cầu hệ thống Xuất (output) Nhập (input) Các trình ... tiếp gián tiếp Người phát triển hệ thống phải xác định ghi nhận chi phí gián tiếp: hệ thống tốn ban đầu trở thành tốn Chương Xác định yêu cầu hệ thống hướng đối tượng 2006 Nguyễn Trung Trực - ... định yêu cầu hệ thống hướng đối tượng 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 11 Phỏng vấn Hình 5.5 Các thuộc tính câu hỏi mở câu hỏi đóng Chương Xác định yêu cầu hệ thống hướng đối tượng 2006 Nguyễn...
 • 23
 • 519
 • 1

Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác đinh kết quả bán hàng

Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác đinh kết quả bán hàng
... II Hạch toán kết tiêu thụ: Hạch toán chi phí bán hàng: Hạch toán chi phí quản lý: Hạch toán kết tiêu thụ: III Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng xác định kết bán hàng: Phần ... vậy, hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng góp phần vào việc nâng cao chất lọng công tác kế toán toàn doanh nghiệp 12 Phần 2: Một số giảI pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng ... Cuối xác định kết kinh doanh hàng đại lý: Kết chuyển trị giá vốn hàng đại lý Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán Có TK 157- Hàng gửi bán Đồng thời kết chuyển giá vốn hàng gửi đại lý để xác định kết...
 • 19
 • 453
 • 0

Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng

Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng
... Checkpoints Tổng quan xác định yêu cầu người dùng Dương Anh Đức Khái niệm Use-Case Modeling: Actor Actor (Tác nhân) Các Actor nằm BÊN NGOÀI hệ thống Tổng quan xác định yêu cầu người dùng Dương ... Professor Tổng quan xác định yêu cầu người dùng Dương Anh Đức Actors giới hạn hệ thống (System Boundary) Bank System Customer ATM System Bank Teller Nguời thu ngân Tổng quan xác định yêu cầu người dùng ... niệm Use-Case Modeling: Use-Case Use-Case Tổng quan xác định yêu cầu người dùng Dương Anh Đức 11 Các Package Use-Case Model Tổng quan xác định yêu cầu người dùng Dương Anh Đức 12 Các chủ đề   ...
 • 38
 • 626
 • 1

Phương pháp xác định vi sinh vật trong đất

Phương pháp xác định vi sinh vật trong đất
... hiển vi nhờ phòng đếm hồng cầu - Phương pháp xác định gián tiếp số lượng tế bào cách đếm số khuẩn lạc tạo thành nuôi cấy môi trường đặc Để xác định số lượng vi sinh vật đất phải tiến ... đặc điểm vùng lấy mẫu (đất đai, trồng, thời tiết khí hậu, địa hình ) Mẫu đất lấy cần phân tích ngay, để 24 số vi khuẩn chết, số bào tử nấm vi khuẩn nảy nở thêm vi sinh vật không khí xâm nhập ... qua bước sau: I Lấy mẫu đất: Vi c lấy mẫu đất phải đảm bảo yêu cầu sau: - Lấy mẫu có tính chất dại diện - Lượng mẫu lấy vừa phải, đủ để phân tích đặc tính lý, hoá, sinh học đất - Dụng cụ lấy mẫu,...
 • 5
 • 1,748
 • 25

bai giang xac suat thay doan vuong nguyen dhcn.pdf

bai giang xac suat thay doan vuong nguyen dhcn.pdf
... Thực phép thử n lần thấy có m lần m biến cố A xuất tỉ số gọi tần suất n biến cố A Khi n thay đổi, tần suất thay đổi m ln dao động quanh số cố định p = lim Số p cố n →+∞ n định gọi xác suất biến ... P ( X = 1;Y = 1) = 0,75 VD Chi phí quảng cáo (X: triệu đồng) doanh thu (Y: triệu đồng) cửa hàng có bảng phân phối đồng thời bên Nếu doanh thu 700 triệu đồng chi phí quảng cáo trung bình là: A ... ủng hộ ơng A B t = 2,6356; cử tri ủng hộ ơng A khơng thay đổi C t = 2,1349; cử tri ngày ủng hộ ơng A D t = 2,1349; cử tri ủng hộ ơng A khơng thay đổi Xác su t - Th ng kê Đ i h c Chương Ki m đ nh...
 • 38
 • 1,094
 • 6

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN KIÊN GIANG

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN KIÊN GIANG
... KẾ TỐN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN KIÊN GIANG PHẦN I : GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY - Tên cơng ty : Cơng ty Xuất nhập Thủy sản Kiên Giang - Tên tiếng Anh : Kien Giang ... chiết khấu thương mại 911 Kết chuyển doanh thu 3387 111,112 Kết chuyển doanh thu Doanh thu chưa thực kỳ Kế tốn 3331 Kế tốn xác định kết kinh doanh Cty Xuất nhập thủy sản Kiên Giang Trang Giảng viên ... thống kế tốn đó, đồng thời đưa số kiến nghị nhằm góp phần hồn thiện hệ thống kế tốn xác định kết kinh doanh để hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngày có hiệu Kế tốn xác định kết kinh doanh Cty Xuất...
 • 64
 • 4,016
 • 14

Xem thêm