13 III 1 phuong an ky thuat

thiết kế các phương án kỹ thuật tổ hợp thiết bị kdt -1 khai thác vỉa dầy, dốc bằng công nghệ chia lớp ngang

thiết kế các phương án kỹ thuật tổ hợp thiết bị kdt -1 khai thác vỉa dầy, dốc bằng công nghệ chia lớp ngang
... cấp nhà nớc Chuyên đề: thiết kế phơng án kỹ thuật Tổ hợp thiết bị kDt- khai thác vỉa dầy, dốc công nghệ chia lớp ngang, gơng khấu ngắn, kết hợp thu hồi than điều kiện khoáng sàng than Việt Nam ... dùng cho công tác chuẩn bị, sửa chữa bảo hành thiết bị tổ hợp Bảng tổng hợp kết tính toán thời gian chu kỳ khấu công suất lò chợ xem bảng 15 Bảng TT 2.1 2.2 10 Tên gọi Khối lợng khai thác sau ... Viện Khoa học công nghệ Mỏ -&&& Đề tài: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ giới hoá khai thác vỉa dày, dốc 45 mỏ than hầm lò vùng Quảng ninh Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài độc...
 • 23
 • 237
 • 0

LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ
... việc đầu tư quản hệ thống QLCTR ĐT theo phương án kinh tế, sách kỹ thuật nhiều khó khăn Sau so sánh ưu, nhược điểm phương án nhóm chọn Phương án làm phương án thiết kế GVHD: T.S Trần Thị Mỹ Diệu ... sinh, tái chế Rác hữu Thị trường tiêu thụ Xe trung chuyển Nhà máy sản xuất compost Ưu điểm • • Đều thể ưu điểm phương án 2, bên cạnh có ưu điểm khác: Giải triệt để lượng rác đô thị, thu hồi số nguyên ... công,… Tốn chi phí đầu tư trang thiết bị lớn Vị trí chọn trạm trung chuyển phải đảm bảo không ảnh hưởng đến người dân xung quanh 3.3 PHƯƠNG ÁN 3: SỬ DỤNG NHÀ MÁY PHÂN LOẠI VÀ TRUNG CHUYỂN Nguồn...
 • 2
 • 352
 • 4

phương án kỹ thuật quản lý chất thải rắn

phương án kỹ thuật quản lý chất thải rắn
... 2: Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật quản chất thải rắn; Chương 3: Xác định khối lượng thành phần; Chương 4: Tính toán thiết kế hệ thống kỹ thuật; Chương 5: Tính toán kinh tế; Tài liệu ... Tính toán thiết kế bãi chôn lấp; 1- Thuyết Minh Đồ Án QLCTRĐT • GVHD: TS Trần Thị Mỹ Diệu Hoàn thành vẽ thiết kế 1.2.3 Giới Hạn Đồ Án Đồ án tính toán thiết kế hệ thống kỹ thuật chất thải rắn sinh ... Xác định thành phần chất thải rắn thành phố Đà Nẵng; Lựa chọn phương án thu gom, lưu tữ xử nguồn; Tính toán thiết kế hệ thống thu gom tập trung; Vạch tuyến thu gom tính toán thiết kế hệ thống...
 • 5
 • 277
 • 1

PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN
... án B làm phương án thiết kế So sánh ưu nhược điểm phương án kỹ thuật quản chất thải rắn phương án B Trong phương án bãi chôn lấp thay khu liên hợp xử chất thải rắn Phương Án 1: Sử Dụng Điểm ... lấp Các thành phần khác Hình 2.3 Sơ đồ công nghệ theo phương án c Sau phân so sánh ưu nhược điểm phương án ta chọn phương án c làm phương án thiết kế 2- ... so sánh ưu, nhược điểm phương án kết hợp với điều kiện qui hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 với việc tính toán mặt kinh tế hay vốn đầu tư ban đầu hệ thống kỹ thuật ta chọn phương án làm phương...
 • 6
 • 416
 • 4

LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ
... Thu gom Trạm trung chuyển Đưa tiêu hủy Hình 3.2 Sơ đồ phương án 3.2 LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ So sánh ưu nhược điểm kể ta chọn phương án làm phương án thu gom CTRSH quận nhược điểm khắc phục phù hợp với ... Dịch vụ văn phòng cho thuê 3-2 Thuyết minh đồ án môn học Quản chất thải rắn sinh hoạt • • • • • GVHD: Ts Trần Thị Mỹ Diệu Khu siêu thị Nhà hàng, quán ăn, vi tính - Internet, café, giải khát Khách ... Thuyết minh đồ án môn học Quản chất thải rắn sinh hoạt GVHD: Ts Trần Thị Mỹ Diệu Rác hữu Điểm hẹn Các loại rác khác Đưa tiêu hủy Giấy, carton,...
 • 3
 • 255
 • 1

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT VỀ MẶT KINH TẾ

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT VỀ MẶT KINH TẾ
... đánh giá dự án đầu tư,cần trình bày tổng quát số phương pháp đánh gia phương án kỹ thuật mặt kinh tế 3.1 Phân loại phương pháp đánh giá phương pháp kỹ thuật mặt kinh tế a .Đánh giá phương án mặt ... tối ưu b Sơ đồ phân loại phương pháp đánh giá phương án Các phương pháp đánh giá phương pháp kỹ thuật mặt kinh tế Phương pháp Định Tính Phương pháp dùng vài tiêu kinh tế tổng hợp với hệ tiêu bổ ... phương pháp đánh giá phương án kỹ thuật mặt kinh tế quan trọng nhất,nhưng sâu vào tiêu tài kinh tế tổng quát,mà chưa sâu vào tiêu đánh giá giải pháp phận kỹ thuật Vì trước vào trình bày phương pháp...
 • 25
 • 674
 • 0

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 9 docx

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 9 docx
... Cờng N M 99 Lớp Cầu Đờng Sắt K42 Thiết kế kỹ thuật kNm 213.15 0 chơng 9: tính toán thi công kNm -3 09. 84 0 kN 438.67 -1 591 . 29 -1 373.08 97 0 .92 I.2 Chn tit din cỏc ca kt cu giỏo m rng tr - Thanh ... R0 = 190 000 kN/m2 Kt lun: Vy s t yờu cu v cng - Vi s 2: = =48 .91 6 Tra bng ta cú = 0.822 = 148343 kN/m2 Nguyễn Mạnh Cờng 101 Lớp Cầu Đờng Sắt K42 Thiết kế kỹ thuật R0 chơng 9: tính toán thi ... va ri : 2.0 KN/m2 - Ti trng nm ngang: + ỏp lc va + Lc giú tỏc dng lờn h thng chng Nguyễn Mạnh Cờng 103 Lớp Cầu Đờng Sắt K42 Thiết kế kỹ thuật chơng 9: tính toán thi công - Xỏc nh ỏp lc va lờn...
 • 11
 • 205
 • 0

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 8 pptx

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 8 pptx
... Gi -5 4.6033 -1 3.0544 -2 2. 681 4 101.00 58 -3 0.30 18 -2 32.729 ti trng Gia nhp TTGH -2 5.3 283 1.163 Nguyễn Mạnh Cờng -6 .05542 -1 0.521 95 18. 52164 5.556491 -1 7.49 68 SD Lớp Cầu Đờng Sắt K42 Thiết kế kỹ ... w (m) Gi (kNm/m) 2.3 686 75 1.050 288 82 M- 1.39740401 Hng 2.3 686 75 M+ 1.050 288 82 M- 1.39740401 Hng 2.3 686 75 M+ Hng M+ 1.2 MTK -5 .0403 -5 36.007673 2.7036 514 .83 22751 1.050 288 82 Gia nhp Nguyễn Mạnh ... com1 l t hp - - Gi 54.6033 Gia - nhp 25.3 283 1.163 MDC MDCrailing - ti trng 101.005 - 13.0544 22. 681 4 30.30 18 -3 75. 182 - 18. 5216 5.55649 6.05542 -1 0.521 MDW MPL Ghi chỳ MLL TTGH -1 6.3431 CD1...
 • 12
 • 233
 • 0

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 7 doc

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 7 doc
... 163606.82 163606.82 163606.82 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 577 62.38 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 ... 22.05 15 .75 58.93 280.00 22.00 1.35 chơng 7: tính toán mố cầu -3 .6 -3 .6 -0 .35 -0 .35 -7 9.38 -5 6 .70 -1 54.04 0.00 -7 .70 -0 . 47 252 .72 -1 1 67. 83 -3 .85 119.88 -3 .85 540.43 -2 52 .72 -6 46.15 -4 61.54 -1 360.41 ... -0 .420392408 -0 .543483508 -0 .691436429 -0 .8 671 54 473 -1 . 073 574 36 -1 .31361182 -1 .905 676 489 -2 .66328 378 9 -3 .599904903 -4 .71 7522325 -5 .999842189 -9 .5442540 97 -1 1 .73 066 chơng 7: tính toán mố cầu 0.9 378 32951...
 • 44
 • 197
 • 0

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 6 pdf

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 6 pdf
... K42 Thiết kế kỹ thuật chơng 6: tính toán trụ cầu H s nh hng t nn quanh cc kh H s ph kd -9 79.715 Chuyn v n v dHH 6. 08x1 0 -6 m -2 .37x1 0 -6 4.81x1 0 -6 m m -8 .52x1 0 -6 7.04x1 0 -6 -3 .90x1 0-7 -1 .58x1 0-1 1 ... II Cng III 362 .58 0.00 503.20 CHNG 6: TNH TON TR CU 264 52.98 264 52.98 264 52.98 OK OK OK 0.00 4132.17 742. 16 30979 .66 30979 .66 30979 .66 OK OK OK 6. 1.3 Kim tra nt : (theo iu 5.7.3.4) 6. 1.3.1 Lý thuyt ... Hy Mx Hx My 5285.3 67 718.97 61 835.54 66 374.18 KN 387.50 284.38 0.00 444.38 KNm 60 89. 56 4 468 .95 0.00 69 83.35 KN 1332.47 0.00 4132.17 742. 16 KNm 1 768 1.28 0.00 49511. 16 1 060 8. 26 Lp Cu ng St K42...
 • 34
 • 249
 • 2

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 4 doc

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 4 doc
... 0. 246 942 356225.1 at ỳc t K9 -1 92 149 . 04 16 0. 042 56 0. 349 1826026 0.281 643 40 48 34. 8 at ỳc t K10 -2 13 243 .89 18 0. 047 88 0.391 1821937 0.315537 45 2 941 .1 at ỳc t K11 -2 61 047 .10 20 0.05320 0 .43 4 1817751 ... 0.037 24 0.306 1830212 0. 246 942 356225.1 at Xong H -1 32960.00 16 0. 042 56 0. 349 1826026 0.281 643 40 48 34. 8 at HL nhp biờn -1 549 15.93 16 0. 042 56 0. 349 1826026 0.281 643 40 48 34. 8 at HL nhp gia -1 66578.70 ... Đờng Sắt K42 Thiết kế kỹ thuật chơng 4: Kiểm toán bố trí cáp DUL HL nhp biờn -3 50033.13 24 0.063 84 0.518 18095 74 0 .41 8026 593903.5 at HL nhp gia -3 681 84. 88 24 0.063 84 0.518 18095 74 0 .41 8026 593903.5...
 • 14
 • 413
 • 0

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT PHẦN 2 pptx

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT PHẦN 2 pptx
... Thiết kế kỹ thuật chơng 1:giới thiệu chung CHNG GII THIU CHUNG V PHNG N Nguyễn Mạnh Cờng 138 Lớp Cầu Đờng Sắt K 42 Thiết kế kỹ thuật chơng 1:giới thiệu chung I.1 ... h= 2, 5 m - Cao ỏy dm thay i theo quy lut parabol m bo phự hp yờu cu chu lc v m quan kin trỳc - Mt ct hp dng thnh xiờn: mặt cắt ngang 125 0 50 150 25 400 400 25 150 50 25 2. 0% 25 2. 0% 300 150 25 0 ... sỏt: = 0 .25 H s ma sỏt lc trờn 1mm bú cỏp (5.9.5 .2. 2b): K = 6.6ì10-7 (mm-1) = 6.6ì10-4 (m-1) ng sut thộp ng sut kớch: fpj = 1448 (MPa) Nguyễn Mạnh Cờng 141 Lớp Cầu Đờng Sắt K 42 Thiết kế kỹ thuật...
 • 6
 • 260
 • 0

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 10: Tổ chức thi công pptx

Tài liệu THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - Chương 10: Tổ chức thi công pptx
... Thi t kế kỹ thuật chơng 10 :tổ chức thi công I T CHC THI CễNG TNG TH I.1 Thi cụng m + Gt lp t yu ,t n cao thit k + Lp dng,a mỏy úng cc lờn o v ti hnh ... chụn sn thi cụng tr) Nguyễn Mạnh Cờng 111 Lớp Cầu Đờng Sắt K42 Thi t kế kỹ thuật chơng 10 :tổ chức thi công + bờ tụng theo tng t + Cng kộo ct thộp DL, tin hnh bm va + Cng kộo DL 32 - Sau ú tin ... Sắt K42 Thi t kế kỹ thuật chơng 10 :tổ chức thi công + Cng kộo bú cỏp th hai n 50 % Pk - Cng kộo cỏc bú cỏp bn ỏy hp: Sau bờ tụng t cỏc cng yờu cu tin hnh cng kộo cỏc bú ct thộp cũn li - Sau cng...
 • 8
 • 228
 • 0

xử lý nước thải chuyên đề so sánh và lựa chọn phương án kỹ thuật xử lý nước thải cho kcn thụy vân – việt trì

xử lý nước thải chuyên đề so sánh và lựa chọn phương án kỹ thuật xử lý nước thải cho kcn thụy vân – việt trì
... NaOH, H 2SO4 Fe2Cl3 Nitơ, Phốt Sẽ thay bể SBR Sẽ thay ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ THEO CƠNG NGHỆ SBR Nước thải sau xử từ Nhà Nước thải sau xử từ Nhà máy KCN máy KCN Song chắn rác Song chắn ... HSO4 NaOH H2 2SO4 Fe2Cl3 Fe2Cl3 Lắng nước thải Lắng nước thải Nitơ , Phốt Nitơ , Phốt Hố nhận nước thải Hố nhận nước thải sau lắng sau lắng Bể nén bùn Bể nén bùn Bể xử sinh học SBR Bể xử ... Hồng ĐÁNH GIÁ THIẾT KẾ QUY TRÌNH CŨ VỀ MẶT KỸ THUẬT  CƠNG NGHỆ XỬ LÝ HĨA LÝ VÀ SINH HỌC VỚI Q TRÌNH DỊNG LIÊN TỤC VÀO RA NÊN KHƠNG ỔN ĐỊNH KHI TẢI LƯỢNG DỊNG VÀO RA THAY ĐỔI  CHỈ ĐIỀU KHIỂN BÁN...
 • 23
 • 447
 • 0

nghiên cứu phương án kỹ thuật kết nối mạng ngn của vnpt với mạng của các doanh nghiệp viễn thông khác

nghiên cứu phương án kỹ thuật kết nối mạng ngn của vnpt với mạng của các doanh nghiệp viễn thông khác
... NGN ca VNPT 2.1.1 Cỏc thit b chớnh mng VNPT Mng VNPT xõy dng trờn c s mng NGN, s dng cụng ngh truyn dn MPLS lp truyn ti Hỡnh 2.1: Cu trỳc mng VNPT 38 Hỡnh 2.2: Mụ hỡnh cỏc giao thc Mng VNPT a/ ... tng doanh nghip khỏc Trong chng tip theo chỳng ta s tip tc tỡm hiu v lm rừ hn ny trờn cỏc mng c th 37 CHNG II: HIN TRNG MNG NGN CA VNPT, CC DOANH NGHIP KHC V CC KT NI MNG HIN Cể 2.1 Mng NGN ... cú th ỏp dng kt qu nghiờn cu vo mng NGN ca VNPT Ni dung lun c trỡnh by chng: Chng 1: Cỏc k thut vic kt ni liờn mng Chng 2: Hin trng mng NGN ca VNPT, mt s doanh nghip khỏc v kt ni cỏc mng Chng...
 • 112
 • 687
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế phương án kỹ thuậtquyết định phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sátphương án kỹ thuật khảo sát địa hìnhphê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựngmẫu phương án kỹ thuật khảo sátphương án kỹ thuật khảo sát địa chấtphương án kỹ thuật khảo sátphương án kỹ thuật khảo sát xây dựnglập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựngnhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sátmẫu phương án kỹ thuật khảo sát địa hìnhmẫu phương án kỹ thuật khảo sát xây dựngphân tích lựa chọn phương án kỹ thuật công nghệphương án kỹ thuật công nghệlùa chọn phương án kỹ thuậtPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả