NGHIÊM TRANG KHI CHÀO cờ (tiết 1)

Nghiêm trang khi chào cờ (Tiết 1)

Nghiêm trang khi chào cờ (Tiết 1)
... Bạn chưa nghiêm trang chào cờ? Khi chào cờ, em phải đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng vào Quốc kì, không nói chuyện, không làm việc riêng, không đùa nghịch,… • Bạn chưa nghiêm trang chào cờ? Bài ... năm 2010 Đạo đức: Nghiêm trang chào cờ Bài tập 2: Quan sát tranh thảo luận nhóm đôi • Những người tranh làm gì? • Tư họ đứng chào cờ nào? • Vì họ lại đứng nghiêm trang chào cờ? Bài tập 3: Quan ... tịch Quốc tịch Việt Nam • Khi chào cờ cần phải: - Bỏ mũ, nón - Sửa sang lại đầu tóc, quần áo cho chỉnh tề - Đứng nghiêm, mắt hướng nhìn Quốc kì • Phải nghiêm trang chào cờ đề bày tỏ lòng tôn kính...
 • 22
 • 451
 • 1

Tài liệu Giáo án Đạo đức lớp 1 - Bài 6: NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ (tiết 1) doc

Tài liệu Giáo án Đạo đức lớp 1 - Bài 6: NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ (tiết 1) doc
... năm cánh .Quốc ca hát thức chào cờ .Khi chào cờ phải: Bỏ mũ nón, đầu tóc áo quần phải chỉnh tề, đứng nghiêm trang, mắt hướng nhìn quốc quan sát hoạt động điều chỉnh cho kỳ .Phải nghiêm trang chào ... cũ: -Tiết trước em học đạo đức nào? - Là anh chị cần phải nào? - Là em phải nào? Nhận xét cũ 3 .Bài mới: TG Hoạt đông GV Hoạt đông HS 3 . 1- Hoạt động 1: Giới thiệu → Giới thiệu trực tiếp 3.2-Hoạt ... họi đứng chào cờ nào? Vì họ đứng nghiêm trang chào cờ? Vì họ sung sướng nâng cờ tổ quốc? -Hs làm BT theo hướng +Kết luận: dẫn Gv Hai Hs Chào cờ thể tình cảm trang trọng thiêng liêng giành cho...
 • 5
 • 2,068
 • 8

Tài liệu Giáo án Đạo đức lớp 1 - Bài 6: NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ (tiết 2) pdf

Tài liệu Giáo án Đạo đức lớp 1 - Bài 6: NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ (tiết 2) pdf
... tiêu: Cả lớp tập chào cờ +Cách tiến hành: Gv hướng dẫn lớp chào cờ -Hs theo dõi Gv .Gv chào mẫu cho Hs xem -Hs làm theo→cả lớp tập Sau hướng dẫn em chào cờ chào cờ -Từng tổ đứng chào cờ theo hiệu ... 1. Khởi động: Hát tập thể 2.Kiểm tra cũ: -Tiết trước em học đạo đức nào? -Trẻ em có quyền gì? -Quốc tịch gì? Nhận xét cũ 3 .Bài mới: Hoạt đông GV TG Hoạt đông HS 3 . 1- Hoạt động 1: +Mục tiêu: ... đẹp -Gv hướng dẫn Hs đọc câu thơ cuối -Hs đọc câu thơ -Trả lời câu hỏi dẫn dắt Gv để đến kết luận +Kết luận: -2 Hs nhắt lại kết luận -Trẻ em có quyền có quốc tịch -Quốc tịch Việt nam -Phải nghiêm...
 • 4
 • 709
 • 4

Giáo án đạo đức lớp 1 - NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ (tiết 1) doc

Giáo án đạo đức lớp 1 - NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ (tiết 1) doc
... sách: Khi chào cờ, bạn HS đứng nào? Tay bạn để sao? Mắt bạn nhìn vào đâu? -Kết luận: Khi chào cờ, em phải đứng nghiêm, thẳng, tay bỏ thẳng, mắt nhìn cờ, không nói chuyện, không làm -HS thực hiện- ... lời Lá cờ Việt Nam có màu gì? Ngôi màu gì? Mấy cánh? -Giáo viên giới thiệu Quốc ca: Quốc ca hát thức -HS hát (hoặc GV đất nước hát chào cờ, cố nhạc sĩ Văn Cao hát) sáng tác -Kết luận: Lá cờ Tổ ... chào cờ -GV giới thiệu việc chào cờ: Đầu buổi học thứ hai hàng tuần, nhà trường thường tổ -HS trả lời chức cho HS làm gì? Khi chào cờ em đứng nào? -HS thảo luận- trả lời -GV làm mẫu tư thế, cho HS...
 • 4
 • 1,672
 • 6

Giáo án đạo đức lớp 1 - NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ (tiết 2) docx

Giáo án đạo đức lớp 1 - NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ (tiết 2) docx
... phát biểu ý kiến Bạn chưa nghiêm trang chào cơ? Bạn chưa nghiêm trang chỗ nào? Cần phải sửa chữa cho đúng? -Kết luận: Khi người -Từng HS vẽ tô màu nghiêm trang chào cờ có bạn chưa thực nói chuyện ... động giáo viên 1/ Ổn định lớp: Hoạt động học sinh -Hát 2/ Kiểm tra cũ: 3/ Bài mới: Họat động 1: Làm tập -GVcho HS làm tập -Học sinh quan sát, thảo luận nhóm học Cô giáo bạn làm sinh gì? -Vài ... Quốc kì -Hướng dẫn HS vẽ Quốc kì -Nhận xét kết chung, trưng vẽ đẹp Hoạt động 3: Tổ chức cho HS hát bài: Lá cờ Việt Nam Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh đọc phần ghi nhớ IV Củng cố, dặn dò: -Nhận...
 • 4
 • 1,289
 • 8

Bài 6 Nghiêm trang khi chào cờ.

Bài 6 Nghiêm trang khi chào cờ.
... em công dân nhỏ tuổi đất nước ĐẠO ĐỨC NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ HOẠT ĐỘNG 2: 7’ Tìm hiểu Quốc kì ,bài Quốc ca (Thảo luận lớp.) ĐẠO ĐỨC NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ Hoạt động 2: 7’ Tìm hiểu Quốc Kì, ... ĐẠO ĐỨC NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ HOẠT ĐỘNG 3: 7’ Quan sát ảnh, nêu nhận xét (Thảo luận nhóm: 3.) -Khi chào cờ cần phải: + Bỏ mũ, nón + Sửa sang lại đầu tóc, quần áo cho chỉnh tề + Đứng nghiêm ... Đứng nghiêm + Mắt hướng nhìn Quốc kì -Phải nghiêm trang chào cờ để bày tỏ lòng tôn kính Quốc kì, thể tình yêu đất nước em ĐẠO ĐỨC NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ Củng cố, dặn dò ...
 • 20
 • 1,098
 • 9

Bài 6 (Nghiêm trang khi chào cờ)

Bài 6 (Nghiêm trang khi chào cờ)
... Thứ hai ngày 17 tháng 11 năm 2008 ĐẠO ĐỨC Bài cũ: NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ Tiết học đến hết rồi! Các em nhà nhớ xem lại lời dặn, để tuần...
 • 7
 • 312
 • 2

Nghiêm Trang khi chào cờ

Nghiêm Trang khi chào cờ
... 2008 §¹o ®øc Nghiªm trang chµo cê §¹o ®øc Nghiªm trang chµo cê Thø n¨m, ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2008 §¹o ®øc Nghiªm trang chµo cê Thø n¨m, ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2008 §¹o ®øc Nghiªm trang chµo cê Thø ... trang chµo cê Thø n¨m, ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2008 §¹o ®øc Nghiªm trang chµo cê Thø n¨m, ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2008 §¹o ®øc Nghiªm trang chµo cê khen chª ...
 • 13
 • 258
 • 1

LQdesign nghiem trang khi chao co - lop 1

LQdesign nghiem trang khi chao co - lop 1
... NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ ( tiết ) BÀI MỚI 30 ĐẠO ĐỨC NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ ( tiết ) 30 ĐẠO ĐỨC NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ ( tiết ) QUAN SÁT TRANH- ĐOÁN ĐÚNG SAI TRÒ CHƠI 30 ĐẠO ĐỨC NGHIÊM TRANG KHI ... động NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ ( tiết ) • Thảo luận nhóm đôi – tập trang 19 BÀI MỚI Ảnh chụp cảnh ? Mọi người đứng chào cờ ? Vì họ lại đứng nghiêm trang ? Khi chào cờ bạn đứng ? Ảnh 1: Giờ chào ... ĐẠO ĐỨC Hoạt động NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ ( tiết ) • Thảo luận nhóm đôi – tập trang 19 BÀI MỚI Ảnh chụp cô đứng chào cờ đâu ? Tư cô đứng ? Vì họ lại đứng nghiêm trang ? Khi chào cờ bạn đứng nào?...
 • 14
 • 389
 • 4

Nghiêm trang khi chào cờ tuyệt hay

Nghiêm trang khi chào cờ tuyệt hay
... tháng 11 năm 2010 Đạo đức BàI 6: nghiêm trang chào cờ (Tiết 1) Bài tập 1: Quan Kiểm tra cũ sát tranh Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010 Đạo đức BàI 6: nghiêm trang chào cờ (Tiết 1) Bài tập 1: Quan ... Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010 Đạo đức BàI 6: nghiêm trang chào cờ (Tiết 1) Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010 Đạo đức BàI 6: nghiêm trang chào cờ (Tiết 1) Bài tập 3: Xin chân thành cảm ơn thầy ... tháng 11 năm 2010 Đạo đức BàI 6: nghiêm trang chào cờ (Tiết 1) Bài tập 1: Quan sát tranh Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010 Đạo đức BàI 6: nghiêm trang chào cờ (Tiết 1) Bài tập 2: Quan sát tranh,...
 • 9
 • 405
 • 9

DAO DUC : NGHIEM TRANG KHI CHAO CO LOP 1

DAO DUC : NGHIEM TRANG KHI CHAO CO LOP 1
... Thø hai ngµy th¸ng 11 n¨m 2 010 §¹o ®øc Nghiªm trang chµo cê S Thø hai ngµy th¸ng 11 n¨m 2 010 §¹o ®øc Nghiªm trang chµo cê ...
 • 3
 • 323
 • 3

Nghiêm trang khi chào cờ

Nghiêm trang khi chào cờ
... ĐỨC NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ Quan sát, nêu nhận xét (Thảo luận nhóm: 4) - Khi chào cờ em cần phải nhớ điều gì? - Vì phải nghiêm trang chào cờ? ĐẠO ĐỨC NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ - Khi chào cờ cần ... ĐỨC NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ ĐẠO ĐỨC NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ - Quốc kì tượng trưng cho nước Quốc kì Việt Nam màu đỏ, có vàng cánh ĐẠO ĐỨC NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ Quốc ca hát thức nước dùng chào ... cư xử nào? MÔN: BÀI: ĐẠO ĐỨC NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ (TIẾT1) Thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2009 ĐẠO ĐỨC NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ ĐẠO ĐỨC NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ Mỗi dân tộc mang Quốc tịch...
 • 34
 • 290
 • 2

Tài liệu BÀI 6 NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ

Tài liệu BÀI 6 NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ
... Đứng nghiêm + Mắt hướng nhìn Quốc kì Phải nghiêm trang chào cờ để bày tỏ òng tôn kính Quốc kì, thể tình yêu đất nước em E://15.Trần Thị Liễu.TH Kim Đông(Chuong) 31 Tư chào cờ *Khi chào cờ cần ... Kiểm tra cũ Khi mẹ cho hai anh em quà, phần ít, phần nhiều Nếu làm anh em chọn phần nào? Vì ? E://15.Trần Thị Liễu.TH Kim Đông(Chuong) Bài NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ HOẠT ĐỘNG 1: 7’ Hoá trang, sắm ... Tư chào cờ E://15.Trần Thị Liễu.TH Kim Đông(Chuong) 38 -Khi chào cờ cần phải: + Bỏ mũ, nón + Sửa sang lại đầu tóc, quần áo cho chỉnh tề + Đứng nghiêm + Mắt hướng nhìn Quốc kì -Phải nghiêm trang...
 • 40
 • 259
 • 0

Tài liệu Đạo đức lớp 1 - TUẦN 13 - ĐẠO ĐỨC - Bài 6: NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ( T2) pdf

Tài liệu Đạo đức lớp 1 - TUẦN 13 - ĐẠO ĐỨC - Bài 6: NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ( T2) pdf
... yêu quí bạn học B- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Bài hát "Tới lớp trường" - H: Vở BT C- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH I- Khởi động: Bài hát tới lớp tới trường" - GV: Bắt nhịp cho ... sinh cần thực tốt chào cờ TUẦN 14 ĐẠO ĐỨC BÀI 7: ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ A- MỤC TIÊU - Học sinh biết ích lợi việc học giúp cho em thực tốt nội quy - Học sinh biết đóng vai theo tình - Biết tôn trọng ... 1, Giới thiệu bài: 2P HS: Quan sát tranh VBT 2,Nội dung 27P - Quan sát nhận biết hình ảnh a Bài 3: Quan sát tranh nhận biết GV: Đặt câu hỏi người nghiêm trang chào - Cô giáo bạn làm gì? cờ -...
 • 6
 • 547
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiêm trang khi chào cờ tiết 2đạo đức lớp 1 nghiêm trang khi chào cờbài giảng điện tử đạo đức lớp 1 nghiêm trang khi chào cờbài giảng điện tử đạo đức lớp 1 bài 6 nghiêm trang khi chào cờđạo đưc 1 nghiêm trang khi chào cờnghiêm trang khi chào cờbài nghiêm trang khi chào cờgiáo án bài nghiêm trang khi chào cờđạo đức bài nghiêm trang khi chào cờđạo đức nghiêm trang khi chào cờgiáo án nghiêm trang khi chào cờbài giảng nghiêm trang khi chào cờgiáo án điện tử bài nghiêm trang khi chào cờkiểm tra bài cũ nghiêm trang khi chào cờcâu 2 nghiêm trang khi chào cờ thể hiện lòng tôn kính với tổ quốc việt nam đúng hay saiChuyên đề hydrocacbon không noĐào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở tập đoàn điện lực việt nam, các giải pháp phát triển và nâng caoHãy phân tích thực trạng của một trong các hoạt động tuyển dụng đào tạo và thu lao lao độngThực trạng về tuyển dụng nhân sự tại ban QLDA thủy điện trung sơnPhân tích thực trạng về hoạt động trả thù lao lao động của trường đại học điện lựcTHỰC TRẠNG CÔNG tác ĐÁNH GIÁ mức độ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC tại BAN QUẢN lý dự án THỦY điện 1TẠO EBOOK với MICROSOFT WORD 2016Giải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngGiải đáp phụng vụ khi tòa thánh trống ngôigiao trinh solidworks 2017 fullĐề thi Giai tich 2 2014 2015 MTAGiaoTrinh kinh te cong nghiepCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINHHồ chí minhTầm nhìn sáng tạo của hồ chí minh khi tiếp nhận học thuyếtTinh thần dân tộc ở chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauTư tưởng hồ chí minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauTư tưởng hồ chí minh về thanh niên