De thi thu ki thi quoc gia nam 2015 mon vat ly cua dien dan vat ly pho thong lan 1 (1)

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP QUỐC GIA NĂM 2015 môn địa

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP QUỐC GIA NĂM 2015 môn địa lý
... cấu nội ngành - Trong nông nghiệp: giảm tỉ trọng ngành tồng trọt, tăng chăn nuôi (dẫn chứng) - Trong công nghiệp: giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác, tăng công nghiệp chế biến (dẫn chứng) ... khối khí khác… * Đặc điểm thi n nhiên phần lãnh thổ phía Bắc - Nhiệt độ trung bình 200C-250C, biên độ nhiệt năm lớn, có 2-3 tháng lạnh nhiệt độ < 180C - Cảnh quan thi n nhiên tiêu biểu đới rừng ... xu hướng tăng (dẫn chứng) b) Vì năm qua người lao động nước ta khó tìm việc làm? Học sinh trình bày được: - Nền kinh tế tạo việc làm số lao động gia tăng hàng năm - Nhiều bất cập đào tạo nghề...
 • 3
 • 952
 • 0

Đề thi quốc gia năm 2015 môn toán

Đề thi quốc gia năm 2015 môn toán
... TRƯỜNG THPT LỤC NAM (Đáp án có trang) ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 -2015 Câu Ý a Cho hàm số Nội dung y = − x + 2mx + m − (1).Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1) với m = a y = − ... + 4x = ⇔  ; y(0) = 0; y(±2) =  x = ±2 lim y = −∞ ; lim y = −∞ x →+∞ Điểm 0,25 x →−∞ Bảng biến thi n x −∞ −2 +∞ y' + − + − y 4 −∞ −∞ Hàm số đồng biến khoảng (−∞;−2) (0;2) Hàm số nghịch biến khoảng ... nghiệm, câu có bốn đáp án có đáp án 0,5 Tính xác suất để An trả lời câu hỏi 10 0,25 Số phần tử không gian mẫu Ω = Chọn câu để có khả trả lời đúng, câu lại trả lời sai có C10 1535 cách chọn 5 Gọi A...
 • 7
 • 97
 • 1

đề ti thử tốt nghiệp quốc gia năm 2016 môn vật

đề ti thử tốt nghiệp quốc gia năm 2016 môn vật lí
... 22: Vật dđđh có biên độ A chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) lúc vật vị trí biên, phát biểu sau sai? T T , vật quảng đường 0,5 A B Sau thời gian , vật quảng đường A T C Sau thời gian , vật quảng ... đầu gắn vật khối lượng m Kích thích để vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại 3m/s gia tốc cực đại 30π (m/s2) Thời điểm ban đầu t = vật có vận tốc v = +1,5m/s tăng Hỏi sau vật gia tốc 15π ... Câu 32: Một vật nhỏ, khối lượng m = 100g, treo vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 40N/m Ban đầu giữ vật vị trí cho lò xo giãn đoạn 5cm thả nhẹ nhàng Tốc độ trung bình lớn vật khoảng thời gian ∆t = π...
 • 5
 • 258
 • 1

BỘ ĐỀ THI THỬ THI QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN TOÁN HAY

BỘ ĐỀ THI THỬ KÌ THI QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN TOÁN HAY
... Dành ôn thi cho lớp học thêm Bộ đề ôn thi để đạt 7-9 điểm x3 y 2,0 i m m d:y 3x m x 1 A 1;1 , M, N M,N cos x 1,0 i m 1,0 i m cos 3x sin 2x x cos x cos x x2 I 27 x dx 1,0 i m z i z 2i i.z i 2015 ... 0,5 i m 1,0 i m 3;2 , 3; s ina+cosa= V 7a 11 96 a A 7; , B tan 2a 2015 7; , C 13;12 , D 1; 7 Dành ôn thi cho lớp học thêm Bộ đề ôn thi để đạt 7-9 điểm 2x x y 2,0 i m M M C M 1,0 i m tanx tan x z ... 2016.22013 S k2 V a3 ;d 3a z B,C P 2015. C2014 x 5; 1 1, 2, 3, 4, 1,0 i m m x P G 0,5 i m 0; , : A 0; 0;1 1;1 2 BD : x y BD : 7x y 18 2BD Dành ôn thi cho lớp học thêm Bộ đề ôn thi để đạt 7-9 điểm x4 y 2,0...
 • 30
 • 291
 • 0

Đề THI THỬ ĐẠI HỌC QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN HÓA LẦN 1

Đề THI THỬ ĐẠI HỌC QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN HÓA LẦN 1
... 37 38 39 40 C C C D B 41 42 43 44 45 A C A B A 46 47 48 49 50 B D C D D TRƯỜNG THPT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM HỌC 2 011 - 2 012 HÒN GAI Môn: HÓA HỌC ( khối A, B ) Thời gian làm bài: 90 phút ... 223,6 atm C 207,36 atm D 211 ,968 atm ĐÁP ÁN C A D D A 10 A D C A A 11 12 13 14 15 D C B A B 16 17 18 19 20 C D B B B 21 22 23 24 25 A D D C A 26 27 28 29 30 B D B B B 31 32 33 34 35 A C B A C 36 ... 7D 13 A 19 C 25D 31A 37D 43A 49D 55D 2C 8B 14 C 20A 26D 32B 38C 44B 50D 56D 3B 9D 15 B 21B 27A 33B 39B 45A 51C 57C 4D 10 C 16 B 22D 28A 34C 40B 46B 52B 58A 5D 11 A 17 A 23D 29C 35C 41C 47A 53C 59B 6A 12 B...
 • 14
 • 543
 • 10

ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN: VẬT

ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN: VẬT LÍ
... theo phương thẳng đứng với cho kì T Trong chu kỳ khoảng thời gian để trọng lực lực đàn hồi tác dụng vào T vật chiều với Biên độ dao động vật đề 110 Trang 2/7 D Δl C©u 18 : Một chất phát quang ... B.500V – 100Hz C.700V – 50Hz D.900V – 100Hz C©u 26 : Vật dao động điều hòa, gọi t1 thời gian ngắn vật từ VTCB đến li độ x = A/2 t thời gian vật từ li độ x = A/2 đến biên dương (x = A) Ta có A.t1 ... C.0,5s D.0,125s Mã đề 110 Trang 4/7 C©u 35 : Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gọi Δt khoảng thời gian hai lần tiên tiếp vật cách vị trí cân khoảng cũ Tại thời điểm t vật qua vị tró có...
 • 7
 • 382
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn địa sở GD đt cần thơ

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn địa lý sở GD đt cần thơ
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ NĂM HỌC 2015 MÔN: ĐỊA LÝ Câu Đáp án Điểm I Sự khác biệt khí hậu Đông Trường ... KT giao lưu - Có mạnh tổng hợp tài nguyên biển, khoáng sản, rừng, du lịch, nuôi trồng, công nghiệp chế biến số ngành khác c Thực trạng: - Năm 2007, GDP vùng đạt 63587,6 tỉ đồng chiếm 5,6% GDP ... chè: trồng chủ yếu cao nguyên Lâm Đồng, Gia 0,5 Lai Lâm Đồng có diện tích trồng chè lớn nước - Cây cao su: đứng thứ hai sau Đông Nam Bộ, phát triển mạnh Gia 0,5 Lai tỉnh Đắk Lắk - Ngoài trồng...
 • 4
 • 2,277
 • 2

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật trường THCS&THPT Nguyễn Bình, Quảng Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật lý trường THCS&THPT Nguyễn Bình, Quảng Ninh
... D 1000 m Câu 34: Khi mắc vật m vào lò xo k1 vật m dao động điều hoà với chu kì T1 = 0,6s, mắc vật m vào lò xo k2 vật m dao động điều hoàvới chu kì T2 = 0,8s Khi mắc vật m vào hệ hai lò xo k1 ... thẳng đứng nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2 nặng nằm cân bằng, lò xo dãn cm Sau kéo qua nặng xuống cho lò xo dãn 10 cm thả thay để vật dao động điều hoà Biết khối lượng vật 200 g Cơ dao động ... 15: Con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo độ cứng k, vật nhỏ khối lượng m Khi vật vị trí cân lò xo giãn l  cm Lấy g    m / s  Chu kì dao động vật A 0,04 s B 0,4 s C 98,6 s D s Câu 16: Trong...
 • 6
 • 327
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật trường THPT Tiên Hưng, Thái Bình

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật Lý trường THPT Tiên Hưng, Thái Bình
... không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình Trường THPT Tiên Hưng - Đề thi thử Quốc gia môn Vật năm 2015 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu ... liệu Cán coi thi không giải thích thêm Đề thi thử Quốc gia môn Vật năm 2015 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) =====  ===== Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình Trường THPT Tiên Hưng ... không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình Trường THPT Tiên Hưng - Đề thi thử Quốc gia môn Vật năm 2015 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu...
 • 25
 • 359
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật trường THPT Trảng Bàng, Tây Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật lý trường THPT Trảng Bàng, Tây Ninh
... R = n2  Trang 2/4 Câu 26: Một vật đồng thời tham gia hai dao động điều hoà phương tần số có phương trình x1= 3cos(10t + π/3) cm, x2 = A2cos(10t – π/6) cm Tốc độ vật qua vị trí cân 50 cm/s Biên ... C Màu đỏ, bước sóng 660nm D Màu tím, bước sóng 440nm Câu 24: Đồ thị sau thể thay đổi gia tốc a theo li độ x vật dao động điều hoà với biên độ (A) A B C D Câu 25: Mạch điện xoay chiều R, L, C mắc ... qua hấp thụ phôtôn môi trường Khoảng cách xa nguồn sáng mà mắt trông thấy nguồn A 27 km B 470 km C km D 274 km   Câu 15: Có ba lắc đơn chiều dài khối lượng treo điện trường có E thẳng đứng...
 • 4
 • 285
 • 0

Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Vật tỉnh Quảng Ninh

Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Vật Lý tỉnh Quảng Ninh
... Mã đề thi 134 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NINH ĐỀ CHÍNH THỨC mamon THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI ... 26 B 641 27 D mamon THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS made 134 134 ... THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS made 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134...
 • 8
 • 249
 • 1

Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Vật trường THPT Anh Hùng Núp, Gia Lai

Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Vật Lý trường THPT Anh Hùng Núp, Gia Lai
... hệ điện trường từ trường trường điện từ điện tích điểm dao động điều hòa tạo kết luận sau đúng? A Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động biên độ B Vectơ cường độ điện trường ... vectơ cảm ứng từ phương độ lớn C Tại điểm không gian, điện trường từ trường dao động vuông pha D Điện trường từ trường biến thi n tuần hoàn theo thời gian với chu kì Câu 29: Tại điểm S mặt nước có ... Câu 35: Trong dao động điều hòa, gia tốc vật chiều với vận tốc vật A vật từ biên dương sang biên âm B vật từ biên vị trí cân C vật từ biên âm sang biên dương D vật từ vị trí cân biên Câu 36: Tia...
 • 6
 • 299
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Địa - Cụm 11

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Địa lý - Cụm 11
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ TNTHPT VÀ XÉT VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2015 Câu I.1 I.2 II.1 Nội dung Điểm Chứng minh tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa tự nhiên Việt Nam vị trí địa lí lãnh thổ quy định - Vị trí nội ... chuyên môn hoá khác + HN - Hải Phòng - Hạ Long - Cẩm Phả: Khai thác than, khí + HN – Đáp Cầu - Bắc Giang: Phân hoá học, vật liệu xây dựng + HN – Đông Anh – Thái Nguyên: Luyện Kkim, khí + HN - Việt ... quan thi n nhiên Việt Nam - Nằm rìa phía đông bán đảo Đông Dương, vừa tiếp giáp lục địa Á Âu vừa giáp biển Đông – quy định tính chất bán đảo thi n nhiên Việt Nam - Giáp biển đông – quy định thi n...
 • 5
 • 386
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Địa Sở GD-ĐT Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Địa lý Sở GD-ĐT Bắc Ninh
... Đáp án đề thi thử THPTQG môn Địa - Sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2015 Câu I (2,0 điểm) Ý Nội dung Trình bày khái quát vùng đất nước ta Điểm ... sách nhà 0,25 nước tạo điều kiện - Khó khăn + Giống gia súc, gia cầm cho suất cao ít, chất lượng chưa cao 0,25 cho xuất + Dịch bệnh hại gia súc, gia cầm thường xuyên đe dọa, hiệu chăn nuôi thấp ... km đường biên giới đất liền với Trung Quốc, Lào, 0,25 Campuchia (diễn giải) - Đường bờ biển dài 3260 km, chạy từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang) 0,25 - Nước ta có 4000 đảo lớn...
 • 6
 • 295
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Địa tỉnh Bắc Giang

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Địa lý tỉnh Bắc Giang
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG (HD gồm có 03 trang) CÂU HDC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn thi: Địa lí Thời gian làm bài:180 phút Ý NỘI DUNG ĐIỂM Trình bày ảnh ... hải dương điều hoà - Thi n tai: Mỗi năm trung bình có 9-10 bão xuất biển I Đông, có 3-4 bão trực tiếp đổ vào nước ta Vào cuối mùa đông, gió mùa Đông Bắc gây mưa vùng ven biển Bắc 0.25 Bộ Đồng sông ... hải Nam Trung Bộ tập trung ven biển do: 0.5 - Vị trí địa lí thuận lợi cho giao lưu buôn bán, thu hút đầu tư - Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho giao thông sinh sống - Đây cửa ngõ luồng nhập cư trước...
 • 4
 • 273
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi quốc gia năm 2015tuyển tập các đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn tiếng anhđề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn tiếng anh trường thpt trần phú hà tĩnh kèm đáp án hướng dẫn chấm and đề số 2đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn sinh học trường thpt khánh hưng cà mautuyển tập các đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn hóađè ktcl ôn thi thpt quốc gia năm 2015 môn anh vănđề thi quốc gia english 2015tai lieu viet lai cau dung trong on thi tot nghiep thpt quoc gia nam 2015 mon tieng anhđề thi tốt nghiệp năm 2012 môn địa lýgiải đề thi đại học năm 2010 môn vật lýđề thi đại học năm 2010 môn vật lýđề thi tốt nghiệp năm 2011 môn vật lýđề thi đại học năm 2013 môn địa lýđề thi đại học năm 2011 môn vật lýđề thi đại học năm 2007 môn vật lýQuyết định 2282 QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 534 QĐ-UBND năm 2016 công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng NgãiQuyết định 3134 QĐ-UBND năm 2016 bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp, tỉnh Đắk LắkQuyết định 2277 QĐ-UBND phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần 3 năm 2016Quyết định 3155 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Khu trung tâm cửa khẩu Đăk Ruê, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk LắkQuyết định 554 QĐ-UBND năm 2016 đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm thành Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon TumQuyết định 1810 QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Quyết định 402 QĐ-TTg do tỉnh Cà Mau ban hànhQuyết định 3008 QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Hà, tỉnh Hải DươngQuyết định 2478 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hànhQuyết định 6326 QĐ-BYT năm 2016 về Bảng kiểm tra Y tế dự phòng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhQuyết định 2361 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự án Phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020Quyết định 719 QĐ-TCTK năm 2016 về tiến hành Điều tra lao động việc làm năm 2017 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hànhQuyết định 1468 QĐ-UBND năm 2016 Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỷ lệ 1 500 Khu công viên hồ Biển Bạch, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3740 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án thành lập Khu vực biển vịnh Quy Nhơn do cộng đồng địa phương quản lý do tỉnh Bình Định ban hànhQuyết định 2300 QĐ-UBND phê duyệt dự án trồng rừng sau khai thác trắng rừng trồng năm 2016 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bảo Thuận do tỉnh Lâm Đồng ban hànhQuyết định 74 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04 2015 QĐ-UBND Quy chế thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An GiangQuyết định 45 2016 QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Gia Lai ban hànhQuyết định 1462 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu T5 trạm bơm Gia Trấn, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 4296 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025Quyết định 45 2016 QĐ-UBND bổ sung nhiệm vụ đối với Ban Quản lý dự án xây dựng công trình trọng điểm tỉnh Nam Định