Khóa luận thiết kế lò hơi đốt than sản lượng 150 tấn một giờ

thiết kế hơi đốt than sản lượng 150 tấngiờ

thiết kế lò hơi đốt than sản lượng 150 tấngiờ
... than đá sản lượng D =150( t/h) theo mục 4.1.2.2 trang 20-TL[1] ta chọn chiỊu dµi ngän lưa lµ 14m Víi lß ®Ỉt vßi phun ë hai têng bªn th× tiÕt diƯn ngang bng lưa d¹ng h×nh ch÷ nhËt Víi D =150 tÊn/giê ... 1.7 Nhiệt trị thấp làm việc than Q lv = 17750 kJ/kg t 1.8 Chọn loại nhiên liệu : Theo bảng 2-2 trang 17 tài liệu (TL1), với nhiên liệu có Vch = 42,5% than đá (mỡ): Lượng chất bốc thay đổi từ 10-45% ... cđa than t 3.3 X¸c ®Þnh kÝch thíc bng lưa ChiỊu cao ngän lưa ®ỵc x¸c ®Þnh trªn c¬ së b¶o ®¶m chiỊu dµi ngän lưa ChiỊu dµi ngän lưa chän t thc vµo nhiªn liƯu ®èt vµ c«ng st lß h¬i Víi bét than...
 • 52
 • 273
 • 2

thiết kế hơi đốt than phun, năng suất hơi 320Th

thiết kế lò hơi đốt than phun, năng suất hơi 320Th
... Qlvt = 27424 KJ/Kg Chn loải nhiãn liãûu âäút Theo TBLH T1 trang 13 våïi Vcb = 13% < 17% nãn ta chn than antraxit u cáưu: Dỉûa vo cạc thäng säú lm viãûc ca l håi â u cáưu âãø tiãún hnh toạn, thiãút ... CÁN BÀỊN G NHIÃÛT L HÅI Trỉåïc toạn cáưn xạc âënh så bäü dảng l håi gäưm : Chn l håi âäút bäüt than Trënh Minh Thnh – 00N1 Âäư ạn män hc l håi • • • • • • • Thi xè khä (do nhiãût âäü chy lng ... cáúp II 1,28 1,3 Bäü sáúy khäng khê cáúp I 1,3 1,33 Lỉåüng khäng khê lt vo hãû thäúng mạy nghiãưn than( Mạy nghiãưn bi) dỉåüc chn theo tiãu chøn thiãút kãú : αn = 0,08 Hãû säú khäng khê thỉìa âáưu...
 • 65
 • 349
 • 1

Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW

Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW
... Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng với công suất 300 MW CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÒ HƠI VÀ NHIÊN LIỆU CỦA LÒ 1.1 Giới thiệu chung 1.1.1 Chức ... Lớp: Đ6 – Nhiệt Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng với công suất 300 MW + Vì mặt cắt buồng đốt gấp đôi mặt cắt lửa nên để ngăn không cho nhiệt độ sụt ... vòi đốt tường Vòi đốt c Kiểu đốt W SVTH: Hà Thị Phương - Lớp: Đ6 – Nhiệt Hình 1.3: Bố trí vòi đốt than kiểu W Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng với...
 • 37
 • 513
 • 1

Tính toán thiết kế hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW”cùng chuyên đề “nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu suất quá trình cháy

Tính toán thiết kế lò hơi đốt than cho nhà máy nhiệt điện ngưng hơi với công suất 300 MW”cùng chuyên đề “nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu suất quá trình cháy
... CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ SƠ BỘ LÒ HƠI VÀ TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH CHÁY NHIÊN LIỆU 2.1 Thiết kế 2.1.1 Các thông số thiết kế STT 10 Chỉ tiêu thiết kế Sản lượng Lưu lượng nhiệt trung gian Nhiệt độ ... mịn than việc sử dụng bố trí vòi phun, kết cấu buồng đốt cách hợp lý mang lại hiệu cháy than bột để nâng cao hiệu suất trình cháy bột than đốt than phun SVTH: Hà Thị Phương - Lớp: Đ6 – Nhiệt ... để nâng cao hiệu trình cháy bột than đốt than phun 1.3 Kết luận chương - đốt than phun lựa chọn hiệu + đốt than phun công nghệ phát triển nguồn sản xuất điện chủ yếu giới Công nghệ tương...
 • 37
 • 226
 • 0

thiết kế hơi đốt than phun công suất 150 tấn

thiết kế lò hơi đốt than phun công suất 150 tấn
... không khí: với nhiên liệu than gầy (theo trang 20 sách tính nhiệt hơi) ta chọn: t’’kk= 350 0C 1.3 Cấu tạo tổng thể hơi: Trong thiết kế chọn đốt bột than buồng lửa phun, thải xỉ khô bao Bố ... Đồ án môn học: Hơi GVHD: Thạc Sĩ Nguyễn Duy Thiện PHẦN I NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 1.1 Nhiệm vụ thiết kế: Sản lượng nhiệt: D= 120 T/h Áp suất nhiệt: pqn= 170 bar Nhiệt độ nhiệt: ... vào loại nhiên liệu đốt, phương pháp đốt công suất Chiều dài lửa lnl tính: lnl = l1 + l2 + l3 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Chấp - Lớp Đ4 – Nhiệt Page 16 Đồ án môn học: Hơi GVHD: Thạc Sĩ...
 • 68
 • 223
 • 0

Thiết kế hơi đốt nhiên liệu lỏng sản lượng 160 tấnh

Thiết kế lò hơi đốt nhiên liệu lỏng sản lượng 160 tấnh
... Âäư ạn män hc l håi a ( Cθ ) tr A lv e Tênh q6 : q6 = =0 Qtlv Vì đốt dầu nên khơng co xỉ f Tênh lượng nhiệt sử dụng hữu ích 160. 10 Qhi = Dâm (iqn- inc) = (3370- 945) = 107777,77KW 3600 Våïi ... l =11,7- 3= 8,7 =>L =3,1+2,3+8,7 =14,1m Dương Trí Dũng Trang 14 Âäư ạn män hc l håi Vơí sản lượng D=160T/h chọn L= (14-16) m Váûy ta khäng cáưn thiãút kãú lải kãút cáúu bưng lỉía Dương Trí ... đặt buồng lữa trước cụm feston gọi q nhiệt xạ S T T Tên đại lượng Kí hiệu Đơn vị Cơng thức tính Kết Đường kính ống Số lượng ống Số lượng d n nt mm ống Tấm Chọn Chọn Chọn 32 212 5 Bước ống dọc...
 • 68
 • 389
 • 0

thiết kế hơi đốt dầu d=275

thiết kế lò hơi đốt dầu d=275
... Đồ án Hơi Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TÍNH TOÁN CHẾ TẠO LÒ HƠI Sản lượng định mức : D = 275 (T/h) Thông số hơi: Áp suất đầu nhiệt: pqn = 14 Mpa ... Quang 10N1 Trang Đồ án Hơi Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh = 1,4 m3tc/kg Trong Gph lượng để phun dầu vào lò, thường Gph = 0,3 – 0,35 kg hơi/ kg dầu Lấy Gph = 0,35 kg hơi/ kg dầu Ở nhiên liệu lỏng nên ... mm mm Công thức sở chọn Chọn Chọn Tính Thiết kế Tính Chọn Chọn S1/d S2/d Kết 38 102 26 95 90 2,50 2,37 150 e mm 0,5(a – (z –1).S1) lđ m Thiết kế ln m Thiết kế= S2.n.d 0,35 π.d.nd lđ.n=3,14.0,038.4.4.102...
 • 63
 • 295
 • 1

Tính toán và thiết kế hơi tầng sôi công suất 6 tấn hơi giờ đốt nhiên liệu trấu nghiên cứu và hệ thống các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hơi công nghiệp

Tính toán và thiết kế lò hơi tầng sôi công suất 6 tấn hơi giờ đốt nhiên liệu trấu nghiên cứu và hệ thống các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lò hơi công nghiệp
... nghiên cứu này, đề tài đồ án em: Tính toán thiết kế tầng sôi công suất hơi/ giờ đốt nhiên liệu trấu Nghiên cứu hệ thống giải pháp tiết kiệm lượng công nghiệp Đưa tính toán cụ thể cho sơ đồ thiết ... thiết kế hơi, tính toán lựa chọn thiết bị Ngoài nghiên cứu, hệ thống đề xuất tính toán giải pháp tiết kiệm lượng công nghiệp Nội dung đồ án bao gồm: PHẦN CHUNG: Tính toán thiết kế tầng sôi ... sôi tấn/ h đốt trấu Chương 1: Cơ sở lý thuyết tầng sôi Chương 2: Phương pháp tính toán thiết kế tầng sôi Chương 3: Tính toán thiết kế tầng sôi ốt trấu PHẦN CHUYÊN ĐỀ: Nghiên cứu hệ thống giải...
 • 121
 • 1,350
 • 28

Thiết kế hơi đốt dầu FO sản lượng 160 Tấn h ( Thuyết minh file word + Kèm các bảng tính exel , word + Kèm các bản vẽ đã thông + Câu hỏi ôn tập bảo vệ )

Thiết kế lò hơi đốt dầu FO sản lượng 160 Tấn h ( Thuyết minh file word + Kèm các bảng tính exel , word + Kèm các bản vẽ đã thông + Câu hỏi ôn tập bảo vệ )
... sản phẩm cháy 2.Thể tích nước Chọn α= 1,1 (Bảng 19- Tính nhiệt h i) VH2O= VH2O0 +0 ,0 16 1( 1) V0kk VH2O= 1,7 4+0 ,0 16 1(1 ,1 1)1 0,5 3= 1,7 4 m3tc/kg 2.Thể tích khói thực Vk= Vkkho+ VH2O= Vkkho0 +( 1) V0kk+ ... khơng khí thừa khỏi sấy khơng khí Q kkn = 1,2 2.281 3,5 7 + 0×40 7,5 8=343 2,5 6 kj/kg 4.6.7 Nhiệt lượng thu đốt cháy 1kg dầu Q tđ = Qlvt .(1 -(( q4+q 5)/ 10 0)) + Q kkn =39900 × (1 -(( 0, 5+0 )/ 10 0)) +3 43 2,5 6 ... b/ 2) +b /(2 cos30 ) a = (4 ,3 5+ 9,5 5 +( 1,4 5/ 0,5 ) -( 0,5 8×5/2 )+ 5 /(2 × 0,8 7 ) 6=110 m2 d diãûn têch ton bưng lỉía:F=2Fb+Ft+Fs =2×7 8,5 6 5+1 1 0+7 4,7 =34 1,8 3 m2 e.Thể tích buồng lửa Thãø têch bưng lỉía thỉûc...
 • 44
 • 145
 • 0

Khóa luận - Thiết kế nhà máy bia năng suất 70 triệu lít một năm

Khóa luận - Thiết kế nhà máy bia năng suất 70 triệu lít một năm
... SẢN PHẨM 4.1 Các số liệu ban đầu - Năng suất nhà máy : 70 triệu lít/ năm - Độ bia sản phẩm : 50 - Tỷ lệ nguyên liệu tiêu dùng : Malt đại mạch : 70% Gạo : 30% - Các thông số trạng thái ban đầu ... LUẬN KINH TẾ KỸ THUẬT 1.1 Lựa chọn loại bia sản xuất Hiện nay, Việt Nam thị trường bia sôi động phát triển giới Nhà nước có nhiều kế hoạch đầu tư nhà máy bia có công suất lớn, đổi công nghệ thiết ... mẻ nấu thực tế tốn 170 phút để nấu mẻ bia vàng Chọn ngày nấu mẻ bia vàng Nhà máy làm việc năm 12 tháng, ngày lễ, nghỉ Một ngày làm việc ca 31 Bảng 4.6 Kế hoạch sản xuất nhà máy Tháng Số ngày làm...
 • 126
 • 219
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tính toán thiết kế lò hơi đốt thanthiết kế lò hơi đốt trấuthiết kế lò hơi đốt củitính toán thiết kế lò hơi đốt nhiên liệu khí thiên nhiêntính toán thiết kế lò hơi công nghiệp sinh hơi bão hòa đốt dầu folò hơi đốt thanhướng dẫn vận hành lò hơi đốt thanquy trình vận hành lò hơi đốt thanvận hành lò hơi đốt thanxử lý khói thải lò hơi đốt thanlò hơi đốt than kiểu đứnglò hơi đốt than ghi xíchlò hơi đốt than đálò hơi đốt than cámlò hơi đốt than phunVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trangNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-Supervisor05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHAhuong dan nhan co tuc bang tien mat4. Don de cu Nguyen Hong Quan6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banA Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC003 Bao cao cua BKS het nhiem ky 2009-2013Du thao Quy che bau cu HDQT-BKS 2014-2018Phieu dong gop y kien 20144. Thuyet minh BCTC 2008Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH The le bau cuTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 02 Noi quy dai hoiThai cuc quyen thuong thuc van dapfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb call05 Du kien danh sach nhan su dai hoi