Nghiên cứu sử dụng cốt sợi thủy tinh làm móng các công trình trụ điện trên biển

Nghiên cứu ảnh hưởng cốt sợi thủy tinh phân tán đến khả năng chống mỏi và chống lún vệt bánh xe của bê tông asphalt trong điều kiện Việt Nam

Nghiên cứu ảnh hưởng cốt sợi thủy tinh phân tán đến khả năng chống mỏi và chống lún vệt bánh xe của bê tông asphalt trong điều kiện Việt Nam
... Nghiên cứu ảnh hưởng cốt sợi thủy tinh phân tán đến khả chống mỏi chống lún vệt bánh xe tông asphalt điều kiện Việt Nam cần thiết có tính thời Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu đặc tính chống ... chịu mỏi tông asphalt gia cƣờng sợi thủy tinh chƣa đề cập đến ảnh hƣởng điều kiện nhiệt đới Việt Nam Do luận án Nghiên cứu ảnh hƣởng cốt sợi thủy tinh phân tán đến khả chống mỏi chống lún vệt ... Nghiên cứu khả chống lún vệt bánh xe tông asphalt gia cƣờng sợi thủy tinh Chƣơng 4: Nghiên cứu khả chống mỏi tông asphalt gia cƣờng sợi thủy tinh Kết luận, kiến nghị dự kiến hƣớng nghiên cứu...
 • 132
 • 225
 • 1

Tóm Tắt Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng cốt sợi thủy tinh phân tán đến khả năng chống mỏi và chống lún vệt bánh xe của bê tông asphalt trong điều kiện Việt Nam

Tóm Tắt Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng cốt sợi thủy tinh phân tán đến khả năng chống mỏi và chống lún vệt bánh xe của bê tông asphalt trong điều kiện Việt Nam
... - Phân tích ảnh hưởng cốt sợi thủy tinh phân tán cải thiện đặc tính chống mỏi chống lún vệt bánh tông asphalt chặt nóng; Phân tích lựa chọn mô hình thí nghiệm mỏi lún vệt bánh xe tông asphalt ... có nghiên cứu khả cải thiện đặc tính chịu mỏi tông asphalt gia cường sợi thủy tinh chưa đề cập đến ảnh hưởng điều kiện nhiệt đới Việt Nam Do luận án Nghiên cứu ảnh hưởng cốt sợi thủy tinh phân ... CHƢƠNG SỢI THỦY TINH VÀ KHẢ NĂNG GIA CƢỜNG SỢI THỦY TINH TRONG BÊ TÔNG ASPHALT 2.1 Các nghiên cứu sợi thủy tinh ứng dụng sợi thủy tinh để gia cƣờng tông asphalt 2.1.1 Khái niệm phân loại sợi thủy...
 • 24
 • 160
 • 1

CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN CHO CÁC CÔNG TRÌNH CẦU, CẢNG BÊ TÔNG CỐT THÉP VÙNG BIỂN VIỆT NAM potx

CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN CHO CÁC CÔNG TRÌNH CẦU, CẢNG BÊ TÔNG CỐT THÉP VÙNG BIỂN VIỆT NAM potx
... lượng công trình mà nâng cao tuổi thọ, giảm chi phí sửa chữa công trình xây dựng đặc biệt kết cấu tông cốt thép vùng biển Việt Nam ĂN MÒN VÀ CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN Ăn mòn cốt thép tông tượng ... Dựa vào tính chất sử dụng, người ta chia làm hai loại chất ức chế ăn mòn: + Chất ức chế ăn mòn trộn trực tiếp vào hỗn hợp tông, vữa + Chất ức chế ăn mòn thẩm thấu dùng để quét phủ bên tông ... loại Trong thực tế cách phân loại phổ biến theo chế tác dụng loại chất ức chế trình ăn mòn : + Chất ức chế ăn mòn anốt (hay gọi chất ức chế ăn mòn thụ động hoá ) + Chất ức chế ăn mòn catốt Dưới đây,...
 • 9
 • 692
 • 5

nghiên cứu cơ sở khoa học vận hành tối ưu các công trình điều tiết trên các trục tiêu chính hệ thống các trạm bơm tiêu hà nam - nam định

nghiên cứu cơ sở khoa học vận hành tối ưu các công trình điều tiết trên các trục tiêu chính hệ thống các trạm bơm tiêu hà nam - nam định
... Hng, giỏp vi tnh Thỏi Bỡnh - Phớa Tõy v Tõy Bc l sụng ỏy, giỏp vi huyn Duy Tiờn, Kim Bng - Phớa ụng v ụng Nam l sụng o, giỏp vi huyn Nam Trc, Ngha Hng - Phớa Nam v Tõy Nam l sụng o v sụng ỏy, giỏp ... Tiờn, Kim Bng - ụng v ụng nam l sụng o giỏp vi huyn Nam Trc v Ngha Hng - Nam v Tõy Nam l sụng o v sụng ỏy giỏp tnh Ninh Bỡnh v huyn Ngha Hng Hng dc chớnh ca a hỡnh l t bc xung nam, a hỡnh tng ... 3113,75 3,7 3,7 0, 5-0 ,75 12857,75 15,1 18,8 0,7 5-1 ,0 22127,15 26,1 44,9 1, 0-1 ,25 16506,87 19,4 64,3 1,2 5-1 ,5 8567,78 9,9 74,2 1, 5-1 ,75 6046,78 7,03 81,25 1,7 5-2 ,0 4098,62 4,76 86,01 2, 0-3 ,0 6384,12...
 • 102
 • 199
 • 1

Luận văn điều tra tình hình sâu, bệnh hại dưa chuột và nghiên cứu sử dụng một số thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu, bệnh chính hại dưa chuột trong vụ xuân năm 2006

Luận văn điều tra tình hình sâu, bệnh hại dưa chuột và nghiên cứu sử dụng một số thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu, bệnh chính hại dưa chuột trong vụ xuân năm 2006
... Nông nghiệp I - Hà Nội thực đề tài: "Điều tra tình hình sâu, bệnh hại da chuột nghiên cứu sử dụng số thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu, bệnh hại da chuột vụ xuân 2006 thị trấn Trới - huyện ... 3.2.3 Điều tra diễn biến số sâu, bệnh hại da chuột 31 vụ xuân năm 2006 thị trấn Trới - Hoành Bồ - Quảng Ninh 3.2.4 Nghiên cứu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ số sâu, 31 bệnh hại da chuột ... da chuột thị trấn Trới - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh - Điều tra thành phần sâu, bệnh hại da chuột - Điều tra diễn biến số sâu, bệnh hại da chuột - Nghiên cứu sử dụng số thuốc bảo vệ thực vật...
 • 94
 • 1,043
 • 4

Nghiên cứu sử dụng axit amin thuỷ phân từ nhộng tằm tạo chế phẩm bổ sung vào thức ăn nuôi tôm (penaeus monodon ) và cá rô phi ( oreochromis niloticus ) ở giai đoạn thương phẩm

Nghiên cứu sử dụng axit amin thuỷ phân từ nhộng tằm tạo chế phẩm bổ sung vào thức ăn nuôi tôm sú (penaeus monodon ) và cá rô phi ( oreochromis niloticus ) ở giai đoạn thương phẩm
... 6:00 (3 0 %) 11:00 (2 0 %) 17:00 (3 0 %) 22:00 (2 0 %) 6:00 (3 0 %) 11:00 (2 0 %) 17:00 (3 0 %) 22:00 (2 0 %) 6:00 (3 0 %) 11:00 (2 0 %) 17:00 (3 0 %) 22:00 (2 0 %) nước bể, tính thèm ăn, khối lượng kích cỡ ĐVTS + Tôm sú: ... dinh dưỡng Tôm Phi, tiến hành phối trộn 5% chế phẩm axít amin với thức ăn cho Tôm Phi để tiến hành nuôi thí nghiệm 3.3ề Kết bổ sung chế phẩm axít amin Nhộng tằm vào thức ăn thí ... cho ăn ( %) theo khối lượng tôm Số lần cho ăn/ ngày 15-10 10-5 5-3 5 Thời điểm cho ăn tỉ lệ ( %) 6:00 (2 5 %) 10:0 0(1 5 %) 6:00 (2 5 %) 10:00 (1 5 %) 6:00 (2 5 %) 10:0 0(1 5 %) 14:0 0(1 5 %) 14:0 0(1 5 %) 14:0 0(1 5%)...
 • 72
 • 724
 • 5

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG WAVELET TRONG THỦY VÂN ẢNH SỐ

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG WAVELET TRONG THỦY VÂN ẢNH SỐ
... chương Chương - CÁC ỨNG DỤNG CỦA THỦY VÂN ẢNH SỐ 3.1 Giới thiệu chương Trong chương này, luận văn trình bày số ứng dụng khả dụng thủy vân ảnh số 3.2 Một số ứng dụng thủy vân ảnh số 3.2.1 Bảo vệ quyền ... phát triển thủy vân số, khái niệm, đặc tính thủy vân số phương pháp tiếp cận lĩnh vực thủy vân số Chương Tập trung vào sở lý thuyết thuật toán thủy vân ảnh số sử dụng phép biến đổi Wavelet Chương ... tìm hiểu, nghiên cứu hoàn thành luận văn với đề tài: “NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG WAVELET TRONG THỦY VÂN ẢNH SỐ“ Kết nghiên cứu chương mục hóa phần nội dung sau: Chương Giới thiệu tổng quan lịch sử hình...
 • 14
 • 619
 • 1

Báo cáo Nghiên cứu sử dụng cám gạo hiệu quả làm thức ăn chăn nuôi thức ăn thủy sản

Báo cáo Nghiên cứu sử dụng cám gạo hiệu quả làm thức ăn chăn nuôi thức ăn thủy sản
... Cục chăn nuôi Danh mục các bảng Thức Ăn Chăn Nuôi Blog Sản phẩm - Thị trường Thức Ăn Thủy Sản Dữ liệu Thức Ăn Thủy Sản Thức Ăn Thủy Sản Blog Thức Ăn Thủy Sản Sản phẩm - Thị trường Thức Ăn Chăn Nuôi ... Thức Ăn Chăn Nuôi Thức Ăn Chăn Nuôi l Cám gạo, chất xơ ‹4% Thức Ăn Thủy Sản Sản phẩm - Thị trường Thức Ăn Chăn Nuôi Dữ liệu Thức Ăn Chăn Nuôi Sơ đồ Thành phần Chính Cám gạo chất xơ ...
 • 19
 • 253
 • 0

Nghiên cứu sử dụng nước thải thủy sản để nuôi chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis var. israelensis tạo chế phẩm sinh học diệt ấu trùng muỗi

Nghiên cứu sử dụng nước thải thủy sản để nuôi chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis var. israelensis tạo chế phẩm sinh học diệt ấu trùng muỗi
... lý nước thải thủy sản nói chung nước thải Surimi nói riêng phương pháp sinh học ứng dụng nhiều mang lại hiệu cao Tuy nhiên, vi c sử dụng nước thải để nuôi cấy vi sinh vật vi c sản xuất chế phẩm ... tài: Nghiên cứu sử dụng nước thải thủy sản để nuôi chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis var israelensis tạo chế phẩm sinh học diệt ấu trùng muỗi ” SVTH: Hoàng Thị Thủy_ Lớp: 09SH Trang:  Đồ án ... tận dụng phần nguồn nước bị ô nhiễm vào mục đích nuôi cấy chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis var israelensis từ sản xuất chế phẩm diệt trừ ấu trùng muỗi Em thực đề tài: Nghiên cứu sử dụng nước...
 • 57
 • 513
 • 1

Nghiên cứu sử dụng alginat phối hợp tinh bột làm chất bảo vệ trong quá trình tạo vi nang chứa lactobacillus acidophilus

Nghiên cứu sử dụng alginat phối hợp tinh bột làm chất bảo vệ trong quá trình tạo vi nang chứa lactobacillus acidophilus
... sử dụng chất bảo vệ nhƣ sữa gầy, chitosan, tinh bột để tạo vi nang Xuất phát từ thực tế trên, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu sử dụng alginat phối hợp tinh bột làm chất bảo vệ trình tạo vi nang ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI BÙI THỊ LỆ QUYÊN NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ALGINAT PHỐI HỢP TINH BỘT LÀM CHẤT BẢO VỆ TRONG QUÁ TRÌNH TẠO VI NANG CHỨA Lactobacillus acidophilus KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ Ngƣời ... nang chứa Lactobacillus acidophilus với hai mục tiêu: 1.Khảo sát khả tạo hạt vi nang phối hợptinh bột với alginat Khảo sát khả bảo vệ L acidophilus hạt vi nang phối hợp alginat với tinh bột sữa...
 • 49
 • 91
 • 0

Nghiên cứu sử dụng thân cây chuối lá làm thức ăn cho bê sữa lai sinh trưởng trong vụ đông

 Nghiên cứu sử dụng thân cây chuối lá làm thức ăn cho bê sữa lai sinh trưởng trong vụ đông
... việc sử dụng chuối cho loại gia súc cần phải đợc tính toán, cân nhắc 3.2 Thu nhận thức ăn, tăng trọng tiêu tốn thức ăn cho tăng trọng Thu nhận thức ăn, tăng trọng tiêu tốn thức ăn cho tăng trọng ... phần thân chuối ảnh hởng xấu đến thu nhận thức ăn đàn thí nghiệm, thu nhận thức ăn đạt 5103 5010 g/con/ngày, đáp ứng đợc nhu cầu dinh dỡng cho sinh trởng tốt Tăng trọng đàn hai lô sử dụng ... 200 đ/kg, chuối: 70 đ/kg, rơm xử lý urê: 300 đ/kg thức ăn tinh tự phối trộn: 2800 đ/kg) Kết tính chi phí thức ăn cho tăng trọng đợc trình bày bảng Chi phí thức ăn cho tăng trọng đàn thí nghiệm...
 • 4
 • 7,397
 • 25

nghiên cứu sử dụng cám gạo lên men làm thức ăn cho cá tại cần thơ

nghiên cứu sử dụng cám gạo lên men làm thức ăn cho cá tại cần thơ
... chẹ p n âä cho kã t qu tä t Wee (1991) cho û û ú ü ú ú biã t ph ång phạ p lãn men cạ c ngun liã u l m thỉ ï c àn cho cạ cọ ng n gä c thỉû c vá t ú ỉ û ú û cho kã t qu tä t Tạ c gi c ng cho biã t ... ng v KH2PO4) cho thá y viãc bä sung thãm Thyromin v phán SA l â vã “âa m lán” cho hoa t âä ng c a ná m men û ü ú Tỉ ì kã t qu c a thê nghiã m lãn men cạ m ga o cho thá y våï i m ï c men 3%, th ... n thiã t cho âåì i säng âä ng vát (Lai v ctv., 1985) ø ü û ú ú ú ü û Âáy l mä tỉ u thã cho viã c d ng ná m men âã l m thỉ ï c àn cho cạ Khoạ ng chá t tã ü ú û ú ø ú ú b o ná m men ï a nhiã...
 • 59
 • 806
 • 1

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BỘT CÁ QUẢNG BÌNH LÀM THỨC ĂN CHO GÀ THỊT NUÔI CÔNG NGHIỆP

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BỘT CÁ QUẢNG BÌNH LÀM THỨC ĂN CHO GÀ THỊT NUÔI CÔNG NGHIỆP
... qủa sử dụng thức ăn lô thí nghiệm thấy: lô sử dụng bột Quảng Bình có hiệu sử dụng thức ăn tốt nhất, hay nói cách khác tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng trọng thấp so với lô lô Cụ thể hiệu sử dụng ... 3,81kg thức ăn/ kg tăng trọng lô là: 1,23kg; 1,42kg; 2,13kg 3,73kg thức ăn/ kg tăng trọng 3.3.3 Một số tiêu xuất chất lợng thịt thí nghiệm Sử dụng loại bột Cà Mau, Malaysia Quảng Bình không ... xác 0,1g từ 28-63 ngày tuổi cân cân đồng hồ có độ xác 5g - Lợng thức ăn thu nhận (LTATN) Hàng ngày cân xác lợng thức ăn đổ vào máng cho ăn vào định ngày hôm sau vét lợng thức ăn thừa máng...
 • 7
 • 754
 • 1

Nghiên cứu sử dụng thân cây chuối lá làm thức ăn cho bê sữa lai sinh tr-ởng trong vụ đông

Nghiên cứu sử dụng thân cây chuối lá làm thức ăn cho bê sữa lai sinh tr-ởng trong vụ đông
... việc sử dụng chuối cho loại gia súc cần phải đợc tính toán, cân nhắc 3.2 Thu nhận thức ăn, tăng trọng tiêu tốn thức ăn cho tăng trọng Thu nhận thức ăn, tăng trọng tiêu tốn thức ăn cho tăng trọng ... phần thân chuối ảnh hởng xấu đến thu nhận thức ăn đàn thí nghiệm, thu nhận thức ăn đạt 5103 5010 g/con/ngày, đáp ứng đợc nhu cầu dinh dỡng cho sinh trởng tốt Tăng trọng đàn hai lô sử dụng ... 200 đ/kg, chuối: 70 đ/kg, rơm xử lý urê: 300 đ/kg thức ăn tinh tự phối trộn: 2800 đ/kg) Kết tính chi phí thức ăn cho tăng trọng đợc trình bày bảng Chi phí thức ăn cho tăng trọng đàn thí nghiệm...
 • 4
 • 251
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng mô hình động thái để xác định công thức luân canh trên đất phù sa trung tính ít chua đồng bằng sông cửu long

Nghiên cứu ứng dụng mô hình động thái để xác định công thức luân canh trên đất phù sa trung tính ít chua đồng bằng sông cửu long
... kiện đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) Để góp phần giải nội dung trên, thực đề tài Nghiên cứu ứng dụng hình động thái để xác định công thức luân canh đất phù sa trung tính chua đồng sông Cửu Long ... NGHIỆP HÀ NỘI - NGÔ TIỀN GIANG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐỘNG THÁI ĐỂ XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC LUÂN CANH TRÊN ĐẤT PHÙ SA TRUNG TÍNH ÍT CHUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: ... số hình động thái hình thành suất số trồng (lúa, ngô, đậu tương) đất phù sa trung tính chua đồng sông Cửu Long; - Ứng dụng hình động thái hình thành suất trồng để đánh giá xác định công thức...
 • 182
 • 498
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu áp dụng giải pháp xử lý nền móng cho công trình cao tầng bằng tường barrette cọc khoan nhồi và mô hình tính toánung dung cot soi thuy tinhnghiên cứu sử dụng thực vật thủy sinh trong xử lý nước ô nhiễmsử dụng cốt composite thủy tinh polymer 4tình hình nghiên cứu sử dụng vật liệu ngoài gỗ làm nguyên liệu cho sản xuất ván dămnghiên cứu sử dụng cám gạo lên men làm thức ăn cho cá tại cần thơde tài nghiên cứu sử dụng cám gạo lên men làm thức ăn cho cá tại cần thơnghiên cứu sử dụng vật liệu địa phương và hệ thống sản xuất rcc cho đập công trình thủy điện bình điền tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu sử dụng vật liệu frp dạng sợi cho kết cấu dầm bê tông cốt théptình hình nghiên cứu sử dụng probioic trong nuôi trồng thủy sản trên thới giới và tại việt namnghiên cứu sử dụng thân lá lạc ủ chua nuôi bò thịt tại tỉnh sơn langhiên cứu sử dụng bền vững đất nông nghiệp vùng gò đồi tỉnh thái nguyênnghiên cứu sử dụng thức ăn thô xanh cho bò trong vụ đông xuân tại một số tỉnh miền núi phía bắnghiên cứu sử dụng thức ăn thô xanh cho bò trong vụ đông xuân tại một số tỉnh miền núi phía bắcnghiên cứu sử dụng viễn thám rs và hệ thống thông tin địa lý gis để đánh giá xói mòn đất huyện tam nông tỉnh phú thọPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Hai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây