Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa và Ca dao hài hước

Các câu hỏi trắc nghiệm Đại số lớp 10

Các câu hỏi trắc nghiệm Đại số lớp 10
... x1+x2=2; x1x2=3 Câu 10: Phương trình mx − 2mx + m − = vô nghiệm khi  a) m=0  b) m...
 • 4
 • 3,600
 • 207

Đề thi câu hỏi trắc nghiệm toán học lớp 10

Đề thi câu hỏi trắc nghiệm toán học lớp 10
... nghiệm ; c Có nghiệm ; d Vô nghiệm 50 Phương trình - x − 2( − 1) x + (3 − 2 ) = có nghiệm ? a Có nghiệm ; b Có nghiệm ; c Có nghiệm ; d Vô nghiệm 42 Tập hợp nghiệm phương trình Tổ Toán_ Trường ... (2) có nghiệm trái dấu phương trình (1) d) Nếu phương trình (2) có nghiệm âm phân biệt phương trình (1) 49 Phương trình x + ( 65 − ) x + 2(8 + 63 ) = có nghiệm ? a Có nghiệm ; b Có nghiệm ... a Phương trình vô nghiệm ; b Phương trình có nghiệm dương c Phương trình có nghiệm trái dấu ; d Phương trình có nghiệm âm 29 Với giá trị m phương trình (m -1)x + 3x -1 = có nghiệm phân biệt trái...
 • 4
 • 6,837
 • 374

400 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 10

400 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 10
... +6 D 2; +2; -5 Câu 58 Chu kì có nguyên tố? A 32 B C D 18 Câu 59 Trong hợp chất CaF2; Ca có điện hóa trị là: A B -2 C +2 D 2+ Câu 60 Những chất sau dùng để điều chế Clo phòng thí nghiệm A NaCl, ... Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 Câu 95 Các nguyên tử chu kì có đặc điểm chung sau đây? A Số electron B Số p C Số lớp electron D Số electron lớp Câu 96 Cho 1, 2g kim loại hóa trị II tác dụng với Cl2 ... NaCl, NaClO3 D NaCl, NaClO Câu 105 Nguyên tử X có cấu hình electron phân lớp có lượng cao 3p4 Hãy câu sai nói nguyên tử X: A Trong bảng tuần hoàn, X nằm nhóm IVA B Lớp nguyên tử X có electron...
 • 21
 • 12,828
 • 607

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 10

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 10
... i u cho sinh tr ng vi sinh v t l m c nhi t m ú: a Vi sinh v t b t u sinh tr ng b Vi sinh v t b t u gi m sinh tr ng c Vi sinh v t d ng sinh tr ng d Vi sinh v t sinh tr ng m nh nh t Vi sinh v t ... cho s sinh tr ng c a cỏc vi sinh v t thu c nhúm a m Kho ng nhi t l : a 5 -10 C c 20-40 C b .10- 20 C d 40-50 C 3.Cú m t d ng vi sinh v t sinh tr ng r t m nh nhi t mụi tr ng d i 10 C D ng vi sinh ... c th , h sinh thỏi d C th , qu n th , qu n xó, h sinh thỏi 16 sinh v t, n v qu n xó dựng ch t p h p c a : a Ton b cỏc sinh v t cựng loi b Ton b cỏc sinh v t khỏc loi c Cỏc qu n th sinh v t khỏc...
 • 57
 • 4,564
 • 9

Câu hỏi trắc nghiệm ngữ văn 9 kỳ 2

Câu hỏi trắc nghiệm ngữ văn 9 kỳ 2
... D 10 D Câu Trả lời 11 D 12 B 13 C 14 A 15 B 16 C 17 A 18 B 19 C 20 C Câu Trả lời 21 D 22 A 23 A 24 A 25 C 26 C 27 A 28 B 29 C 30 D Câu Trả lời 31 D 32 D 33 A 34 C 35 C 36 D 37 B 38 D 39 D 40 ... cường dân tộc D Cả B C Câu 22 : Người phổ nhạc thành công thơ “viếng lăng Bác” thành công nhạc sĩ nào? A Trần Hoàn C Nguyễn Văn Tí B Phan Huỳnh Điểu D Nguyễn Văn Thương Câu 23 : Tác giả thơ “Sang ... Ý A B Câu 28 : Bài thơ “Nói với con” A Viễn Phương C Huy Cận B Y Phương D Chế Lan Viên Câu 29 : Lời thơ thơ “Nói với con” có lạ so với thơ em học: A Thể thơ tự do, vần B Thễ thơ tự do, từ ngữ mộc...
 • 5
 • 1,902
 • 23

108 câu hỏi trắc nghiệm nôm tin lớp 10

108 câu hỏi trắc nghiệm nôm tin lớp 10
... 10 bit C_ bit ( * ) D_ 16 bit Dãy bit biểu diễn nhị phân số “ 31 “ hệ thập phân ? A_ 1101 010 B_ 101 0 010 C_ 0011111 ( * ) D_ 1100 110 Dãy bit biểu diễn nhị phân số “ 65 “ hệ thập phân ? A_ 1101 0111 ... 1100 110 Dãy bit biểu diễn nhị phân số “ 65 “ hệ thập phân ? A_ 1101 0111 B_ 0100 0001 ( * ) C_ 100 10 110 D_ 101 01 110 Dãy 101 01 ( hệ nhị phân) biểu diễn số hệ thập phân A_ 21 ( * ) B_ 98 C_ 39 D_ 15 ... D M Chọn câu A_ 1MB = 102 4KB ( * ) B_ 1B = 102 4 Bit C_ 1KB = 102 4MB D_ 1Bit= 102 4B Hãy chọn phương án ghép : mã hóa thông tin thành liệu trình A_ Chuyển thông tin bên thành thông tin bên máy...
 • 12
 • 437
 • 3

1500 câu hỏi trắc nghiệm anh văn phần 10 docx

1500 câu hỏi trắc nghiệm anh văn phần 10 docx
... that she gave in doing her shopping here a was b crowded c in d doing > c Grammar and Vocabulary 10 The man his nephew for the broken window a accused b complained c blamed d denied c 11 Let’s ... get a reply these days a has always used b as soon as c can go d get > a Grammar and Vocabulary 10 When I came to Britain, I had to get used on the left a driving b to driving c to drive d drive ... d We have not seen our old teacher in 1980 a not b seen c our d in > d Grammar and Vocabulary 10 Many people in the world died AIDS a from b for c of d about c 11 I fail to understand this...
 • 41
 • 203
 • 0

650 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 10

650 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 10
... dưỡng, có khả phản ứng chậm Câu 24 Nấm men thuộc giới A khởi sinh B nguyên sinh C nấm D thực vật Câu 25 Địa y sinh vật thuộc giới A khởi sinh B nấm C nguyên sinh D thực vật Câu 26 Thực vật có nguồn ... CO2, hoá học D chất hữu cơ, hoá học Câu 335 Vi sinh vật quang dị dưỡng sử dụng nguồn C nguồn lượng A CO2, ánh sáng B chất hữu cơ, ánh sáng C CO2, hoá học D chất hữu cơ, hoá học Câu 336 Vi sinh vật ... sang hệ khác Câu 17 Tập hợp sinh vật sống rừng Quốc gia Cúc Phương A quần thể sinh vật B cá thể sinh vật C cá thể quần thể D quần xã sinh vật Câu 18 Những rùa hồ Hoàn Kiếm A quần thể sinh vật B...
 • 65
 • 7,667
 • 173

416 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGỮ VĂN 6

416 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGỮ VĂN 6
... Số từ Câu 147 : Danh từ thường giữ chức vụ câu: A Chủ ngữ B Vò ngữ C Phụ ngữ D Trạng ngữ Câu 178 : Khi làm thành phần vò ngữ phải có từ “ “ trước : A Danh từ B Số từ C Đông từ D Tính từ Câu 149 ... từ cần giải thích Câu 2 36 : Danh từ thường giữ chức vụ câu: A Chủ ngữ B Khởi ngữ C Phụ ngữ D Trạng ngữ Câu 237 : Từ kết hợp với từ “ Đang” A Đi chơi B Em bé C.Cây hoa D Màu gà Câu 238 : Xác đònh ... Chỉ kết người thu lao động Câu 168 : Câu “ Mặt trời nhú lên dần dần, lên cho kì hết” vò ngữ trả lời cho câu hỏi nào? A Làm gì? B Là gì? C Làm sao? D Như nào? Câu 169 : Câu trần thuật đơn “ Rồi...
 • 37
 • 4,320
 • 32

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LỚP 10

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LỚP 10
... 103 J/(kg.K) A 8 .104 J B 10 104 J C 32 104 J D 32 .103 J Câu 32.6: Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,5 kg nước 00 C đến sôi bao nhiêu? Nếu biết nhiệt dung nước xấp xỉ 4 .103 J/(kg.K) A 2 .105 J B 3 .105 J ... sát Kéo vật giãn 5cm so với vị trí ban đầu thả nhẹ nhàng Cơ hệ vật vị trí A 25 .10- 2 J B 50 .10- 2 J C 100 .10- 2 J D 200 .10- 2 J Câu 27.8: Từ điểm M có độ cao so với mặt đất 0,8m, ném lên vật với ... lời Mức độ vận dụng: Câu 7.6: Viết phương trình quỹ đạo vật ném ngang với vận tốc ban đầu 10m/s Lấy g = 10m/s2 A y = 10t + 5t2 B y = 10t + 10t2 C y = 0,05 x2 D y = 0,1x2 Câu 7.7: Một máy bay...
 • 46
 • 2,184
 • 2

900 câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 10

900 câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 10
... hóa học tiến hóa tiền sinh học B tiến hóa tiền sinh học tiến hóa sinh học C tiến hóa hóa học tiến hóa sinh học D tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học tiến hóa sinh học PA : A Câu 323 SH1001NCH ... hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học tiến hóa sinh học D iến hoá hoá học tiến hoá sinh học PA : C Câu 400 SH1005NCV Sự phát sinh sống đất trải qua giai đoạn A Tiến hoá hoá học, tiến hoá lí học B ... học Online http://school.vnmic.com Câu 399 SH1005NCV Sự phát sinh phát triển sống đất qua giai đoạn tiến hoá A tiến hoá hoá học tiến hoá tiền sinh học B tiến hoá tiền sinh học tiến hoá sinh học...
 • 118
 • 693
 • 0

99 câu hỏi trắc nghiệm ngữ văn 9

99 câu hỏi trắc nghiệm ngữ văn 9
... Trâu bò 99 Loại dấu câu sử dụng lời đối thoại? A Dấu gạch ngang B Dấu ngoặc đơn C Dấu ngoặc kép D Dấu hai chấm Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn Kim Phương GV Lê 100 Nhận định nói loại ngơn ngữ sử ... Trạng ngữ 56 Các từ “sân lai”, “gốc tử” gọi gì? Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn Kim Phương GV Lê A Các điển cố C Các vị ngữ B Các định ngữ D Các chủ ngữ 57 Cụm từ “cách nắng mưa” vừa thể thời gian ... tiếp Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn Kim Phương GV Lê D Trực tiếp 79 Trong dòng sau dòng thành ngữ? A Tham thâm B Cá khơng ăn muối cá ươn C Uống nước nhớ nguồn D Nước mắt cá sấu 80 Thành ngữ có...
 • 10
 • 681
 • 2

200 câu hỏi trắc nghiệm môn hóa lớp 10 ban KHTN trường THPT kim liên

200 câu hỏi trắc nghiệm môn hóa lớp 10 ban KHTN  trường THPT kim liên
... 2O3 Nng ban u ca oxi l 0,045 mol/l Sau 10 giõy nng ca oxi cũn l 0,041 mol/l Tc ca phn ng ny thi gian ú l A 10- 3 mol/l.s B 10- 5 mol/l.s C 0,4 10- 3 mol/l.s D 0,4 10- 4 mol/l.s PA: C HH1034NCV ... HH1026NCV Hũa tan m gam kim loi húa tr II bng dung dch HCl 14,6% va , thu c mt dung dch mui cú nng 18,19% Kim loi ó dựng l A Fe B Zn C Mg D Ca PA: C HH1026NCV Ch 2,4g kim loi X húa tr II vo 200m ... D dung dch NaOH, dung dch HCl PA: C HH1030NCV: Ly 5,3g hn hp gm Na v kim loi kim X cho tỏc dng vi dung dch H2SO4 lng thu c 3,36 lớt khớ (ktc) Kim loi kim X v phn trm lng ca nú hn hp l: A K;...
 • 41
 • 660
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm môn văn lớp 10câu hỏi trắc nghiệm ngữ văn lớp 6câu hỏi trắc nghiệm ngữ văn lớp 7câu hỏi trắc nghiệm ngữ văn lớp 9câu hỏi trắc nghiệm ngữ văn lớp 11câu hỏi trắc nghiệm ngữ văn lớp 8câu hỏi trắc nghiệm ngữ văn 10 học kì 1câu hỏi trắc nghiệm ngữ văn 10câu hỏi trắc nghiệm ngữ văn 10 học kì 2câu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 10câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 10câu hỏi trắc nghiệm địa lý lớp 10câu hỏi trắc nghiệm địa lí lớp 10ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 101000 câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 10844a9 PDF thac sy nhat banecd3c TB 2263 PC dich SXHDanh sach bo nhiem, mien nhiem cong chung vien dot 1 thang 8 nam 2017.docDanh sach bo nhiem, mien nhiem cong chung vien dot 1 thang 9 nam 2017.docThông báo về việc thực hiện khoản 2 Điều 47 của Luật công chứng - Thông tin công chứng - Trang tin Bổ trợ tư pháp - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư phápThông báo về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai - Thông tin công chứng - Trang tin Bổ trợ tư pháp - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cong van so 1330Th tr ng t i ch nh v vai tr c a n trong n n kinh t th tr ngNghi n c u m c h i l ng c a kh ch h ng t i H N i i v i s n ph m xe m y Air Blade c a Honda Vi t NamT nh h nh t i ch nh v ti n t c a Vi t NamC c ph ng ph p ph ng ng a r i ro l i su t trong i u ki n Vi t NamC ph n ho doanh nghi p Nh n c Vi t Nam100 C U TR C NGHI M VECT TRONG KH NG GIAN (C P N) File WordM t s gi i ph p c th n ng cao hi u qu c nh tranh m t s ng nh c s c c nh tranh c a Vi t NamN ng cao n ng l c c nh tranh c a t nh H T y trong thu h t v n u tCV ve viec chuyen doi VPCC58 c u tr c nghi m HAI NG TH NG VU NG G C File word c h ng d n gi iK to n b n h ng v x c nh k t qu ho t ng kinh doanh C ng ty B o v Th c v tSo sánh công ty hợp danh và công ty cổ phầnBài 3. Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tậpM t s bi n ph p y m nh ti u th s n ph m tr n th tr ng n i a c a c ng ty May Th ng Long