Các biện pháp bảo tồn và phục hồi chức năng thận

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất các biện pháp bảo tồn phục hồi hệ thực vật ngập mặn ở huyện diễn châu tỉnh nghệ an

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn và phục hồi hệ thực vật ngập mặn ở huyện diễn châu  tỉnh nghệ an
... CHƯƠNG Đ I TƯ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 Đ I TƯ NG NGHIÊN C U Lu n văn nghiên c u v h th c v t ng p m n thi t h i s vô to l n thiên tai x y Hơn n a, vi c b o v Châu, t nh Ngh An phát tri n ... (L.) C TVTG G TVC Blco H Pandanacea 26 Pandanus G TVTG C TVTG C TVTG C TVTG C D a e s i odoratissimus L TVTG d i 14 Rhizophora H ceae V t dù 18 Kandelia candel (L.) Druce Trang 19 Rhizophora Sonneratiac ... PH M VI NGHIÊN C U hàng ngày c a ngư i dân v n chưa ñư c ñáp ng - Th i gian nghiên c u: t tháng 10/2010 ñ n tháng 6/2011 1.5 CHÍNH SÁCH, CHI N LƯ C VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH - Ph m vi không gian: vùng...
 • 13
 • 423
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất các biện pháp bảo tồn phục hồi hệ thực vật ngập mặn ở huyện duy xuyên, tỉnh quảng nam

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn và phục hồi hệ thực vật ngập mặn ở huyện duy xuyên, tỉnh quảng nam
... ô th nh t huy n Duy Xuyên, t nh Qu ng Nam b nh t, ô th hai 2.2 Đ A ĐI M NGHIÊN C U gi a, ô th ba phía g n phía ti p giáp v i nư c sông Nghiên c u t i xã: Duy Vinh, Duy Thành, Duy Nghĩa thu c ... ng p m n huy n Duy Xuyên, t nh Qu ng Nam Qua trình nghiên c u hi n tr ng r ng ng p m n huy n Duy Xuyên, t nh Qu ng Nam, ñã ñưa m t s k t lu n sau: - Hi n di n tích r ng ng p m n Duy Xuyên ñã b ... D = HUY N DUY XUYÊN, T NH QU NG NAM i n ∑ i=1 n (n N (N i i i − 1) i − 1) Trong ñó: Xã Duy Vinh Xã Duy Thành Xã Duy Nghĩa T ng Di n tích ñ t t nhiên 882,5 942,6 1344,3 3151,4 huy n Duy Xuyên...
 • 13
 • 428
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây hồi nước làm cơ sở đề xuất các biện pháp bảo tồn phát triển loài tại khu bảo tồn loài sinh cảnh nam xuân lạc tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây hồi nước làm cơ sở đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển loài tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh nam xuân lạc tỉnh bắc kạn
... tài: “ Nghiên cứu số đặc điểm sinh học loài Hồi nước (Limnophila rugosa (Roth) Merr 1917 ) làm sở đề xuất biện pháp bảo tồn phát triển loài Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc Tỉnh Bắc Kạn ” ... pháp bảo tồn phát triển loài Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc Tỉnh Bắc Kạn ” 1.2 Mục đích nghiên cứu Đề tài thực nhằm đề xuất số biện pháp nhằm bảo vệ Loài Hồi nước bảo tồn nguồn gen loài ... + Một số đặc điểm sinh thái loài: - Đặc điểm phân bố loài: + Theo độ cao + Trạng thái rừng - Tác động người tới khu bảo tồn loài nghiên cứu - Đề xuất số biện pháp phát triển bảo tồn loài Hồi nước...
 • 58
 • 62
 • 0

nghiên cứu tính đa dạng thực vật ở khu bảo tồn thiên nhiên khe rỗ - bắc giang; đề xuất các biện pháp bảo tồn phát triển

nghiên cứu tính đa dạng thực vật ở khu bảo tồn thiên nhiên khe rỗ - bắc giang; đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển
... Khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ; đề xuất biện pháp bảo tồn phát triển ” PHẠM VI NGHIÊN CỨU: - Đề tài đƣợc thực từ năm 2012 đến năm 2013 Khu bảo tồn thiên nhiên Khe rỗ - Huyện Sơn Động - Tỉnh Bắc ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ĐỖ THỊ HẢI HÀ NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬTỞ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KHE RỖ - BẮC GIANG; ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN Chuyên ngành : Sinh thái học Mã ... thực vật vùng Khe Rỗ mô tả quần hệ thực vật khu vực - Lập danh sách loài thực vật khu vực nghiên cứu tìm hiểu đặc trƣng khu hệ thực vật vùng - Đánh giá giá trị tính đa dạng thực vật khu vực nghiên...
 • 151
 • 182
 • 0

Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ, đề xuất các biện pháp bảo tồn phát triển tại tiểu khu 14 vườn quốc gia Cúc Phương huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ, đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển tại tiểu khu 14 vườn quốc gia Cúc Phương huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
... NGUYỄN THỊ LÊ NGA NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT THÂN GỖ, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN TẠI TIỂU KHU 14 VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG HUYỆN NHO QUAN - TỈNH NINH BÌNH Chuyên ngành: ... pháp bảo tồn, phát triển tiểu khu 14 vườn Quốc gia Cúc Phương huyện Nho Quan - tỉnh Ninh Bình Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Xác định tính đa dạng hệ thực vật thảm thực vật thân gỗ khu vực nghiên cứu ... trọng biện pháp bảo tồn kịp thời Vì vậy, việc nghiên cứu tính đa dạng hệ thực vật thảm thực vật cần thiết Chính lý chọn đề tài nghiên cứu Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ đề xuất biện pháp...
 • 87
 • 503
 • 5

nghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn loài sinh cảnh nam xuân lạc - huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn nhằm đề xuất các biện pháp bảo tồn phát triển loài

nghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh nam xuân lạc - huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn nhằm đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển loài
... THẾ HUY NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG CÁC LOÀI THỰC VẬT QUÝ HIẾM TẠI KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH NAM XUÂN LẠC - HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN NHẰM ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LOÀI : ... Nam Xuân Lạc, chưa có công trình nghiên cứu cách đầy đủ Vì vậy, đề xuất đề tài nghiên cứu Nghiên cứu tính đa dạng loài thực vật quý Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc - huyện Chợ Đồn, tỉnh ... vi nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu Các loài thực vật quý thuộc Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc, tỉnh Bắc Kạn 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc, tỉnh...
 • 125
 • 436
 • 4

Tìm hiểu đa sạng sinh học đề xuất các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học của thành phố Hà Nội

Tìm hiểu đa sạng sinh học và đề xuất các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học của thành phố Hà Nội
... học quốc gia nội tr-ờng đại học khoa học tự nhiên Nguyễn Thị ngọc chi Tìm hiểu đa dạng sinh học đề xuất biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học thành phố nội Chuyên ngành: Sinh thái học ... l: - H sinh thỏi c dõn ụ th/ th trn - H sinh thỏi c dõn nụng thụn - H sinh thỏi rung lỳa - H sinh thỏi vựng i gũ cõy bi - H sinh thỏi t bói ven sụng - H sinh thỏi sụng - H sinh thỏi h - H sinh ... s h sinh thỏi chớnh Vit Nam HST c im DSH H sinh thỏi trờn cn Rng nguyờn sinh DSH giu, h sinh thỏi bn vng Rng th sinh DSH trung bỡnh, h sinh thỏi tng i bn vng Rng nghốo kit DSH nghốo, h sinh...
 • 117
 • 382
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây Mã Đậu Linh Quảng Tây (Aristolochia kwangsiensis Chun & How ex Liang) làm cơ sở đề xuất các biện pháp bảo tồn phát triển loài tại Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây Mã Đậu Linh Quảng Tây (Aristolochia kwangsiensis Chun & How ex Liang) làm cơ sở đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển loài tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân
... tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học loài Đậu Linh Quảng Tây (Aristolochia kwangsiensis Chun & How ex Liang) làm sở đề xuất biện pháp bảo tồn phát triển loài Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc ... Quảng Tây khu vực nghiên cứu - Xác định số đặc điểm sinh vật học sinh thái học loài Đậu Linh Quảng Tây - Đề xuất số biện pháp để bảo tồn phát triển nguồn gen thuốc đậu linh Quảng Tây, loài ... Liang) làm sở đề xuất biện pháp bảo tồn phát triển loài Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc Tỉnh Bắc Kạn ” 3 1.2 Mục đích Dựa sở điều tra nghiên cứu đặc điểm sinh thái bố loài Đậu Linh Quảng...
 • 60
 • 210
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây Chò đãi (Annamocarya sinensis (Dode) Leroy.) làm cơ sở đề xuất các biện pháp bảo tồn phát triển loài tại Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc Tỉnh Bắc Kạn.

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây Chò đãi (Annamocarya sinensis (Dode) Leroy.) làm cơ sở đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển loài tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc Tỉnh Bắc Kạn.
... “ Nghiên cứu số đặc điểm sinh học loài Chò đãi (Annamocarya sinensis (Dode) Leroy.) làm sở đề xuất biện pháp bảo tồn phát triển loài Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc Tỉnh Bắc Kạn ” Trong ... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÒ VĂN TUYỀN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC LOÀI CÂY CHÒ ĐÃI (Annamocarya sinensis (Dode) Leroy.) LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LOÀI TẠI ... tồn phát triển loài Chò đãi loài thực vật quý khác Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc 5 PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 sở khoa học nghiên cứu • Về sở sinh học Nghiên cứu đặc điểm sinh học...
 • 76
 • 278
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài cây re hương (cinnamomum parthenoxylon (jack ) meisn ) làm cơ sở đề xuất các biện pháp bảo tồn phát triển loài tại huyện võ nhai tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài cây re hương (cinnamomum parthenoxylon (jack ) meisn ) làm cơ sở đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển loài tại huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
... (Cinnamomum parthenoxylon (Jack. ) Meisn .) LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT Th.S Đặng Thị Thu Triệu Sinh Lý VÕ CÁC BIỆN PHÁP BẢOHà TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LOÀI TẠI HUYỆN NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN ... cho bảo vệ kết TRIỆU SINH LÝ Người viết cam đoan trước Hội đồng khoa học! NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA LOÀI CÂY RE HƯƠNG (Cinnamomum parthenoxylon (Jack. ) Meisn .) LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT ... đặc điểm tái sinh tự nhiên loài Re hương (Cinnamomum parthenoxylon) làm sở đề xuất biện pháp bảo tồn phát triển loài khu bảo tồn loài sinh cảnh nam xuân lạc tỉnh Bắc Kạn (Phạm Thị Vân,201 3) [16]...
 • 80
 • 205
 • 1

BÁO CÁO THU HOẠCH THỰC TẬP THIÊN NHIÊN Tìm hiểu đa dạng sinh học của kẹp kìm (Lucanidae) ở Vườn Quốc Gia Tam Đảo, vai trò của kẹp kìm (và ấu trùng) đối với môi trường Vườn Quốc Gia Tam Đảo. Đề xuất các biện pháp bảo tồn kiểm soát nhóm động vật này

BÁO CÁO THU HOẠCH THỰC TẬP THIÊN NHIÊN Tìm hiểu đa dạng sinh học của kẹp kìm (Lucanidae) ở Vườn Quốc Gia Tam Đảo, vai trò của kẹp kìm (và ấu trùng) đối với môi trường Vườn Quốc Gia Tam Đảo. Đề xuất các biện pháp bảo tồn và kiểm soát nhóm động vật này
... chuyên đề thực tập: Tìm hiểu đa dạng sinh học kẹp kìm (Lucanidae) Vườn Quốc Gia Tam Đảo ,vai trò kẹp kìm (và ấu trùng) môi trường Vườn Quốc Gia Tam Đảo. xuất biện pháp bảo tồn kiểm soát nhóm động ... Lucanidae thu Tam Đảo để thúc đẩy việc nghiên cứu nhóm cánh cứng tương lai - Tìm hiểu vai trò kẹp kìm môi trường VQG Tam Đảo - Đề xuất giải pháp bảo tồn loài côn trùng Lucanidae VQG Tam Đảo PHẦN ... tế bảo tồn hệ sinh thái rừng Do biện pháp đề xuất mặt hướng tới mục tiêu mặt khác đề suất giải pháp tạo điều kiện thu n lợi cho sinh sản phát triển Lucanidae 4.5.2 Các biện pháp đề xuất - Bảo...
 • 30
 • 455
 • 2

Nghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại vườn quốc gia ba bể huyện ba bể, tỉnh bắc kạn nhằm đề xuất các biện pháp bảo tồn phát triển loài

Nghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại vườn quốc gia ba bể huyện ba bể, tỉnh bắc kạn nhằm đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển loài
... LÂM NGUYỄN DUY TÙNG NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG CÁC LOÀI THỰC VẬT QUÝ HIẾM TẠI VƢỜN QUỐC GIA BA BỂ HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN NHẰM ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LOÀI C u n n n : L m ... nguyên thực vật triển khai vườn quốc gia Ba Bể, chưa có công trình nghiên cứu cách đầy đủ Vì vậy, đề xuất đề tài nghiên cứu Nghiên cứu tính đa dạng loài thực vật quý vườn quốc gia Ba Bể - huyện Ba ... Bể, tỉnh Bắc Kạn nhằm đề xuất biện pháp bảo tồn phát triển loài góp phần bảo tồn phát triển nguồn gen thực vật quý hiếm, bảo vệ tính đa dạng sinh học khu vực nâng cao vai trò vườn quốc gia Ba...
 • 119
 • 223
 • 2

Kinh nghiệm của các nước trong điều trị phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần phân liệt

Kinh nghiệm của các nước trong điều trị và phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần phân liệt
... chuyên đề Kinh nghiệm nớc điều trị hồi chức cho bệnh nhân tâm thần phân liệt tình hình nghiên cứu nớc phục 1.1 Khái quát bệnh nhân tâm thần phân liệt 1.1.1 Lịch sử phát triển ngành tâm thần học ... điểm phục hồi chức tâm lý xã hội dựa vào cộng đồng bệnh tâm thần phân liệt động kinh, Nội san TT-TK-PTTK 13 Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Văn Ngân (1996), Bệnh tâm thần phân liệt, số chuyên đề tâm thần ... cha tổ chức quản lý bệnh tâm thần phân liệt động kinh, Nội san tâm thần, tr 217-224 21 Nguyễn Văn Nhận (1996), Liệu pháp phục hồi sức khoẻ, số chuyên đề tâm thần học, Bộ môn tâm thần tâm lý học,...
 • 34
 • 457
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất các biện pháp bảo tồn, phục hồi hệ thực vật ngập mặn ở huyện thăng bình, tỉnh quảng nam

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, phục hồi hệ thực vật ngập mặn ở huyện thăng bình, tỉnh quảng nam
... phương pháp nghiên c u Chương Đ I TƯ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Chương K t qu nghiên c u th o lu n 2.1 Đ I TU NG NGHIÊN C U H th c v t ng p m n Chương T NG QUAN TÀI LI U Giang thu c huy n Thăng Bình, ... T NH QU NG Qu ng Nam, tài li u giúp cho nhà qu n lý có s NAM" ng p m n c a mi n Trung Vi t Nam M C TIÊU VÀ N I DUNG NGHIÊN C U 3.2 Ý nghĩa th c ti n 2.1 M c tiêu nghiên c u Nghiên c u hi n tr ... Bình, t nh Qu ng Nam 1.1 VAI TRÒ C A R NG NG P M N 1.2 T NG QUAN V VÀ R NG NG P M N TRÊN TH xã : Bình Đào, Bình Tri u, Bình 2.2 PHUƠNG PHÁP NGHIÊN C U GI I VI T NAM 2.2.1 Phương pháp nghiên c u lý...
 • 13
 • 457
 • 0

luận văn nghiên cứu tác động của khai thác titan tới các hệ sinh thái ven biển tỉnh bình thuận đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo tồn phục hồi

luận văn nghiên cứu tác động của khai thác titan tới các hệ sinh thái ven biển tỉnh bình thuận và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo tồn và phục hồi
... khai thác titan tới hệ sinh thái ven biển tỉnh Bình Thuận đề xuất giải pháp sử dụng hợp tài nguyên, bảo tồn phục hồi Trong đề tài, tác giả tập trung nghiên cứu tác động khai thác titan tới đa ... TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA KHAI THÁC TITAN TỚI CÁC HỆ SINH THÁI VEN BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN, ... sinh thái ven biển Mục tiêu chung: Đánh giá tác động khai thác khoáng sản titan tới hệ sinh thái ven biển tỉnh Bình Thuận nhằm đề xuất giải pháp sử dụng hợp tài nguyên, bảo tồn phục hồi hệ sinh...
 • 107
 • 322
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các giải pháp bảo tồn và phục hồi nguồn lợi thủy sảncac giai phap bao ve va phuc hoi he sinh thai co biencác biện pháp bảo tồn và phát triển đa dạng sinh họcđề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học tại các rừng phòng hộcác phương pháp điều trị trong phục hồi chức năngbiện pháp bảo tồn và phát triển văn hóacác biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tưcác biện pháp bảo tồn đa dạng sinh họccác biện pháp bảo tồn di sản văn hóacác biện pháp bảo vệ và cải tạo đấtdanh gia cac quy dinh chung ve cac bien phap bao dam va thuc hien nghia vu dan subảo tồn và phục hồikhái niệm chung về bảo tồn và phục hồicác biện pháp hỗ trợ và phục vụ hoạt động xuất khẩutập trung nâng cao chất lượng tín dụng phân tích  đánh giá đúng thực trạng nợ xấu và quyết liệt triển khai các biện pháp xử lý và thu hồi giảm nợ xấuXây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực của học sinh qua tiết 26 bài 17 nước việt nam dân chủ cộng hòa (từ sau ngXây dựng và sử dụng bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học lịch sử lớp 12 ở trường THPTI can speak english 1 WBNew round up 3 student s bookSCHRITTE 3 KURSBUCH UND ARBEITSBUCHtieng anh lop 3 sach bai taptieng anh lop 3 tap 2 sach hoc sinh1brown steven smith dorolyn active listening 1 teacher s bookAspekte b1 ABmit deutsch spielenbai tap trac nghiem tieng anh 12 biaGIẢI PHÁP bồi DƯỠNG đội NGŨ NHÂN VIÊN THƯ VIỆN tại học VIỆN CHÍNH TRỊ KHU vực PHÍA NAM đáp ỨNG THEO NGHIỆP vụ NGÀNH văn hóa THÔNG TINAbraham silberschatz, peter b galvin, greg gagne operating system concepts essentialsngan hang cau hoiNhững điểm khác nhau cơ bản trong trình bày thể thức văn bản của đảng và văn bản quản lý nhà nướcVÙNG văn HOÁ TRUNG bộĐề cương chủ nghĩa xã hội khoa họcCon đường dẫn tôi đến chủ nghĩa lêninCao đài là một tôn giáo độc thầnNoi dung on tap phan ton giao