ÔN tập VL 11CB 2016 HK1

đề cương ôn tập vl 10 hk1

đề cương ôn tập vl 10 hk1
... hồi có giá trị Fđh = 10N chiều dài lò xo lúc l = 40cm Cho g = 10m/s a Tính độ cứng k lò xo? b.Tính khối lượng vật ? Bài 3: Dưới tác dụng lực kéo F, vật có khối lượng m = 100 kg, bắt đầu chuyển ... mặt phẳng thẳng đứng quanh O với vận tốc 60vòng /phút Lấy g = 10m/s Sức căng dây OA viên bi vị trí cao A T = 5N B T = N C T = 10N D T = 8N Câu45:Phát biểu sau : A./ Khi chịu ngoại lực gây biến ... Câu33: Khi ơtơ chạy với vận tốc 18km/h đoạn đường thẳng người lái xe tăng ga ơtơ CĐ nhanh dần Sau 10s ơtơ đạt vận tốc 15m/s Vận tốc v ơtơ sau 15s kể từ lúc bắt đầu tăng ga a) v = 33m/s b) v = 25m/s...
 • 2
 • 404
 • 4

Đề cương ôn tập VL 10

Đề cương ôn tập VL 10
... đinh B Lực búa tác dụng vào đinh độ lớn lực đinh tác dụng vào búa 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 C Lực búa tác dụng vào đinh lớn lực đinh tác dụng vào búa D Lực búa ... giống nhau,mỗi xe có khối lượng 2,0 .104 kg,ở cách xa 40m.Hỏi lực hấp dẫn chúng phần trọng lượng P xe ?Lấy g = 9,8m/s2 A 85 .10 - 12 P B 34 .10 - 10 P C 85 .10 - P D 34 .10 - P Hệ số ma sát trượt phụ thuộc ... cũ Phải treo vật có khối lượng vào lò xo có độ cứng k = 200N/m để giãn thêm 50cm? A 100 N B 100 00N C 10N D 100 0N Chọn phát triển Đúng: Người ta dùng búa đóng đinh vào khúc gỗ: A Tuỳ thuộc đinh...
 • 8
 • 272
 • 0

Đề cương ôn tập hóa 11CB HKI

Đề cương ôn tập hóa 11CB HKI
... NH4NO3 , N2 , N2O, NO, NO2 Kim loại nhiều hóa trị hóa tri cao Ví dụ Cho 11 g hỗn hợp Al va Fe vào dung dịch HNO loãng, d có 6,72 l khí không màu hóa nâu không khí bay ra.( thể tích khí đo đktc) ... nhiệt phân muối nitrat kimloại b Tính áp suất p biết diện tích bình không đổi thể tích chất rắn không đáng kể Hóa trị kim loại không đổi trình nhiệt phân ĐS : a Cu 4,872 atm III BI TP TRC NGHIM KHCH ... phản ứng oxi hóa- khử? Xác định vai trò chất phản ứng Bài 3: Lập phơng trình phản ứng oxi hóa khử theo sơ đồ cho sau: a Fe + HNO3(đ,nóng) ? + NO2 + ? Trang cng ụn ụn Húa hc 11 HKI b C + HNO3(đ)...
 • 20
 • 393
 • 16

ôn tâp vl 10

ôn tâp vl 10
... khối lượng 100 0 kg chuyển động với vận tốc 72 km/h Động ôtô có giá trị: A 25,92 .105 J B 105 J C 51,84 .105 J D 2 .105 J 31 Thế vật nặng kg đáy giếng sâu 10m so với mặt đất nơi có gia tốc g=10m/s bao ... B 1,5 .104 N C 3 .105 N D 6 .101 0 N 95 Khi nói độ ẩm tuyệt đối không khí, câu sau ? A Có độ lớn khối lượng ( tính kg ) nước có m3 không khí B Có độ lớn khối lượng ( tính gam ) nước có cm không khí ... 150cm3khí áp suất 2 .105 Pa Pittông nén khí xilanh xuống 100 cm 3.Tính áp suất khí xilanh lúc Coi nhiệt độ không đổi A 3 .105 Pa B 4 .105 Pa C 5 .105 Pa D 2 .105 Pa 39 Cho bình có dung tích nhiệt độ đựng khí...
 • 6
 • 173
 • 0

Đề cương ôn tập VL 11

Đề cương ôn tập VL 11
... D 30 (lÇn) Tổ Vật Lý Trường THPT Đạ Tơng Trang 11 Đề cương ơn thi học kì II năm học 2008-2009 mơn Vật Lý 11 43 Phát biểu sau phản xạ toàn phần không đúng? A Khi có phản xạ toàn phần toàn ánh sáng ... Đạ Tơng Trang Đề cương ơn thi học kì II năm học 2008-2009 mơn Vật Lý 11 10 §é lín cđa st ®iƯn ®éng c¶m øng mét m¹ch kÝn ®ỵc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: A e c = ∆ Φ ∆ t Φ t B e c = ∆ ∆ 11 §¬n vÞ cđa ... (-) phï hỵp víi ®Þnh lt Len-x¬ ∆t Tổ Vật Lý Trường THPT Đạ Tơng Trang Đề cương ơn thi học kì II năm học 2008-2009 mơn Vật Lý 11 -N¨ng lỵng tõ trêng èng d©y: W = Li +L: ®é tù c¶m cđa èng d©y (H)...
 • 12
 • 221
 • 0

on tap vl 12 hoc ky 2

on tap vl 12 hoc ky 2
... cacbonic Cho NA = 6, 02. 1 023 ; O = 15,999; C = 12, 011 A 0 ,27 4.1 023 B 2, 74.1 023 C 3,654.1 023 D 0,3654.1 023 16 70 Số prôtôn 16 gam O (NA = 6, 02. 1 023 nguyên tử/mol) A 6, 023 .1 023 B 48,184.1 023 C 8, 42. 1 023 ... nơtron C prôtôn nơtron D prôtôn nơtron 58 Sau thời gian t, độ phóng xạ chất phóng xạ β- giảm 128 lần Chu kì bán rã chất phóng xạ A 128 t B t 128 C t D 128 t 59 Trong trình biến đổi 92 U thành 82 ... 10 D 60 Trong phản ứng hạt nhân: Be + α → X + n Hạt nhân X 12 16 12 14 A C B O C B D C 14 61 Trong hạt nhân C có A prôtôn nơtron B prôtôn 14 nơtron C prôtôn nơtron D prôtôn electron 62 Có thể...
 • 21
 • 243
 • 0

Đề ôn tập VL 11(Quang học)

Đề ôn tập VL 11(Quang học)
... Thủy tinh thể mắt có độ tụ không đổi B Vật kính máy ảnh có độ tụ thay đổi C Khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc không đổi D Khoảng cách từ vật kính đến phim không đổi Câu 22: Độ cong thủy ... hai tia ló ứng với tia tới sau đây: A I, II, III, IV B I, II, III C I, III D II, III Câu 8: Công thức công thức sau dùng để tính độ tụ thấu kính A D= 1 = (n − 1)( + ) f R1 R2 B D= 1 = ( n + 1)( ... f = - 3,75cm C Thấu kính hội tụ, f = +7,5cm D Thấu kính phân kỳ, f = -7,5cm Câu 17: Vật sáng vuông góc với trục thấu kính cho ảnh đặt song song với vật Màn cách vật 35cm dịch chuyển thấu kính...
 • 6
 • 183
 • 0

DE CUONG ON TAP VL 9 HKI

DE CUONG ON TAP VL 9 HKI
... điện chạy qua: - Từ phổ bên ống dây có dòng điện chạy qua bên NC giống - Trong lòng ống dây có đường mạt sắt xếp gần song song với b Quy tắc nắm tay phải.: Nắm bàn tay phải, đặt cho bốn ngón tay ... yếu rơle gồm nam châm điện) sắt non Bài 16: Lực điện từ a .Tác dụng từ trường lên dây dẫn có dòng điện: Dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt từ trường, không song song với ĐST chịu tác dụng lực điện ... phận quay – Rôto) b Động điện chiều KT: - Trong ĐCĐ kĩ thuật, phận tạo từ trường NC điện - Bộ phận quay ĐCĐ kĩ thuật gồm nhiều cuộn dây đặt lệch song song với trục khối trụ làm thép kĩ thuật ghép...
 • 5
 • 194
 • 0

Ôn tập Đại số 7 HK1

Ôn tập Đại số 7 HK1
... 3;Bốn lớp 7A, 7B, 7C, 7D lao động trồng Biết số trồng bốn lớp lần lợt tỉ lệ với 0,8 : 0,9 : ; 1,1 lớp 7B trồng nhiều lớp 7A Tính số lớp phải trồng Bài 4:Một trờng THCS có 1050 học sinh Số học sinh ... thuận, tìm hệ số tỉ lệ, tìm đại lợng biết hệ số tỉ lệ đại lợng *) Tiết 21: Tìm hệ số tỉ lệ, tìm đại lợng *) Tiết 22: Bài toán đại lợng tỉ lệ thuận II.Bài tập Bài 1: Cho x, y hai đại lợng tỉ lệ ... toán đại lợng tỉ lệ nghịch: cách nhận biết hai đại lợng tỉ lệ nghịch, tìm hệ số tỉ lệ, tìm đại lợng biết hệ số tỉ lệ đại lợng *) Tiết 23: Tìm hệ số tỉ lệ, tìm đại lợng *) Tiết 24: Bài toán đại...
 • 24
 • 639
 • 3

Đề cương ôn tập vl 10 hkII

Đề cương ôn tập vl 10 hkII
... độ không đổi A 3 .105 Pa B 30 .105 Pa C 0.3 .105 Pa D 30 .106 Pa 77 Một bóng có dung tích 2,5 lít Người ta bơm không khí áp suất 105 N/m2 vào bóng Mỗi lần bơm 125cm3 không khí Hỏi áp suất không khí ... đúng, (II) đúng, hai mệnh đề có tương quan B (I) đúng, (II) đúng, hai mệnh đề không tương quan C Mệnh đề I đúng, mệnh đề II sai D Mệnh đề I sai, mệnh đề II 64 (I) Chất lỏng không tích riêng xác đònh ... quãng đường 100 0 m.g=10m/s2 A -9,8 .105 J B -12 .105 J C -8 .105 J D -10- 6 J 14 Một vật khối lượng 20 kg buộc vào sợi dây dài Tính công thực kéo vật lên theo phương thẳng đứng với độ cao 10 m.g= 9.8m/s2...
 • 24
 • 278
 • 2

Ôn tập GDCD lớp 8 HK1

Ôn tập GDCD lớp 8 HK1
... lập em cần làm gì? a.không làm công việc nhà có người giúp việc b.Không làm vệ sinh lớp có cô lao động c.Tự đạp xe đến trường,không cần người đưa rước d.không tự giải tập có sách giải 12/Theo ... cần tự giác lao động b.Luôn đợi người nhắc nhở học tập lao động c.Chủ động xếp thời gian cho công việc suy nghó,cải tiến việc học tập lao động d.Không tự giác tham gia công việc giúp gia đình ,lao ... bạn không làm Câu 2: Em tán thành ý kiến sau đây: A Đánh giá cao người khác tức hạ thấp B Tôn trọng người khác tự tôn trọng C Muốn người khác tôn trọng phải tìm cách tự đề cao D Không cần tôn trọng...
 • 22
 • 679
 • 2

Đề cương Ôn tập Vật lý 9 (HK1)

Đề cương Ôn tập Vật lý 9 (HK1)
... (V) I: cường độ dòng điện (A) ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ NĂM HỌC : 20 09- 2010 Công thức: A = P.t = U.I.t với: Số đếm công tơ điện cho biết lượng điện sử dụng Mỗi số đếm công tơ điện cho biết lượng điện ... Lê Toàn Nhất -7Trường THCS Nhơn Khánh R: Điện trở () ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ Công thức: Câu 2: Trò số R = U I= R NĂM HỌC : 20 09- 2010 Với: U không đổi với dây dẫn gọi điện trở dây dẫn I * Ý nghóa ... THCS Nhơn Khánh ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ NĂM HỌC : 20 09- 2010 b Từ trường: Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện có khả tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt Ta nói không gian có từ...
 • 19
 • 12,684
 • 239

đề cương ôn tập vật lý 10 hk1

đề cương ôn tập vật lý 10 hk1
... dụng lên vật B lực thì: A./ Vật B tác dụng lại vật A lực nhỏ lực mà vật A tác dụng lên vật B B./ Vật B tác dụng lại vật A lực lớn lực mà vật A tác dụng lên vật B C./ Vật B tác dụng lại vật A lực ... sát , tác dụng lên vật lực F theo phương ngang , vật đẩy vật chuyển động với gia tốc a Lực mà vật tác dụng lên vật có độ lớn : A F B m2a C (m1 + m2)a D (m1 _ m2)a Câu43:Một vật chịu tác dụng ... nhân làm vật chuyển động B./ Lực có đơn vị N D./ Có thể tổng hợp lực theo quy tắc hình bình hành Câu38:Phát biểu sau : Có hai vật A B biết khối lượng vật B lớn khối lượng vật A Khi vật A tác...
 • 2
 • 1,253
 • 39

đề cương ôn tập Ngữ Văn 11 - hk1

đề cương ôn tập Ngữ Văn 11 - hk1
... Trường THPT Đạ Tông Khối :11 ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 11 Học kì I - Năm học 2010 -2 011 I Tiếng Việt: Câu 1: - Ngữ cảnh bối cảnh lời nói, người nói (người ... Huấn Cao : - Huấn Cao nghệ sĩ tài hoa: Có tài viết thi pháp Đề cương ôn tập môn Ngữ Văn Học kì Trường THPT Đạ Tông Khối :11 Chữ ông đẹp lắm, vuông lắm: « có chữ ông có báu ật đời », « không kịp xin ... vào để hiểu ý - Các nhân tố ngữ cảnh: + Nhân vật giao tiếp + Bối cảnh ngôn ngữ + Văn cảnh - Vai trò ngữ cảnh: tạo lập câu lĩnh hội câu Câu 2: - Ngôn ngữ báo chí ngôn ngữ dùng để thông báo tin tức...
 • 7
 • 1,606
 • 41

Bài tập ôn tập vật lý 10CB hk1 (2010-2011)

Bài tập ôn tập vật lý 10CB hk1 (2010-2011)
... a) Đạn không khí ? b) Điểm đạn rơi xuống đất cách điểm bắn thep phương ngang bao xa? c) Khi rơi xuốn đất, thành phần thẳng đứng vận tốc viên đạn có độ lớn ? 22 Hai bến sông A B nằm bờ sông, cách ... qua trọng lượng 25 Một vật có khối lượng m kéo lực có độ lớn F hợp với phương ngang góc α, làm vật chuyển động nhanh dần với gia tốc a Hệ số ma sát µ Tìm gia tốc chuyển động vật ... buồm thuyền buồm F1 = 380 N hướng phía Bắc Nước tác dụng vào thuyền lực F2 = 190 N hướng phía Đông Thuyền có khối lượng tổng cộng 270 kg Hỏi độ lớn hướng gia tốc thuyền ? 15 Một đầu tàu có khối...
 • 2
 • 186
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập tiếng anh 9 hk1đề cương ôn tập sinh học 7 hk1đề cương ôn tập sinh học 6 hk1đề cương ôn tập địa lý 9 hk1đề cương ôn tập công nghệ 9 hk1đề cương ôn tập địa lý 10 hk1ôn tập ngữ văn 12 hk1đề cương ôn tập vật lý 6 hk1đề cương ôn tập vật lý 11 hk1on tap sinh hoc 11 hk1ôn tập toán lớp 9 hk1đề cương ôn tập công nghệ 7 hk1đề cương ôn tập lịch sử 8 hk1ôn tập hóa học 9 hk1ôn tập sinh học 6 hk1Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học