Nghiên cứu giải pháp công nghệ kiểm soát phản ứng hóa nhiệt ứng dụng trong loại trừ tích tụ sáp parafin trong hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô

Nghiên cứu giải pháp công nghệ FPGA cho các ứng dụng truyền thông

Nghiên cứu giải pháp công nghệ FPGA cho các ứng dụng truyền thông
... dinh nghTa Radio (SDR) cho he thong truyen dan da song mang dua tren diSu cha IFFT/FFT viat cho FPGA ciia Xillinx - Cho truyen dan da tan roi rac DMT cho cac he thong c6 day - Cho truyen dan Hgrp ... vao khoanj cac diem chom sao, miic tan sac chom (do sai lech bian tin hieu Hinh 8b cho hinh anh chom thu qua Xillinx Simulator mo phong thong, vai nguong quyet djnh thich hgp cho tin cay cao e) ... giao (OFDM) cho cac he thong khong day • Kha nang ling dung thue ta cua cac ket qua: - Thiat ka cac he truyen dan OFDM cho cac mang khong day di dong tha he - Cho phep ling dung thiat ka cho cac...
 • 53
 • 127
 • 0

Nghiên cứu giải pháp công nghệ FPGA cho các ứng dụng truyền thông tt

Nghiên cứu giải pháp công nghệ FPGA cho các ứng dụng truyền thông tt
... hiểu kết ứng dụng SDR dựa FPGA cho truyền thông thực số nước giới Xem xét hạn chế số chủng loại kit FPGA Xillinx hay Altera… thiết kế SDR hệ thống để đánh giá khả thiết kế tìm giải pháp thiết ... Altera… thiết kế SDR hệ thống để đánh giá khả thiết kế tìm giải pháp thiết kế hệ thống truyền thông dựa FPGA ...
 • 3
 • 173
 • 0

[Luận văn]nghiên cứu giải pháp công nghệ xử lý hạt giống trước khi gieo bằng điện trường xung cao áp

[Luận văn]nghiên cứu giải pháp công nghệ xử lý hạt giống trước khi gieo bằng điện trường xung cao áp
... 3.1.3 Xử hạt giống điện trờng v giải pháp kỹ thuật 3.2 Phơng pháp nghiên cứu 3.2.1 Mô hình nghiên cứu 3.2.2 Thông số thiết bị xử hạt điện trờng xung cao áp 3.2.3 Miền yếu tố xử hạt lúa giống ... suất công tác v hiệu môi sinh cao nớc ta cha có giải pháp kỹ thuật v công nghệ hữu hiệu phổ cập xử hạt giống trớc gieo Để nghiên cứu triển khai áp dụng th nh công biện pháp xử hạt giống điện ... cao áp - Nghiên cứu triển khai giải pháp v thiết bị xử hạt giống trớc gieo điện trờng nhằm tăng suất v chất lợng trồng - Chọn nguyên kết cấu v giải pháp kỹ thuật chế tạo máy xử hạt điện...
 • 86
 • 421
 • 1

Nghiên cứu giải pháp công nghệ truyền tải dữ liệu IP trên quang và ứng dụng cho mạng đường trục của VNPT

Nghiên cứu giải pháp công nghệ truyền tải dữ liệu IP trên quang và ứng dụng cho mạng đường trục của VNPT
... Nghiên cứu giải pháp công nghệ truyền tải liệu IP quang ứng dụng cho mạng đường trục VNPT đặt nhằm tìm hiểu kiến trúc, công nghệ mạng truyền tải liệu IP quang đề xuất phương án phát triển truyền ... việc nghiên cứu khoa học đạt luận văn (đề xuất giải pháp áp dụng, xây dựng lộ trình áp dụng công nghệ truyền tải liệu IP quang cho mạng đường trục VNPT) CHƯƠNG 1- TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN TẢI ... tiến hành so sánh giải pháp để chọn lựa giải pháp phù hợp cho mạng viễn thông đ ường trục Việt nam Chương : Ứng dụng công nghệ truyền tải liệu IP quang cho mạng đường trục VNPT : Đây coi chương...
 • 27
 • 376
 • 1

Nghiên cứu giải pháp công nghệ sản xuất một số loại rau ăn lá trái vụ bằng phương pháp thuỷ canh

Nghiên cứu giải pháp công nghệ sản xuất một số loại rau ăn lá trái vụ bằng phương pháp thuỷ canh
... phương pháp thuỷ canh 3 Mục đích đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng thông số kỹ thuật đến sinh trưởng, suất, chất lượng số loại rau ăn trồng trái vụ đề xuất quy trình sản xuất trái vụ loại rau phương pháp ... sản xuất số loại rau ăn trái vụ công nghệ thủy canh 47 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 47 2.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 47 vi Thí nghiệm 1: So sánh giống xà lách trồng trái vụ ... sản xuất rau ăn trái vụ công nghệ thủy canh tuần hoàn hợp tác xã Ba Chữ, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 91 3.5.2 Kết xây dựng mô hình sản xuất rau ăn trái vụ công nghệ thủy canh tuần hoàn Viện Nghiên...
 • 85
 • 1,489
 • 10

Nghiên cứu giải pháp công nghệhệ hóa phẩm phục vụ xử lý đồng thời lắng đọng hữu cơ và vô cơ trong cần khai thác và hệ thống xử lý bề mặt trên giàn khai thác

Nghiên cứu giải pháp công nghệ và hệ hóa phẩm phục vụ xử lý đồng thời lắng đọng hữu cơ và vô cơ trong cần khai thác và hệ thống xử lý bề mặt trên giàn khai thác
... VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ HỆ HÓA PHẨM PHỤC VỤ XỬ LÝ ĐỒNG THỜI LẮNG ĐỌNG HỮU CƠ VÀ VÔ CƠ TRONG CẦN KHAI THÁC VÀ HỆ THỐNG XỬ LÝ BỀ MẶT TRÊN GIÀN KHAI THÁC CHỦ BIÊN: ThS ... lắng đọng hữu vị trí có lắng đọng pha trộn Chính vừa nêu, thứ tự công nghệ cho xử đồng thời lắng đọng hữu lắng đọng cần khai thác lần dừng giếng xử lắng đọng hữu trước, xử lắng ... phNm xử lắng đọng - N ghiên cứu lựa chọn hệ hóa phNm xử lắng đọng hữu - N ghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ hợp có tính khả thi cao xử loại trừ lắng đọng hữu lắng đọng đợt xử...
 • 66
 • 367
 • 2

nghiên cứu giải pháp công nghệ sản xuất đậu tương rau phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước

nghiên cứu giải pháp công nghệ sản xuất đậu tương rau phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước
... Nghiên cứu Rau số quan phối hợp đề xuất thực đề tài Nghiên cứu giải pháp công nghệ sản xuất đậu tương rau phục vụ xuất tiêu dùng nước 11 PHẦN III VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật ... rau: - Sữa đậu tương rau; - Kem đậu tương rau; - Đậu phụ từ đậu tương rau; - Đậu tương rau cấp đông Xây dựng mô hình sản xuất ứng dụng đồng giải pháp công nghệ chuyển giao công nghệ cho sản xuất ... đậu tương rau trồng nước ta, nên việc sản xuất tiêu thụ gặp nhiều khó khăn Để góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất đậu tương rau, đề tài: Nghiên cứu giải pháp công nghệ sản xuất đậu tương rau...
 • 235
 • 392
 • 3

Nghiên cứu giải pháp công nghệ thi công công trình dân dụng sử dụng kết cấu treo

Nghiên cứu giải pháp công nghệ thi công công trình dân dụng sử dụng kết cấu treo
... cho công trình dân dụng sử dụng kết cấu treo, dạng công trình chưa áp dụng nhiều Việt Nam 35 Chương 2: sở khoa học giảI pháp công nghệ thi công công trình dân dụng sử dụng kết cấu treo 2.1 Các ... dân dụng sử dụng kết cấu treo Tìm giải pháp thi t kế thi công phù hợp với thực trạng xây dựng Việt Nam * Đối tượng phạm vi nghiên cứu Công trình dân dụng sử dụng kết cấu treo * Phương pháp nghiên ... thù giải pháp thi công công trình dân dụng sử dụng kết cấu treo 42 2.3 Sự làm việc tính ổn định công trình sử dụng kết cấu treo 42 2.3.1 Kết cấu mái dây lớp 43 2.3.2 Kết cấu...
 • 189
 • 491
 • 1

nghiên cứu giải pháp công nghệ thi công công trình dân dụng sử dụng kết cấu treo (lv)

nghiên cứu giải pháp công nghệ thi công công trình dân dụng sử dụng kết cấu treo (lv)
... nghệ thi công công trình dân dụng sử dụng kết cấu treo Tìm giải pháp thi t kế thi công phù hợp với thực trạng xây dựng Việt Nam * Đối tợng phạm vi nghiên cứu Công trình dân dụng sử dụng kết cấu ... cho công trình dân dụng sử dụng kết cấu treo, dạng công trình cha áp dụng nhiều Việt Nam 32 Chơng 2: sở khoa học giảI pháp công nghệ thi công công trình dân dụng sử dụng kết cấu treo 2.1 Các vấn ... treo 2.1 Các vấn đề đặc thù giải pháp kết cấu công trình dân dụng sử dụng kết cấu treo 2.1.1 Cấu tạo hệ kết cấu treo So với công trình khác, thi t kế kết cấu dây treo mái treo có đặc điểm phải xét...
 • 92
 • 769
 • 7

nghiên cứu giải pháp công nghệ xử lý chống thấm nền đập vật liệu địa phương khu vực tỉnh ninh thuận áp dụng cho đập chính hồ chứa nước lanh ra

nghiên cứu giải pháp công nghệ xử lý chống thấm nền đập vật liệu địa phương khu vực tỉnh ninh thuận áp dụng cho đập chính hồ chứa nước lanh ra
... THUỶ LỢI TRƯƠNG THANH TRÌNH NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CƠNG NGHỆ XỬ LÝ CHỐNG THẤM NỀN ĐẬP VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG KHU VỰC TỈNH NINH THUẬN – ÁP DỤNG CHO ĐẬP CHÍNH HỒ CHỨA NƯỚC LANH RA Chun ngành: XÂY DỰNG CƠNG ... Ninh Thuận, áp dụng cho đập hồ chứa nước Lanh Ra Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu giải pháp thiết kế thi cơng xử chống thấm đập vật liệu địa phương địa bàn tỉnh Ninh Thuận - Đề xuất giải pháp thi ... hành nghiên cứu lựa chọn phương pháp xử đảm bảo u cầu chống thấm, chống xói cơng trình Luận văn tiến hành nghiên cứu giải pháp cơng nghệ xử chống thấm đập vật liệu địa phương khu vực tỉnh Ninh...
 • 127
 • 237
 • 2

nghiên cứu giải pháp công nghệ sản xuất một số loại rau ăn lá trái vụ bằng phương pháp thủy canh

nghiên cứu giải pháp công nghệ sản xuất một số loại rau ăn lá trái vụ bằng phương pháp thủy canh
... HÌNH THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ TRÁI VỤ BẰNG CÔNG NGHỆ THỦY CANH TUẦN HOÀN 90 3.5.1 Kết xây dựng mô hình thử nghiệm sản xuất rau ăn trái vụ công nghệ thủy canh tuần hoàn ... NGUYÊN NGUYỄN MINH CHUNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ TRÁI VỤ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY CANH LUẬN ÁN TIẾN SỸ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: Trồng trọt Mã số: 62.62.01.01 Người ... mô hình sản xuất rau ăn trái vụ công nghệ thủy canh tuần hoàn Viện Nghiên cứu Rau Quả Gia Lâm, Hà Nội 93 3.5.3 Tình hình sâu bệnh hại chủng loại rau ăn trồng trái vụ hệ thống thủy canh tuần...
 • 172
 • 510
 • 4

Tóm tắt luận văn thạc sĩ ngành khoa học máy tính nghiên cứu giải pháp công nghệ phân tán dữ liệu và ứng dụng quản lý nhân sự phân tán trong cơ quan nhà nước lào

Tóm tắt luận văn thạc sĩ ngành khoa học máy tính nghiên cứu giải pháp công nghệ phân tán dữ liệu và ứng dụng quản lý nhân sự phân tán trong cơ quan nhà nước lào
... chức hệ xử phân tán yêu cầu thiết Vậy, để hiểu thêm vấn đề em chọn đề tài Nghiên cứu giải pháp công nghệ phân tán liệu ứng dụng quản nhân phân tán quan Nhà nước Lào Cấu trúc luận văn tổ chức ... LIỆU PHÂN TÁN CHO BÀI TOÁN QUẢN LÝ NHÂN SỰ Ở LÀO 3.1 Bài toán quản nhân Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Để áp dụng thuyết nghiên cứu áp dụng vào việc Tin học hoá quản nhân ... trình thiết liệu phân tán Quản Nhân Sự Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 3.2.3 Phân bố liệu phân tán Luận văn chọn nhân đầy đủ việc xử truy vấn dễ dàng, không cần phải quản thư mục...
 • 27
 • 369
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu giải pháp công nghệ nâng cao công suất phát siêu cao tầnnghien cuu giai phap cong trinh chong xoi boi long dan he thong song dbsclnghien cuu giai phap cong trinh chong xoi mon boi long dan he thong song o dbsclnghiên cứu sản xuất các gam chuẩn cho rtpcr ứng dụng trong chẩn đoán cúm và kiểm định công hiệu vắc xin sởinghien cuu hoan thien cong nghe khai thac co gioi hoa via day toc tai 7 tay vang danh cong ty than vang danhnghiên cứu bình sai kết hợp trị đo gps và trị đo mặt đất trong hệ thống tọa độ vuông góc không gian địa diện chân trời áp dụng cho mạng lưới trắc địa công trìnhkết quả nghiên cứu cải tiến công nghiệp sản xuất và ứng dụng chế phẩm metarrhizium anisopliae d để phòng trừ bọ hại dừa ở bến tre năm 2000công nghệ nano và những ứng dụng trong thực tiễncông nghệ sinh học và ứng dụng trong nông nghiệpcông nghệ màng ro và ứng dụng trong lĩnh vực khử mặnnghiên cứu bộ khuếch đại quang và ứng dụng trong hệ thống thôngtin quang wdmnghiên cứu thuật toán đối sánh chuỗi lai và ứng dụng trong phát hiện đột nhập mạngvới bước đầu nghiên cứu tổng hợp chất lỏng ion họ pyridinium ứng dụng trong chuyển hóa hesperidin thành diosmin chúng tôi đạt được những kết quả sau3 giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc sài gònxây dựng phần mềm tìm kiếm ảnh ứng dụng trong hệ thống tìm kiếm videoĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại